LTV THI THU LAN2 2018 LY DE 001

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 23:13

Sở Giáo dục-Đào tạo Đồng Nai Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh Mã đề thi 001 KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Một nam châm điện không lõi làm từ sợi dây đồng dài với đường kính tiết diện 16 mm, bên ngồi sợi dây có phủ lớp cách điện mỏng Sợi dây quấn thành lớp, vòng dây sát để tạo thành ống dây dài Cho dòng điện 10 A chạy qua ống dây Cảm ứng từ từ trường bên ống dây có độ lớn gần với A mT B mT C 0,9 mT D 0,8 mT Câu 2: Trong phản ứng hạt nhân, đại lượng sau khơng bảo tồn? A Năng lượng B Khối lượng C Động lượng D Điện tích Câu 3: Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử A bị kích thích phát tia phóng xạ , , γ B bị vỡ thành hai hạt nhân có số khối trung bình C tự động phát tia phóng xạ thay đổi cấu tạo hạt nhân D phát sóng điện từ biến đổi thành hạt nhân khác Câu 4: Đặt điện tích q1 = q2 = μC, q3 = – μC ba đỉnh tam giác ABC với AB = 30 cm Tính độ lớn cường độ điện trường trọng tâm G tam giác nói A 0,7 MV/m B 2,1 MV/m C 1,4 MV/m D Câu 5: Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp gồm thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Không kể tia đơn sắc màu lục, tia khơng ló ngồi khơng khí tia đơn sắc màu A lam, tím B đỏ, vàng, lam C đỏ, vàng D tím, lam, đỏ Câu 6: Ứng dụng sau ứng dụng tia Laze? A Dùng làm dao mổ phẫu thuật mắt, mạch máu B Dùng để cắt khoan chi tiết nhỏ kim loại C Dùng việc điều khiển tàu vũ trụ D Dùng y học giúp chữa bệnh còi xương Câu 7: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có điện trở 0,5 , độ tự cảm 250 H tụ điện có điện dung μF Để trì dao động mạch với hiệu điện cực đại tụ V cơng suất cần cung cấp cho mạch có giá trị gần với A 290 mW B 320 mW C 250 mW D 210 mW Câu 8: Khung dây dẫn phẳng quay với tốc độ góc ω từ trường có cảm ứng từ vng góc trục quay khung Biết suất điện động cảm ứng khung có biểu thức e = E 0cos (ωt 3) Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến khung hợp với vectơ cảm ứng từ góc A B C D Câu 9: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu đoạn mạch u  U cos  t  cường độ dòng điện qua mạch i  I0 cos  t    Gọi uR, iR, uL, iL, uC, iC điện áp tức thời cường độ dòng điện tức thời qua dụng cụ tương ứng Chọn biểu thức sai A u = uR + uL + uC B i = iR = iL = iC C tan     L  R C D cos     R   R   L   C   2 Câu 10: Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn có hai lắc lò xo giống Mỗi lò xo có độ cứng k  100 N/m Ban đầu vật nặng giữ vị trí cho hai lò xo Thi thử THPT QG lần II – Năm 2018 – Môn Vật – Mã đề 001 Hình G Trang 1/4 bị dãn 10 cm Đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa hai đường thẳng vng góc với qua điểm cố định I hai lò xo hình G Trong q trình dao động, lực đàn hồi tác dụng lên điểm I có độ lớn cực đại xấp xỉ A 14,1 N B 18,2 N C 8,6 N D 6,3 N Câu 11: Khi cho ánh sáng trắng chiếu vào máy quang phổ chùm tia sáng ló khỏi hệ tán sắc máy quang phổ trước tới thấu kính buồng ảnh A chùm tia phân kì màu trắng B chùm tia sáng song song C nhiều chùm tia sáng song song D chùm tia phân kì có nhiều màu Câu 12: Chọn dụng cụ đây, dụng cụ hoạt động có chức chuyển hóa điện thành A Máy phát điện xoay chiều ba pha B Máy phát điện xoay chiều pha C Động không đồng D Máy biến áp Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có độ lớn A cực đại vị trí biên, chiều ln ln hướng biên B không đổi, chiều luôn hướng vị trí cân C tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều ln hướng vị trí cân D cực tiểu vị trí cân bằng, ln chiều với vectơ vận tốc Câu 14: Tìm cơng thức tính bước sóng mà mạch chọn sóng thu theo thông số L, C 2 L A   2 c LC B   C   c D   2 c LC C c 2 LC Câu 15: Biên độ vật dao động cưỡng không phụ thuộc vào A tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D hệ số ma sát vật với môi trường xung quanh Câu 16: Cho mạch điện xoay chiều gồm phần tử R, C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  120 cos100t (V) ZC  A 30 V R Tại thời điểm t  150 (s) hiệu điện tụ có giá trị B 30 V C 60 V D 60 V Câu 17: Xét hai dao động điều hòa phương, chu kì T Nếu thời điểm ban đầu độ lệch pha hai dao động Δφ hai vật chuyển động ngược chiều thời điểm t = 0,5T, độ lệch pha hai dao động A ∆φ – B ∆φ C Δφ D ∆φ Câu 18: Nguồn O tạo sóng cơ, xét ba điểm phương truyền sóng theo thứ tự M, N P Biết OM = MN = NP M dao động ngược pha so với O Tìm kết luận A N pha O, P ngược pha O B N P pha với O C N ngược pha O, P vuông pha O D N vuông pha O, P ngược pha O Câu 19: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường suốt sang mơi trường suốt khác A tần số vận tốc không thay đổi B tần số vận tốc thay đổi C tần số thay đổi vận tốc khơng đổi D tần số khơng đổi vận tốc thay đổi Câu 20: Cho hai bóng đèn dây tóc có ghi: 60 V – 30 W 25 V – 12,5 W Đ Mắc hai bóng vào nguồn có suất điện động E = 66 V, điện trở r =  theo sơ đồ hình H Biết bóng sáng bình thường Giá trị R1 gần với giá trị sau đây? A 60 Ω B Ω C Ω D 50 Ω Câu 21: Chọn phát biểu sai Dòng Fu – A khơng có tác dụng nhiệt khối kim loại chuyển động từ trường B có tác dụng hãm khối kim loại chuyển động từ trường C xuất khối kim loại chúng chuyển động từ trường Thi thử THPT QG lần II – Năm 2018 – Môn Vật – Mã đề 001 R2 E, r R1 Đ2 Hình H Trang 2/4 D xuất khối kim loại đặt chúng từ trường biến thiên Câu 22: Tìm phát biểu sai tia hồng ngoại A Có chất sóng điện từ B Kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng C Có bước sóng dài bước sóng ánh đỏ D Vật nhiệt độ thấp phát tia hồng ngoại Câu 23: Khi mắt nhìn vào điểm cho tiêu cự thấu kính mắt có giá trị bé A Mắt nhìn gần điểm cực cận B Mắt nhìn vào điểm cực cận C Mắt nhìn vào điểm cực viễn D Mắt nhìn xa điểm cực viễn Câu 24: Chọn phát biểu Hai tiên đề mẫu nguyên tử Bohr xây dựng dựa A thuyết lượng tử B thuyết sóng ánh sáng C thuyết electron D thuyết điện li Câu 25: Chọn câu sai A Sóng âm sóng có chất vật B Sóng âm truyền mơi trường khí lỏng C Sóng âm có tần số nhỏ 16 Hz hạ âm D Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường Câu 26: Trong mạch dao động điện từ LC tưởng, điện tích cực đại tụ điện Q cường độ dòng điện cực đại mạch I0 số dao động toàn phần mạch thực đơn vị thời gian tính bởi: A I0 2 Q0 B Q0 2 I C 2 I Q0 D 2 Q0 I0 Câu 27: Cho ba điểm M, N, P theo thứ tự từ trái qua phải nằm trục thấu kính Biết đặt vật N ta thu ảnh P, đặt vật P ta thu ảnh M Vị trí thấu kính cho A khoảng NP B bên trái điểm M C bên phải điểm P D khoảng MN Câu 28: Điểm giống tượng phóng xạ phản ứng nhiệt hạch A cần phải tăng nhiệt độ lên cao cỡ 100 triệu độ phản ứng xảy B phản ứng hạt nhân xảy cách tự phát không chịu tác động bên C tổng khối lượng hạt sau phản ứng lớn tổng khối lượng hạt trước phản ứng D tổng độ hụt khối hạt sau phản ứng lớn tổng độ hụt khối hạt trước phản ứng Câu 29: Lần lượt đặt ba điện tích điểm q1 = 40 nC, q2 = – 40 nC, q3 = 50 nC khơng khí ba điểm A, B M, M trung điểm AB Biết AB = cm Độ lớn hợp lực điện tác dụng lên q3 A 70 mN B 80 mN C 90 mN D 60 mN Câu 30: Giới hạn quang điện kim loại bạc, đồng, kẽm, nhôm nằm vùng A khả kiến B tử ngoại C hồng ngoại khả kiến D tử ngoại khả kiến Câu 31: Một lắc đơn gồm cầu kim loại nhỏ tích điện, khối lượng m, treo vào sợi dây mảnh, cách điện điện trường có vectơ cường độ điện trường nằm ngang Khi cầu cân dây treo tạo với phương thẳng đứng góc α = 600 So với lúc chưa có điện trường, chu kỳ dao động bé lắc đơn A giảm lần B giảm lần C tăng lần D tăng lần Câu 32: Cho đoạn mạch hình D với tụ điện có điện dung C thay đổi Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 120 cos(100t)(V) Biết C = C1 = 15,9 µF R r;L C A M N B cơng suất tiêu thụ mạch có giá trị cực đại Pmax = 100 W Hình D Khi C = C2 = 31,8 µF điện áp uAN vng pha với uMB Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây lúc sau có giá trị gần với A 160 V B 170 V C 180 V D 190 V Câu 33: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo có độ cứng N m Vật đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật 0,1 Ban đầu đưa Thi thử THPT QG lần II – Năm 2018 – Môn Vật – Mã đề 001 Trang 3/4 vật đến vị trí lò xo bị nén 10 cm thả nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m s 2 = 10 Tốc độ lắc qua vị trí mà lò xo khơng biến dạng lần thứ hai có giá trị gần với A 28 cm/s B 22 cm/s C 26 cm/s D 24 cm/s Câu 34: Các mức lượng trạng thái dừng nguyên tử hiđrô xác định biểu thức: En = –13,6/n2 (eV); n số tự nhiên Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ photon có lượng 2,55 eV bước sóng nhỏ xạ mà ngun tử hiđrơ phát có giá trị gần với A 97 nm B 93 nm C 99 nm D 95 nm Câu 35: Tiến hành thí nghiệm giao thoa khe Young với ánh sáng đơn sắc nằm vùng khả kiến có bước sóng 390 nm; 520 nm λ3 Có giá trị λ3 để vị trí vân sáng có màu giống với màu vân trung tâm gần vân trung tâm trùng với vị trí vân sáng bậc 24 xạ λ1? A B C D 12 Câu 36: Hình E mơ tả mạch điện AB đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào X C L thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch AN (đường liền nét) điện áp hai đầu đoạn mạch MB (đường không liền nét) Biết điện áp hai A điểm AB ln trì ổn định u  U0cos  t    , cuộn dây cảm M N B u (V) 250 3CL  Điện áp hiệu dụng hai đầu hộp X có giá trị gần với A 110 V B 80 V 125 C 180 V D 130 V t O Câu 37: Tại O có nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng với công suất không đổi Cho máy thu di chuyển từ A đến C theo đường thẳng – 125 để đo cường độ âm từ nguồn O, người ta thấy cường độ âm ban đầu tăng Hình E dần từ 30 μW m2 đến 40 μW m2, sau giảm dần xuống 10 μW m2 Bỏ – 250 qua hấp thụ lượng âm môi trường Biết OA = 36 cm Quãng đường mà máy thu di chuyển có giá trị gần với A 35 cm B 140cm C 70 cm D 105 cm Câu 38: Trong phản ứng hạt nhân nhân tạo, người ta dùng hạt D bắn phá hạt nhân 12C đứng yên để tạo hạt nhân 6Li hạt nhân X Biết động D 12,5 MeV vận tốc hạt nhân sinh độ lớn có phương vng góc với Xem gần khối lượng hạt nhân theo đơn vị u số khối Phản ứng tỏa hay thu lượng động hạt X chiếm % lượng phản ứng? A Thu lương 11 % B Tỏa lượng 22 % C Tỏa lương 11 % D Thu lượng 22 % Câu 39: Người ta truyền công suất MW đến nơi tiêu thụ điện đường dây có điện trở R độ tự cảm không đáng kể Điện áp hiệu dụng đưa lên đường dây 230 kV Biết điện áp hiệu dụng hai đầu nơi tiêu thụ 220 kV hệ số công suất nơi tiêu thụ 0,8 Hiệu suất truyền tải lúc có giá trị gần với A 97 % B 95 % C 91 % D 93 % Câu 40: Trên sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định có sóng u dừng với tần số f xác định Gọi M, N P ba điểm dây có vị trí cân cách B cm; 7,5 cm 19 cm Hình vẽ C mơ tả hình dạng 18 O 12 B x(cm) sợi dây thời điểm t1 Biết lúc phần tử dây N có li độ biên độ phần tử dây P vận tốc phần tử dây M 60 cm s Tốc độ Hình C 23 phần tử dây P vào thời điểm t  t1  có giá trị gần 24f A 30 cm/s B 35 cm/s C 45 cm/s - HẾT Thi thử THPT QG lần II – Năm 2018 – Môn Vật – Mã đề 001 D 50 cm/s Trang 4/4 ... khối kim loại chúng chuyển động từ trường Thi thử THPT QG lần II – Năm 2018 – Môn Vật lý – Mã đề 001 R2 E, r R1 Đ2 Hình H Trang 2/4 D xuất khối kim loại đặt chúng từ trường biến thiên Câu 22: Tìm... ma sát trượt giá đỡ vật 0,1 Ban đầu đưa Thi thử THPT QG lần II – Năm 2018 – Môn Vật lý – Mã đề 001 Trang 3/4 vật đến vị trí lò xo bị nén 10 cm thả nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m s 2... cm/s B 35 cm/s C 45 cm/s - HẾT Thi thử THPT QG lần II – Năm 2018 – Môn Vật lý – Mã đề 001 D 50 cm/s Trang 4/4
- Xem thêm -

Xem thêm: LTV THI THU LAN2 2018 LY DE 001 , LTV THI THU LAN2 2018 LY DE 001

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn