Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại chu bá thơ huyện việt yên bắc giang

65 22 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THỊ NHA Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO LỢN CON TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRANG TRẠI CHU THƠ - HUYỆN VIỆT YÊN - BẮC GIANG KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y Lớp: CNTY46- N01 Khoa: Chăn ni thú y Khóa học: 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Bùi Thị Thơm Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em nhận giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè Em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu nhà trường, toàn thể thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Em xin đặc biệt cảm ơn đến cô giáo TS Bùi Thị Thơm, cô trực tiếp hướng dẫn, bảo, động viên giúp đỡ em mặt trình tiến hành nghiên cứu hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo UBND xã Việt Tiến gia đình bác Chu Thơ (chủ trại), cô chú, anh chị công nhân nơi sở em thực tập tạo điều kiện giúp đỡ em suốt tháng thực đề tài Cuối em xin cảm ơn động viên, khích lệ thầy cơ, gia đình bạn bè động viên giúp đỡ em hoàn thành tốt việc học tập, nghiên cứu suốt trình học tập vừa qua Trong thời gian thực tập em cố gắng để hồn thành tốt yêu cầu đợt thực tập kinh nghiệm kiến thức nhiều hạn chế nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết Em mong thầy giáo bạn sinh viên đóng góp ý kiến bổ sung để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nông Thị Nha ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Quy mô cấu đàn lợn trại Chu Thơ qua năm (2015 - 2017) Bảng 3.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 39 Bảng 4.1 : Số lượng lợn trực tiếp đỡ đẻ, chăm sóc, ni dưỡng trại tháng thực tập chuồng đẻ 43 Bảng 4.2 Tỷ lệ nuôi sống lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 43 Bảng 4.3 Kết cơng tác chăm sóc lợn 44 Bảng 4.4 Kết tiêm phòng cho lợn 45 Bảng 4.5 Kết chẩn đoán bệnh lợn 46 Bảng 4.6 Kết điều trị số bệnh lợn 48 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs: Cộng E.coli: Escherichia coli Nxb: Nhà xuất P: page Tr: Trang TS : Tiến sĩ STT : Số thứ tự SL : Số lượng TT : Thể trọng g: Gam kg : Kilogam ml : Mililit iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề 1.3 Ý nghĩa chuyên đề PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất vệ sinh sở thực tập 2.1.2 Đánh giá chung 2.2 Cơ sở khoa học 2.2.1 Đặc điểm lợn theo mẹ 2.2.1.1 Đặc điểm tiêu hóa 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng lợn 11 2.2.3 Kỹ thuật chăm sóc lợn theo mẹ 13 2.2.4 Kỹ thuật nuôi dưỡng lợn theo mẹ 17 2.2.5 Cai sữa cho lợn 22 2.2.6 Một số bệnh thường gặp lợn cách phòng trị 24 2.3 Tình hình nghiên cứu nước ngồi nước 29 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 29 v 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 35 PHẦN ÐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 37 3.1 Ðối tượng 37 3.2 Ðịa điểm thời gian tiến hành 37 3.3 Nội dung thực 37 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp tiến hành 37 3.4.1 Các tiêu theo dõi 37 3.4.2 Phương pháp tiến hành 37 3.4.3 Phương pháp chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại 40 3.4.4 Phương pháp tiêu 41 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 41 PHẦN KẾT QUẢ THẢO LUẬN 42 4.1 Kết cơng tác chăm sóc, ni dưỡng 42 4.1.1 Cơng tác chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn 42 4.2 Tỷ lệ nuôi sống lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 43 4.3 Cơng tác phòng bệnh 44 4.3.1 Cơng tác phòng bệnh 44 4.3.2 Cơng tác chẩn đốn bệnh 45 4.3.3 Công tác điều trị bệnh 47 4.4 Công tác khác 49 4.4.1 Công tác chăn nuôi 49 4.4.2 Một số công việc khác 51 PHẦN KẾT LUẬN ÐỀ NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 vi 5.2 Ðề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, ngành chăn nuôi nước ta ngày phát triển, đặc biệt chăn nuôi lợn Chăn nuôi lợn chiếm vị trí quan trọng ngành chăn ni gia súc nước ta, nguồn cung cấp chủ yếu thực phẩm cho người, nguyên liệu cho sản xuất cơng nghiệp, phân bón cho ngành trồng trọt giải việc làm tăng thu nhập cho người dân nghèo Trong nghiên cứu mơi trường nông nghiệp, lợn vật nuôi quan trọng thành phần thiếu hệ sinh thái nơng nghiệp Qua q trình phát triển, thời kì cơng nghiệp hóa – đại hóa, nước ta áp dụng số kĩ thuật chăn nuôi tiên tiến, giúp cho việc chăn nuôi ngày phát triển cho suất cao Phương thức chăn nuôi lợn chuyển dịch theo hướng tích cực, từ nuôi lợn theo quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình sang quytrang trại tập trung Tuy nhiên, chăn ni lợn quylớn gặp nhiều khó khăn cơng tác ni dưỡng, chăm sóc, quản lý đàn, đặc biệt cơng tác phòng chống dịch bệnh điều trị bệnh phát sinh trình chăn nuôi Xuất phát từ thực tế trên, đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y cô giáo hướng dẫn,em tiến hành thực chun đề: ‘‘Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trang trại Chu Thơ- huyện Việt Yên- Bắc Giang‘‘ 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề - Nắm bắt, hiểu thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng lợn theo mẹ - Nắm bắt, hiểu thực quy trình vệ sinh phòng bệnh điều trị số bệnh lợn theo mẹ thường gặp chăn nuôi sở 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề - Đánh giá tình hình chăn ni lợn trại Chu Thơ - Học hỏi thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng lợn ni trại - Học hỏi thực tốt quy trình vệ sinh, phòng bệnh điều trị bệnh lợn 1.3 Ý nghĩa chuyên đề - Vận dụng kiến thức học vào thực tiến sản xuất, học tập nâng cao tay nghề, rèn luyện kỹ - Tiếp cận với thực tế sản xuất, học tập bổ sung thêm kiến thức từ thực tiễn sản xuất PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất vệ sinh sở thực tập 2.1.1.1 Vài nét trang trại Chu Thơ Trại lợn Chu Thơ trại lợn nhân, thuộc thôn Năm, làng Chàng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang Vị trí địa lí tiếp giáp trại : - Phía Bắc giáp xóm 7, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang - Phía Nam giáp xóm 4, xã Việt Tiến, huyện Việt n, Bắc Giang - Phía Đơng giáp xóm 3, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang - Phía Tây giáp xóm 9, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang Trại lợn Chu Thơ nằm khu vực cánh đồng rộng lớn, có địa hình tương đối phẳng thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi , với diện tích khoảng 5000 m2 Trong đó: - Đất trồng ăn quả: 1000 m2 - Đất xây dựng: 2000 m2 - Ao, hồ chứa nước nuôi cá: 1500 m2 Trang trại dành khoảng 500 m2 đất để xây dựng nhà điều hành, nhà cho cơng nhân, bếp ăn, cơng trình phục vụ cho công nhân hoạt động khác trại Khu chăn ni quy hoạch, bố trí xây dựng hệ thống chuồng trại cho 320 nái bao gồm: chuồng đẻ 720 m2 (1 chuồng có 40 ô đẻ chuồng 30 ô đẻ), chuồng nái chửa 690 m2 (chuồng có 270 nái chửa chờ phối, ô đực, ô thử lợn), chuồng hậu bị 300 m2, chuồng thịt 300 m2, số cơng trình phụ phục vụ cho chăn ni như: Kho thức ăn, phòng sát trùng, kho thuốc ... từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi trang trại Chu Bá Th - huyện Việt Yên- Bắc Giang ‘ 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề - Nắm bắt, hiểu thực quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng lợn. .. tỷ lệ nuôi sống lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi trại Bảng 4.2 Tỷ lệ nuôi sống lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi Tháng 10 11 Tính chung Số lợn theo dõi (con) 237 230 192 Con đực Số lợn sống (con) ... xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang - Phía Nam giáp xóm 4, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang - Phía Đơng giáp xóm 3, xã Việt Tiến, huyện Việt n, Bắc Giang - Phía Tây giáp xóm 9, xã Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại chu bá thơ huyện việt yên bắc giang , Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại chu bá thơ huyện việt yên bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn