Đánh giá hiện trạng môi trường không khí và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại nhà máy nhiệt điện an khánh thuộc xã an khánh huyện đại từ tỉnh thái nguyên

61 30 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:49

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ NAM KHÁNH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH THUỘC AN KHÁNH, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học Mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên , Năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ NAM KHÁNH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH THUỘC AN KHÁNH, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học Môi trường Lớp : K46-N03-KHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Dương Minh Ngọc Thái Nguyên , Năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Được giới thiệu Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Môi trường, em thực tập Chi cục bảo vệ Môi trường tỉnh Thái Nguyên Đến hồn thành q trình thực tập tốt nghiệp khóa luận tốt nghiệp Để hồn thành đề tài này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Môi trường, tất thầy, giáo tồn trường truyền đạt cho em kiến thức bản, học, kinh nghiệm quý báu năm học qua Đặc biệt, em xin cảm ơn ThS Dương Minh Ngọc, người tận tình hướng dẫn em suốt thời gian thực tập Sự bảo tận tình chu đáo giúp em hồn thành tốt báo cáo, giúp em nhận sai sót tìm hướng em gặp khó khăn Cuối cùng, em xin cảm ơn đến tất cô, chú, anh, chị Chi cục bảo vệ Môi trường tỉnh Thái Nguyên tận tình tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian thực tập quan trình điều tra, thu thập số liệu cho đề tài Do thời gian thực tập có hạn kiến thức em hạn chế nên báo cáo thực tập khó tránh khỏi sai sót định, em mong nhận ý kiến đóng góp thơng cảm q thầy Em xin kính chúc q thầy cơ, cơ, chú, anh, chị dồi sức khỏe đạt nhiều thành công nghiệp Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Đỗ Nam Khánh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Kết đo, phân tích chất lượng mơi trường khơng khí khu vực làm việc nhà máy 36 Bảng 4.2: Kết đo, phân tích khí thải 42 Bảng 4.3: Kết điều tra chất lượng mơi trường khơng khí người dân sống xung quanh nhà máy nhiệt điện An Khánh 44 Bảng 4.4: Kết điều tra ảnh hưởng tiếng ồn người dân sống xung quanh nhà máy nhiệt điện An Khánh 44 Bảng 4.5: Kết điều tra tỉ lệ mắc bệnh liên quan đến bụi năm gần 45 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Vị trí nhà máy nhiệt điện An Khánh 29 Hình 4.2: Sơ đồ cơng nghệ Nhà máy nhiệt điện An Khánh 31 Hình 4.3: Biểu đồ kết độ rung khu vực làm việc nhà máy 38 Hình 4.4: Biểu đồ kết tiếng ồn khu vực làm việc nhà máy 38 Hình 4.5: Biểu đồ kết bụi tổng khu vực làm việc nhà máy 39 Hình 4.6: Biểu đồ kết SO2 khu vực làm việc nhà máy 40 Hình 4.7: Biểu đồ kết NO2 khu vực làm việc nhà máy .40 Hình 4.8: Biểu đồ kết CO khu vực làm việc nhà máy 41 Hình 4.9: Biểu đồ kết bụi khí thải ống khói nhà máy 43 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Th.S : Thạc sĩ NĐ - CP : Nghị định - Chính phủ NQ - CP : Nghị - Chính phủ TT - BTNMT : Thông - Bộ Tài nguyên Môi trường QĐ - BTNMT : Quyết định - Bộ Tài nguyên Môi trường QĐ - BYT : Quyết định - Bộ Y tế QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TCVSLĐ : Tiêu chuẩn vệ sinh lao động BVMT : Bảo vệ môi trường ĐTM : Đánh giá tác động môi trường v MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm chung 2.1.2 Mơi trường khơng khí nhiễm mơi trường khơng khí 2.1.3 Các nguồn gây nhiễm khơng khí 2.1.4 Các khí nhân tạo gây nhiễm mơi trường 2.1.5 Tác hại ô nhiễm khơng khí 11 2.2 Cơ sở phápđề tài 15 2.3 Cơ sở thực tiễn 16 2.3.1 Tình hình nhiễm khơng khí Thế Giới 16 2.3.2 Tình hình nhiễm khơng khí Việt Nam 18 2.3.3 Tình hình nhiễm khơng khí Thái Nguyên 22 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đối tượng nghiên cứu 25 3.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu 25 3.2.1 Phạm vi nghiên cứu 25 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.3.1 Giới thiệu nhà máy nhiệt điện An Khánh 25 3.3.2 Đánh giá trạng mơi trường khơng khí nhà máy nhiệt điện An vi Khánh 25 3.3.3 Đánh giá ảnh hưởng hoạt động sản xuất nhà máy tới đời sống, sức khỏe người dân 25 3.3.4 Đề xuất số giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường nhà máy26 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 26 3.4.2 Phương pháp điều tra, vấn 26 3.4.3 Phương pháp so sánh, tổng hợp viết báo cáo 26 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 28 4.1 Giới thiệu nhà máy nhiệt điện An Khánh 28 4.1.1 Giới thiệu chung 28 4.1.2 Vị trí địa lí 28 4.1.3 Lịch sử phát triển nhà máy 29 4.1.4 Khái quát công nghệ sản xuất nhà máy 31 4.1.5 Hoạt động quản lý môi trường nhà máy 32 4.2 Đánh giá trạng môi trường khơng khí nhà máy nhiệt điện An Khánh 36 4.2.1 Đánh giá trạng môi trường không khí khu vực sản xuất 36 4.2.2 Đánh giá trạng khí thải nhà máy 41 4.3 Đánh giá ảnh hưởng hoạt động sản xuất nhà máy tới đời sống người dân phương pháp điều tra vấn 43 4.4 Đề xuất số giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường nhà máy 45 4.4.1 Tăng cường công tác quản lý môi trường nhà máy 45 4.4.2 Giảm bụi ồn từ nguồn phân tán 46 4.4.3 Cải thiện điều kiện làm việc 47 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Bước vào kỷ XXI, với hội phát triển mạnh mẽ, loài người đứng trước thách thức lớn vấn đề gia tăng dân số, lượng, lương thực, đặc biệt vấn đề môi trường, vấn đề nhân loại quan tâm, đe dọa nghiêm trọng ổn định phát triển tất nước giới Nhân loại ý thức rằng, vấn đề môi trường không xem xét đầy đủ kỹ lưỡng sách phát triển tăng trưởng kinh tế cơng nghiệp hố với tốc độ nhanh định kèm với việc huỷ hoại mơi trường Nguy mơi trường tình trạng báo động quốc gia phát triển có Việt Nam Việt Nam năm gần khơng ngừng đẩy mạnh cơng nghiệp hóa - đại hóa, lợi ích mà cơng nghiệp hóa - đại hóa mang lại thể rõ qua tình hình tăng trưởng kinh tế, giáo dục, hội Tốc độ cơng nghiệp hố thị hoá nhanh gia tăng dân số gây áp lực ngày nặng nề môi trường vùng lãnh thổ Môi trường nhiều đô thị, khu công nghiệp làng nghề ngày bị ô nhiễm nước thải, khí thải chất thải rắn, nhiễm mơi trường khơng khí sản xuất công nghiệp nặng Nhà máy nhiệt điện An Khánh I Thủ tướng Chính phủ giao cho Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh làm chủ đầu có cơng suất 120 MW với tổng vốn đầu 4.300 tỷ đồng, triển khai địa bàn An Khánh, huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên Tập đồn điện khí nhân dân Trung Quốc làm tổng thầu EPC (hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng) Sau năm xây dựng, lắp đặt thiết bị (từ năm 2011), đến cuối năm 2014, Nhà máy tiến hành chạy thử đến tháng 4-2015 phát điện thương mại, hòa vào lưới điện Quốc gia Dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh I nhà máy nhiệt điện mới, công suất lớn dự án nhiệt điện doanh nghiệp nhân Việt Nam Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm chủ đầu hoàn thành tiến độ năm qua Nhà máy có vai trò ý nghĩa phát triển kinh tế hội tỉnh Thái Nguyên như: Cung cấp điện cho hoạt động phát triển công nghiệp sinh hoạt tỉnh Thái Nguyên Tạo việc làm ổn định, thường xuyên cho 450 lao động địa phương Nộp ngân sách cho nhà nước hàng trăm tỉ đồng Đồng thời, việc khánh thành, đưa Nhà máy vào hoạt động góp phần thiết thực vào nghiệp cơng nghiệp hóa đảm bảo an ninh lượng tỉnh Quốc gia Đóng góp ý nghĩa to lớn phát triển kinh tế hội tỉnh, giải việc làm cho người dân xung quanh, nhiên hoạt đơng nhà máy nhiều ảnh hưởng tới mơi trường khơng khí nhà máy, xuất phát từ thực tế trên, đồng ý Ban Giám hiệu nhà trường, ban Chủ nhiệm khoa Môi trường, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, hướng dẫn trực tiếp ThS.Dương Minh Ngọc, em tiến hành nghiên cứu đề tài:“Đánh giá trạng môi trường khơng khí đề xuất giải pháp bảo vệ mơi trường Nhà máy nhiệt điện An Khánh thuộc An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá trạng mơi trường khơng khí đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường Nhà máy nhiệt điện An Khánh thuộc An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá trạng chất lượng mơi trường khơng khí khu vực sản xuất nhà máy nhiệt điện An Khánh 39 Nhận xét: Tiếng ồn đo đạc khu vực nhà nghiền than 67,5 dBA, khu vực chân lò nung 84,7 dBA nằm TCVSLĐ Tuy nhiên, tiếng ồn chân lò nung sát với mức cho phép TCVSLĐ 3733/2002/QĐ- BYT Nên nhà máy cần thực tốt biện pháp giảm thiểu tiếng ồn để không gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới đời sống người dân xung quanh 4.2.1.2 So sánh, , đánh giá tiêu nồng độ chất vơ mơi trường khơng khí * Nồng độ bụi tổng Nồng độ bụi tổng khu vực sản xuất nhà máy thể hình đây: TCVSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT Bụi tổng; ; Bụi tổng; K-1; 0,435 Bụi tổng; K-2; 0,254 Hình 4.5: Biểu đồ kết bụi tổng khu vực làm việc nhà máy nhiệt điện An Khánh Nhận xét: Nhìn chung lượng bụi vị trí đo có nồng độ thấp so với tiêu chuẩn 3733/2002/QĐ-BYT Như vậy, hoạt động sản xuất nhà máy không làm ô nhiễm môi trường không khí * Nồng độ SO2 Nồng độ SO2 khu vực sản xuất nhà máy thể hình đây: 40 TCVSLĐ 3733/2002/QĐBYT; SO2; 10 SO2; K1; 0,023 SO2; K2; 0,072 Hình 4.6: Biểu đồ kết SO2 khu vực làm việc nhà máy nhiệt điện An Khánh Nhận xét: Nồng độ SO2 cao đo khu vực làm việc nhà máy khu vực chân lò nung 0,072 mg/m3 , khu vực nhà nghiền than 0,023 mg/m3 Nhìn chung lượng SO2 vị trí đo có nồng độ thấp * Nồng độ NO2 Nồng độ NO2 khu vực sản xuất nhà máy thể hình đây: TCVSLĐ 3733/2002/QĐBYT; NO2; 10 NO2; K1; 0,065 NO2; K2; 0,056 Hình 4.7: Biểu đồ kết NO2 khu vực làm việc nhà máy nhiệt điện An Khánh 41 Nhận xét: Nồng độ NO2 cao đo khu vực làm việc nhà máy khu vực nhà nghiền than 0,065 mg/m3 , khu vực chân lò nung 0,056 mg/m Nhìn chung lượng NO2 vị trí đo có nồng độ thấp * Nồng độ CO Nồng độ CO khu vực sản xuất nhà máy thể hình đây: TCVSLĐ 3733/2002/QĐBYT; CO; 40 CO; K2; 4,52 CO; K1; 2,11 Hình 4.8: Biểu đồ kết CO khu vực làm việc nhà máy nhiệt điện An Khánh Nhận xét: Nồng độ CO cao đo khu vực làm việc nhà máy khu vực K-2 4,52 mg/m3 , khu vực K-1 2,11 mg/m3 Nhìn chung lượng CO vị trí đo có nồng độ thấp 4.2.2 Đánh giá trạng khí thải nhà máy Kết phân tích khí thải ống khói lò tuần hồn q I năm 2018 nhà máy thể bảng : 42 Bảng 4.2: Kết đo, phân tích khí thải QCVN Thơng số STT Đơn vị Kết 19:2009/BTNMT Cột B Bụi tổng mg/Nm3 36,7 200 Bụi As mg/Nm3 - 10 Bụi Cd mg/Nm3 - Bụi Hg mg/Nm3 - + Bụi Pb mg/Nm3 - CO mg/Nm3 78,6 1.000 Bụi Zn mg/Nm3 - 30 SO2 mg/Nm3 116 500 NO2 mg/Nm3 94,5 850 (Nguồn: Cơng ty Cổ Phần kỹ thuật phân tích mơi trường) Chú thích: (OK-1): Khí thải ống khói lò tuần hoàn - QCVN 19:2009/BTNMT: Quy Chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô - Cột B: : Nồng độ bụi chất vô làm sở tính giá trị tối đa cho phép khí thải công nghiệp đối với: Các sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007; Tất sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; - (-): Không phát - (+): Chưa có quy định 43 Kết so sánh khí thải ống khói lò tuần hoàn quý I năm 2018 nhà máy thể hình đây: QCVN 19:2009/BTNMT; NO2; 850 QCVN 19:2009/BTNMT; SO2; 500 Khí thải ống khói QCVN 19:2009/BTNMT QCVN 19:2009/BTNMT; Bụi tổng; 200 Khí thải ống khói; NO2; 94,5 Khí thải ống khói SO2; 116 Bụi tổng 36,7 Hình 4.9: Biểu đồ kết bụi khí thải ống khói nhà máy Nhận xét: Kết phân tích khí thải đợt năm 2018 cho thấy : - Các tiêu tiến hành quan trắc, phân tích mẫu khí thải ống khói nhà máy định kỳ đợt năm 2018 nằm giới hạn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT ( Trong : NO2 94,5 Mg/Nm3, SO2 116 Mg/Nm3, Bụi Tổng 36,7 Mg/Nm3) Điều chứng tỏ biện pháp xử lý khí thải cơng nghiệp hoạt động sản xuất nhà máy có hiệu tương đối tốt 4.3 Đánh giá ảnh hưởng hoạt động sản xuất nhà máy tới đời sống người dân phương pháp điều tra vấn * Ảnh hưởng bụi trình sản xuất nhà máy người dân sống xung quanh nhà máy thể bảng 4.3 đây: 44 Bảng 4.3 : Kết điều tra chất lượng mơi trường khơng khí người dân sống xung quanh nhà máy nhiệt điện An Khánh Thông số Chất lượng khơng khí Mức độ Bình nhiếm Rất bụi Bụi thường Tổng Số phiếu 18 24 50 Tỷ lệ (%) 16 36 48 100 Qua bảng 4.3 cho thấy 26 người dân sống xung quanh nhà máy nhiệt điện An Khánh cho khơng khí bụi bụi chiếm 52%, nhà máy nên có biện pháp giảm thiểu nhiễm ngồi mơi trường để người dân có sống cải thiện Có 24 số phiếu cho khơng khí khơng bình thường chiếm 48% nhà máy có biện pháp sử lý khí thải biện pháp giảm thiệu bụi tiếng ồn trình sản xuất * Ảnh hưởng tiếng ồn trình làm việc nhà máy người dân sống xung quanh nhà máy thể bảng 4.4 đây: Bảng 4.4 : Kết điều tra ảnh hưởng tiếng ồn người dân sống xung quanh nhà máy nhiệt điện An Khánh Ảnh hưởng tiếng ồn Thông số Mức độ Tổng Ảnh hưởng Có ảnh Khơng ảnh nhiều hưởng hưởng Số phiếu 13 25 12 50 Tỷ lệ (%) 26 50 24 100 Qua bảng 4.4 cho thấy ảnh hưởng tiếng ồn tùy thuộc vào khoảng cách nhà dân khu sản xuất nhà máy Đối với hộ gia đình gần khu sản xuất cường độ tiếng ồn lớn khoảng từ 45 - 200m, cường độ ồn giảm dần khoảng cách xa Kết tổng hợp cho thấy có chênh lệch hộ gia đình Khu vực xóm gần khu vực sản xuất nên bị ảnh hưởng tiếng ồn trình hoạt động vận chuyển nguyên liệu nhà máy Tỉ lệ số phiếu cho ồn ồn 38 phiếu chiếm 76% Số phiếu cho không ảnh hưởng 12 phiếu chiếm 24% Nhà máy cần có biện pháp tốt để giảm thiểu tiếng ồn, để không làm ảnh hưởng đến cuốc sống người dân Bảng 4.5: Kết điều tra tỉ lệ mắc bệnh liên quan đến bụi năm gần Số người mắc bệnh năm STT Bệnh liên quan tới bụi gần Bệnh mắt Viêm phế quản 13 Bệnh mũi Hen suyễn Viêm phổi Qua kết điều tra hộ dân sống xung quanh khu vực nhà máy tỉ lệ số người mắc bệnh liên quan đến bụi năm gần chủ yếu người già trẻ em, số người mắc bệnh mắt phế quản cao Điều cho thấy nhà máy thực tương đối tốt biện pháp xử lý bảo vệ môi trường, nhà máy cần thực tốt biện pháp bảo vệ môi trường để người dân sống xung quanh khu vực làm việc nhà máy không mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp 4.4 Đề xuất số giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường nhà máy 4.4.1 Tăng cường công tác quản lý môi trường nhà máy - Đối với cán quản lý nhà máy: cần huấn luyện an toàn bao gồm sử dụng, bảo quản hóa chất, dầu nhiên liệu thiết bị lao 46 động Huấn luyện hoạt động trường hợp khẩn cấp trình tự ghi nhận số liệu, báo cáo vấn đề môi trường có liên quan - Đối với cơng nhân làm việc nhà máy: tuyên truyền sách quy định bảo vệ môi trường - Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm giải pháp công nghệ để bảo vệ môi trường (BVMT), tránh nguy gây nhiễm khói thải tro, xỉ nhà máy 4.4.2 Giảm bụi ồn từ nguồn phân tán Nhà máy cần thực biện pháp sau nhằm giảm thiểu bụi từ nguồn phân tán: - Sản xuất độ ẩm ướt cao cơng đoạn cho phép (ví dụ: xúc, ủi, đập sơ bộ, phân loại đá, chuyên chở xe tải ), phun nước giữ ẩm liên tục đầu rót băng tải vận chuyển - Tăng cường xe hút bụi thu gom bột phối liệu, clanke, tro xỉ rơi vãi khu vực sản xuất - Vệ sinh cơng nghiệp trì thường xun bao gồm vệ sinh nhà xưởng khu vực kho chứa xuất xi măng bao nhằm thu gom toàn nguyên liệu, sản phẩm rơi vãi phạm vi nhà máy - Mua xe quét đường để tăng cường khả làm vệ sinh đường nội bộ, bến, bãi Thường xuyên phun nước làm ẩm đường nội mùa khơ nóng, hạn chế bụi phát tán theo gió - Các máy móc thiết bị gây ồn lớn phải đặt nhà xưởng có che chắn để giảm tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực lân cận Bên cạnh lắp thêm đệm chống ồn cho máy có cơng suất lớn - Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng máy móc thiết bị, tra dầu bôi trơn máy, phát kịp thời âm khác thường phát từ máy hoạt động có biện pháp sửa chữa, thay phụ tùng để giảm thiểu tiếng ồn tăng tuổi thọ thiết bị Cũng cần phải thay thiết bị có độ ồn cao 47 thiết bị có độ ồn thấp, thiết bị giảm vật liệu cách âm nơi cần thiết - Trồng xanh xung quanh nhà máy để cải thiện môi trường, giảm tiếng ồn bụi phát tán Sửa sang đường nội để thuận tiện làm vệ sinh thu gom bụi xe quét đường giảm bụi bốc lên xe chạy đường - Mở rộng bê tơng hóa tuyến đường vận chuyển nguyên liệu, nhiên liệu sản phẩm để tạo điều kiện cho xe vận tải có điều kiện lưu thơng tốt hạn chế bụi khí thải - Đầu hệ thống giàn phun sương cao áp, đặt độ cao lớn tầm hoạt động bụi xưởng đóng bao xi măng 4.4.3 Cải thiện điều kiện làm việc Điều kiện làm việc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cán bộ, công nhân viên làm việc nhà máy Để giảm thiểu ảnh hưởng này, nhà máy cần đảm bảo: - Để chống nóng nơi làm việc, khu vực lao động phải làm mát tự nhiên hệ thống thơng thống khí cục tồn - Cung cấp đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho công nhân Trang bị thiết bị bịt tai chống ồn cho cơng nhân làm việc nơi có tiếng ồn cao, trang, mũ bảo hộ - Cơ giới hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức, phải hít thở nhiều làm lượng bụi xâm nhập vào phổi tăng lên 48 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Nhà máy Nhiệt điện An Khánh nằm địa bàn An Khánh, huyện Đại Từ Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên nên hoạt động nhà máy ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường Qua kết quan trắc mơi trường khơng khí định kỳ hàng năm nhà máy có kết luận sau: - Mơi trường khơng khí khu vực sản xuất nhà máy: Từ kết chất lượng khơng khí khu vực nhà máy cho thấy công tác bảo vệ môi trường nhà máy tương đối tốt Chất lượng khơng khí khu vực xung quanh nhà máy đạt yêu cầu so với quy chuẩn hành Riêng có tiêu độ ồn số điểm sát với ngưỡng quy chuẩn cho phép so với QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tiếng ồn - Đối với mơi trường khơng khí khu vực làm việc xung quanh nhà máy: Mơi trường khơng khí khu vực sản xuất tiêu: Độ rung, tổng bụi lơ lửng (TSP), NO2, SO2, CO, CO2 nằm giới hạn cho phép - Chất lượng khí thải: Nhà máy xây dựng hệ thống lọc bụi tay áo tĩnh điện ống khói ống thải, phát thải chất CO, SO2, bụi thấp giới hạn cho phép quy chuẩn tương ứng - Đánh giá người dân: Đa số ý kiến hộ dân xung quanh nhà máy cho nhà không làm ảnh hưởng tới sống họ Khơng khí bình thường 49 khơng có dấu hiệu nhiễm Tuy nhiên có nhiều người dân sống gần khu vực sản xuất nhà máy nói bị ồn hoạt động sản xuất máy móc, nhiều hộ dân bị bụi q trình di chuyển phương tiện giao thơng nhà máy 5.2 Kiến nghị - Nhà máy thực tốt công tác bảo vệ môi trường Đáp ứng hầu hết yêu cầu bảo vệ môi trường Bên cạnh nhà máy cần thường xun bảo trì thiết bị xử lý bụi, thay tay áo, bảo dưỡng máy móc nhằm hạn chế chất độc hại phát thải môi trường - Cần định chế độ quan trắc môi trường nhằm mục đích xác định thơng số nhiễm, sở lập kế hoạch xử lý kịp thời - Trồng thêm nhiều hệ thống xanh khu vực sản xuất, diện tích khơng dùng đến nhà máy để giảm nhiệt độ không khí, ngăn chặn bụi, giảm cường độ ồn, làm khơng khí làm đẹp cảnh quan nhà máy TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu in ấn Bộ tài nguyên môi trường, QCVN 22:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp nhiệt điện Bộ Tài nguyên Môi trường, 2009 QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh Bộ Y tế, 2002 Quyết định số 3733:2002/QĐ-BYT - Quy định Bộ Y Tế Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, chất lượng khơng khí vùng làm việc Bộ Tài ngun Môi trường, 2010 QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn Bộ Tài nguyên Môi trường, 2010 QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ rung Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường 2014 Công ty cổ phần kĩ thuật phân tích mơi trường, Kết phân tích mơi trường khơng khí khu vực nhà máy nhiệt điện An Khánh Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam, 2009 Nghị định số 117/2009/NĐ-CP xử lí vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ mơi trường Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam, 2010 Nghị định số 113/2010/NĐ-CP quy định xác định thiệt hại với môi trường 10 Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam, 2011 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường 11 Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản (2010), Bảo vệ môi trường khai thác mỏ lộ thiên, NXB từ điển bách khoa – Hà Nội 12 Lưu Đức Hải (2002), sở khoa học môi trường, NXB quốc gia Hà Nội 13 Lương Văn Hinh, Đỗ Thị Lan, Dư Ngọc Thành, Nguyễn Thanh Hải(2015), Giáo trình nhiễm môi trường, NXB Đại học Thái Nguyên 14 Đinh Xn Thắng (2007), Giáo trình nhiễm khơng khí, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tài liệu internet 15 Nhà máy nhiệt điện An Khánh,trang web http://www.nhietdienankhanh.com.vn 16 Tình hình nhiễm mơi trường giới, trang web http://thongconghanoi.vn/tin-tuc/421-khong-khi-tren-khap-thegioi- dang-bi-o-nhiem-nghiem-trong PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA CHẤT LƯỢNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ KHU VỰC XUNG QUANH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH Thời gian vấn : Ngày…… tháng…….năm 2018 PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG Họ tên người cung cấp thông tin :………………………………………… Tuổi……………………….Nghề nghiêp….……… Địa chỉ: Xóm…… .……Xã……… ……… Huyện…… ……….Tỉnh Thái Nguyên Số thành viên gia đình:…………………………………… PHẦN II : ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ (Đánh dấu vào đáp án mà Ông/Bà cho đúng) Câu 1: Gia đình Ơng/bà sống từ khi? □ Chưa có nhà máy □ Bắt đầu có nhà máy □ Sau nhà máy hoạt động Câu 2: Nhà Ông/bà cách nhà máy nhiệt điện An Khánh khoảng mét ? □ Dưới 200m □ Từ 600m đến 800m □ Từ 200m đến 400m □ Từ 800m đến 1000m □ Từ 400m đến 600m □ Trên 1000m Câu 3: Ơng/bà nhận thấy mơi trường khơng khí đây? a) Khi chưa có nhà máy □ Bụi □ Rất bụi □ Bình thường b) Khi nhà máy vào hoạt động □ Bụi □Rất bụi □ Bình thường Câu 4: Gia đình Ơng/Bà có làm việc Chi nhánh nhà máy nhiệt điện An Khánh khơng? □ Có □ Khơng Câu 5.Theo Ơng /Bà mơi trường khơng khí khu vực nào? □ Trong lành □ Ơ nhiễm □ Bình thường □ Rất nhiễm Câu Theo Ơng/Bà mơi trường khơng khí khu vực có bụi hay khơng? □ Có □ Khơng Câu 7: Theo Ơng/bà bụi nhà máy nhiệt điện An Khánh có ảnh hưởng đến? □Nguồn nước □ Rau ăn hàng ngày □Khơng khí Câu 8.Theo Ơng/Bà khu vực có bị nhiễm tiếng ồn hoạt động nhà máy hay khơng? □ Ảnh hưởng nhiều □ Có ảnh hưởng □ Khơng ảnh hưởng Câu 9: Gia đình Ơng/Bà có bị mắc bệnh hơ hấp hay khơng? □ Có □ Khơng Câu 10: Gia đình Ơng/Bà có mắc bệnh sau không? □ Viêm phổi □ Viêm phế quản □ Viêm mũi □ Mắt □ Hen suyễn Câu 11: Ơng/bà có nhận thấy nhà máy có biện pháp nhằm giảm thiểu nhiễm bụi? □ Có dự án trồng □ Cho xe phun nước □Biện pháp khác Câu 12: Cảm nhận Ông/bà mơi trường khơng khí so với khu vực lân cận? □ Tương tự Xin chân thành cảm ơn! □ Tốt □Xấu ... trường Nhà máy nhiệt điện An Khánh thuộc xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá trạng môi trường không khí đề xuất giải pháp bảo vệ. .. mơi trường Nhà máy nhiệt điện An Khánh thuộc xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá trạng chất lượng mơi trường khơng khí khu vực sản xuất nhà máy nhiệt điện. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ NAM KHÁNH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường không khí và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại nhà máy nhiệt điện an khánh thuộc xã an khánh huyện đại từ tỉnh thái nguyên , Đánh giá hiện trạng môi trường không khí và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại nhà máy nhiệt điện an khánh thuộc xã an khánh huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn