Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trang trại đặng đình dũng, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

62 19 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ QUỲNH Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI LỢN CON THEO MẸ TẠI TRANG TRẠI ĐẶNG ĐÌNH DŨNG HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Lớp: K46 - CNTY - N01 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ QUỲNH Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI LỢN CON THEO MẸ TẠI TRANG TRẠI ĐẶNG ĐÌNH DŨNG HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Lớp: K46 - CNTY - N01 Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Phương Lan Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học trường, tơi nhận giúp đỡ tận tình thầy cô trường, đặc biệt thầy cô khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun Đến tơi hồn thành chương trình học tập thực tập tốt nghiệp Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn lời cảm ơn sâu sắc tới Nhà trường, thầy cô giáo, bạn bè khoa Chăn nuôi Thú y Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn tới TS Phạm Thị Phương Lan, giảng viên Khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun tận tình hướng dẫn tơi thời gian thực tập để hồn thành đề tài tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn cán nhân viên trại lợn ông Đặng Đình Dũng - xã Tinh Nhuệ - huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành đề tài q trình thực tập sở Tôi xin cảm ơn bạn bè người thân tạo điều kiện giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập thực tập để hồn thành đề tài Trong q trình thực tập, thân khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong quan tâm giúp đỡ thầy để khóa luận tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Lê Thị Quỳnh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Các cơng việc thực trình thực tập 33 Bảng 3.2 Lịch sát trùng trại lợn nái 34 Bảng 4.1 Cơ cấu đàn trại năm 2016 2017 36 Bảng 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc ni dưỡng đàn lợn 37 Bảng 4.3 Kết thực số thao tác đàn lợn trang trại 38 Bảng 4.4 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 40 Bảng 4.5 Kết phòng bệnh cho đàn lợn ni trại 41 Bảng 4.6 Kết phòng bệnh cho đàn lợn nái nuôi vắc xin 42 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đàn lợn 43 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái 44 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng Kg : Kilôgam KHKT : Khoa học kỹ thuật KST : Ký sinh trùng LMLM : Lở mồm long móng M : Mét Ml : Mililit Nxb : Nhà xuất STT : Số thứ tự UBND : Ủy ban nhân dân VTM : Vitamin iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Tình hình sản xuất sở thực tập 2.2 Cơ sở tài liệu có liên quan đến chuyên đề 2.2.1 Đặc điểm sinh lý sinh dục lợn nái 2.2.2 Những hiểu biết quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái sinh sản 11 2.2.3 Những hiểu biết phòng, trị bệnh cho vật nuôi 16 2.2.4 Hiểu biết bệnh thường gặp sở 20 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước 29 2.3.1 Các nghiên cứu nước 29 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 30 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU31 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 31 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 31 3.3 Nội dung tiến hành 31 v 3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 31 3.4.1 Các tiêu theo dõi 31 3.4.2 Phương pháp thực 31 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 35 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 36 4.1 Kết áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho lợn nái sinh sản sở 36 4.1.1 Tình hình chăn ni lợn trang trại qua năm (2016 - 2017) 36 4.1.2 Kết thực chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nuôi trại 37 4.1.3 Kết thực số biện pháp thủ thuật đàn lợn trại 38 4.2 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 39 4.2.1 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 39 4.2.2 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin 41 4.3 Kết thực điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại 43 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Đề nghị 477 TÀI LIỆU THAM KHẢO 488 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngành chăn ni lợn có vị trí quan trọng ngành chăn nuôi gia súc nước giới nước ta, nguồn cung cấp thực phẩm với tỷ trọng cao chất lượng tốt cho người, nguồn cung cấp phân bón lớn cho ngành trồng trọt nguồn cung cấp sản phẩm phụ da, mỡ,… cho ngành cơng nghiệp chế biến Với vị trí quan trọng hàng đầu việc cung cấp thực phẩm cho người dân, chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng Đảng Nhà nước ta quan tâm hướng đến phát triển bền vững Bên cạnh việc áp dụng phương thức chăn nuôi theo hướng công nghiệp, quy mô chăn nuôi lớn, áp dụng biện pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng tiên tiến, chế biến thức ăn với chất lượng cao, loại thức ăn thay thế, thức ăn bổ sung, phối hợp phần ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng Mục đích việc chăn ni lợn nái lợn giai đoạn theo mẹ áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật để đàn lợn sau sinh đạt tỷ lệ cao, khỏe mạnh sở để tạo giống tốt giúp nâng cao sức sống đàn Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn phức tạp đặc biệt đàn lợn theo mẹ nhiều trang trại với quylớn Tình hình dịch bệnh diễn phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế, suất chất lượng đàn lợn Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt lúc phải có nghiên cứu áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành đề tài: "Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái lợn theo mẹ trang trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ” 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn ni trang trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái lợn ni trại - Xác định tình hình mắc bệnh, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái, số bệnh đàn lợn nuôi trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại trang trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái lợn nuôi trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình mắc bệnh, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trại lợn ơng Đặng Đình Dũng xây dựng năm 2015, đưa vào hoạt động từ năm 2016 trang trại gia công công ty cổ phần Mavin Austfeed với quy mô 1200 nái Trang trại xây dựng địa bàn xã Tinh Nhuệ thuộc huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ Thanh Sơn huyện miền núi nằm phía Nam tỉnh Phú Thọ với diện tích khoảng 62.063 Cách thành phố Việt Trì khoảng 65km Phía Đơng giáp huyện Thanh Thủy tỉnh Hòa Bình, phía Tây giáp huyện Tân Sơn, phía Bắc giáp huyện Tam Nơng n Lập, phía Nam giáp tỉnh Hòa Bình Địa hình xã Thanh Sơn phức tạp, bị chia cắt nhiều dãy núi cao sông suối, nghiêng từ Tây sang Đơng, vùng núi cao tập trung phía Tây, vùng núi thấp giữa, vùng gò đồi tập trung phía Đơng thung lũng chạy dọc theo sơng, độ cao trung bình từ 500 - 700 m 2.1.2 Điều kiện khí hậu Thanh Sơn nằm khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu tác động địa hình nên yếu tố khí hậu biến đổi mạnh mẽ khơng gian theo thời gian Nhiệt độ thay đổi rõ rệt theo mùa Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều (từ tháng đến tháng 8); mùa đông lạnh, khô (từ tháng 10 dến tháng năm sau) Nhiệt độ trung bình khoảng 22,5 - 23,5℃ Mùa mưa nhiều từ tháng đến tháng 10 tập trung đến 80% lượng mưa năm Mùa mưa từ tháng 11 đến tháng năm sau với lượng mưa trung bình vào tháng khoảng 20 - 40 m 41 tháng Qua đây, học tập rèn luyện thân vững vàng, chín chắn hơn, vượt lên tự tin trước trường 4.2.2 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin Quy trình tiêm phòng, phòng bệnh cho đàn lợn trang trại thực tích cực, thường xuyên bắt buộc Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho thể Kết việc áp dụng quy trình phòng bệnh thuốc vắc xin cho đàn lợn trại trình bày qua bảng 4.5 Bảng 4.5 Kết phòng bệnh cho đàn lợn ni trại Ngày tuổi phòng - ngày Phòng bệnh Thiếu sắt Fe Tiêm bắp 2.627 2.627 Cầu trùng Mekococ 5% Uống 2.627 2.627 2.582 2.582 Chống còi 18 - 21 ngày Số Liều Đường phòng đưa lượng bệnh thuốc (ml/con) (con) Vắc xin/ Thuốc/chế phẩm cọc Fosteral PCV Tiêm bắp Số an toàn (con) Viêm phổi Resspisure 1one Tiêm bắp 2.582 2.582 25 - 30 ngày PRRS Amervac Tiêm bắp 2.561 2.561 30 - 35 ngày Dịch tả Pest - vac Tiêm bắp 2.550 2.550 40 - 45 ngày LMLM Aftopor Tiêm bắp 2.550 2.550 Qua kết bảng 4.5 thấy kết tổng quát việc phòng trị bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin Lợn sau - ngày tuổi tiêm Fe để phòng thiếu sắt, thuốc phòng trị cầu trùng nâng cao sức đề kháng cho lợn con, 100% lợn sau sinh tiêm Trong tháng thực tập, tiêm Fe cho 2.627 lợn 42 ngày tuổi đạt an tồn 100%, uống thuốc phòng trị bệnh cầu trùng cho 2.627 lợn an toàn 100% Ngoài ra, tiêm phòng chống còi cọc vắc xin fosteral PCV bệnh viêm phổi (suyễn) vắc xin respisure one lợn 18 - 21 ngày tuổi, phòng hội chứng rối lợn hô hấp sinh sản vắc xin amervac vào 25 - 30 ngày tuổi, phòng bệnh dịch tả vắc xin pest-vac phòng bệnh lỡ mồm long móng vắc xin aftopor cho lợn đạt an toàn 100% Số lượng lợn thực tiêm phòng giảm dần số lượng lợn bị bệnh bị đè chết Ngoài tiêm phòng cho lợn tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái sau đẻ, kết thể qua bảng 4.6 Bảng 4.6 Kết phòng bệnh cho đàn lợn nái nuôi vắc xin Ngày sau đẻ Tên bệnh Vắc xin/ Thuốc Số Số phòng an bệnh tồn (con) (con) 116 116 116 116 Đường Liều đưa lượng vắc xin (ml) Xảy thai 10 - 15 truyền ngày nhiễm, Farrowsure B Tiêm bắp Lepto 20 - 23 Tẩy KST + Anti paravet, Tiêm ngày ADE ADE bắp Qua bảng 4.6 thấy kết phòng bệnh cho đàn lợn nái nuôi trại Trong tháng thực tập tơi tiêm phòng cho 116 lợn nái nuôi Lợn nái sau đẻ 10 - 15 ngày tiêm vắc xin Farrowsure B để phong bệnh xảy thai truyền nhiễm, lepto cho 116 đạt an toàn 100% Lợn nái sau đẻ 20 - 23 ngày có 116 lợn nái tẩy ký 43 sinh trùng bổ sung vitamin băng thuốc anti paravet vitamin ADE, an toàn đạt 100% 4.3 Kết thực điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại Đã trực tiếp tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn với anh kỹ sư trại, từ trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Làm tốt cơng tác chẩn đốn giúp vật nhanh chóng khỏi bệnh, giảm tỷ lệ chết, giảm thời gian dùng thuốc giảm thiệt hại kinh tế Vì vậy, hàng ngày, chúng tơi cán kỹ thuật tiến hành theo dõi lợn chuồng phát lợn có biểu khác thường Khi phát bệnh, lợn khơng có biểu triệu chứng điển hình, thường thấy vật ủ rũ, mệt mỏi, ăn uống giảm bỏ ăn, lười hoạt động, thân nhiệt tăng Do vậy, để chẩn đốn xác bệnh khơng dựa vào biểu bên ngồi vật mà phải dựa vào kinh nghiệm cán kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao đơi phải sử dụng biện pháp phi lâm sàng khác Sau kết công tác điều trị bệnh thực đàn lợn nuôi trại Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đàn lợn Số lợn điều trị (con) STT Tên bệnh Tiêu chảy 534 Viêm phổi 252 Viêm khớp 97 Phác đồ điều trị Ampicolistin: 2ml/con/ngày Tiêm bắp Điều trị - ngày Tylogenta: 1,5ml/con/ngày Tiêm bắp Điều trị - ngày Amoxgen + dexasone: 2ml/con/ngày Tiêm bắp, điều trị - ngày Số lợn điều Tỷ lệ trị khỏi khỏi (con) (%) 478 89,51 239 94,84 89 91,75 44 Kết bảng 4.7 cho thấy: Tôi tham gia điều trị 534 lợn bị tiêu chảy Tuy nhiên, số điều trị khỏi đạt 478 lợn con, tương ứng 89,51% Nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ chịu tác động điều kiện ngoại cảnh bên ngoài, hệ tiêu hóa chưa hồn thiện nên khả khỏi bệnh không cao Trong thời gian thực tập, tham gia điều trị cho 252 lợn bị viêm phổi, điều trị khỏi 239 con, hiệu điều trị đạt 94,84% Ngoài ra, hướng dẫn kỹ sư trại, trực tiếp điều trị cho 97 bị viêm khớp, điều trị khỏi 89 con, đạt tỷ lệ 91,75% Qua việc tham gia chẩn đốn, điều trị bệnh cho đàn lợn ni trại, tơi thấy tự tin có thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích cho cơng việc tơi sau trường Ngồi tham gia điều trị bệnh đàn lợn nái Kết điều trị trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái STT Tên bệnh Số lợn điều trị Phác đồ điều trị (con) Hiện tượng đẻ khó Bệnh viêm vú 35 Cloprostenol ml/con, Oxytocin 2ml/con Chườm nước đá lạnh, tiêm Analgin 20ml/con kết hợp với tiêm Số lợn điều trị khỏi Tỷ lệ khỏi (con) (%) 32 91,43 71,42 168 96,55 Acimoxyl 20ml/con Bệnh viêm tử cung 174 Oxytocin 2ml/con; cồn Iod 10% làm tử cung, đồng thời tiêm Acimoxyl 20ml/con/ngày 45 Kết bảng 4.8 cho thấy: Trong tổng số 35 lợn nái xảy tượng đẻ khó, chúng tơi can thiệp thành cơng 32 ca đẻ khó Biện pháp can thiệp: phát có biểu chuẩn bị cho việc sinh sản, thường dùng thuốc Cloprostenol ml/con theo dõi khoảng - mà khơng thấy lợn ra, lúc tiến hành phương pháp ngoại khoa dùng tay móc thai Sau móc thai ngồi hết, tiêm oxytocin có tác dụng tăng co bóp tử cung, kích thích tiết sữa, cầm máu trường hợp chảy máu sau sinh Số ca can thiệp an toàn đạt 91,43%, thời gian đầu chưa thành thạo công việc, kỹ thuật can thiệp chưa tốt, số trường hợp thai chết ngạt từ trước lợn mẹ có biểu đẻ nên không can thiệp được, thai to không lấy khỏi tử cung mẹ Theo kết bảng trên, số nái bị viêm vú, tham gia điều trị khỏi lợn nái, đạt 71,42% Biện pháp điều trị áp dụng là: phong bế giảm đau bầu vú cách chườm nước đá lạnh (cục bộ), tiêm analgin kết hợp với tiêm acimoxyl (toàn thân) Kết điều trị có trường hợp lợn nái bị viêm vú lâu nên điều trị không khỏi Đồng thời, điều trị 174 lợn nái bị viêm tử cung, khỏi 168 nái, đạt 96,55% Kết có là nái tơ đẻ lứa đầu nên tượng viêm viêm nhẹ, điều trị nhanh khỏi Tuy nhiên số nái điều trị không khỏi viêm lại sau trình chăm sóc Biện pháp điều trị tơi áp dụng: đẩy hết dịch mủ sát trùng quan sinh dục tiến hành điều trị kháng sinh Sử dụng oxytocin làm tử cung co bóp đẩy mủ chất tử cung ngồi, sau tiến hành thụt rửa nhiều lần cồn iod 10% để làm tử cung đồng thời tiêm acimoxyl 20ml/con/ngày thuốc có tác dụng chống viêm Kết điều trị khỏi 96,55%, nhiên, trình theo dõi, chúng tơi thấy có bị bệnh điều trị khỏi thường không động dục trở lại, thường bị loại thải 46 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tốt nghiệp trại lợn Đặng Đình Dũng tơi có số kết luận trại sau: - Về hiệu chăn nuôi trại: Quy trình chăn ni Trại từ hậu bị đến cai sữa hồn chỉnh trại áp dụng đầy đủ quy trình kỹ thuật tiên tiến Khẩu phần thức ăn chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho lợn sinh sản cách tốt - Tôi học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn Những công việc học làm như: + Cho lợn mẹ ăn 180 lần tổng số lần cần thực 360 đạt 50%, tắm chải cho lợn mẹ thực 150 lần với số lần cần thực 180 đạt 83,3% + Đỡ lợn đẻ cho 232 nái, thực thành cơng 229 nái, đạt 98,71% + Mài nanh, bấm tai, cắt đuôi, nhỏ cầu trùng Mekococ 5% tiêm chế phẩm Fer - B12 cho 2627 lợn con, an toàn đạt 100% + Thiến 1180 lợn đực an toàn 1172 đạt 99,3% Mổ hecni cho 45 lợn đực thực thành công 40 con, tỷ lệ an toàn 95,2% + Tham gia vào quy trình vệ sinh sát trùng, chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn lợn mẹ trại (cho lợn ăn, tắm chải cho lợn mẹ, dọn vệ sinh chuồng…) đạt hiệu cao hoàn thành nhiệm vụ giao Như vệ sinh chuồng hàng ngày thực 338 lượt tổng số 360 lượt cần phải thực đạt 93,89% Tắm sát trùng cần phải thực 360 lượt tháng đạt kết 100% 47 + Tham gia vào công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn lợn mẹ, cụ thể số lợn mẹ tiêm phòng 116 lợn 2000 con, kết tiêm đạt an toàn 100% + Tham gia điều trị bệnh cho lợn lợn mẹ: Điều trị tiêu chảy cho 534 lợn 478 điều trị khỏi (đạt 89,51%) 252 lợn bị viêm phổi điều trị 239 điều trị khỏi (đạt 94,84%) Phát điều trị cho 97 lợn bị viêm khớp, điều trị khỏi 89 (đạt 91,75%) Can thiệp 35 nái khó đẻ thành cơng 32 nái (đạt 91,43) Điều trị nái bị viêm vú điều trị khỏi nái (đạt 71,42%) Điều trị 174 nái bị viêm tử cung, điều trị khỏi 168 nái (đạt 96,55%) 5.2 Đề nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái - Nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập để có nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề trước trường 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Bilken (1994), Quản lý lợn nái lợn hậu bị để sinh sản có hiệu quả, Nxb Nơng Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 29 - 35 Trần Văn Bình (2010), Các trường hợp khó đẻ lợn nái, http://pharmavet.vn/tab=forum&id=1350 Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), “Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nái sau sinh hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 5), tr 51 - 56 Sa Đình Chiến, Cù Hữu Phú (2016), “Một số đặc điểm bệnh tiêu chảy lợn tháng tuổi Sơn La”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 2), tr 40 - 44 Trần Thị Dân (2004), Sinh sản lợn nái sinh lý lợn con, Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Đồn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E coli hội chứng têu chảy lợn con, phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận án thạc sỹ khoa học Nông nghiệp 49 10 Trần Tiến Dũng (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Điền (2015), Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ 12 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn nái tình phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp 13 Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003), Giáo trình Truyền giống nhân tạo vật ni, Nxb, Nơng nghiệp, Hà Nội 14 Duy Hùng (2011), Bệnh viêm vú lợn nái, http://nongnghiep.vn/benhviem-vu-o-lon-nai-post65605.html | NongNghiep.vn 15 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nông nghiệp, tr 398 - 407 16 Trương Quang Khải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Lê Văn Dương (2012), “Kết phân lập xác định số dặc tính sinh học chủng Streptococcus suis Pasteurella multocida lợn mắc bệnh viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí KHKT thú y, 19(4), tr 42 - 46 17 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), “Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trí”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, tập II, tr 44 - 52 18 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Lê Minh, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, La Văn Cơng (2017), Giáo trình thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 50 20 Nguyễn Thị Hồng Minh (2014), Nghiên cứu biến đổi số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng thử nghiệm biện pháp phòng, trị hội chứng MMA lợn nái sinh sản, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội 21 Lê Văn Năm (2009), Phòng trị bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 22 Lê Văn Năm (2013), Bệnh viêm phổi địa phương - suyễn lợn, Nxb Lao động - Xã hội 23 Nguyễn Tài Năng, Phạm Đức Chương, Cao Văn, Nguyễn Thị Quyên (2016), Giáo trình Dược lý học thú y, Nxb Đại học Hùng Vương 24 John Nichl (1992), Quản lý lợn nái hậu bị để sinh sản có hiệu quả, Nxb Nơng Nghiệp, Hà Nội 25 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Hà Thị Hảo, Trần Thanh Vân (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 26 Nguyễn Ngọc Phụng (2005), Công tác vệ sinh thú y chăn nuôi lợn, Nxb lao động xã hội, Hà Nội 27 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Kết khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV (số 3), tr 38 - 43 28 Nguyễn Văn Thanh (2014), Sinh sản gia súc 2, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 29 Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng gia súc, viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội, tr 20 - 32 30 Hồng Tồn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 196 31 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XVII 51 32 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “Vai trò Escherichia coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí khoa học phát triển, tập 11 (3), 318 - 327 33 Nguyễn Ánh Tuyết (2015), Bệnh viêm khớp lợn con, http://nguoichannuoi.com/benh-viem-khop-tren-heo-con-fm471.html 34 Trekaxova A.V, Đaninko L.M, M.I Ponomareva, N.P Gladon, (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, (Nguyễn Đình Chí dịch), Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 35 Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Mai Anh Khoa, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Thu Quyên, Hà Thị Hảo, Nguyễn Đức Trường (2017), Giáo trình chăn ni chun khoa, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng anh 36 Christensen R V, Aalbaek B, Jensen H E (2007), “Pathology of udder lesions in sows”, J Vet Med A Physiol Patho.l Clin Med 2007 Nov, 54(9), p 491 37 Glawisschning E, Bacher H (1992), “The Effececy of Costat on E coli infected weaning pigs” 12th IPVS congress, August 17 - 22, p 182 38 Smith, Martineau B B G Bisaillon, A (1995), “Mammary gland and lactation problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, p 40 - 57 39 Taylor DJ (1995), Pig diseases 6th edition, Glasgow university 40 U.K.Urban, V.P Schnur, V.I Grechukhin, A.N (1983), “The metritis mastitis aglactia syndrome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, pp.69 - 41 White B R, Mc Laren D G, Dzink P J, Wheeler M B (2013), “Attainment of puberty and the mechanism of large litter size in Chinese Meishan females versus Yorkshire females”, Biology of Reproduction, 44, p 160 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Ảnh 1: Lợn nái bị viêm tử cung Ảnh 3: Vệ sinh sau đẻ cho lợn nái Ảnh 2: Lợn nái bị viêm vú Ảnh 4: Mài nanh, bấm tai, cắt đuôi Ảnh 5: Điều trị cho lợn Ảnh 7: Thiến lợn đực Ảnh 6: Điều trị cho nái Ảnh 8: Mổ hecni Ảnh 9: Lợn bị tiêu chảy Ảnh 11: Phun sát trùng Ảnh 10: Tiêm vắc xin Ảnh 12: Tra thức ăn cho nái Ảnh 13: Thuốc CL-Acimoxyl Ảnh 14: Thuốc Ampicolistin ... trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành đề tài: "Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái lợn theo mẹ trang trại Đặng Đình. .. THỊ QUỲNH Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI TRANG TRẠI ĐẶNG ĐÌNH DŨNG HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP... chăn ni trại trang trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái lợn nuôi trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình mắc bệnh, áp dụng đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trang trại đặng đình dũng, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ , Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trang trại đặng đình dũng, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn