Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm địa bàn tại hạt kiểm lâm huyện bạch thông tỉnh bắc kạn

63 26 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA THỊ ÁNH NGUYỆT BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM LÂM ĐỊA BÀN TẠI HẠT KIỂM LÂM HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Quản Lý Tài Nguyên Rừng Khoa: Lâm nghiệp Khóa học: 2014 - 2018 Thái Nguyên – năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA THỊ ÁNH NGUYỆT BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM LÂM ĐỊA BÀN TẠI HẠT KIỂM LÂM HUYỆN BẠCH THƠNG, TỈNH BẮC KẠN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Quản Lý Tài Nguyên Rừng Lớp: 46 QLTNR N02 Khoa: Lâm nghiệp Khóa học: 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Trần Công Quân Thái Nguyên – Năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân em, số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận q trình điều tra thực địa hồn tồn trung thực khách quan Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Xác nhận giáo viên hướng dẫn Người viết cam đoan Đồng ý cho bảo vệ kết trước Hội đồng khoa học TS Trần Công Quân Ma Thị Ánh Nguyệt XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN xác nhận sửa chữa sai sót sau Hội đồng đánh giá chấm (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập Trạm Kiểm lâm Cẩm Giàng em tiếp thu nhiều kiến thức quý báu từ anh, chị, cô, để hồn thành đề tài vững bước đường chọn Lời em xin gửi lời tới Ban giám hiệu, quý thầy cô giảng dạy khoa Lâm nghiệp lời cảm ơn chân thành trực tiếp dạy dỗ, dìu dắt truyền đạt cho em kiến thức nghề nghiệp thời gian học tâp trường Em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Công Quân người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý kiến cho em để em hồn thành báo cáo tốt nghiệp Em xin gửi lời cám ơn đến ban lãnh đạo, cô chú, anh chị Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thơng, tỉnh Bắc Kạn tận tình hướng dẫn cung cấp cho em thông tin số liệu cần thiết suốt trình thực tập để em có sở hồn thành đề tài Lời cuối cùng, em xin gửi tới quý thầy cô, anh chị ban lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông , tỉnh Bắc Kạn lời chúc sức khỏe thành công sống Chúc người hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Với nhận thức khả hạn hẹp báo cáo em khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy cô bạn giúp đỡ em sửa chữa, bổ sung thiếu sót để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Ma Thị Ánh Nguyệt năm 2018 iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng tài nguyên rừng theo địa phương huyện Bạch Thông 34 Bảng 4.2 Kết nghiên cứu công tác tham mưu quản lý bảo vệ rừng (2014 – 2017) 36 Bảng 4.3 Kết kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông (2014 - 2017) 39 Bảng 4.4 Tổng hợp công tác kiểm tra kiểm soát lâm sản giai đoạn (2014 2017) 39 Bảng 4.5 Kết công tác tuyên truyền vận động nhân dân (2014 - 2017) 41 Bảng 4.6 Theo dõi diễn biến rừng khu vực nghiên cứu 43 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Tang vật tịch thu đưa Hạt kiểm lâm 40 Hình 4.2: Kiểm lâm địa bàn tuyên truyền cho người dân 42 v DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT ĐVHD: Động vật hoang dã GD&ĐT: Giáo dục đào tạo HĐND: Hội đồng nhân dân KDCB: Kinh doanh chế biến NN&PTNT: Nông nghiệp phát triển nơng thơn PCCCR: Phòng cháy chữa cháy rừng PTR: Phát triển rừng QLBVR: Quản lý bảo vệ rừng THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông UBND: Ủy ban nhân dân vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết cơng việc sinh viên trực tiếp thực 1.2 Mục tiêu yêu cầu công việc sinh viên trực tiếp thực 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái quát chung nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm lâm 2.1.1 Nhiệm vụ chung Kiểm lâm 2.1.2 Quyền hạn Kiểm lâm 2.2 Chức năng, nhiệm vụ Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 14 2.3 Tình hình quản lý bảo vệ rừng tỉnh Bắc Kạn 15 2.3 Tình hình điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Bạch Thông 19 2.3.1 Điều kiện tự nhiên huyện Bạch Thông 19 2.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Bạch Thông 22 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 26 3.1 Đối tượng phạm vi thực 26 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 26 vii 3.3 Nội dung thực 26 3.4 Các bước thực 27 3.4.1 Thu thập số liệu, thực nhiệm vụ 27 Phần KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Hiện trạng công tác quản lý bảo vệ rừng Hạt Kiểm lâm Bạch Thông 30 4.1.1 Cơ cấu tổ chức Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông 30 4.1.2 Hiện trạng tài nguyên rừng huyện Bạch Thông 34 4.2 Tình hình thực nhiệm vụ giao người Kiểm lâm địa bàn trình thực tập 36 4.2.1 Kết tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã thực chức quản lý nhà nước rừng, đất lâm nghiệp 36 4.2.2 Kết kiểm tra giám sát xử lý vi phạm pháp luật 39 4.2.3 Kết công tác tuyên truyền vận động nhân dân 41 4.2.4 Kết công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng khu vực .43 4.3 Một số học kinh nghiệm giải pháp tổ chức thực công tác Kiểm lâm địa bàn khu vực Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông 44 4.3.1 Một số học kinh nghiệm thực công việc Kiểm lâm địa bàn 44 4.3.2 Một số giải pháp tổ chức thực công tác Kiểm lâm địa bàn khu vực Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông 45 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Rừng nguồn tài nguyên vô q giá, giữ vai trò vơ quan trọng trình phát triển sinh tồn loài người Là nguồn tài nguyên đa dạng phong phú, rừng điều hồ khí hậu, cân hệ sinh thái, bảo vệ mơi trường sống, rừng nhà máy lọc khổng lồ Ngoài giá trị kinh tế, mơi trường, rừng có ý nghĩa quan trọng cảnh quan thiên nhiên, du lịch văn hoá, danh lam thắng cảnh, an ninh quốc phòng Mỗi năm giới có hàng triệu rừng bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều loài động thực vật vĩnh viễn đi, nguồn Gen loài động thực vật quý ngày cạn kiệt Diện tích rừng nước ta suy giảm đáng kể nhiều nguyên nhân: dân số tăng nhanh, nạn khai thác chặt phá rừng bừa bãi, tập quán canh tác người dân… Do cơng tác quản lí bảo vệ rừng quan trọng Hiện số phận người dân chưa ý thức ý nghĩa rừng, hiểu biết rừng hạn chế, cố ý lạm dụng rừng Đã tác động đến tài nguyên rừng theo chiều hướng tiêu cực, như: chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khai thác nguồn lâm sản mức, cháy rừng, sức ép dân số hay tập quán du canh du cư ảnh hưởng lớn đến tài nguyên rừng Trong thực tế, cán ngành Lâm nghiệp thiếu nhiều kiến thức luật pháp, sách ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu triển khai hoạt động quản lí, bảo vệ rừng Vì nhà nước ban hành Luật bảo vệ phát triển rừng năm 2004, luật đất đai năm 2003 ban hành nhiều sách tất lĩnh vực liên quan đến rừng Những người Kiểm lâm địa bàn phân công nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng Các hoạt động nghiệp vụ Kiểm lâm tiến hành sở 40 Qua bảng số liệu trên, ta thấy số vụ vi phạm Luật Bảo vệ phát triển rừng Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông giảm đáng kể qua năm từ 69 vụ năm 2014 xuống 43 vụ tính đến tháng 12 năm 2017 Điều thể lực lượng Kiểm lâm ban ngành liên quan, UBND xã, thị trấn có nhiều cố gắng tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm, kịp thời phát xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm Nạn khai thác rừng trái phép diễn với lý sống người dân nghèo đói, sống ngày khó khăn nên họ cần có thu nhập thêm kinh tế phục vụ cho nhu cầu sống họ, lợi ích trước mắt họ sẵn sàng tàn phá rừng Bên cạnh có số kẻ lợi dụng người dân nghèo khó để thúc đẩy họ tàn phá rừng để thu lợi nhuận làm cho cơng tác QLBVR ngày khó khăn Hình 4.1: Tang vật tịch thu đưa Hạt kiểm lâm + Dựa vào tang vật tịch thu hành vi vi phạm cho thấy mức độ khai thác tương đối nhiều, cách thức khai thác tinh vi đại + Qua cho ta thấy chiến đấu tranh bảo vệ tài nguyên rừng vơ khó khăn, đồng thời thấy cố gắng Hạt kiểm lâm ban nghành liên quan nhằm mục đích quản lý bảo vệ tài nguyên rừng địa bàn cho thấy ý thức bảo vệ rừng người dân nâng lên 41 Diện tích cháy rừng ngồi năm 2016 3,72ha năm qua khơng sảy vụ cháy rừng Với nỗ lực quan quản lý, đặc biệt Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho kịp thời cho quyền địa phương cơng tác hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng nên số vụ cháy rừng giảm rõ rệt 4.2.3 Kết công tác tuyên truyền vận động nhân dân Qua điều tra vấn cán Kiểm lâm điạ bàn khu vực nghiên cứu tổng hợp báo cáo hàng năm đơn vị kết bảng 4.5 Bảng 4.5 Kết công tác tuyên truyền vận động nhân dân (2014 - 2017) % người Thực so với ∑ người điều tra Tác động khả hợp tác đến người dân(%) Kết TT Hoạt động Tuyên truyền loa phát xóm (xã) 100 152 lượt phát loa tuyên truyền UBND xã Mở lớp tập huấn 47 161 lớp = 11.180 người tham gia Họp thôn xóm 100 Gặp trực tiếp người dân Bình thường Ít tham gia 100 - - 100 - 250 lượt với 17.046 người tham gia 100 - - 100 Trực tiếp đến hộ gia đình để tuyên truyền 100 - - 100 - - - - - - - - - Qua trưởng thôn 87 Kiểm lâm địa bàn trực tiếp gặp trưởng thôn để tuyên truyền Phóng truyền hình 65 trương trình Mở thi tuyên truyền - - Tờ rơi - - ( Nguồn: vấn) Tích cực - - 42 Số liệu bảng cho thấy: Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật mũi nhọn công tác QLBVR, vấn đề cốt lõi công tác QLBVR gốc làm thay đổi, nâng cao nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa việc giữ rừng, bảo vệ môi trường sống ổn định, lâu dài người dân Từ số liệu bảng 4.4 cho thấy hoạt động tuyên truyền có hình thức khác Kiểm lâm địa bàn chọn hình thức để tuyên truyền, hình thức mang lại kết tác động đến người dân khác Hình 4.2: Kiểm lâm địa bàn tuyên truyền cho người dân Qua kết điều tra vấn cho thấy công tác tuyên truyền biện pháp mang lại hiệu cao công tác quản lý bảo vệ rừng Dựa vào kết tổng hợp được, hình thức tuyên truyền áp dụng thực tế cho thấy hình thức họp thơn xóm gặp trực tiếp người dân cán Kiểm lâm địa bàn thực nhiều đem lại kết tích cực hình thức khác muốn thực cần phải có kinh phí, kết chưa đem lại hướng tích cực nhiều hạn chế 43 công tác tuyên truyền Để minh chứng cho kết điều tra ta thấy tình hình vi phạm khai thác, vận chuyển lâm sản địa bàn xảy 4.2.4 Kết công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng khu vực Hàng năm, vào số liệu trạng rừng đất lâm nghiệp Kiểm lâm địa bàn rà soát thay đổi trạng thái rừng từ nguyên nhân cháy rừng, khai thác rừng, trồng rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng Kết theo dõi diễn biến rừng thể 4.6 Bảng 4.6 Theo dõi diễn biến rừng khu vực nghiên cứu Đơn vị Chỉ tiêu theo dõi Diện tích rừng đất lâm nghiệp (ha) Huyện Trồng rừng (ha) Bạch Thông Khai thác rừng (ha) 2014 2015 2016 2017 54.650 54.650 54.650 54.650 8.847,1 320 7.962,33 410 8.850,9 350 8.890 450 Độ che phủ rừng 76,5 77,5 78 79 (%) (Nguồn: Báo cáo tổng kết Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thơng) * Khó khăn hoạt động Kiểm lâm địa bàn Qua điều tra phấn Kiểm lâm địa bàn chưa trang bị thiết bị ứng dụng cơng nghệ thơng tin máy tính, mạng Internet, GPS ứng dụng cảnh báo sớm cháy rừng Do không trang bị lên kỹ vận hành thiết bị kém, số Kiểm lâm khơng biết sử dụng Ngồi Kiểm lâm địa bàn phải kiêm nhiệm nhiều cơng việc phụ trách địa bàn có diện tích rừng tương đối lớn Tuy nhiên cán Kiểm lâm địa bàn huyện Bach Thông áp dụng thiết bị thủ công việc theo dõi diễn biến rừng, cán sử dụng thiết bị công nghệ thông tin máy GPS, phần mềm đồ MapInfo…việc cập nhật ngun nhân thay đổi chậm, chưa xác 44 Số liệu kiểm kê rừng chưa thống với chủ rừng, số hộ gia đình chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4.3 Một số học kinh nghiệm giải pháp tổ chức thực công tác Kiểm lâm địa bàn khu vực Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông 4.3.1 Một số học kinh nghiệm thực công việc Kiểm lâm địa bàn 4.3.1.1 Đối với công tác tham mưu Kiểm lâm địa bàn - Một số cấp ủy, quyền cấp xã chưa thực nghiêm túc Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 23/3/2006 Chính phủ hướng dẫn thi hành luật bảo vệ phát triển rừng, chưa có định xuất cho cán lâm nghiệp xã - Tổ chức tập huấn nâng cao lực cho Kiểm lâm địa bàn trang bị thiết bị, phương tiện phục vụ công tác máy tính, máy GPS… - Hỗ trợ kinh phí cho Kiểm lâm địa bàn phải phụ trách hai xã phụ trách xã có diện tích rừng đất lâm nghiệp lớn 1000ha - Nâng cao trách nhiệm ngành cấp khơng mặc phó cho lực lượng Kiểm lâm cơng tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng phát triển rừng 4.3.1.2 Công tác kiểm tra giám sát xử lý vi phạm pháp luật Kiểm lâm địa bàn phân công xã thường xuyên bám địa bàn, bám dân, bám rừng tham mưu giúp UBND xã có rừng thực tốt chức quản lý nhà nước rừng đất lâm nghiệp theo Nghị định số 23/NĐCP Chính phủ thi hành luật bảo vệ phát triển rừng Kiểm lâm địa bàn tham gia trực tiếp vào họp giao ban UBND xã Hoạt động Kiểm lâm địa bàn đạt nhiều kết thời gian trước đây; đặc biệt công tác tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng, cơng tác trồng rừng, nắm bắt 45 nguồn thông tin liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng để kịp thời có biện pháp triển khai ngăn chặn xử lý Hàng năm, tham gia tổ chức hội nghị quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng cấp huyện, đơn vị chủ rừng, địa phương xã có rừng mở hội nghị bảo vệ rừng đơn vị Đẩy mạnh cơng tác tun truyền văn bản, thị … liên quan đến cơng tác bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng nhiều hình thức như: tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức họp dân, ký cam kết, phát động quần chúng, phát tờ rơi … làm cho người nhận thức sâu sắc vị trí tác dụng to lớn nhiều mặt rừng, tác hại cháy rừng, phá rừng gây từ nâng cao ý thức trách nhiệm cơng tác bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng, thơng báo thường xuyên cấp cháy rừng địa bàn suốt mùa khô 4.3.1.3 Công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng khu vực - Thống ban hành số liệu kiểm kê rừng - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình để chủ rừng yên tâm đầu tư phát triển rừng - Trang bị thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi diễn biến rừng 4.3.2 Một số giải pháp tổ chức thực công tác Kiểm lâm địa bàn khu vực Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông 4.3.2.1 Giải pháp chung - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cấp, ngành, đoàn thể, bước làm chuyển đổi nhận thức nhân dân việc bảo vệ phát triển rừng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với trình độ người dân 46 - Thực kế hoạch bảo vệ rừng phát triển rừng trung hạn 2015 – 2020 Gồm: bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng bảo tồn thiện nhiên; phát triển rừng; xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ phát triển rừng - Tăng cường công tác quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng có, đẩy mạnh khoanh nuôi xúc tiến tái sinh phục hồi rừng trồng rừng mới, phấn đấu nâng độ che phủ rừng đến năm 2020 đạt 52% Ngăn chặn triệt để việc đốt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, hướng dẫn nhân dân thơn tích cực thực quy ước bảo vệ rừng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân - Tăng cường công tác lãnh đạo cấp ủy Đảng, đạo điều hành quyền địa phương nhiệm vụ quản lý, bảo vệ phát triển rừng Phải xác định bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trách nhiệm tồn xã hội Chú trọng vai trò quản lý trực tiếp quyền cấp, quan trọng cấp xã, trưởng thôn cấp sát dân, gần dân Tiếp tục rà sốt cơng tác giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích lâm nghiệp Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước cấp quản lý rừng đất lâm nghiệp Xây dựng lực lượng chuyên trách bán chuyên trách đủ sức tham mưu cho cấp ủy, quyền địa phương quản lý bảo vệ phát triển rừng 4.3.2.2 Giải pháp cụ thể a) Đảm bảo số lượng Kiểm lâm địa bàn xã + Cơ sở để xác định số lượng Kiểm lâm địa bàn xã - Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Kiểm lâm; - Chương trình nâng cao lực Kiểm lâm địa bàn xã đến năm 2010 kèm theo Quyết định số 1717/QĐ/BNN-KL ngày 13/6/2006 Bộ Nông 47 nghiệp Phát triển nơng thơn phê duyệt Chương trình nâng cao lực Kiểm lâm địa bàn xã đến năm 2010; b) Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho Kiểm lâm địa bàn xã Để đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ rừng theo Luật bảo vệ phát triển rừng năm 2004, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thơn có Quyết định số 3569/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/12/2010 phê duyệt “chương trình đào tạo, bồi dưỡng cơng chức Kiểm lâm chủ rừng giai đoạn 2011-2015” - Nội dung nâng cao trình độ cho Kiểm lâm địa bàn Hàng năm tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ lâm nghiệp triển khai, hướng dẫn văn có liên quan để nâng cao kiến thức; Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp xã hội, tăng cường công tác khuyến lâm, bố trí cán lâm nghiệp chuyên trách bán chuyên trách, đào tạo nghiệp vụ, tập huấn chuyên môn, làm tốt công tác tham mưu cho cấp quyền cơng tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng gắn với tiềm năng, mạnh du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng - Đào tạo nâng cao trình độ: chuyên mơn, nghiệp vụ, điều tra hình xử lý vi phạm hành lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản - Bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thống kê cập nhật thông tin, phục vụ cho công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, cảnh báo phát sớm cháy rừng, giao đất giao rừng, quản lý nương rẫy… - Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ tuyên truyền vận động, phương pháp tiếp cận người dân, công tác khuyến lâm… (trong ưu tiên đối tượng tuyển dụng) - Bồi dưỡng cho chủ rừng nghiệp vụ: phòng cháy chữa cháy rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thống kê cập nhật thông tin, cảnh báo phát sớm cháy rừng … có báo cáo định kỳ hàng tuần 48 - Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng bảo vệ rừng khác Tóm lại: Tồn Kiểm lâm địa bàn phải tập huấn “Chương trình đào tạo bồi dưỡng công chức Kiểm lâm rừng giai đoạn 2011 - 2015” Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bồi dưỡng cho Chủ rừng theo chương trình, nội dung mà Bộ Nơng nghiệp PTNT xây dựng c) Đảm bảo điều kiện sở vật chất phục vụ công tác, sinh hoạt - Trụ sở làm việc sinh hoạt công chức Kiểm lâm địa bàn: Do yêu cầu thực nhiệm vụ Kiểm lâm địa bàn phải nắm bắt, quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình rừng địa bàn quản lý, đặc điểm phân bố rừng xa khu dân cư, xa trụ sở UBND xã, việc xây dựng trụ sở làm việc sinh hoạt cho công chức Kiểm lâm địa bàn cần thiết (xây dựng Trạm bảo vệ rừng liên xã) Việc bố trí Kiểm lâm địa bàn theo mơ hình cụm bảo vệ rừng thuận lợi việc hỗ trợ ngăn chặn hành vi xâm hại rừng, thuận tiện đầu tư trang thiết bị sở vật chất phục vụ làm việc sinh hoạt Kiểm lâm địa bàn - Các nhu cầu trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác Kiểm lâm địa bàn (thuộc Chi cục Kiểm lâm) - Máy định vị cầm tay phục vụ cho việc xác định khu vực phá rừng, cháy rừng, trạng rừng - Máy tính, máy in mạng Internet phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý theo dõi diễn biến rừng d) Hồn thiện thể chế, sách Kiểm lâm địa bàn xã Trên sở quy chế làm việc Chi cục Kiểm lâm quy định cụ thể chế độ làm việc sinh hoạt Kiểm lâm địa bàn xã sở Có sách thu hút Kiểm lâm tình nguyện làm việc lâu dài địa bàn xã như: cấp đất để làm nhà giao diện tích rừng cho gia đình bảo vệ rừng 49 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Sau tháng thực tập Trạm Kiểm lâm Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn chúng em học hỏi số học chủ động; học nghề vô giá từ thực tế; người bạn mối quan hệ mới; kĩ hội Về chủ động: Khi thực tập Trạm Kiểm lâm Cẩm Giàng điều phải chủ động làm quen với anh, cán kiểm lâm Chủ động tìm hiểu công việc, nhiệm vụ Kiểm lâm địa bàn, làm giúp anh cơng việc mà làm Chủ động để tiện nghiên cứu địa bàn công việc ngày mà cán Kiểm lâm phải làm Khi đến Trạm thực tập, người có cơng việc riêng khơng phải có thời gian để hướng dẫn nên phải chủ động hỏi kiến thức liên quan đến báo cáolàm ghi chép lại đầy đủ kinh nghiệm từ Những học nhỏ tích lũy dần sau thời gian thực tập trở thành hành trang quý báu để em vững vàng rời giảng đường Đại học để thực đến với nghề nghiệp lựa chọn Về học nghề nghiệp từ thực tế: Khơng lý thuyết mà ngồi thực tế phải làm việc cách khoa học theo trình tự yêu cầu cấp đề Biết viết ấn chỉ, viết biên nghiệm thu, biết viết bảng kê lâm sản Được tham gia làm phương án PCCCR cán Kiểm lâm tích lũy số kinh nghiệm xây dựng phương án, lập kế hoạch cách thức thực Em làm việc ngày cán Kiểm lâm thức, từ 7h sáng đến 17h chiều Buổi trưa lại sinh hoạt với anh, Trạm Các có lịch trực phân công thay để đảm 50 bảo việc giám sát quản lý 24/24, chúng em đề xuất xin trực Trạm vào buổi tối, đến tối tuần Đến cuối tuần cán Trạm lập kế hoạch khoa học cho tuần Và hàng tháng phải thực họp giao ban để báo cáo, người tham gia bao gồm Hạt trưởng, cán Trạm Phó ban lâm nghiệp quản lý xã Mỗi ngày làm công việc trải nghiệm mẻ Sau tháng thực tập Trạm em học thói quen làm việc theo kế hoạch, tuần tự, thời gian theo kỉ luật Với giúp đỡ nhiệt tình anh, chị Trạm em học học để tránh sai sót sau làm thực tế Về mối quan hệ mới: Sau khoảng thời gian thực tập, em tận dụng khoản thời gian thực tập để làm quen với cô chú, anh chị đồng nghiệp, học hỏi xây dựng mối quan hệ.…Chính cô anh chị quen quan thực tập giúp em có học thực tế, kiểm tra đất sạt lở, kinh nghiệm giám sát rừng, trồng rừng nghiệm thu rừng… Các anh, chị, Trạm hòa đồng thoải mái nên lần lên Trạm thực tập khơng bị gò bó áp lực Về kĩ hội mới: Kĩ mềm, điều sinh viên mong muốn có để thêm tự tin trường bắt đầu với cơng việc Và sau thời gian thực tập, môi trường thực tế em học số kĩ cần thiết để làm nghề, để giao tiếp xử lý tình xảy Thực tập không khoảng thời gian để học hỏi mà hội để thể khả thân đồng thời trang bị vài kĩ giao tiếp 51 5.2 Đề nghị Đề tài có số kiến nghị đề khóa luận hồn thiện hơn: - Do thời gian có hạn, cơng việc thực cán Kiểm lâm địa bàn nhiều, nên nghiên cứu chưa thực có độ tin cậy cao số liệu theo dõi hoạt động - Cần đầu tư hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, cử cán học lớp bồi dưỡng quản lý phần mềm GIS, Mapinfo để biên tập dồ liệu lô rừng quản lý lô rừng biến động nguyên nhân cháy rừng, phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trồng mới, khai thác - Mở nhiều lớp tập huấn tuyên truyền công tác quản lý rừng gẵn kết kiểm lâm địa bàn với người dân - Xây dựng lực lượng chuyên trách bán chuyên trách đủ sức tham mưu cho cấp ủy, quyền địa phương quản lý bảo vệ phát triển rừng - Cần có nghiên cứu có thời gian phạm vi không gian rộng hơn, để đánh giá tồn diện cơng việc người Kiểm lâm địa bàn khu vực 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ NN&PTNT (2007), Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 quy định nhiệm vụ cơng chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Báo cáo số 243 ngày 26/10/2011 Chính phủ việc tổng kết thực dự án “ trồng triệu rừng” kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020, ban hành ngày 26/10/2011 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn (2010 – 2015), Báo cáo tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng phát triển rừng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2015 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Nghị định số 119/2006 NĐ/CP ngày 16/10/2016 Quy định Về tổ chức hoạt động Kiểm lâm Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Nghị định số 14/CP ngày 05/12/1992 Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng đồng thời răn đe kẻ khác, ban hành ngày 05/12/1992 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1994), Nghị định số 02/1994/CP việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp tạo điều kiện, giải việc làm, khuyến khích người dân n tâm gắn bó lâu dài vào sản xuất lâm nghiệp, ban hành ngày 15/01/1994 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1994), Nghị định số 39/1994/CP hệ thống tổ chức nhiệm vụ quyền hạn Kiểm lâm - nhằm tăng cường nhiệm vụ, quyền hạn thi hành cơng vụ, ngăn 53 chặn có hiệu hành vi vi phạm công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, ban hành ngày 18/05/1994 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Nghị định số 09/2006/NĐ-CP Quy định phòng cháy chữa cháy rừng, ban hành ngày 16/01/2006 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Nghị định số 119/2006/NĐ-CP tổ chức hoạt động Kiểm lâm, ngày 16/10/2006 10 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Nghị định số 159/2007/QĐ-CP xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ rừng, quản lý rừng quản lý lâm sản, ngày 30/10/2007 11 Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông (2015), Báo cáo tổng kết công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2010 – 2015 12 Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông (2014, 2015, 2016), Báo cáo tổng kết hàng năm công tác Quản lý bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2014,2015,2016, Bắc Kạn 13 Thủ tướng phủ (1993), Chỉ thị số 525/TTg ngày 02/11/1993 Thủ tướng phủ số chủ trương, biện pháp tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội miền núi, ban hành ngày 02/11/1993 14 Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết định số 661/QĐ-TTg mục tiêu, nhiệm vụ, sách tổ chức thực Dự án trồng triệu rừng nhằm đưa độ che phủ rừng nước ta năm 2010 lên 43 %, ban hành ngày 29/07/1998 B TÀI LIỆU TIẾNG ANH 15 Dember, Stephen A, Forest Land for the people: A Forest Village Project in North East Thailand, FAO 16 Gunawan, Rimbo, Power, Meaning and Forest Conservotion in the Gunung Halimun National Park,West Java, Indonesia MA Thesis 54 Menila Ateneo de Manila University, 2000 (Quyền lực, ý nghĩa bảo tồn rừng vường quốc gia Gunung Halimun, Iđônêxia) 17 Kun, Zhang, Issues Relating to the Reform of Forest Management in China In Decentralization and Devolution of Porest Management in Asia and the Pacific Edited by Thomas Enters, Patrick B Durst and Michael Vitor ECOFTL Report No.18 and RAP Publication January 2000 Bangkok, Thailand, 2000 (Những vấn đề liên quan đến cải cách quản lý rừng Trung Quốc) C WEBSITE 18 Báo cáo thuyết minh điều tra kiểm kê 2012 huyện Bạch Thông http://www.backan.gov.vn/wps/portal/detailnewsdk?WCM_GLOBAL_C ONTEXT=/web+content/sites/dk/dctn/dctn_htt/dvhc0003&catId=DCTN_ HTT&comment=DVHC0003 19 Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái rừng IIB huyện Bạch Thông, Bắc Kạn http://123doc.org/document/1382349-nghien-cuu-mot-so-dac-diem-cau-trucrung-phuc-hoi-trang-thai-rung-iib-tai-huyen-bach-thong-bac-kan.htm 20 Tùng Lâm (2014), “Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng” http://baobackan.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/lam-tot-cong-tac-quan-ly-bao-veva-phat-trien-rung-221798-85.html 21 Thông tin chung huyện Bạch Thông năm 2014, 2015, 2016 https://www.backan.gov.vn/Pages/tin-tuc-su-kien-215/tin-trong-tinh-289/tinhuyen-thanh-pho-270/huyen-bach-thong-no-luc-phat-trien-ka676ac7cf1de9575.aspx ... thức Kiểm lâm địa bàn, để trường làm việc mơi trường Kiểm lâm thể thực tốt nhiệm vụ giao Vì vậy, tơi chọn đề tài: Báo cáo thực nhiệm vụ Kiểm lâm địa bàn Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ... quát chung nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm lâm 2.1.1 Nhiệm vụ chung Kiểm lâm 2.1.2 Quyền hạn Kiểm lâm 2.2 Chức năng, nhiệm vụ Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA THỊ ÁNH NGUYỆT BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM LÂM ĐỊA BÀN TẠI HẠT KIỂM LÂM HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo:
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm địa bàn tại hạt kiểm lâm huyện bạch thông tỉnh bắc kạn , Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm địa bàn tại hạt kiểm lâm huyện bạch thông tỉnh bắc kạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn