Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở đàn lợn nái sinh sản tại trại lợn kim bình 1, huyện kim bôi, tỉnh hòa bình

65 28 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN THUẦN Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN KIM BÌNH 1, HUYỆN KIM BƠI, TỈNH HỊA BÌNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni thú y Khoa: Chăn ni thú y Khóa học: 2014 – 2018 Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN THUẦN Tên chun đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN KIM BÌNH 1, HUYỆN KIM BƠI, TỈNH HỊA BÌNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y Lớp: K46 – CNTY – N01 Khoa: Chăn ni thú y Khóa học: 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Hoàng Hải Thanh Thái Nguyên, 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp, để hoàn thành khóa luận mình, em nhận bảo tận tình giáo hướng dẫn, thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y tạo điều kiện giúp đỡ mặt sở vật chất trang trại chăn nuôi lợn thuộc Công ty TNHH Japfa comfeed Việt Nam Em nhận cộng tác nhiệt tình bạn đồng nghiệp, giúp đỡ cán bộ, công nhân viên trang trại chăn nuôi, cổ vũ động viên người thân gia đình Nhân dịp em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo TS Hồng Hải Thanh nhiệt tình trực tiếp hướng dẫn em thực thành cơng đề tài khóa luận Em xin cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm; khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm tạo điều kiện thuận lợi cho phép em thực đề tài Em xin cảm ơn giúp đỡ quí báu Ban lãnh đạo trang trại chăn ni lợn Kim Bình 1, thuộc Công ty TNHH Japfa comfeed Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất suốt thời gian thực tập để em đạt kết ngày hôm Em xin dành lòng cảm ơn chân thành tới bạn bè đồng nghiệp, cán bộ, công nhân trại lợn người thân gia đình giúp đỡ, động viên cho em tinh thần vật chất suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng 05 năm 2018 Sinh viên HOÀNG VĂN THUẦN ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Lịch phòng bệnh trại lợn nái 17 Bảng 3.1 lịch sát trùng trại 34 Bảng 4.1 Cơ cấu đàn lợn chăn nuôi trại lợn Kim Bình từ 2015 - 5/2017 36 Bảng 4.2 Khẩu phần cho lợn nái nuôi trại 38 Bảng 4.3 Những biểu lợn đẻ 39 Bảng 4.4: Kết áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái ni trại Kim Bình 1, huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình 40 Bảng 4.5 Kết thực đỡ đẻ, phẫu thuật đàn lợn 42 Bảng 4.6 Kết trực tiếp đỡ đẻ can thiệp lợn nái đẻ khó 44 Bảng 4.7 Kêt trực tiếp thực công việc vệ sinh, sát trùng trại 46 Bảng 4.8: Kết thực quy trình phòng bệnh vắc xin cho đàn lợn nái sinh sản nuôi trại Kim Bình 1, Kim Bơi, Hòa Bình 47 Bảng 4.9 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái thời gian thực tập 49 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng KHKT : Khoa học kỹ thuật LMLM : Lở mồm long móng Nxb : Nhà xuất PED : Porcine Epidemic Diarrhoea PGF2α : Progesterol PRRS : Porcine reproductive and respiratory syndrome (hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp lợn) TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TT : Thể trọng VTM : Vitamin iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG .ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên sở vật chất sở thực tập 2.1.2 Đối tượng kết sản xuất sở (trong năm) 2.1.3 Đánh giá chung 2.2 Tổng quan tài liệu kết nghiên cứu ngồi nước có liên quan đến nội dung chuyên đề 2.2.1 Đặc điểm sinhsinh dục lợn nái 2.2.2 Đặc điểm lợn giai đoạn theo mẹ 11 2.2.3 Những hiểu biết quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái đẻ lợn nái ni 15 2.2.4 Một số bệnh thường gặp đàn lợn nuôi sở 19 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước 28 2.3.1 Các nghiên cứu nước 28 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 30 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 32 3.1 Đối tượng nghiên cứu 32 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 32 v 3.3 Nội dung tiến hành 32 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 32 3.4.1 Các tiêu theo dõi 32 3.4.2 Phương pháp thực 32 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 35 Phần 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 36 4.1 Cơ cấu đàn lợn nuôi trại lợn Kim Bình năm 2016 năm 2017 36 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc ni dưỡng đàn lợn 37 4.2.1 Thực chăm sóc ni dưỡng lợn nái sinh sản 37 4.2.2 Kết thực biện pháp phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản lợn theo mẹ 45 Phần 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, quan tâm nhà nước chăn nuôi lợn ngày phát triển, chăn nuôi lợn cung cấp lượng lớn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại thu nhập cho người chăn ni, góp phần vào ổn định đời sống người dân Cùng với xu hướng phát triển xã hội chăn nuôi lợn chuyển từ loại hình chăn ni nơng hộ nhỏ lẻ sang chăn ni tập trung trang trại, từ giúp cho ngành chăn nuôi lợn đạt bước phát triển không ngừng chất lượng số lượng Mặt khác, nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi, đặc biệt chăn nuôi lợn có nguồn nguyên liệu dồi cho chế biến thức ăn, đầu tư nhà nước… Để phát triển ngành chăn nuôi lợn nước ta, chăn nuôi lợn nái khâu quan trọng góp phần định đến thành cơng ngành chăn nuôi lợn Đặc biệt việc chăn nuôi lợn nái nước ta để có đàn ni thịt sinh trưởng phát triển tốt, cho tỷ lệ nạc cao, mắt xích quan trọng để tăng nhanh đàn lợn số lượng chất lượng Xuất phát từ tình hình thực tế trên, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, với giúp đỡ cô giáo hướng dẫn sở nơi thực tập, em thực đề tài: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh đàn lợn nái sinh sản trại lợn Kim Bình , huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình” 1.2 Mục tiêu u cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu - Giúp sinh viên củng cố kiến thức, kỹ nghề nghiệp thông qua việc áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn nái - Có thể chẩn đốn đưa phác đồ điều trị số bệnh thường gặp đàn lợn nái - Xác định quy trình phòng, trị bệnh ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái nuôi trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Kim Bình 1, huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình - Nắm vững quy trình phòng, trị bệnh đàn lợn nái ni - Nắm vững quy trình ni dưỡng, chăm sóc lợn nái ni - Thực tốt yêu cầu, quy định sở - Chăm chỉ, học hỏi để cao kỹ thuật, tay nghề cá nhân Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên sở vật chất sở thực tập 2.1.1.1.Điều kiện tự nhiên sở thực tập * Vị trí địa lý Trại lợn Kim Bình xây dựng địa bàn huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình Huyện Kim Bơi phía Bắc giáp với huyện Lương Sơn huyện Kỳ Sơn, phía Tây giáp thành phố Hòa Bình huyện Cao Phong Phía Nam giáp huyện Lạc Sơn, Yên Thủy Lạc Thủy Phía Đơng giáp huyện LạcThủy huyện Lương Sơn, tất huyện thị thuộc tỉnh Hòa Bình Diện tích tự nhiên huyện Kim Bơi 551,0338 km² Huyện có núi Đồi Thơi cao 1.198 m, Đồi Bù cao 833 m Kim Bơi có huyện lỵ thị trấn Bo, nằm bên bờ sông Bôi, cạnh đường quốc lộ 12B nối quốc lộ quốc lộ 21A ∗ Điều kiện khí hậu Địa hình huyện Kim Bơi bị chia cắt hệ thống khe suối phức tạp Huyện Kim Bôi có 2/3 diện tích đồi, núi với độ cao trung bình so với mực nước biển 310 m, có độ nghiêng chung theo hướng từ Tây Bắc xuống Đơng Nam Tại Kim Bơi có số vùng núi đá vôi, vách dốc thẳng đứng, núi đá xanh, với nhiều núi cao có tới hàng nghìn mét Đỉnh núi cao đỉnh Cốt Ca cao 1.800m Tại vùng núi vôi, kết tượng caxtơ hóa nên có hang động cổ xưa nối dài từ núi sang núi khác Huyện Kim Bơi nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa mang nhiều nét đặc trưng khí hậu miền Tây Bắc Rừng Kim Bơi có loại gỗ quý như: lim, đinh, táu, sến, vàng tâm Trong rừng nhiều lồi thú: báo, hổ, hươu, vượn, nai, khỉ, tê tê, trăn, Khoáng sản Kim Bơi phong phú như: Vàng, chì, đồng, than, nguồn nước khoáng tự nhiên 44 Khi thao tác lợn em rút số kinh nghiệm như: đỡ đẻ phải thao tác nhanh để không làm lợn đau đớn, kêu la gây ảnh hưởng tới nái đẻ, lợn buộc dây rốn phải chắc, buộc chưa sau cắt dây rốn máu chảy ra, gây thiếu máu cho lợn Khi mài nanh, bấm số tai, thiến lợn đực phải tiến hành nhẹ nhàng lợn nhỏ yếu, nên tiến hành mài nanh, bấm số tai sau đẻ ngày thiến lợn đực sau đẻ ngày mài nanh, bấm số tai thiến muộn lợn dễ máu nhiều, vết thương khó lành lợn to gây khó khăn cho việc cố định Tuy nhiên thực tế, để hạn chế việc bắt lợn nhiều lần gây ảnh hưởng cho lợn con, nên trại thường tiến hành thực việc tiêm sắt kết hợp với bấm số tai, cắt đuôi ngày 4.2.1.5 Kết đỡ đẻ can thiệp lợn nái khó đẻ thời gian thực tập Trong thời gian thực tập, em trực tiếp chăm sóc cho đàn nái đẻ chuyển từ chuồng bầu lợn nái mang thai chuyển lên Trong thời gian này, em trực tiếp chăm sóc, đỡ đẻ cho lợn can thiệp lợn đẻ khó Kết trình bày bảng 4.6 Bảng 4.6 Kết trực tiếp đỡ đẻ can thiệp lợn nái đẻ khó Số lợn nái đẻ (con) Số nái đẻ bình thường (con) Tỷ lệ (%) Số nái đẻ khó phải can thiệp (con) Tỷ lệ (%) 488 476 97,54 12 2,46 Kết tổng hợp bảng 4.6 cho thấy: thời gian thực tập chuồng lợn đẻ, em trực tiếp đỡ đẻ cho 488 lợn nái, số có 476 ca lợn nái đẻ bình thường có 12 ca phải can thiệp trình đẻ Từ việc can thiệp cho lợn nái khó đẻ, em thấy rằng: số lợn nái đẻ khó chủ yếu tập trung nhiều nái đẻ lứa đầu, số lợn mẹ q trình mang thai béo, vận động làm ảnh hưởng đến trình đẻ Trong trình đỡ đẻ cho lợn nái, em rút số học kinh nghiệm là: Việc ghi chép xác ngày phối giống cho lợn nái quan trọng, giúp cho người chăn nuôi xác định thời điểm lợn đẻ để có kế 45 hoạch chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ trình đẻ, chuẩn bị úm cho lợn Trong thời gian lợn đẻ phải thường xuyên theo dõi, quan sát lợn, khơng nên để lợn tự đẻ lợn mẹ đè con, cắn lợn mẹ đẻ khó khơng kịp thời xử lý Khi đỡ đẻ cho lợn người thực phải thao tác nhẹ nhàng, khéo léo, để tránh làm tổn thương quan sinh dục lợn mẹ, toàn dụng cụ, tay người thực đỡ đẻ phải sát trùng, người đỡ đẻ cho lợn khơng để móng tay dài làm tổn thương quan sinh dục lợn nái q trình can thiệp đẻ khó Cách can thiệp lợn đẻ khó: Dùng thuốc sát trùng quan sinh dục lợn nái, sát trùng tay người đỡ đẻ cho lợn, đeo gang tay, dung dầu bơi trơn tay, sau đưa tay vào tử cung lợn, nắm lợn con, đưa lợn Tùy thuộc vào vị trí thai nằm để lựa cách đưa bào thai ngồi Với lợn đẻ bình thường tiêm oxytocine Đối với lợn phải can thiệp sử dụng oxytocine với liều ml/con để kích thích tử cung co bóp đẩy thai ngồi Sau lợn nái đẻ lợn nái tiêm mũi kháng sinh để phòng chống bệnh viêm tử cung tiêm tiếp ngày mũi tiêm ngày Nếu bị viêm tử cung điều trị tiếp 4.2.2 Kết thực biện pháp phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản lợn theo mẹ 4.2.2.1 Kết thực biện pháp vệ sinh phòng bệnh Trong biện pháp phòng chống dịch bệnh , việc sát trùng nhằm đảm bảo vệ sinh chuồng trại tiêu diệt mầm bệnh biện pháp hữu hiệu thực tất trang trại chăn ni cơng ty Vì vậy, để góp phần bảo vệ đàn lợn ni trại, tháng thực tập tốt nghiệp, chúng em thường xuyên tiến hành vệ sinh, sát trùng chuồng trại, khử trùng dụng cụ chăn nuôi tắm sát trùng trước vào khu chăn ni Kết trình bày bảng 4.7 46 Bảng 4.7 Kêt trực tiếp thực công việc vệ sinh, sát trùng trại Stt Công việc Vệ sinh chuồng trại hàng ngày Phun sát trùng định kỳ xung quanh chuồng trại Đơn vị tính Số lượng Số lần thực làm Lượt /ngày 320 Lượt/tuần 12 Phun sát trùng chuồng Lượt/ngày 320 Quét rắc vôi đường Lượt/ngày 120 Tắm sát trùng Lượt/ngày 170 Phát quang cây, khai hoang cống rãnh Lượt/tuần 20 Kết bảng 4.7 cho thấy việc áp dụng quy trình vệ sinh, sát trùng chuồng trại trại quan tâm làm thường xun hàng ngày Theo quy trình cơng ty khâu vệ sinh chuồng nuôi trại, phun sát trùng chuồng nuôi thực lần/ngày Vệ sinh tất phân, chất thải hữu chuồng, xịt gầm đưa kho chứa phân, quét dọn đường lấy phân đường tra cám, quét mạng nhện xung quanh, lau máng ăn máng lợn mẹ lợn Trong thời gian thực tập thang sở, em trực tiếp tham gia làm công tác vệ sinh chuồng nuôi, phun sát trùng chuồng 320 lần Hàng ngày việc vệ sinh chuồng ni, em tiến hành rắc vơi qt đường đi: Dùng vôi bột lấy rắc đường lấy phân đường tra cám từ phía quạt gió ngược lên giàn mát sau lấy chổi quét Vào ngày thứ hàng tuần, trại thường quy định cán bộ, nhân viên, cơng nhân tồn trại phải tham gia vào công việc phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh phun sát trùng định kỳ toàn khu vực chăn nuôi Trong thời gian thực tập em tham gia thực tổng số 20 lần Trong trường hợp trại có dịch bệnh tăng cường việc phun sát trùng lên hàng ngày Qua việc thực nghiêm ngặt quy trình vệ sinh sát trùng chuồng trại, vệ sinh sát trùng người chăn nuôi trước vào chuồng lợn, nhận thức 47 tầm quan trọng việc vệ sinh sát trùng chuồng trại Nếu người chăn nuôi thực tốt công việc hạn chế dịch bệnh nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng Tuy nhiên, hiệu việc vệ sinh sát trùng chuồng trại đạt hiệu hay khơng, phụ thuộc nhiều vào ý thức người thực hiện, việc lựa chọn phương pháp, cách thức thực việc vệ sinh sát trùng chuồng trại 4.2.2.2 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái lợn Quy trình tiêm phòng, phòng bệnh cho đàn lợn trại thực tích cực, thường xuyên bắt buộc Việc tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho thể Trong tháng thực tập trại, tham gia vào quy trình phòng bệnh cho đàn lợn lợn nái trại, kết quy trình phòng bệnh thuốc vắc xin cho đàn lợn trại trình bày qua bảng 4.8 Bảng 4.8: Kết thực quy trình phòng bệnh vắc xin cho đàn lợn nái sinh sản ni trại Kim Bình 1, Kim Bình, Kim Bơi, Hòa Bình Thời điểm phòng (ngày tuổi thai) Lợn nái Bệnh phòng 70 Dịch tả 84 Lở mồm long móng 90 Hội chứng còi cọc Trước phối giống Khô thai Loại vắc xin thuốc Liều dung (ml) Số tiêm (con) Pest – Vac 21 Aftopor 33 Circo – Vac 19 Parvo Nhìn vào bảng 4.8 ta thấy tổng quát việc phòng bệnh cho đàn lợn nái thuốc vắc xin trại Em tham gia vào việc tiêm phòng cho đàn lợn nái trại Do kinh nghiệm, kỹ thuật chưa có nhiều nên chúng em thực tiêm phòng cho lợn nái 48 ít, giám sát kỹ thuật kỹ sư Chủ yếu hỗ trợ kỹ sư cơng tác tiêm phòng cho lợn nái Trong q trình sử dụng vắc xin cho lợn, em học hỏi nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm là: Đầu tiên công việc bảo quản vắc xin phải đảm bảo nhiệt độ từ – 8oC Đối với vắc xin dạng đông khô vắc xin PRRS, dịch tả nước pha vắc xin phải tương đương với nhiệt độ vắc xin bảo quản Để việc tiêm phòng cho lợn nái đạt hiệu cao, cần sử dụng loại xilanh tự động kim tiêm dài (16/25cm) để đảm bảo vắc xin tiêm liều lượng, lượng thuốc vào thể tối đa tránh lãng phí vắc xin đạt hiệu cao Khi tiêm vắc xin cần có người hỗ trợ với mục đích sử dụng vắc xin sau pha thật nhanh chóng Khi tiêm vắc xin cần phải có thuốc trợ sức, trợ lực, an thần nước mát để tránh trường hợp xấu lợn bị sốc vắc xin Cần tiêm nhanh, dứt khoát tránh trường hợp lợn nái nhát phản ứng lại ảnh hưởng đến hiệu vắc xin Cần ý tới lịch tiêm vắc xin cho lợn nái theo tuần mang thai, loại vắc xin tránh trường hợp bỏ xót tiêm lặp lại loại vắc xin Có thể kiểm soát việc tiêm vắc xin cho lợn nái, lợn lốc cách đánh dấu tuần tiêm thẻ đánh dấu lợn Sau tiêm vắc xin cần sử dụng nước sát trùng để khử trùng khu vực tiêm vắc xin cho lợn nái, xử lý vắc xin thừa cách hòa vào nước sát trùng đem thật xa khu trang trại chăn nuôi Cần lưu ý đến loại vắc xin tương ứng với tuần tuổi, tuần mang thai liều lượng loại vắc xin 4.2.2.3 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái Trong thời gian tháng thực tập trại tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn nái với cán kỹ thuật trại Qua chúng tơi trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Sau kết cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh đàn lợn nái trại 49 Bảng 4.9 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái thời gian thực tập Stt Tên bệnh Số lợn mắc bệnh (con) Số lợn điều trị khỏi (con) Số lợn điều trị không khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (% ) Bệnh viêm tử cung 75 72 96 Bệnh viêm vú 9 100 Bệnh đẻ khó 12 12 100 Nhìn vào bảng 4.9 ta thấy: Đối với số bệnh thường gặp lợn nái: số lợn mắc bệnh viêm tử cung cao cao số lợn mắc bệnh viêm vú nhiều Theo em tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại cao đàn lợn nái thuộc dòng nái giống ngoại có suất sinh sản cao, lại chưa thích nghi cao độ với điều kiện nước ta, ni dưỡng, chăm sóc chưa thật tốt thời tiết khơng thuận lợi Đây nguyên nhân gây nên bệnh viêm tử cung lợn nái Mặt khác, trình phối giống cho lợn nái phương pháp thụ tinh nhân tạo không kỹ thuật làm sây sát niêm mạc tử cung, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập phát triển gây bệnh Hai là, trình can thiệp lợn đẻ khó phải sử dụng thủ thuật để móc lấy thai làm cho vi khuẩn từ bên dễ dàng xâm nhập vào gây viêm Số nái mắc bệnh 75, điều trị khỏi 72 đạt 96% lại khơng khỏi lợn đẻ nhiều lứa, tình trạng viêm tử cung thường xuyên xẩy sau lứa đẻ nái Chính trại không điều trị loại thải Biện pháp điều trị bệnh Viêm tử cung: điều trị cách đẩy hết dịch mủ sát trùng quan sinh dục tiến hành điều trị kháng sinh Thuốc dùng để đẩy mủ chất khác tử cung Lutalyse có thành phần Dinoprost tromethamin sử dụng Oxytocin Thuốc làm tử cung co bóp đẩy 50 chất tử cung ngồi, sau tiến hành thụt rửa nhiều lần cồn iod 10 % để làm tử cung đồng thời tiêm 20 ml pendistrep /con thuốc để chống viêm Kết điều trị khỏi 96 % Tuy nhiên, trình theo dõi, chúng em thấy có bị bệnh điều trị khỏi thường không động dục trở lại có chửa trở lại hay đẻ non sảy thai, thường bị loại thải Số lợn nái mắc bệnh viêm vú điều trị khỏi hoàn toàn đạt 100 %, theo em thấy nguyên nhân gây nên bệnh kế phát từ ca lợn nái mắc bệnh viêm tử cung thể nặng, vi khuẩn theo máu đến vú gây viêm vú, q trình mài nanh lợnsinh chưa tốt, trình lợn bú sữa gây tổn thương đầu núm vú lợn mẹ Biện pháp điều trị áp dụng: phong bế giảm đau bầu vú cách chườm nước đá lạnh (cục bộ), tiêm Analgin kết hợp với tiêm Vetrimoxin LA (toàn thân) Kết điều trị có trường hợp lợn nái bị viêm vú lâu nái nhiều lứa nên điều trị không khỏi Số nái mắc bệnh đẻ khó 12 em tiến hành can thiệp thành công 12 nái đẻ, đạt tỷ lệ 100 % Biện pháp can thiệp đẻ khó: Khi Lợn nái rặn nhiều lần, thời gian lâu mà khơng đẻ được, co bóp rặn đẻ thưa dần, lợn nái mệt mỏi khó chịu, nước ối tiết nhiều có lẫn máu (màu hồng nhạt) Tiến hành tiêm Oxytocin, tiêm vào tĩnh mạch tốt Sau tiêm khơng có kết quả, cần can thiệp tay để lấy thai Rửa âm hộ lợn nái, rửa tay xà phòng, đeo găng tay cao su có bơi vaseline, sau đưa tay vào quan sinh dục lợn nái sau 10-15cm lựa chiều kéo thai theo nhịp dặn lợn mẹ Sau can thiệp xong, cần thụt rửa âm đạo nước muối pha loãng, dùng kháng sinh chống viêm tử cung, âm đạo: Gentamycin 4% tiêm 1ml/6kg trọng lượng Dùng loại thuốc để tăng sức đề kháng cho lợn vitamin E, Bcomplex, vitamin E, C, B1 Song song với việc phòng trị bệnh cho lợn nái, trại thường xuyên phải quan tâm đến phòng trị bệnh cho lợn chất lượng đàn định lợi nhuận hiệu kinh doanh công ty 51 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tốt nghiệp Trại lợn Kim Bình 1, huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình, em có số kết luận trại sau: - Về công tác thú y trại: + Quy trình phòng bệnh cho đàn lợn trang trại sản xuất lợn giống thực nghiêm ngặt, với giám sát chặt chẽ kỹ thuật trại Kim Bình 1, huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình + Cơng tác vệ sinh: Hệ thống chuồng trại ln đảm bảo thống mát mùa hè, ấm áp mùa đông Hàng ngày có cơng nhân qt dọn vệ sinh chuồng trại, thu gom phân, nước tiểu, vệ sinh cống rãnh, đường trại quét dọn rắc vôi theo quy định Công nhân, kỹ sư, khách tham quan vào khu chăn nuôi lợn phải sát trùng, tắm nước trước thay quần áo bảo hộ lao động + Cơng tác phòng bệnh: Trong khu vực chăn nuôi, hạn chế lại giữ chuồng, hành lang chuồng bên chuồng rắc vôi bột, phương tiện vào trại sát trùng cách nghiêm ngặt cổng vào Với phương châm phòng bệnh nên tất lợn trại cho uống thuốc, tiêm phòng vắc xin đầy đủ Quy trình phòng bệnh vắc xin trại thực nghiêm túc, đầy đủ kỹ thuật Đối với loại lợnquy trình tiêm riêng, từ lợn nái, lợn hậu bị, lợn đực lợn Lợn tiêm vắc xin trạng thái khỏe mạnh, chăm sóc ni dưỡng tốt, khơng mắc bênh truyền nhiễm bệnh mãn tính khác để tạo trạng thái miễn dịch tốt cho đàn lợn Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn đạt 100% 52 - Những chuyên môn học trại : Qua tháng thực tập trại em học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn Những công việc em học làm như: + Đỡ lợn đẻ + Mài nanh, bấm số tai, bấm đuôi, tiêm chế phẩm Fe - Dextran - B12 10% cho lợn con, thiến lợn đực + Tham gia vào công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn lợn mẹ + Tham gia vào quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn lợn mẹ trại (cho lợn ăn, tắm chải cho lợn mẹ, dọn vệ sinh chuồng ,… ) 5.2 Đề nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản nói riêng bệnh tật nói chung - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái - Thực số biện pháp để làm hạn chế tỷ lệ nhiễm bệnh đàn lợn như: + Tiêm phòng chế phẩm Fe - Dextran - B12 10%cho lợn mẹ - tuần trước sinh + Tiêm chế phẩm Fe - Dextran - B12 10% cho lợn lúc ngày tuổi tiêm nhắc lại lúc 10 ngày tuổi + Đảm bảo khí hậu chuồng ni thích hợp với giai đoạn phát triển lợn con, đặc biệt giai đoạn từ - 21 ngày tuổi 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thịt, Nxb Nông nghiệp - Hà Nội, tr 29 - 35 Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), “Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nái sau sinh hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 5), tr 51 - 56 Trần Thị Dân (2004), Sinh sản lợn nái sinhlợn con, Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Điền (2015), Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hòa, Yamaguchi (2014), “ Một số đặc điểm dịch tễ bệnhbệnh tiêu chảy thành dịch lợn số tỉnh phía Bắc Việt Nam”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XXI (số 2), tr 43 - 55 Từ Quang Hiển, Phan Đình Thắm, Ngơn Thị Hốn ( 2001 ), Giáo trình thức ăn dinh dưỡng học gia súc – gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Thị Hoài (2008), Xác định vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli, C Perfringens hội chứng tiêu chảy lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tỉnh Hưng Yên thử nghiệm phác đồ điều trị, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, tr4 10 Duy Hùng (2011), “Bệnh viêm vú lợn nái”, Báo nông nghiệp Việt Nam 11 Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003), Giáo trình Truyền giống nhân tạo vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 54 12 Hội chăn nuôi Việt Nam (2002), Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 13 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), “Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trí”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni tập II, tr 44 - 52 14 Phạm Sỹ Lăng, Phan Đình Lân, Trương Văn Dung (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 15 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 17 Lê Hồng Mận (2002), Chăn nuôi lợn nái sinh sản nông hộ, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 18 Lê Hồng Mận, Bùi Đức Lũng (2004), Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Lê Văn Năm (1999), Phòng trị bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2000), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình Chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 22 Lê Thị Tài, Đoàn Thị Kim Dung, Phương Song Liên (2002), Phòng trị số bệnh thường gặp thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 23 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Kết khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV (số 3), tr 38 - 43 24 Ngô Nhật Thắng (2006), Hướng dẫn chăn nuôi phòng trị bệnh cho lợn, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 25 Nguyễn Thiện, Nguyễn Tấn Anh (1993), Thụ tinh nhân tạo cho lợn Việt Nam, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội 55 26 Nguyễn Tất Tồn, Đỗ Tiến Duy (2013), “Một số yếu tố liên quan đặc điểm bệnh học dịch tiêu chảy cấp lợn theo mẹ số tỉnh miền nam”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XX (số 2), tr - 11 27 Trần Thanh Vân, Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 28 Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Mai Anh Khoa, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Thu Quyên, Hà Thị Hảo, Nguyễn Đức Trường (2017), Giáo trình chăn ni chun khoa, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng anh 29 Christensen R V., Aalbaek B., Jensen H E (2007), “Pathology of udder lesions in sows”, J Vet Med A Physiol, Patho.l Clin, Med, 2007 Nov., 54(9), tr 491 30 Glawisschning E., Bacher H (1992), “The Efficacy of Costat on E.coli infectedweaning pigs”, 12th IPVS congress, August 17 - 22, tr 182 31 Hughes, James (1996), “Maximising pigs production and reproduction”, Compus, Hue University of Agriculture and Forestry, September 32 Jose Bento S., Ferraz Rodger K., Johnson (2013), Animal Model Estimation of Genetic Parameters and Response to Selection for Litter Size and Weight, Growth, and Backfat in Closed Seedstock Populaions of Large White and Landrace Swine, Department of Animal Science, December 4, 2013, University of Nebraska, Lincoln 68583 – 0908 33 Nagy B., Fekete P.Z.S (2005), “Enterotoxigenic Escherichia coli in veterinary medicine”, Int J Med Microbiol., tr 443 - 454 34 Olanratmanee E., Annop Kunavongkrit, Padet Tummaruk (2010), “Impact of epidemic virus infection at different periods of pregnamcy on subsequent reproductive performance in gilts and sows, Ani Rep Sci., tr - 26 35 Smith, Martineau B.B.G., Bisaillon A (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, tr 40 - 57 36 Sun R.Q., Cai R.J., Song C.X., Chen D.K., Chen Y.Q., Liang P.S (2012), Outbreak of porcine epidemic diarrhea in suckling piglets China, Emerging infectious diseases, Vol 18.No 1, tr 161 – 163 56 37 White B R., Mc Laren D G., Dzink P J., Wheeler M B (2013), “Attain ment of puberty and the mechanism of large litter size in Chinese Meishan females versus Yorkshire females”, Biology of Reproduction 44 (Suppl 1), tr 160 III Tài liệu internet 38 Trần Văn Bình (2010), http://pharmavet.vn/?tab=forum&id=1350 39 Nguyễn Ánh Tuyết (2015), Bệnh viêm khớp lợn con, http://nguoichannuoi.com/benh-viem-khop-tren-heo-con-fm471.html 40 VietDVM team (2014), Dịch tiêu chảy cấp lợn (Porcine Epidemic Diarrhoea - PED), http://www.vietdvm.com/heo/benh-tren-heo/dich-tieuchay-cap-tren-heo-porcine-epidemic-diarrhorea-ped.html MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Hình 1,2: Viêm tử cung, viêm vú Hình 3,4: Tiêu chảy, viêm khớp Hình 5,6,7,8: Một số hình ảnh thuốc điều trị ... ni trại Kim Bình 1, huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình - Nắm vững quy trình phòng, trị bệnh đàn lợn nái nuôi - Nắm vững quy trình ni dưỡng, chăm sóc lợn nái ni - Thực tốt yêu cầu, quy định sở - Chăm. .. chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH Ở ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN KIM BÌNH 1, HUYỆN KIM BƠI, TỈNH HỊA BÌNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun... phần cho lợn nái nuôi trại 38 Bảng 4.3 Những biểu lợn đẻ 39 Bảng 4.4: Kết áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái ni trại Kim Bình 1, huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở đàn lợn nái sinh sản tại trại lợn kim bình 1, huyện kim bôi, tỉnh hòa bình , Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở đàn lợn nái sinh sản tại trại lợn kim bình 1, huyện kim bôi, tỉnh hòa bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn