Đánh giá công tác chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2014 2016

78 22 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:49

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  LÊ THỊ HỒNG NHUNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lí Đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  LÊ THỊ HỒNG NHUNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lí Đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Quang Thi Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực phương châm “học đơi với hành, lí luận gắn liền với thực tế” Thực tập tốt nghiệp thời gian để sinh viên sau học tập, nghiên cứu trường có điều kiện củng cố vận dụng kiến thức học vào thực tế Được trí Ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016” Sau thời gian nghiên cứu thực tập đến luận văn tốt nghiệp em hồn thành Với lòng kính trọng biết ơn, em xin cảm ơn thầy giáo TS Nguyễn Quang Thi tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp, bảo giúp đỡ nhiệt tình cán Phòng Tài ngun Môi trường – huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên, thầy giáo, cô giáo, cán khoa truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu trình học tập rèn luyện trường Trong trình thực tập làm khóa luận này, em cố gắng kinh nghiệm thiếu kiến thức hạn chế nên khóa luận chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy bạn bè để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2018 Sinh viên Lê Thị Hồng Nhung ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Diện tích, dân số mật độ dân số huyện Phú Lương năm 2016 32 Bảng: 4.2 Biến động sử dụng đất huyện Phú Lương, giai đoạn 20142016 40 Bảng: 4.3 Cơ cấu dân số huyện Phú Lương giai đoạn 2014 - 2016 41 Bảng: 4.4 Kết công tác thu hồi đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn ( 20142016 ) 43 Bảng: 4.5 Phân kỳ quy hoạch diện tích loại đất phân bổ theo mục đích 44 Bảng: 4.6 Kết chuyển mục đích sử dụng đất huyện Phú Lương năm 2014 45 Bảng: 4.7 Kết chuyển mục đích sử dụng đất huyện Phú Lương năm 2015 46 Bảng: 4.8 Kết chuyển mục đích sử dụng đất huyện Phú Lương năm 2016 47 Bảng: 4.9 Tổng hợp số đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân huyện Phú Lương giai đoạn 2014-2016 48 Bảng: 4.10 Kết thực chuyển mục đích sử dụng đất nơng nghiệp giai đoạn 2014 - 2016 51 Bảng: 4.11 Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất huyện Phú Lương 52 Giai đoạn 2014 - 2016 52 Bảng: 4.12 Đánh giá cơng tác chuyển mục đích sử dụng đất qua ý kiến cán quản lí 54 Bảng: 4.13 Đánh giá người dân chuyển mục đích sử dụng đất huyện Phú Lương 57 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Bản đồ hành huyện Phú Lương năm 2016 24 Hình 4.2 Cơ cấu dân số huyện Phú lương năm 2016 32 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BNN&PTNT : Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn BTNMT : Bộ Tài nguyên Mơi trường CNH – HĐH : Cơng nghiệp hóa – đại hóa GCN : Giấy chứng nhận UBND : Ủy ban nhân dân v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.1 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lí luận 2.1.2 Cơ sở thực tiễn 2.1.3 Cơ sở pháp lý 2.2 Khái quát chung cơng tác chuyển mục đích sử dụng đất 2.2.1 Khái niệm chuyển mục đích sử dụng đất 2.2.2 Các hình thức chuyển mục đích sử dụng đất 2.2.3 Một số quy định chung chuyển mục đích sử dụng đất 10 2.2.3.1 Căn để chuyển mục đích sử dụng đất 10 2.2.3.2 Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 10 2.2.3.3 Đối tượng phép chuyển mục đích sử dụng đất 11 2.2.3.4 Điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất 11 2.2.3.5 Nghĩa vụ tài chuyển mục đích sử dụng đất 12 2.2.4 Những quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 12 2.3 Sơ lược tình hình cơng tác chuyển mục đích sử dụng đất 16 vi 2.3.1 Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất nước 16 2.3.2 Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên 18 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 21 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 21 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 21 3.2.1 Địa điểm thực tập 21 3.2.2 Thời gian thực tập 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập 22 3.4.1.1 Thu thập số liệu thứ cấp 22 3.4.1.2 Thu thập số liệu sơ cấp 22 3.4.2 Phương pháp tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu 23 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phú Lương 24 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 4.1.1.1.Vị trí địa 24 4.1.1.2 Địa hình, địa mạo 25 4.1.1.3 Khí hậu 25 4.1.1.4 Thủy văn 27 4.1.1.5 Cảnh quan môi trường 28 4.1.1.6 Tài nguyên đất 28 4.1.1.7 Tài nguyên nước mặt 29 4.1.1.8 Tài nguyên rừng 30 4.1.1.9 Tài nguyên khoáng sản, vật liệu xây dựng 31 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 31 4.1.2.1 Dân số lao động 31 4.1.2.2 Cơ sở hạ tầng 33 vii 4.1.2.3 Văn hóa xã hội 33 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất huyện Phú Lương 35 4.2.1 Khái quát công tác quản lý nhà nước đất đai 35 4.2.1.1 Ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai 35 4.2.1.2 Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành 35 4.2.1.3 Công tác cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đăng kí biến động đất đai 36 4.2.1.4 Công tác đo đạc, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất 36 4.2.1.5 Công tác giao đất, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt 36 4.2.1.6 Công tác thống kê, kiểm kê đất đai 37 4.2.1.7 Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 38 4.2.1.8 Công tác giải đơn thư xử lý vi phạm hành đất đai 38 4.2.1.9 Công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo quản lý sử dụng đất đai 39 4.2.2 Tình hình biến động đất đai huyện Phú Lương giai đoạn 20142016 39 4.3 Đánh giá cơng tác chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn huyện Phú Lương, giai đoạn 20142016 41 4.3.1 Tổng hợp điều kiện thực tế liên quan tới công tác chuyển mục đích sử dụng đất 41 4.3.1.1 Gia tăng dân số việc làm 41 4.3.1.2 Yếu tố thị hóa 42 4.3.2 Đánh giá công tác chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn huyện Phú Lương, giai đoạn 20142016 44 4.3.2.1 Đánh giá kết chuyển mục đích sử dụng đất đơn vị hành theo thời gian 44 4.3.2.2 Đánh giá kết chuyển mục đích sử dụng đất theo loại đất 50 4.3.3 Đánh giá công tác chuyển mục đích sử dụng đất qua ý kiến người dân cán quản lý 53 4.3.3.1 Đánh giá chuyển mục đích sử dụng đất qua ý kiến cán 53 viii 4.3.3.2 Đánh giá chuyển mục đích sử dụng đất qua ý kiến người dân huyện Phú Lương 56 4.4 Những thuận lợi, khó khăn giải pháp nâng cao hiệu công tác chuyển mục đích sử dụng đất địa phương 59 4.4.1 Thuận lợi 59 4.4.2 Khó khăn 59 4.4.3 Giải pháp 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Đề nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 54 Bảng: 4.12 Đánh giá công tác chuyển mục đích sử dụng đất qua ý kiến cán quản lí Kết điều tra Nội dung đánh giá STT Tất người dân đến làm hồ sơ chuyển Số phiếu Tỉ lệ (%) 30 100,0 Có 0,0 Khơng 30 100,0 30 100,0 Có 25 83,3 Khơng 16,7 30 100,0 Có 15 50,0 Không 15 50,0 30 100,0 Đa số hiểu biết 0,0 Ít người hiểu biết 10 33,33 Tất 20 66,67 30 100,0 Đa số nắm rõ 0,0 Ít người nắm rõ 0,0 Tất khơng nắm rõ 30 100,0 mục đích sử dụng đất theo quy định? Kết giải hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất có trả thời hạn cho người sử dụng đất không? Huyện xã tổ chức tuyên truyền Luật Đất đai cho người dân ? Theo ông bà người dân có hiểu biết quy định chuyển mục đích sử dụng đất khơng? Theo ơng bà người dân có nắm rõ quy định giấy tờ thủ tục trình chuyển mục đích khơng? 55 Kết điều tra Nội dung đánh giá STT Những khó khăn gặp phải giải hồ sơ Tỉ lệ (%) 30 100,0 Người dân chưa nắm rõ thủ tục 25 83,3 Khối lượng công việc nhiều 16,7 30 100,0 Có 30 100,0 Khơng 0,0 30 100,0 Có 30 100,0 Khơng 0,0 chuyển mục đích sử dụng đất người dân? Số phiếu Theo ơng bà tình trạng người dân chuyển mục đích sử dụng đất khơng xin phép quan nhà nước khơng? Theo ơng bà người dân có sử dụng đất theo mục đích xin chuyển khơng? (Nguồn: Số liệu điều tra) Qua bảng ta thấy đại đa số ý kiến cán cho người dân không am hiểu pháp luật đất đai khơng hiểu biết quy định chuyển mục đích sử dụng đất giấy tờ thủ tục hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất dẫn đến làm thủ tục, hồ sơ không theo quy định pháp luật Cụ thể có 30 phiếu với 100,0 % ý kiến đồng ý đa số người dân không đến làm thủ thục theo quy định pháp luật, 30 phiếu ý kiến cho người dân không hiểu biết quy định chuyển mục đích sử dụng đất 10 phiếu với 33,3 % ý kiến cho có người dân hiểu biết chuyển mục đích sử dụng đất Còn việc nắm rõ giấy tờ thủ thục hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất 100,0 % ý kiến cho người dân không nắm rõ giấy tờ thủ tục hồ sơ Nguyên nhân tình trạng trình độ dân trí thấp người dân không quan tâm đến vấn đề chuyển 56 mục đích sử dụng đất nên khơng tìm hiểu khơng nắm rõ quy định chuyển mục đích sử dụng đất Có 30 phiếu với 100 % ý kiến cán địa bàn huyện tiến hành điều tra cho người dân sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất xin chuyển Vì đối tượng sử dụng đất xin chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình cá nhân chủ yếu xin chuyển từ đất nông nghiệp sang đất mà tất xây dựng nhà cơng trình làm hồ sơ xin chuyển mục đích nên đất xin chuyển sử dụng mục đích Có 30 phiếu với 100 % ý kiến cán cho tình trạng người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất mà không xin phép, tồn đáng quan tâm cơng tác chuyển mục đích sử dụng đất Còn vấn đề tuyên truyền luật đất đai cho đối tượng sử dụng đất có 50 % cán cho xã chưa tuyên truyền Luật đất đai đến tất người dân đặc biệt khu vực vùng sâu vùng xa huyện, vấn đề tồn cần phải khắc phục Hầu cán cho biết khó khăn gặp phải giải hồ sơ người sử dụng đất người sử dụng đất không nắm rõ thủ thục chuyển mục đích sử dụng đất với mức tỉ lệ 83,3 % , vấn đề công việc nhiều 16,7 % Kết giải hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất người dân có 83,3 % ý kiến cho hồ sơ giải thời hạn quy định 16,7 % cho số tình trạng hồ sơ bị tồn khơng giải thời gian quy định khối lượng công việc cán giải hồ sơ tương đối lớn thêm nhiều yếu tố bên khác ảnh hưởng đến việc giải hồ sơ 4.3.3.2 Đánh giá chuyển mục đích sử dụng đất qua ý kiến người dân huyện Phú Lương Người sử dụng đất đối tượng tham gia vào cơng tác chuyển mục đích qua để đánh giá xác thực trạng cơng tác chuyển mục đích huyện Phú Lương, tơi tiến hành điều tra lấy ý kiến người sử dụng đất làm cơng tác chuyển mục đích để phần thấy thực trạng rõ nét chuyển mục 57 đích sử dụng đất huyện thời gian qua ý kiến mong mỏi họ để công tác đạt hiệu thời gian tới, kết đánh giá thể chi tiết bảng 4.13 Việc vấn tiến hành khu vực thị trấn Đu, xã Động Đạt xã Sơn Cẩm Bảng: 4.13 Đánh giá người dân chuyển mục đích sử dụng đất huyện Phú Lương Kết điều tra Nội dung đánh giá STT Ông (bà) có biết quy định chuyển Có 12,5 Khơng 35 87,5 40 100,0 Chun nghiệp,nhiệt tình hướng dẫn 40 100,0 Từ chối, thiếu chuyên nghiệp 0,0 40 100,0 Đúng thời hạn 30 75,0 Không thời hạn 10 25,0 40 100,0 Có 12,5 Không 35 87,5 40 100,0 Chưa hiểu rõ quy định giấy tờ hồ sơ 40 100,0 Đi lại nhiều lần không giải 0,0 q trình chuyển mục đích sử dụng đất? trả thời hạn.? Ơng (bà) có biết giấy tờ cần thiết hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất? Ơng (bà) có gặp khó khăn làm thủ tục (%) 100,0 Kết chuyển mục đích sử dụng đất Tỉ lệ 40 mục đích sử dụng đất.? Thái độ cán quản lý người dân Số phiếu chuyển mục đích sử dụng đất? 58 Kết điều tra Nội dung đánh giá STT Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo Tỉ lệ (%) 40 100,0 Có 40 100,0 Khơng 0,0 40 100,0 Có 10 25,0 Khơng 30 75,0 chế cửa có thuận lợi Uỷ ban nhân dân cấp xã có phổ biến tuyên Số phiếu truyền pháp luật đất đai không? (Nguồn: Số liệu điều tra) Qua điều tra lấy ý kiến người sử dụng đất nhìn chung cơng tác chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn huyện diễn phổ biến với hình thức chuyển mục đích ngày đa dạng Tuy nhiên cơng tác giải hồ sơ chuyển mục đích chưa thật đạt hiệu Qua ý kiến tổng hợp ta thấy tồn chủ yếu công tác đại phận người dân khơng am hiểu thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất quy định công tác chuyển mục đích sử dụng đất chiếm 87,5 % tổng số lượng điều tra, số lượng người có hiểu biết quy định 12,5 % số lượng tập chung chủ yếu khu vực thị trấn Có thể khu vực thị trấn trình độ dân trí cao hiểu biết quy định pháp luật công tác quản lí diễn tốt Khi tham gia vào hoạt động chuyển mục đích người dân gặp phải khó khăn chưa hiểu rõ quy định giấy tờ hồ sơ chuyển mục đích chiếm 100 % ý kiến điều tra, việc phải lại nhiều lần mà không cán giải hồ sơ khơng có Còn vấn đề nhận kết xin chuyển mục đích sử dụng đất có 75 % ý kiến cho hồ sơ nhận thời hạn, thái độ cán quản lí giải 59 hồ sơ theo ý kiến người dân niềm nở có chuyên môn chiếm 100 % phiếu điều tra 100 % người dân cho thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất hoạt động khác diễn theo chế cửa thuận lợi Việc tuyên truyền pháp luật đất đai cho người dân có 75 % ý kiến cho xã chưa tuyên truyền luật đất đai đến tất người dân có 25 % ý kiến cho họ tuyên truyền luật đất đai Qua tất số liệu điều tra thấy đa số người dân khơng hiểu biết luật đất đai nói chung hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất nói riêng hoạt động tuyên truyền pháp luật đất đai chưa đạt hiệu Việc giải hồ sơ cho người sử dụng đất chưa thật đạt hiệu cao cán làm công tác chuyên môn thực khối lượng công việc nhiều nên giải hạn tất hồ sơ số lý khó khăn bên ngồi khác Vì cần mạnh xiết chặt cơng tác quản lí nhà nước đất đai đơn vị công tác tuyên truyền pháp luật đất đai đến đối tượng sử dụng đất 4.4 Những thuận lợi, khó khăn giải pháp nâng cao hiệu cơng tác chuyển mục đích sử dụng đất địa phương 4.4.1 Thuận lợi Trong năm gần với tốc độ thị hóa nhanh, sở hạ tầng kỹ thuật ngày nâng cao Huyện Phú Lương thu hút nhiều vốn đầu tư nước, trở thành điểm nóng thu hút nhiều lao động, làm cho dân số tăng nhanh, đặc biệt tỷ lệ gia tăng học dẫn đến nhu cầu sử dụng đất cao, chuyển mục đích sử dụng đất ngày sôi động dần tiến tới đảm bảo theo kế hoạch quy hoạnh đặt 4.4.2 Khó khăn - Phú Lương huyện trung du miền núi, giao thông lại khu vực vùng sâu chưa phát triển nhiều khó khăn nên gây nhiều trở ngại cho công tác quản lí đất đai cơng tác chuyển mục đích sử dụng đất 60 - Trình độ dân trí tương đối thấp, nhận thức hạn chế nên người dân không hiểu biết quy định chuyển mục đích sử dụng đất - Nhiều nơi tình trạng người dân tự ý chuyển mục đích mà khơng xin phép quan nhà nước có thẩm quyền - Việc tuyên truyền pháp luật đất đai đến người dân nhiều hạn chế, chưa phổ biến đến hết tất người dân nơi vùng sâu vùng xa phân bố dân cư thưa thớt rải rác nhiều nơi 4.4.3 Giải pháp - Quan tâm đầu tư phát triển cơng trình đường giao thơng lại đến thơn, xóm, nhà tạo điều kiện cho sản xuất lại người dân - Thường xuyên cử cán xuống tận thơn xóm giải thích cho dân hiểu quy định sách pháp luật nhà nước lĩnh vực quy định lĩnh vực đất đai - Vận động người dân kê khai đăng ký chuyển mục đích theo quy định pháp luật, kiểm tra xử lý kiên trường hợp cố tình vi phạm lĩnh vực quản lý sử dụng đất tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khơng quan nhà cước có thẩm quyền cho phép - Thường xuyên tổ chức buổi tuyên truyền, cử cán tham gia vào buổi họp dân thôn xóm để tuyên truyền luật đất đai đến người dân tất khu vực vùng sâu vùng xa 61 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - Theo đơn vị hành chính: thị trấn Đu chuyển 6.478,90 m² với 78 trường hợp; thị trấn Giang Tiên chuyển 891,40 m² với trường hợp; xã Yên Ninh chuyển 300,60 m² với trường hợp; xã Yên Trạch chuyển 398,30 m² với trường hợp; xã Yên Đổ chuyển 1.354,4 m² với trường hợp; xã Động Đạt chuyển 2.287,0 m² với 15 trường hợp; xã Yên Lạc chuyển 180,0 m² với trường hợp; xã Phú Đô chuyển 21.998,10 m² với 146 trường hợp; xã Ơn Lương khơng có trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất; xã Phủchuyển 759,0 m² với trường hợp; xã Hợp Thành chuyển 250,0 m² với trường hợp; xã Phấn Mễ chuyển 5.568,7 m² với 54 trường hợp; xã Cổ Lũng chuyển 3.679,4 m² với 23 trường hợp; xã Tức Tranh chuyển 3.097,0 m² với 27 trường hợp; xã Vô Tranh chuyển 1.906,5 m² với 14 trường hợp; xã Sơn Cẩm chuyển 65.175,5 m² với 310 trường hợp - Theo loại đất: Trong năm (2014 – 2016) tồn huyện có 6,97 diện tích đất nơng nghiệp chuyển sang đất phi nơng nghiệp đất Chuyển mục đích sử dụng đất nội đất nông nghiệp 4,45 ha, trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đất - Ý kiến cán quản lí: 100,0 % thấy người dân khơng đến làm hồ sơ theo quy định, 83,3% cho hồ sơ trả hạn, 66,6 % thấy người dân khơng hiểu biết quy định chuyển mục đích, 100,0 % thấy người dân không nắm rõ giấy tờ thủ tục hồ sơ, 83,3 % thấy khó khăn người dân giấy tờ thủ tục, 50,0 % thấy huyện xã tuyên truyền luật cho người dân,100,0 % đồng ý tình trạng người dân tự ý chuyển mục đích 100,0 % thấy người dân sử dụng đất mục đích xin chuyển - Ý kiến người dân: 87,5% người dân khơng hiểu biết chuyển mục đích sử dụng đất, 100,0 % thấy thái độ tốt chuyên nghiệp, 75,0 % thấy hồ sơ trả hạn, 87,5 % giấy tờ hồ sơ, 75,0 % thấy cho 62 biết xã chưa tuyên truyền luật, 100,0 % cho biết khó khăn chưa biết giấy tờ thủ tục hồ sơ, 100,0 % thấy hoạt động chuyển mục đích theo chế cửa thuận lợi 5.2 Đề nghị - Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư phát triển cơng trình đường giao thơng lại đến thơn, xóm, nhà tạo điều kiện cho sản xuất lại người dân - Đề nghị phòng Tài nguyên Môi trường, UBND xã thường xuyên cử cán xuống tận nơi giải thích cho dân hiểu quy định sách pháp luật nhà nước lĩnh vực lĩnh vực đất đai - Vận động người dân kê khai đăng ký chuyển mục đích theo quy định pháp luật, kiểm tra xử lý kiên trường hợp cố tình vi phạm lĩnh vực quản lý sử dụng đất tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khơng quan nhà cước có thẩm quyền cho phép - Thường xuyên tổ chức buổi tuyên truyền luật đất đai đến người dân tất khu vực vùng sâu vùng xa - Các lãnh đạo cần thường xuyên quản lý, theo sát đạo hoạt động tinh thần làm việc đội ngũ cán cấp Nâng cao lực làm việc tinh thần trách nhiệm, đồng thời tạo điều kiện để phát huy tính sáng tạo, tinh thần phê tự phê để hoàn thành tốt công việc 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ TNMT, Kết thống kê diện tích đất đai toàn quốc năm 2016 Luật đất đai 2013 (2013), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật Đất đai Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Phú Lương (2016): Báo cáo kết thực công tác TNMT huyện Phú Lương năm 2016 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Lương: Báo cáo kết thống kê, kiểm kê đất đai năm 2014, 2015, 2016 Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Phú Lương: Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 – 2015) huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Lương: Sổ theo dõi hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất năm 2014, 2015, 2016 Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 UBND tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 – 2015) huyện Phú Lương Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 UBND tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phú Lương 10 Thông tư số 02/2015/TT–BTNMT ngày 27/1/2015 BTNMT quy định chi tiết số điều nghị định 43/2014/NĐ–CP nghị định 45/2014/NĐ-CP 11 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 BTNMT quy định hồ sơ giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 12 UBND huyện Phú Lương: Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lương đến năm 2020 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Ý kiến nhận xét người dân công tác chuyển mục đich sử dụng đất huyện Phú Lương Thông tin chung người vấn I Họ tên: Giới tính: Tuổi: Nghề nghiệp: ……………………………………………… Trình độ học vấn:…………………… Địa chỉ: II Nội dung vấn Theo ơng (bà) chuyển mục đích sử dụng đất có cần phải xin phép quan nhà nước khơng?  Có Khơng  Ơng (bà) chuyển mục đích sử dụng đất lần chưa? Đã chuyển  Chưa chuyển  Nếu có loại đất ơng bà chuyển mục đích sử dụng đất gi? ………………………………………………………………………… Chuyển sang mục đích sử dụng nào? ………………………………………………………………………… Diện tích đất chuyển ơng bà có làm hồ sơ xin phép chuyển hay khơng?  Có Khơng  Ơng bà có biết quy định chuyển mục đích sử dụng đất khơng? Có  Khơng  Tại sao? Theo ơng bà chuyển mục đích sử dụng đất có bị nộp tiền khơng?  Có Khơng  Đó loại chi phí nào? Chi phí thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất  Tiền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất  Chi phí khác  Khi chuyển đất trồng màu sang làm đất để xây nhà có cần phải xin phép khơng?  Có Khơng  Xã huyện có tổ chức phổ biến tuyên truyền pháp luật đất đai đến người dân khu vực không?  Có Khơng  Cơ quan quản lí nhà nước có quyền cho phép ơng bà chuyển mục đích sử dụng đất? UBND huyện  Phòng tài ngun mơi trường  UBND xã  UBND tỉnh  10.Ơng bà có biết giấy tờ hồ sơ thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất khơng? Có   khơng 11.Thái độ cán quản lí cơng tác tiếp dân đến làm thủ thục chuyển mục đích sử dụng đất? Chuyên nghiệp, nhiệt tình hương dẫn  Từ chối, thiếu chuên nghiệp  12.Khi trả kết chuyển mục đích sử dụng đất có giấy hẹn khơng?  Có Khơng  13.Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo chế cửa có thuận lợi khơng?  Có Khơng  14.Ơng bà gặp phải khó khăn q trình chuyển mục đích sử dụng đất? Chưa hiểu rõ quy định giấy tờ hồ sơ  Đi lại nhiều lần không giải  15.Ơng (bà) có ý kiến đóng góp để cơng tác quản lí đất đai địa phương diễn tốt hơn? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2017 Người vấn Người vấn PHIẾU ĐIỀU TRA Ý kiến nhận xét cán quản lí cơng tác chuyển mục đích sử dụng đất huyện Phú Lương I Thông tin chung Họ tên: Tuổi: Chức vụ: Nơi làm việc: Trình độ: II Nội dung vấn 1) Người dân có làm hồ sơ chuyển mục đích theo quy định khơng? Có  Khơng  2) Theo ơng (bà) người dân có hiểu biết quy định chuyển mục đích sử dụng đất khơng? Đa số hiểu biết  Ít người hiểu biết  Tất  3) Theo ơng (bà) người dân có nắm rõ quy định giấy tờ thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất khơng? Đa số nắm rõ  Ít người nắm rõ  Tất khơng nắm rõ  4) Theo ơng (bà) người dân có sử đất mục đích xin chuyển khơng? Có  Không  5) Kết giải hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất có trả thời hạn khơng? Có  Khơng  6) Theo ơng (bà) có tình trạng người dân chuyển mục đích sử dụng đất mà khơng xin phép quan nhà nước khơng? Có  Khơng  7) Theo ông (bà) việc giải hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân hay gặp khó khăn gì? Người dân chưa nắm rõ giấy tờ thủ tục  Khối lượng công việc nhiều  8) Huyện xã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai đến tất người dân chưa? Có  Khơng  9) Ơng (bà) có ý kiến đóng ghóp cho cơng tác chuyển mục đích sử dụng đất diễn tốt hơn? …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2017 Người vấn Người vấn ... chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn huyện Phú Lương, giai đoạn 2014 – 2016 - Đánh giá công tác chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn huyện Phú Lương, giai đoạn 2014 – 2016 - Đánh giá cơng tác chuyển. .. cứu Công tác chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Đánh giá cơng tác chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn huyện Phú Lương, giai đoạn 2014. .. - xã hội huyện Phú Lương - Tình hình quản lý sử dụng đất huyện Phú Lương - Đánh giá công tác chuyển mục đích sử dụng đất huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 - Những thuận lợi,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2014 2016 , Đánh giá công tác chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2014 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn