ĐẶC điểm của cực TRỊ NHIỆT độ ở một số VÙNG KHÍ hậu VIỆT NAM

82 54 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:12

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ********000********* TRẦN TUẤN HIỆP ĐẶC ĐIỂM CỦA CỰC TRỊ NHIỆT ĐỘ MỘT SỐ VÙNG KHÍ HẬU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hà Nội, 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ********000********* TRẦN TUẤN HIỆP ĐẶC ĐIỂM CỦA CỰC TRỊ NHIỆT ĐỘ MỘT SỐ VÙNG KHÍ HẬU VIỆT NAM Chuyên ngành : Khí tượng Khí hậu học Mã số : 60 44 02 22 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VŨ THANH HẰNG Hà Nội, 2018 LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo hướng dẫn PGS.TS Vũ Thanh Hằng, người tận tình bảo hướng dẫn cho tơi suốt q trình thực Luận văn Tơi xin trận trọng cảm ơn thầy cô Khoa Khí tượng Thuỷ văn Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội trang bị cho kiến thức chuyên sâu chuyên ngành Khí tượng Khí hậu học Những kiến thức giúp tơi hồn thành tốt khố học phục vụ cho chun mơn nghiệp vụ quan công tác Xin chân thành cảm ơn đồng chí Lãnh đạo cán Đài Khí tượng Cao khơng tạo điều kiện cho tơi tham gia khóa đào tạo Thạc sĩ, tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập thực Luận văn Trân trọng cảm ơn quan tâm, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp gia đình sát cánh, động viên, giúp đỡ q trình học tập hồn thành Luận văn Trần Tuấn Hiệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CỰC TRỊ NHIỆT ĐỘ VÀ CÁC HÌNH THẾ TÁC ĐỘNG .10 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu nước nước ngồi .10 1.2 Một số hình qui mô lớn ảnh hưởng đến nhiệt độ Việt Nam .17 1.2.1 Hình qui mơ lớn từ tháng 10 đến tháng năm sau 18 1.2.2 Hình qui mơ lớn từ tháng đến tháng 20 CHƯƠNG 2: SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Số liệu quan trắc tái phân tích 25 2.2 Một số số nhiệt độ .27 2.3 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 30 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT 33 3.1 Kết tính tốn số nhiệt độ .33 3.1.1 Một số đặc điểm nhiệt độ cực trị 33 3.1.2 Một số đặc điểm tượng nắng nóng rét đậm rét hại .53 3.2 Đặc điểm trường khí áp trung bình số trường hợp riêng 60 3.2.1 Đặc điểm trường khí áp trung bình số trường hợp nhiệt độ cực trị .60 3.2.2 Đặc điểm trường khí áp trung bình điều kiện ENSO 70 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT AR5 Fifth Assessment Report (Báo cáo đánh giá lần thứ năm IPCC) A2 Kịch phát thải khí nhà kính cao IPCC B1 Vùng khí hậu Tây Bắc B2 Vùng khí hậu Đơng Bắc B4 Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ BĐKH CS Biến đổi khí hậu Cộng (để đồng tác giả cơng trình, báo,…) CSDI Số ngày đợt lạnh DTR Biên độ nhiệt năm/ tháng DTRm ECMWF ETCCDI ENSO IPCC ITCZ NCAR NCEP Biên độ nhiệt lớn năm/tháng The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Trung tâm dự báo thời tiết hạn vừa châu Âu) Expert Team on Climate Change Detection and Indices (Nhóm chuyên gia giám sát phát BĐKH) El Nino/Southern Oscillation Intergovernmental Panel on Climate Change (Ban Liên phủ Biến đổi khí hậu) Dải hội tụ nhiệt đới The National Center for Atmospheric Research (Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khí Hoa Kì) National Centers for Environmental Prediction (Trung tâm Quốc gia dự báo mơi trường Hoa Kì) SST Sea Surface Temperature (Nhiệt độ mặt nước biển) T2m Nhiệt độ trung bình ngày TBD Thái Bình Dương Tn Nhiệt độ cực tiểu, nhiệt độ tối thấp, hay nhiệt độ thấp ngày TN10p Số ngày năm có Tn ≤ phân vị 10% giai đoạn sở TN15 Nhiệt độ trung bình ngày T2m ≤15oC TNn Tn nhỏ năm /tháng TNtb Giá trị trung bình Tn năm/tháng TNx Tn lớn năm /tháng Tx Nhiệt độ cực đại, hay nhiệt độ tối cao, hay nhiệt độ cao ngày TX35 Nhiệt độ Tx≥35oC TX90p Số ngày năm có Tx ≥ phân vị 90% giai đoạn sở TXn Tx nhỏ năm/tháng TXtb Giá trị trung bình Tx năm/tháng TXx Tx lớn năm/tháng N1 Vùng khí hậu Nam Trung Bộ RCP4.5 Kịch nồng độ khí nhà kính trung bình thấp RCP8.5 Kịch nồng độ khí nhà kính cao WSDI Số ngày đợt nắng nóng WMO World Meteorological Organization (Tổ chức Khí tượng giới) DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ Hình 1.1 Trung bình khí áp mực nước biển tháng 10 (bên trái), tháng 11 (bên phải) giai đoạn 1961-2014 18 Hình 1.2 Trung bình khí áp mực nước biển tháng 12 (bên trái), tháng 01 (bên phải) giai đoạn 1961-2014 19 Hình 1.3 Trung bình khí áp mực nước biển tháng 02 (bên trái), tháng 03 (bên phải) giai đoạn 1961-2014 19 Hình 1.4 Trung bình khí áp mực nước biển tháng 04 (bên trái), tháng 05 (bên phải) giai đoạn 1961-2014 22 Hình 1.5 Trung bình khí áp mực nước biển tháng 06 (bên trái), tháng 07 (bên phải) giai đoạn 1961-2014 23 Hình 1.6 Trung bình khí áp mực nước biển tháng 08 (bên trái), tháng 09 (bên phải) giai đoạn 1961-2014 23 Hình 2.1 Vị trí trạm sử dụng luận văn 26 Hình 2.2 Bản đồ địa hình Việt Nam 31 Hình 3.1 Biến trình tháng giá trị TXtb TXx trạm Điện Biên, Lạng Sơn, Hương Khê, Quảng Ngãi 33 Hình 3.2 Biến trình năm TXtb TXx trạm Điện Biên, Lạng Sơn, Hương Khê, Quảng Ngãi 35 Hình 3.3 Biến trình tháng TNtb TNn trạm Điện Biên, Lạng Sơn, Hương Khê, Quảng Ngãi 36 Hình 3.4 Biến trình năm TXtb TXx trạm Điện Biên, Lạng Sơn, Hương Khê, Quảng Ngãi 38 Hình 3.5 Biến trình tháng DTR DTRm trạm Điện Biên, Lạng Sơn, Hương Khê, Quảng Ngãi 40 Hình 3.6 Biến trình năm DTR DTRm trạm Điện Biên, Lạng Sơn, Hương Khê, Quảng Ngãi 42 Hình 3.7 Biến trình năm TX90P trạm Điện Biên, Lạng Sơn, Hương Khê, Quảng Ngãi 44 Hình 3.8 Biến trình năm TN10P trạm Điện Biên, Lạng Sơn, Hương Khê, Quảng Ngãi 45 Hình 3.9 Phân bố tần suất nhiệt độ tối cao theo thập kỷ trạm Điện Biên, Lạng Sơn, Hương Khê, Quảng Ngãi 51 Hình 3.10 Phân bố tần tuất nhiệt độ tối thấp theo thập kỷ trạm Điện Biên, Lạng Sơn, Hương Khê, Quảng Ngãi 52 Hình 3.11 Biến trình năm số ngày nắng nóng trạm Điện Biên, Lạng Sơn, Hương Khê, Quảng Ngãi 54 Hình 3.12 Trung bình năm số đợt Tx ≥35oC trạm Điện Biên, Lạng Sơn, Hương Khê, Quảng Ngãi 56 Hình 3.13 Biến trình số ngày nắng nóng trung bình tháng trạm Điện Biên, Lạng Sơn, Hương Khê, Quảng Ngãi 57 Hình 3.14 Biến trình số ngày rét đậm rét hại trung bình tháng 58 trạm Điện Biên Lạng Sơn 58 Hình 3.15 Trung bình năm số đợt T2m ≤15oC trạm Điện Biên, Lạng Sơn 59 Hình 3.16 Biến đổi trình số ngày rét đậm rét hại trạm Điện Biên, Lạng Sơn 60 Hình 3.17 Trung bình khí áp mực biển 10 ngày có TNn nhỏ (a), TNn lớn (b), TXx nhỏ (c) TXx lớn (d) trạm Điện Biên 62 Hình 3.18 Trung bình khí áp mực biển 10 ngày có nhiệt độ cực trị TNn nhỏ (a), TNn lớn (b), TXx nhỏ (c) TXx lớn (d) trạm Lạng Sơn 65 Hình 3.19 Trung bình khí áp mực biển 10 ngày có nhiệt độ cực trị TNn nhỏ (a), TNn lớn (b), TXx nhỏ (c) TXx lớn (d) trạm Hương Khê 67 Hình 3.20 Trung bình khí áp mực biển 10 ngày có nhiệt độ cực trị Tn nhỏ (a), Tn lớn (b), Tx nhỏ (c) Tx lớn (d) trạm Quảng Ngãi 69 Hình 3.21 Khí áp trung bình mực biển tháng (a) tháng (b) năm El Nino (trên), La Nina (giữa) non-ENSO (dưới) 71 Hình 3.22 Độ cao địa vị trung bình mực 850mb tháng (a) tháng (b) năm El Nino (trên), La Nina (giữa) non-ENSO (dưới) 73 Hình 3.23 Độ cao địa vị trung bình mực 700mb tháng (a) tháng (b) năm El Nino (trên), La Nina (giữa) non-ENSO (dưới) 74 Hình 3.24 Độ cao địa vị trung bình mực 500mb tháng (a) tháng (b) năm El Nino (trên), La Nina (giữa) non-ENSO (dưới) 75 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Các số nhiệt độ cực trị 29 Bảng 3.1 Giá trị phân vị thứ 90 Tx phân vị thứ 10 Tn 43 Bảng 3.2 Tần suất xuất nhiệt độ Tx khoảng nhiệt độ trạm Điện Biên 46 Bảng 3.3 Tần suất xuất nhiệt độ Tx khoảng nhiệt độ trạm Lạng Sơn 47 Bảng 3.4 Tần suất xuất nhiệt độ Tx khoảng nhiệt độ trạm Hương Khê 48 Bảng 3.5 Tần suất xuất nhiệt độ Tx khoảng nhiệt độ trạm Quảng Ngãi 48 Bảng 3.6 Tần suất xuất nhiệt độ T2m khoảng nhiệt độ trại trạm Điện Biên 49 Bảng 3.7 Tần suất xuất nhiệt độ T2m khoảng nhiệt độ trạm Lạng Sơn 50 Bảng 3.8 10 ngày TXx lớn 10 ngày TXx nhỏ trạm Điện Biên 61 Bảng 3.9 10 ngày TNn lớn 10 ngày TNn nhỏ trạm Điện Biên 62 Bảng 3.10 10 ngày TXx lớn 10 ngày TXx nhỏ trạm Lạng Sơn 64 Bảng 3.11 10 ngày TNn lớn 10 ngày TNn nhỏ trạm Lạng Sơn 64 Bảng 3.12 10 ngày TXx lớn 10 ngày TXx nhỏ trạm Hương Khê 66 Bảng 3.13 10 ngày TNn lớn 10 ngày TNn nhỏ trạm Hương Khê 67 Bảng 3.14 10 ngày TXx lớn 10 ngày TXx nhỏ trạm Quảng Ngãi 68 Bảng 3.15 10 ngày TNn lớn 10 ngày TNn nhỏ trạm Quảng Ngãi 69 MỞ ĐẦU Nhiệt độ yếu tố khí tượng thể đặc tính cường độ trạng thái khí Ngồi việc đo yếu tố nhiệt độ vào kỳ quan trắc giản đồ ghi lại nhiệt ký có hai đặc trưng nhiệt độ quan trắc hàng ngày nhiệt độ tối cao (Tx) nhiệt độ tối thấp (Tn) Nhiệt độ Tx Tn hàng ngày giá trị tức thời trạng thái khí địa điểm cụ thể Các giá trị biến đổi từ ngày sang ngày khác, từ khu vực sang khu vực khác biến đổi theo thời gian năm Khi tính trung bình theo tháng, năm khoảng thời gian đủ dài giá trị đặc trưng cho khí hậu khu vực biến đổi Các tượng thời tiết cực đoan nắng nóng, rét đậm, rét hại, hạn hán… đo đạc cách trực tiếp mà phải xác định thông qua giá trị nhiệt độ cực trị Trong năm gần đây, có nhiều nghiên cứu rằng, nhiệt độ tối thấp nhiệt độ tối cao không chịu ảnh hưởng yếu tố địa lý tự nhiên, địa hình, xạ khu vực mà chịu tác động biến đổi khí hậu (BĐKH) BĐKH tác động đến nhiều yếu tố khí hậu, nhiều lĩnh vực đời sống xã hội Các yếu tố khí hậu bị tác động nhiệt độ trung bình, nhiệt độ tối thấp, nhiệt độ tối cao, lượng mưa trung bình, lượng mưa ngày lớn nhất, chế độ bốc hơi, số ẩm ướt, hạn hán số yếu tố khác Yếu tố nhiệt độ bị tác động khơng đồng tồn cầu, khu vực khác chịu tác động thay đổi không giống nhau, phụ thuộc vào đặc điểm địa hình, chế độ mặt đệm, hoạt động người… Sự tác động thể rõ qua số khí hậu cực đoan nhiệt độ Vì vậy, việc phân tích dựa số liệu quan trắc khứ để hiểu rõ đặc điểm biến đổi nhiệt độ cực trị việc làm cần thiết giúp cho việc hoạch định sách ứng phó phù hợp, giảm thiểu đến mức thấp mức độ tổn thương thích ứng tốt với biến đổi khí hậu [12] Báo cáo đánh giá lần thứ Ủy ban liên phủ biến đổi khí hậu (IPCC) khẳng định nhiệt độ trung bình tồn cầu tăng lên từ cuối kỷ 19 xu hướng đảo ngược Trong ba thập kỷ vừa qua bề mặt trái đất liên tục nóng lên, tất thập kỷ trước thập niên kỷ XXI nóng Nhiệt độ trung bình tồn cầu bề mặt trái đất đại dương có xu hướng tăng lên tuyến tính Trong khoảng thời gian từ 1901–2012 0.89°C [0.69–1.08°C], khoảng 0.72°C [0.49–0.89°C] giai đoạn 1951-2012 Báo cáo khẳng định nhiệt độ cực đại nhiệt độ cực tiểu có xu hướng tăng lên qui mơ tồn cầu Việt Nam nhiệt độ có xu tăng hầu hết trạm quan trắc, tăng nhanh thập kỷ gần Trung bình nước, nhiệt độ trung bình năm thời kỳ 1958-2014 tăng khoảng 0.62°C, riêng giai đoạn (19852014) nhiệt độ tăng khoảng 0.42°C Tốc độ tăng trung bình thập kỷ khoảng 0.10°C, thấp giá trị trung bình tồn cầu [13] Do đó, tác giả đề xuất nghiên cứu “Đặc điểm cực trị nhiệt độ số vùng khí hậu Việt Nam”, đề tài tác giả lựa chọn số số tính tốn xác định từ nhiệt độ Tx Tn để làm rõ đặc điểm biến đổi nhiệt độ cực trị trạm đại diện thuộc bốn vùng khí hậu vùng Tây Bắc (B1), vùng Đông Bắc (B2), vùng Bắc Trung Bộ (B4) vùng Nam Trung Bộ (N1) phía đơng vị trí đường đẳng áp 1020mb lấn sâu phía nam lãnh thổ nước ta trường hợp a) trạm Điện Biên (Hình 3.17a) Áp thấp Aleut thể rõ khác biệt vị trí tâm, trường hợp TNn nhỏ áp thấp hoạt động lệch phía Tây hơn, đường đẳng áp khép kín ngồi khơng lấn sang phía Đơng trường hợp TNn lớn Trong trường hợp nhiệt độ tối cao tuyệt đối khí áp trung tâm áp thấp nóng phía tây có giá trị trung bình 1000mb (Hình 3.18c,d) Trong trường hợp 10 ngày nhiệt độ tuyệt đối lớn áp cao cận nhiệt đới phát triển phía tây nhiều vị trí trục tương ứng qua khu vực Đông Bắc Bảng 3.12 10 ngày TXx lớn 10 ngày TXx nhỏ trạm Hương Khê 10 ngày TXx lớn TT Thời gian Nhiệt độ0C 10 ngày TXx nhỏ Ghi 09/05/1992 42.6 22/04/2007 42 09/06/1977 41.2 10/04/1973 41.1 20/07/1998 41 07/05/2003 41 12/04/2010 41 31/03/2014 10 Thời gian El Nino 18/04/1976 Nhiệt độ0C Ghi 39.1 La Nina 08/05/1997 39.1 El Nino 12/07/1974 38.9 La Nina 02/07/1996 38.9 La Nina 25/07/2002 38.7 El Nino 02/04/2000 38.6 La Nina 09/06/1985 38.4 La Nina 41 14/06/1978 38.3 09/04/2001 40.8 24/03/1981 38 14/06/2006 40.8 23/08/1984 36.8 66 Bảng 3.13 10 ngày TNn lớn 10 ngày TNn nhỏ trạm Hương Khê TT 10 10 ngày TNn lớn Nhiệt Thời gian Ghi độ0C 05/01/2012 12.2 La Nina 10/01/1985 11.8 La Nina 27/12/2002 11.2 El Nino 19/02/2010 11.1 El Nino 01/03/2000 11 La Nina 11/02/1982 10.9 29/11/1979 10.3 El Nino 29/11/1988 10.3 La Nina 25/01/1994 10.3 11/01/1997 10.1 10 ngày TNn nhỏ Nhiệt Thời gian Ghi độ0C 10/01/1984 6.7 La Nina 09/12/1987 6.6 El Nino 13/01/1976 6.5 La Nina 04/03/1986 6.1 30/01/1993 5.4 24/01/1983 4.8 El Nino 31/12/1973 3.6 La Nina 24/12/1999 3.6 La Nina 30/12/1975 2.9 La Nina 01/01/1974 2.6 La Nina a) b) c) d) Hình 3.19 Trung bình khí áp mực biển 10 ngày có nhiệt độ cực trị TNn nhỏ (a), TNn lớn (b), TXx nhỏ (c) TXx lớn (d) trạm Hương Khê 67 Trạm Hương Khê giống với hai trạm đại diện cho khu vực Tây Bắc Đông Bắc hình qui mơ lớn tác động đến nhiệt độ cực trị, qui mơ cường độ trung tâm tác động có điểm khác Trong trường hợp nhiệt độ cực trị thấp áp cao lạnh lục địa khống chế toàn khu vực lục địa châu Á, so với trường hợp trạm phía Bắc khu vực bị khống chế áp cao lạnh lục địa mở rộng Áp thấp Aleut trường hợp thể khác biệt tương đối lớn vị trí cường độ, cường độ nhỏ 4mb, vị trí tâm lệch hẳn phía Tây Đối với trường hợp nhiệt độ tuyệt đối lớn áp cao cận nhiệt đới lấn sâu sang phía tây có trục dịch xuống khoảng vĩ độ 15-20N Bảng 3.14 10 ngày TXx lớn 10 ngày TXx nhỏ trạm Quảng Ngãi TT 10 ngày TXx lớn Thời gian 10 ngày TXx nhỏ Nhiệt độ0C Ghi 05/06/1983 40.5 23/05/2010 40.2 09/06/2006 39.6 04/05/1994 Thời gian El Nino 31/08/1985 Nhiệt độ 0C Ghi 37.5 La Nina 21/07/1999 37.5 La Nina 29/07/2001 37.5 39.5 25/05/2007 37.5 22/06/2014 39.4 29/07/2008 37.1 La Nina 29/05/1977 39.1 18/06/1984 37 10/06/2013 38.9 21/06/1991 37 El Nino 24/07/2002 38.8 El Nino 12/08/2000 37 La Nina 17/04/1990 38.7 06/07/2004 36.8 El Nino 10 09/08/1993 38.7 06/06/1978 36.5 68 Bảng 3.15 10 ngày TNn lớn 10 ngày TNn nhỏ trạm Quảng Ngãi 10 ngày TNn lớn TT 10 ngày TNn nhỏ Thời gian Nhiệt độ0C Ghi Nhiệt độ0C Ghi 03/01/2012 18.2 La Nina 29/12/1995 15 La Nina 27/11/1976 17.4 El Nino 22/01/2014 14.8 11/02/2000 17.3 La Nina 23/01/1978 14.6 El Nino 17/12/2010 17.1 La Nina 12/02/1977 14.5 El Nino 13/12/1998 17 La Nina 15/02/1989 14.1 La Nina 20/12/2013 17 23/01/1982 13.4 01/01/2002 16.9 03/03/1986 13.4 El Nino 12/01/1980 16.8 El Nino 25/12/1999 12.9 La Nina 13/01/2006 16.5 La Nina 10/01/1984 12.6 La Nina 10 11/01/2009 16.5 La Nina 30/01/1993 12.4 Thời gian b) a) c) d) Hình 3.20 Trung bình khí áp mực biển 10 ngày có nhiệt độ cực trị Tn nhỏ (a), Tn lớn (b), Tx nhỏ (c) Tx lớn (d) trạm Quảng Ngãi 69 Từ Hình 3.20 ta thấy hình qui mơ lớn trường hợp nhiệt độ cực trị trạm Quảng Ngãi giống với trạm xét phần trên, khác qui mơ cường độ trung tâm khí áp Đối với trường hợp 10 ngày nhiệt độ tối thấp tuyệt đối ta thấy trung tâm khí áp cao dịch hẳn sang phía đơng so với trường hợp trên, đường đẳng áp 1016mb bao phủ hết khu vực Nam Trung Bộ Áp thấp Aleut có cường độ mạnh ngày mà nhiệt độ tối thấp nhỏ tâm lệch phía Tây Đối với trường hợp nhiệt đội tối cao tuyệt đối giá trị trung bình áp thấp nóng phía tây 1000mb Tuy nhiên áp cao cận nhiệt đới hoạt động lấn phía Tây nhiều hơn, vị trí trục áp cao cận nhiệt vắt ngang qua khu vực Nam Trung Bộ trường hợp mà nhiệt độ tối cao tuyệt đối lớn Như có trung tâm khí áp ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá trị lớn nhiệt độ tối cao tuyệt đối áp thấp nóng phía Tây áp cao cận nhiệt đới, với giá trị nhỏ nhiệt độ tối thấp tuyệt đối áp cao lạnh lục địa áp thấp Aleut Ngồi có ngun nhân địa phương địa hình, vị trí, hướng đón gió, nhiệt trước chịu ảnh hưởng trung tâm áp làm thay đổi giá trị nhiệt độ cực trị 3.2.2 Đặc điểm trường khí áp trung bình điều kiện ENSO Kết trường khí áp trung bình tháng tháng điều kiện ENSO nonENSO hiển thị qua hình vẽ sau: 70 a) b) Hình 3.21 Khí áp trung bình mực biển tháng (a) tháng (b) năm El Nino (trên), La Nina (giữa) non-ENSO (dưới) Hình 3.21a thể khí áp trung bình mực biển tháng trường hợp El Nino, La Nina non-ENSO Ta nhận thấy khí áp tâm áp cao lạnh lục địa lớn 1032mb, áp thấp Aleut có trị số tâm 1000mb Trong năm El Nino khí áp tâm áp cao lạnh với năm non-ENSO 1036mb, năm La Nina lớn 1040mb Trong năm La Nina đường khí áp 1020mb bao quanh khu vực rộng năm El Nino năm non-ENSO Như năm La Nina cường độ qui mô áp cao lạnh lục địa lớn so với năm El Nino non-ENSO Điều phù hợp với nhận định năm La Nina có khả tăng cường tượng cực đoan liên quan đến nhiệt độ tối thấp Một trung tâm khí áp thứ tháng áp thấp Aleut, năm El Nino non-ENSO khu vực bao quanh đường đẳng áp 1000mb tâm rộng lớn nhiều so với năm La Nina Theo nhận định tác giả Nguyễn Viết Lành cs (2016) áp thấp mạnh lên xâm nhập lạnh xuống Việt Nam giảm ngược lại Điều thêm lần khẳng định năm La Nina có tăng cường xâm nhập lạnh Vào tháng 7, từ Hình 3.21b ta nhận thấy qui mơ, cường độ vị trí áp thấp nóng phía tây khơng có nhiều khác biệt, trường hợp áp thấp nóng phía tây phát triển khơi sâu với trị số khí áp trung bình tâm 1000mb, bao quanh khu vực (20-40N; 40-80E) Tuy nhiện năm El Nino khu vực có khí áp 1004mb bao phủ khu vực Bắc Bộ Bắc Trung Bộ nước ta, 71 năm La Nina non-ENSO vùng áp thấp nóng lệch phía Bắc nằm sâu lục địa Trung Quốc Áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh vào mùa hè, Hình 3.21b ta thấy trung tâm thể rõ nét với đường đẳng áp khép kín, khí áp cao tâm đạt 1024mb Về qui mơ ta thấy năm El Nino vùng tâm có nhỏ hơn, nhiên vị trí lấn sang phía tây nhiều năm La Nina non-ENSO Vị trí trung bình trục áp cao cận nhiệt tháng ba trường hợp nằm khoảng 25-30N 72 a) b) Hình 3.22 Độ cao địa vị trung bình mực 850mb tháng (a) tháng (b) năm El Nino (trên), La Nina (giữa) non-ENSO (dưới) Từ Hình 3.22 ta thấy tháng tháng đồ 850mb, trung tâm khí áp thể rõ với đường đẳng cao khép kín Trị số đẳng cao đường khép kín áp cao lạnh 152, áp thấp Aleut 126, áp thấp nóng 144 áp cao cận nhiệt đới 156 dam đtv Điều chứng tỏ trung tâm khí áp tồn mực 1500m Vào tháng 1, áp cao lạnh lục địa năm El Nino bao phủ khu vực rộng lớn hơn, nhiên có dấu hiệu bị phân tán khơng tập trung Còn áp thấp Aleut năm La Nina thu hẹp so với trường hợp lại Vào tháng 7, Hình 3.22b áp thấp nóng khơng có nhiều khác biệt, áp cao cận nhiệt đới năm La Nina bị thu hẹp so với năm El Nino non-ENSO 73 a) b) Hình 3.23 Độ cao địa vị trung bình mực 700mb tháng (a) tháng (b) năm El Nino (trên), La Nina (giữa) non-ENSO (dưới) Lên mực 700mb áp cao lạnh lục địa áp thấp nóng phía tây khơng thể đồ, áp thấp Aleut áp cao cận nhiệt đới đường đẳng cao khép kín Trong năm non-ENSO vào tháng thể rõ áp cao Aleut năm El Nino khơng tồn Vào tháng áp cao cận nhiệt đới thể rõ trường hợp với đường đẳng cao khép kín tâm có trị số 320 dam đtv Trong năm La Nina có khu vực bao quanh đường khí áp tâm lớn nhất, nhiên năm El Nino lại năm lấn sang phía tây nhiều Đây nguyên nhân gây cực trị liên quan đến nhiệt độ tối cao năm El Nino 74 a) b) Hình 3.24 Độ cao địa vị trung bình mực 500mb tháng (a) tháng (b) năm El Nino (trên), La Nina (giữa) non-ENSO (dưới) Lên đến mực 500mb hầu hết trung tâm khí áp khơng dấu hiệu đồ đẳng cao, áp cao cận nhiệt đới tồn đồ trung bình tháng Từ Hình 3.24a ta thấy năm El Nino rãnh Đơng Á có độ dốc lớn nằm gần với bờ đông lục địa châu Á năm La Nina năm bình thường Trên Hình 3.24b áp cao cận nhiệt đới thể đường đẳng cao 588 dam đvt khép kín, lớn năm EL Nino nhỏ năm bình thường 75 KẾT LUẬN Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu đặc điểm nhiệt độ cực trị vùng khí hậu Tây Bắc, Đơng Bắc, Bắc Trung Bộ Nam Trung Bộ, với tập số liệu quan trắc trạm điển hình tương ứng Điện Biên, Lạng Sơn, Hương Khê Quảng Ngãi chúng tơi có số nhận xét sau: Qua khảo sát đặc điểm thống kê nhiệt độ cực trị cho thấy: - Nhiệt độ tối cao nhiệt độ tối thấp có cực đại vào tháng mùa hè cực tiểu vào mùa đông Có xu hướng tăng lên theo thời gian, nhiên tăng lên không đồng đều, nhiệt độ tối thấp tăng mạnh nhiệt độ tối cao - Giá trị TXtb TNtb tăng lên từ Đông sang Tây từ Bắc vào Nam - Biên độ nhiệt trung bình lớn khu vực Tây Bắc, khu vực lại có tương đồng - TX90P có xu hướng tăng lên tất khu vực, trạm khu vực phía Bắc tăng chậm so với trạm khu vực miền trung Trái ngược với xu hướng tăng số TN90P, số TN10P có xu hướng giảm xuống hầu hết khu vực, khu vực B2 giảm mạnh - Tần suất xuất nhiệt độ Tx lớn nằm khoảng [30-340C] khu vực Tây Bắc Đông Bắc Còn với khu vực Bắc Trung Bộ Nam Trung Bộ tần suất xuất lớn [34-380C] Trong thập kỷ gần nhiệt độ Tx tăng tần suất xuất phía nhiệt độ cao tất trạm nhiên không đồng - Tần suất xuất hiện tượng rét đậm, rét hại có tần suất lớn vào tháng 12 tháng 1, khu vực Đơng Bắc có tần suất lớn khu vực Tây Bắc Thời gian kéo dài tượng rét đậm rét hại Đông Bắc lớn Tây Bắc Đặc điểm trường khí áp số trường hợp riêng: - Có trung tâm khí áp ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá trị lớn nhiệt độ tối cao tuyệt đối áp thấp nóng phía Tây áp cao cận nhiệt đới, với giá trị nhỏ nhiệt độ tối thấp tuyệt đối áp cao lạnh lục địa áp thấp Aleut - Trong năm La Nina cường độ qui mô áp cao lạnh lục địa lớn so với năm El Nino non-ENSO 76 - Trong năm El Nino vùng tâm áp cao cận nhiệt đới nhỏ hơn, nhiên vị trí lấn sang phía tây nhiều năm La Nina non-ENSO - Trong năm El Nino khu vực có khí áp 1004mb áp thấp nóng phía tây bao phủ khu vực Bắc Bộ Bắc Trung Bộ nước ta, năm La Nina non-ENSO vùng áp thấp nóng lệch phía Bắc nằm sâu lục địa Trung Quốc - Trong năm El Nino non-ENSO áp thấp Aleut tăng cường qui mơ, cường độ giữ nguyên so với năm La Nina Các kết đưa số đặc điểm nhiệt độ cực trị, tượng nắng nóng rét đậm rét hại Tuy nhiên khu vực nghiên cứu chưa bao qt tồn lãnh thổ Việt Nam Vì thời gian tác giả tiếp tục nghiên cứu cho vùng khí hậu lại, để hiểu rõ đặc điểm nhiệt độ cực trị theo không gian theo thời gian toàn lãnh thổ Về số liệu tái phân tích khai thác nguồn số liệu có độ phân giải cao hơn, nguồn số liệu ERA5 Trung tâm dự báo thời tiết hạn vừa Châu ÂU (ECMWF) 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [01] Bộ Tài nguyên Môi trường (2016), “ Quy định Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm”, số 41/2016/TTBTNMT [02].Chu Thị Thu Hường CS (2010), “Mức độ xu biến đổi nắng nóng Việt Nam giai đoạn 1961-2007”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 26, Số 3S (2010) 370-383 [03] Chu Thị Thu Hường (2010), “Hoạt động áp cao Siberia với nhiệt độ khu vực Bắc Bộ Việt Nam ”, Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, số 599, pp 30-38 [04] Chu Thị Thu Hường (2015), “Nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu tồn cầu đến số cực trị khí hậu tượng khí hậu cực đoan Việt Nam”, luận án tiến sĩ địa lý năm 2015 [05] Hồ Thị Minh Hà CS (2009), “Xu mức độ biến đổi nhiệt độ cực trị Việt Nam giai đoạn 1961-2007”, Tạp chí Khoa học tự nhiên Cơng nghệ 25, Số3S, 412 [06] Nguyễn Đức Ngữ (2002), Ảnh hưởng ENSO đến cực trị nhiệt độ lượng mưa Việt Nam khả dự báo, Kỷ yếu hội thảo Quốc gia lần thứ II, phần Môi trường biến đổi khí hậu [07] Nguyễn Đức Ngữ (2007), “Tác động ENSO đến thời tiết, khí hậu, môi trường kinh tế- xã hội Việt Nam” , Hội thảo chuyên đề Đa dạng sinh học Biến đổi khí hậu: Mối liên quan tới Đói nghèo Phát triển bền vững Hà Nội [08].Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu (2004), “Khí hậu & tài nguyên khí hậu Việt Nam”, Nhà xuất Nơng Nghiệp [09] Nguyễn Viết Lành CS (2016), “Nghiên cứu mối quan hệ xâm nhập lạnh xuống Việt Nam với áp thấp Aleut”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất Môi trường, Tập 32, Số 3S 148-152 [10] Trần Cơng Minh (2003), “ Khí tượng Synop nhiệt đới”, NXB Đại học Quốc gia năm 2003 [11] Trần Cơng Minh (2007), “Khí hậu Khí tượng đại cương”, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 78 [12].Trần Thục CS (2016), “Báo cáo đặc biệt Việt Nam quản lý rủi ro thiên tai tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu”, NXB Tài ngun – Mơi trường Bản đồ Việt Nam [13] Trần Thục cộng (2016), “Kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam”, NXB Tài nguyên – Môi trường Bản đồ Việt Nam [14] Vũ Thanh Hằng, Phạm Thị Lê Hằng, Phan Văn Tân (2010), “Dao động biến đổi tượng rét đậm, rét hại Việt Nam”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 26, Số 3S (2010) 334-343 [15] Phan Văn Tân CS (2010), “Nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu tồn cầu đến yếu tố tượng khí hậu cực đoan Việt Nam, khả dự báo giải pháp chiến lược ứng phó”, Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp nhà nước KC08.29/06-10 [16] Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, Đặc điểm khí tượng thủy văn hàng năm 1995 đến 2015 Tiếng anh [17] Devesh Sharma el al (2014), “Trends in extreme rainfall and temperature indices in the western Thailand”, International Journal of Climatology Int J Climatol.34: 2393 – 2407 [18] Dharmaveer Singh el al (2016), “Analyses of Observed and Anticipated Changes in Extreme Climate Events in the Northwest Himalaya”, 4, 9; doi:10.3390/cli4010009 www.mdpi.com/journal/climate [19] Dulamsuren Dashkhuu el al (2015), “Long-term trends in daily temperature extremes over Mongolia”, Weather and Climate Extremes 26-33 [20] G.M Griffiths el al (2005), “Change in mean temperature as a predictor of extreme temperature change in the Asia-Pacific region”, International Journal of Climatology Int J Climatol.25: 1301 – 1330 [21] J Caesar el al (2010), “Changes in temperature and precipitation extremes over the Indo-Pacific region from 1971 to 2005”, International Journal of Climatology 31(6):791 – 801 [22] Loredana Politano (2008), “Extreme temperature eventsin the Mediterranean”, Master’s Thesis Faculty of Science University of Bern 2008 79 [23] Mao-Fen Li el al (2015), “Recent variations in daily extremes of temperature and precipitation in HaiNam island of South China”, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol 10, No 15, August 2015 [24] Mirjana Ruml el al (2017),“Observed changes of temperature extremes in Serbia over the period 1961−2010”, Atmospheric Research 183 2641 [25] M S Varfi el al (2009), “Characteristics of the extreme warm and cold days over Greece”, Adv Geosci., 20, 45–50 [26] Paula.J.Brown el al (2010), “Changes in Extreme Climate Indices for the Northeastern United States, 1870–2005”, Journal of Climate, Vol 23, 65556572 [27] Qiang Zhang el al (2009), “Changes of temperature extremes for 1960– 2004 in Far-West China”, Stoch Environ Res Risk Assess 23:721–735 [28].Van Thang Nguyen el al (2016), “Changes in climate extremes in Vietnam”, Vol.1 Number Environmental Sciences | climatololy [29] Wang el al (2013), “Recent changes in daily extremes of temperature and precipitation over the western Tibetan Plateau, 1973–2011”, Quaternary International 313:110-117, November 2013 [30] Z X Xu el al (2015), “Spatiotemporal characteristics of extreme precipitation and temperature: a case study in Yunnan Province, China”, Proc IAHS, 369, 121–127 80 ... TỰ NHIÊN ********000********* TRẦN TUẤN HIỆP ĐẶC ĐIỂM CỦA CỰC TRỊ NHIỆT ĐỘ Ở MỘT SỐ VÙNG KHÍ HẬU VIỆT NAM Chuyên ngành : Khí tượng Khí hậu học Mã số : 60 44 02 22 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGƯỜI... tính tốn số nhiệt độ .33 3.1.1 Một số đặc điểm nhiệt độ cực trị 33 3.1.2 Một số đặc điểm tượng nắng nóng rét đậm rét hại .53 3.2 Đặc điểm trường khí áp trung bình số trường hợp riêng... hậu Việt Nam , đề tài tác giả lựa chọn số số tính tốn xác định từ nhiệt độ Tx Tn để làm rõ đặc điểm biến đổi nhiệt độ cực trị trạm đại diện thuộc bốn vùng khí hậu vùng Tây Bắc (B1), vùng Đông
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC điểm của cực TRỊ NHIỆT độ ở một số VÙNG KHÍ hậu VIỆT NAM , ĐẶC điểm của cực TRỊ NHIỆT độ ở một số VÙNG KHÍ hậu VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn