Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi tại trại lợn thanh xuân thuộc công ty cổ phần sản xuất và DVTM ngọc linh việt nam, xã nghĩa trụ, huyện văn giang, tỉnh

78 32 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - VŨ DƯƠNG VIỆT TOÀN Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG, TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNGLỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRANG TRẠI SINH THÁI THANH XUÂN, THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DVTM NGỌC LINH VIỆT NAM, NGHĨA TRỤ, HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƯNG YÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Chính quy Chăn ni Thú y Khoa: Khóa học: Chăn ni Thú y 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - VŨ DƯƠNG VIỆT TOÀN Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG, TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNGLỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRANG TRẠI SINH THÁI THANH XUÂN, THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DVTM NGỌC LINH VIỆT NAM, NGHĨA TRỤ, HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƯNG YÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp: Khoa: Khóa học: Chính quy Chăn ni Thú y K46 - CNTY - N01 Chăn nuôi Thú y 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Minh Toàn Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, dạy bảo tận tình thầy giáo, em nắm kiến thức ngành học Qua tháng thực tập tốt nghiệp trang trại sinh thái Thanh Xuân địa chỉ: huyện Văn Giang, Hưng Yên giúp em ngày hiểu rõ kiến thức chuyên môn, lĩnh hội thêm nhiều kinh nghiệm quý báu, đức tính cần người làm cán khoa học kỹ thuật hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Để thành cơng này, em xin tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa tồn thể thầy, giáo khoa Chăn nuôi Thú y Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ thầy giáo ThS LÊ MINH TỒN người tận tình bảo, hướng dẫn em suốt thời gian thực tập, giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Cũng qua cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám đốc, tồn thể cán cơng nhân trại lợn Thanh Xuân Nghĩa Trụ,huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp học hỏi nâng cao tay nghề Xin cảm ơn gia đình, bạn bè ln động viên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt trình thực tập tốt nghiệp Cuối em xin kính chúc q thầy thật nhiều sức khỏe, đạt nhiều thành tích cao cơng tác giảng dạy nghiên cứu khoa học Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm2018 Sinh viên Vũ Dương Việt Tồn ii LỜI NĨI ĐẦU Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối trình đào tạo trường Đây giai đoạn sinh viên tiếp xúc với thực tiễn, củng cố lại kiến thức học giảng đường Bên cạnh đó, giúp sinh viên vận dụng, học hỏi kinh nghiệm sản xuất để nâng cao trình độ phương pháp tổ chức tiến hành nghiên cứu Tạo điều kiện cho thân tác phong làm việc nghiêm túc, đắn, hội vận dụng sáng tạo vào thực tế sản xuất, góp phần vào cơng đổi đất nước, làm cho đất nước ngày phát triển Được trí Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đồng ý thầy giáo hướng dẫn tiếp nhận sở, em tiến hành thực chun đề: “Áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi trại lợn Thanh Xuân thuộc Công ty cổ phần sản xuất DVTM Ngọc Linh Việt Nam, Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên” Do bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, thời gian lực thân hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Vì vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, giáo bạn bè đồng nghiệp để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! iii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Các tiêu chẩn đoán viêm tử cung 36 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni lợn trang trại (từ năm 2015 – 2017) 38 Bảng 4.2 Số lợn nái lợn theo mẹ trực tiếp tham gia chăm sóc, ni dưỡng qua tháng thực tập 40 Bảng 4.3 Những biểu lợn đẻ 42 Bảng 4.4 Kết công tác chăm sóc ni dưỡng đàn lợn nái 53 Bảng 4.5 Tỷ lệ cường độ nhiễm bệnh chung đàn nái 54 Bảng 4.6 Cường độ nhiễm bệnh viêm tử cung so với tổng số nái nhiễm 55 Bảng 4.7 Hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung phác đồ 56 Bảng 4.8 Ảnh hưởng việc điều trị Viêm tử cung đến sinh lý sinh sản tỷ lệ thụ thai lợn nái 58 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cs: Cộng DVTM: Dịch vụ thương mại E.coli: Escherichia coli ĐVT: Đơn vị tính LMLM: Lở mồm long móng MMA: Hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa NaOH: Natri hidroxit PGF2α: ProstaglandinF2anpha SX: Sản xuất TT: Thể trọng v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI NÓI ĐẦU ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 cấu tổ chức trang trại 2.1.4 Quy mô, sở vật chất trang trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Tổng quan tài liệu 2.2.1 sở khoa học 2.2.2 Những hiểu biết quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái đẻ lợn nái ni 17 2.2.3 Hiểu biết bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản 20 2.2.4 Tình hình nghiên cứu nước giới 32 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 35 3.1 Đối tượng 35 vi 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 35 3.3 Nội dung thực 35 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 35 3.4.1 Phương pháp điều tra 35 3.4.2 Các tiêu phương pháp đánh giá 35 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 37 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 38 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại chăn Công ty cổ phần SX DVTM Ngọc Linh, Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên qua năm 38 4.2 Kết thực Quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn nái trang trại 39 4.2.1 Kết công tác chăn nuôi 39 4.2.2 Kết công tác thú y 44 4.2.3 Kết thực số công việc khác thời gian thực tập 51 4.3 Kết theo dõi tình hình bệnh viêm tử cung lợn nái 54 4.3.1 Tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung đàn lợn nái 54 4.3.2 Hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung phác đồ 56 4.3.3 Ảnh hưởng phác đồ điều trị đến hoạt động sinh lý sinh dục khả thụ thai 57 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.1.1 Về kết chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn nái 59 5.1.2 Về kết theo dõi điều trị bệnh viêm tử cung cho đàn nái 60 5.2 Đề nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, với mục đích hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh thị trường nội địa, đông thời đáp ứng nhu cầu xuất thịt lợn, mơ hình chăn nuôi lợn theo hướng tập trung quy mô trang trại áp dụng nước Muốn đạt hiệu cao cần đẩy mạnh biện pháp kỹ thuật như: giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng đặc biệt trọng đến cơng tác giống, giống tốt vật ni tăng trọng nhanh, tận dụng thức ăn tốt, thích nghi chống chịu bệnh cao Để cung cấp giống cho nhu cầu chăn ni trang trại việc phát triểnđàn lợn nái sinh sản cần đặc biệt quan tâm, nhiên, nguyên nhân làm hạn chế đến khả sinh sản lợn nái ni trang trại bệnh xảy nhiều, khả thích nghi giống lợn nái ngoại với điều kiện khí hậu, điều kiện chăn ni nước ta kém, đặc biệt bệnh sinh sản như: đẻ khó, viêm tử cung, viêm vú, sảy thai truyền nhiễm bệnh nhiều yếu tố điều kiện vệ sinh chăn sóc ni dưỡng kém, thức ăn, nước uống không đảm bảo vệ sinh, vi khuẩn, vi rút gây nên mà việc nắm quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản việc làm cần thiết để nâng cao hiệu chăn nuôi lợn nái sinh sản Trên sở trang bị khối kiến thức chuyên môn, để củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ nghề giúp sinh viên tự tin khả làm việc sau trường Xuất phát từ yêu cầu thực tế sản xuất nhu cầu thân, hướng dẫn Th.S Lê Minh Toàn, giúp đỡ trang trại em thực chuyên đề: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản nuôi trang trại Sinh Thái Thanh Xuân, thuộc công ty cổ phần sản xuất DVTM Ngọc Linh Việt Nam, Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên” 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu - Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sở đạt hiệu cao - Rèn luyện tay nghề nâng cao hiểu biết kinh nghiệm thực tế - Góp phần giúp sở nâng cao suất, chất lượng chăn nuôi 1.2.2 Yêu cầu - Nắm vững quy trình phòng trị bệnh đàn lợn nái - Nắm vững quy trình ni dưỡng, chăm sóc lợn nái - Thực tốt yêu cầu, quy định sở - Chăm chỉ, học hỏi để cao kỹ thuật, tay nghề cá nhân 56 Winson, (1979) [12], cho biết, tiến hành nghiên cứu cường độ nhiễm bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, cường độ nhiễm bệnh viêm tử cung thể nhẹ chiếm 52,50%, thể trung bình 32,10%, thể nặng chiếm 15,4% Điều cho thấy cơng tác phòng điều trị bệnh viêm tử cung đạt kết cao, điều trị dứt điểm tránh bị kế phát sang thể nặng Kết nghiên cứu cường độ nhiễm bệnh viêm tử cung thể nhẹ cao cụ thể (62,97% so với 52,50%) Ở thể nặng thấp nhiều (11,11% so với 15,4%) Điều chứng tỏ công tác kiểm tra, theo dõi đàn lợn trại thường xuyên điều trị dứt điểm bệnh nên bệnh tiến triển nặng thêm 4.3.2 Hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung phác đồ Chúng xây dựng phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung kháng sinh: Vetrimoxin LA Kết theo dõi hiệu lực điều trị phác đồ trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7 Hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung phác đồ TT Chỉ tiêu theo dõi ĐVT Phác đồ Số lợn nái điều trị (vừa – nặng) Con 27 Số lợn nái khỏi bệnh 27 Tỷ lệ khỏi bệnh % 100 Thời gian điều trị trung bình Ngày Số liệu bảng 4.7 cho thấy, phác đồ điều trị cho hiệu lực điều trị cao, thời gian điều trị ngắn Cụ thể 27 nái bị bệnh viêm tử cung cường độ (vừa) đến (nặng) điều trị phác đồ, sau ngày điều trị tất 27 nái khỏi bệnh, đạt tỷ lệ 100% 57 Về độ an toàn thuốc, phác đồ cho thấy sử dụng thuốc không gây biến chứng hay phản ứng phụ cho lợn nái dùng thuốc, lợn nái chữa khỏi bệnh sức khỏe bình thường 100% Sở dĩ phác đồ điều trị cho hiệu lực điều trị tốt, theo em liên quan đến vấn đề sau: Một là, kháng sinh dùng phác đồ điều trị kháng sinh tổng hợp, phổ kháng khuẩn mạnh chưa dùng nhiều trại nên chưa tượng kháng thuốc Hai là, phần lớn lợn nái bị mắc bệnh thể nhẹ, phát điều trị kịp thời Ba là, phác đồ điều trị dùng thuốc kháng sinh kết hợp với thụt rửa Bốn là, trại chế độ chăm sóc, ni dưỡng, quản lý vệ sinh môi trường chăn nuôi tốt nên sức khỏe sức đề kháng lợn nâng lên Các kết nghiên cứu khác cho thấy việc sử dụng kháng sinh tổng hợp phổ kháng khuẩn rộng mang lại kết điều trị viêm tử cung tốt Theo Phạm Sỹ Lăng cs, (2006) [6], tiêm Oxytetracylin 30mg/ 1kgTT dùng liên tục - ngày, tiêm Penicillin 50.000UI/ 1kgTT Đồng thời, thụt rửa âm đạo, tử cung Rivanol 5%, tiêm thuốc trợ sức, trợ lực: vitamin B1, vitamin C, Cafein 4.3.3 Ảnh hưởng phác đồ điều trị đến hoạt động sinh lý sinh dục khả thụ thai Lợn nái bị bệnh viêm tử cung sau điều trị phác đồ, ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý sinh dục khả sinh sản lợn nái Để xác định mức độ ảnh hưởng phác đồ điều trị tới khả sinh sản lợn nái, tiến hành theo dõi hoạt động sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị khỏi bệnh Kết theo dõi hoạt động sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị khỏi bệnh trình bày Bảng 4.8 58 Bảng 4.8 Ảnh hưởng việc điều trị Viêm tử cung đến sinh lý sinh sản tỷ lệ thụ thai lợn nái STT Chỉ tiêu ĐVT Phác đồ Số điều trị khỏi bệnh Con 27 Số động dục trở lại Con 27 Tỷ lệ động dục trở lại % 100% Thời gian động dục trở lại sau điều trị Ngày Số phối giống Con 27 Số thụ thai Con 26 Tỷ lệ thụ thai % 96,29% Số liệu bảng 4.8 cho thấy, số điều trị khỏi bệnh phác đồ 27 Số động dục trở lại sau điều trị phác đồ 27 con, tỷ lệ 100%, thời gian động dục trở lại sau điều trị phác đồ cụ thể ngày Số phối giống 27 Số thụ thai 26 chiếm tỷ lệ 96,29% Sử dụng phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung lợn nái không ảnh hưởng xấu tới hoạt động sinh lý sinh sản tỷ lệ thụ thai lợn nái sau điều trị khỏi bệnh Tuy nhiên 1/27 nái phác đồ phối giống khơng thụ thai nái già ảnh hưởng cường độ mắc bệnh thể nặng, phần kỹ thuật phối giống 59 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tốt nghiệp trại lợn Thanh Xuân thuộc công ty cổ phần SX DVTM Ngọc Linh, em học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản số công việc khác Những công việc học thực sau: 5.1.1 Về kết chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn nái Trong tháng thực tập em dành phần lớn thời gian cho công việc chăm sóc ni dưỡng nái đẻ, số nái em trực tiếp tham gia chăm sóc ni dưỡng 329 nái Số lợn theo mẹ 3790 Em với công nhân trang trại thực thường xuyên công việc cho ăn vệ sinh cho đàn nái nuôi lợn theo mẹ theo quy trình trang trại đạt kết cao Em trực tiếp tham gia đỡ đẻ, bấm số tai, thiến lợn con, mài nanh, cắt đuôi, tiêm sắt Cụ thể là: Đỡ đẻ 312 con; cắt đuôi, bấm tai 459 con; thiến lợn đực 168 con; tiêm sắt 583 Tất an toàn 100% Trực tiếp với kĩ thuật viên trại tiêm phòng cho đàn lợn trang trại: Tiêm phòng vaccine cho lợn con: + Dịch tả 2850 con;Cầu trùng 708 Tiêm phòng vaccine cho lợn nái: + Dịch tả 65 con; Lở mồm long móng 56 con; Giả dại 56 con; Khô thai 45 Kết an tồn 100% 60 Chẩn đốn điều trị bệnh xảy đàn lợn nái nuôi lợn theo mẹ với hướng dẫn kỹ thật viên: + Bệnh viêm tử cung + Bệnh đẻ khó + Hội chứng tiêu chảy lợn + Viêm rốn + Bệnh viêm phổi Đạt hiệu cao an toàn 5.1.2 Về kết theo dõi điều trị bệnh viêm tử cung cho đàn nái Từ kết nghiên cứu trên, em rút số kết luận sau: - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung lợn nái nuôi trại Sinh Thái Thanh Xuân, Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên mức thấp (21,42%) Lợn bị mắc bệnh viêm tử cung chủ yếu thể nhẹ (62,97%), thể vừa nặng chiếm tỷ lệ thấp 25,92% 11,11% - Phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung hiệu lực điều trị tốt: 100% nái bị bệnh viêm tử cung điều trị khỏi bệnh - Sử dụng phác đồ kháng sinh Vetrimoxin LA điều trị bệnh viêm tử cung lợn nái không ảnh hưởng xấu đến sinh lý sinh dục tỷ lệ thụ thai lợn nái sau điều trị khỏi bệnh 5.2 Đề nghị Qua theo dõi, cho thấy tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung lợn nái cao Điều ảnh hưởng đến khả sinh sản lợn nái sinh trưởng, phát triển lợn Vì cần phải thực tốt cơng tác chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh viêm tử cung - Thực tốt cơng tác vệ sinh phòng bệnh, diệt sinh vật trung gian truyền bệnh như: chuột, ruồi, muỗi 61 - Các trang thiết bị như: bóng hồng ngoại, quạt gió, máy bơm cũ hỏng cần sửa chữa thay kịp thời để không ảnh hưởng đến suất chăn nuôi - Cần hướng dẫn lại kỹ thao tác buộc rốn cho công nhân hay sinh viên xuống trại thực tập để giảm thiểu bệnh viêm rốn - Đề nghị nhà trường, khoa Chăn nuôi thú y tiếp tục cử sinh viên sở thực tập, nghiên cứu, thử nghiệm phác đồ điều trị qua học hỏi nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề đáp ứng nhu cầu công ty, trang trại sau trường 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Xuân Bình (2005), Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Phạm Hữu Doanh (1985), Bệnh sinh sản lợn, Nxb nông nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng , Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002) Giáo trình sinh sản gia súc NXB Nông Nghiệp Trương Lăng (2003), Nuôi lợn gia đình, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Thọ (2006), Các bệnh ký sinh trùng bệnh nội sản khoa thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp Lê Văn Năm (1999), Cẩm nang bác sỹ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Thanh (2002), Nghiên cứu số tiêu bệnh đường sinh dục thường gặp lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Thanh (2007), Khảo sát tỷ lệ mắc thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng Bắc bộ, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, Tập XIV, số 10 Đặng Đình Tín (1986) Sản khoa bệnh sản khoa thú y NXB Nông Nghiệp 11 Nguyễn Xuân Tịnh (1996), Sinh lý gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Winson (1979), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp 13 Xuxoep A.A (1985), Sinh lý sinh sản gia súc NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 63 14 Madec.F (1995), “Viêm tử cung chức sinh sản lợn nái” tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập số - 1995 15 Đoàn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Trần Thị Dần (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nông nghiệp TP HCM 17 Sobko A I Gadenko N I (1978) Cẩm nang bệnh lợn, (Trần Hoàng Phan Thanh Phượng dịch) Tập 1, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội II Tài liệu Website 18 Trang Web sản phẩm CEVA: https://www.ceva.vn/S-n-phm/Danh-m-c-s-n-ph-m/VETRIMOXIN-R-L.A 19 Nguyễn Thị Tuyết (2015), Nguyên nhân cách chữa trị bệnh viêm tử cung lợn nái: http://kythuat.tintucnongnghiep.com/2015/11/nguyennhan-va-cach-chua-tri-benh-viem.html 20 Chu Đức Thắng, Hồ Văn Nam, Phạm Ngọc Thạch (2007),Chẩn đoán bệnh gia súc: https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-chuan-doan-benhgia-suc-ts-chu-duc-thang-4qd7tq.html PHỤ LỤC Phụ lục Định mức thức ăn cho lợn nái mang thai Đối tượng Lợn nái mang thai Giai đoạn Chế độ ăn/ngày (kg) Chửa kỳ (từ 1-84 ngày) 1,5-2,0 Chửa kỳ (85-110 ngày) 2,5-3 từ ngày 111-114 chế độ chuồng đẻ Phụ lục Định mức thức ăn cho nái nuôi Trước/ Sau ngày đẻ Trước đẻ ngày Trước đẻ ngày Trước đẻ ngày Trước đẻ ngày Ngày đẻ Đẻ ngày Đẻ ngày Đẻ ngày Đẻ ngày Đẻ ngày Đẻ ngày Đối với nái hậu bị Đối với nái Sáng Chiều Trước/ Sau Đêm Tổng 2,0 0,5 0,5 3,0 1,5 0,5 0,5 2,5 1,0 0,5 0,5 2,0 0,7 0,3 0,5 1,5 0,5 0,2 0,3 1,0 0,5 0,2 0,3 1,0 1,0 0,5 0,5 2,0 1,5 0,5 1,0 3,0 1,5 1,5 4,0 2,0 1,0 2,0 5,0 2,5 1,0 2,5 6,0 ngày đẻ Trước đẻ ngày Trước đẻ ngày Trước đẻ ngày Trước đẻ ngày Ngày đẻ Đẻ ngày Đẻ ngày Đẻ ngày Đẻ ngày Đẻ ngày Đẻ ngày (Nái đẻ lứa đầu) Sáng Chiều Đêm Tổng 1,2 0,5 0,5 2,2 1,0 0,5 0,5 2,0 0,7 0,5 0,5 1,7 0,7 0,3 0,5 1,5 0,5 0,2 0,3 1,0 0,5 0,2 0,3 1,0 1,0 0,5 0,5 2,0 1,5 0,5 1,0 3,0 1,5 1,5 4,0 2,0 1,0 2,0 5,0 2,5 1,0 2,5 6,0 (Nguồn:kỹ thuật trai Thanh Xuân cung cấp) Phụ lục Lịch phun sát trùng toàn trại Trong chuồng Thứ Chuồng nái chửa Chuồng đẻ Chuồng Ngoài Cai sữa Chuồng Phun sát Thứ Phun sát trùng Phun sát trùng + rắc vôi trùng hành lang Thứ Xả vôi xút Xả vôi xút Phun sát gầm gầm trùng Phun sát Thứ Phun sát trùng Xả vôi xút trùng + rắc vôi gầm hành lang Phun sát Thứ Phun ghẻ trùng Phun sát + rắc vôi trùng hành lang Phun sát Thứ Phun sát trùng Phun sát trùng + rắc vôi trùng hành lang Thứ Phun sát Xả vôi xút Phun sát trùng gầm trùng Phun sát trùng nhật trùng + rắc vôi trùng đầu cuối chuồng Phun sát trùng đầu cuối chuồng Phun sát trùng đầu cuối chuồng Phun sát trùng đầu cuối chuồng Phun sát trùng tồn khu vực chăn ni hành lang Xả vôi xút Phun sát trùng đầu gầm chăn ni Phun sát Phun sát Chủ Ngồi khu vực cuối chuồng Phụ lục Lịch tiêm vaccine phòng bệnh trang trại Loại lợn Phòng Vaccine/thuốc/chế tuổi bệnh phẩm Thiếu sắt Fe + B12 Tiêm Nova-Amcoli Tiêm 0,5 Diacoxin 5% Uống Dịch tả Coglapest Tiêm bắp Khô thai Parvo Tiêm bắp Dịch tả Coglapest Tiêm bắp Giả dại Begonia Tiêm bắp LMLM Aftopor Tiêm bắp Dịch tả Coglapest Tiêm bắp LMLM Aftopor Tiêm bắp LMLM LMLM Tiêm bắp PRRS PRRS Tiêm bắp 2-3 ngày Tiêu chảy Lợn 3-6 ngày 16-18 ngày 25,29 tuần tuổi 26 tuần tuổi Lợn hậu bị 27,30 tuần tuổi 28 tuần 10 tuần Lợn nái chửa sinh sản 12 tuần chửa lợn đực Đường Ngày tháng/ lần Cầu trùng Đưa thuốc Liều lượng (ml/con) MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỢN NÁI BỊ VIÊM TỬ CUNG THUỐC ĐIỀU TRỊ Thụt rửa tử cung Mức độ (++) Mức độ (+) Mức độ (+++) THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNG Vetrimoxin LA Vitamin C Oxytocin Truyền dịch cho nái MỘT SỐ CÔNG VIỆC Ở TRẠI ... đề: Áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi trại lợn Thanh Xuân thuộc Công ty cổ phần sản xuất DVTM Ngọc Linh Việt Nam, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang,. .. trang trại em thực chun đề: Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản nuôi trang trại Sinh Thái Thanh Xuân, thuộc công ty cổ phần sản xuất DVTM Ngọc Linh Việt. .. DƯƠNG VIỆT TOÀN Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG, TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRANG TRẠI SINH THÁI THANH XUÂN, THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DVTM NGỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi tại trại lợn thanh xuân thuộc công ty cổ phần sản xuất và DVTM ngọc linh việt nam, xã nghĩa trụ, huyện văn giang, tỉnh , Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi tại trại lợn thanh xuân thuộc công ty cổ phần sản xuất và DVTM ngọc linh việt nam, xã nghĩa trụ, huyện văn giang, tỉnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn