BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 5 (P3)

21 76 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:30

Bài giảng đại đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Dành cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững. Chương 5: Văn hóa hoạt động KD Trần Diệu Linh 2/2014 Nội dung chương Văn hoá ứng xử nội DN Văn hoá xây dựng phát triển thương hiệu Văn hoá hoạt động marketing Văn hoá ứng xử đàm phán thương lượng Văn hoá định hướng với KH Lịch thảo luận Tuần Nội dung lý thuyết Nội dung thảo luận 10 Văn hoá ứng xử nội doanh nghiệp 11 VH ứng xử nội DN & Văn hoá xây dựng phát xây dựng, phát triển thương triển thương hiệu hiệu 12 Văn hoá hoạt động marketing 13 Văn hoá ứng xử đàm phán thương lượng VH hoạt động marketing & văn hóa ứng xử đàm phán, thương lượng 14 Văn hoá định hướng với khách hàng Thảo luận văn hoá định hướng với khách hàng Phần III Văn hóa hoạt động Marketing Môi trường marketing MT vĩ mô Nhân học MT vi mơ Văn hóa XH Mơi trường nội DN Khách hàng Marketing Chính trị Cơng chúng trực tiếp Nhà cung ứng Trung gian Marketing Đối thủ cạnh tranh Cơng nghệ Tự nhiên Kinh tế Văn hóa Văn hóa DN Gián tiếp Trực tiếp Người mua Lựa chọn TT MT & Định vị Sản phẩm Marketing Nội địa - Quốc tế Giá Kênh phân phối Truyền thông Marketing Văn hóa & Marketing • Văn hóa: Giá trị văn hóa thống – đặc thù (nhánh văn hóa) Giá trị & niềm tin cốt lõi – Giá trị & niềm tin thứ cấp Ngôn ngữ, biểu tượng, tôn giáo, cách sử dụng thời gian & không gian, cách quan niệm , tâm lý, lối sống, nếp sống, truyền thống, tập quán, tập tục, điều cấm kỵ • Phạm vi ảnh hưởng: marketing quốc tế & marketing nội địa • Tính chất ảnh hưởng: trực tiếp & gián tiếp • Mức độ ảnh hưởng: Đến hàng loạt vấn đề có tính chất chiến lược marketing Đến việc thực chiến lược, chiến thuật Ảnh hưởng cách tồn diện đến cơng cụ khác hệ thống marketing- mix Marketing & Văn hóa DN • Ba cấp độ nhận thức Marketing • Hiệu hoạt động marketing phụ thuộc vào phối hợp tất chức tổ chức nhận thức tầm quan trọng việc đặt khách hàng vào vị trí trung tâm • Nhận thức tổ chức marketing đạo đức xã hội Lựa chọn thị trường mục tiêu định vị Phân đoạn • Xác định sở phân đoạn • Mơ tả đặc điểm đoạn TT Lựa chọn TT mục tiêu Định vị • Đánh giá sức hấp dẫn đoạn TT • Xác định KN định vị lựa chọn vị TT • Chọn TT mục tiêu • Thực chiến lược định vị Ví dụ: STP Rolex Định vị Lựa chọn khuếch trương điểm khác biệt có ý nghĩa Tạo khác biệt cho SP/TH Lựa chọn vị SP/TH TT Tạo hình ảnh cụ thể cho SP/ thương hiệu Văn hóa & STP Sản phẩm Sản phẩm ? Cấp độ SP QĐ thương hiệu QĐ bao gói Văn hóa & P1 Quyết định giá Giới hạn cao giá Cảm nhận giá trị Mục tiêu Marketing KH cầu TT Marketing – Mix Cạnh tranh Đặc trưng SP Các thức QL giá DN Giá Chi phí Mơi trường kinh tế Sự can thiệp CP Văn hóa Chi phí sản xuất Giới hạn thấp giá Văn hóa & P2 Kênh phân phối Vai trò & chức kênh phân phối Tổ chức kênh phân phối Tuyển chọn thành viên Quản lý mối quan hệ Văn hóa & P3 Truyền thơng marketing Quảng cáo Bán hàng cá nhân marketing trực tiếp Truyền thông Marketing Quan hệ công chúng Xúc tiến bán hàng (khuyến mãi) Văn hóa & P4 Tài liệu tham khảo GS.TS Bùi Xuân Phong – Đạo đức kinh doanh văn hóa doanh nghiệp NXB Thơng tin Truyền thông – 2009 PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân – Giáo trình Đạo đức kinh doanh văn hóa Cơng ty NXB Đại học KTQD – 2012 PGS.TS Dương Thị Liễu – Giáo trình Văn hóa Kinh doanh NXB Đại học KTQD - 2013 Nguyễn Trần Bạt – Xây dựng nên văn hóa kinh doanh – Tạp chí văn hóa doanh nhân Schein E – Organizational Culture and Leadership, 3e Jossep-Bass – 2004 Kotler, Philip and Armstrong, Gary (2012) Principles of Marketing, 14e - Editions, Prentice Hall GS TS Trần Minh Đạo - Giáo trình Marketing (2009) – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Harrower, N L – The effects of organizational culture on marketing programs: A grounded theory study – University of St Thomas, Minnesota, 2011 ... chọn TT MT & Định vị Sản phẩm Marketing Nội địa - Quốc tế Giá Kênh phân phối Truyền thơng Marketing Văn hóa & Marketing • Văn hóa: Giá trị văn hóa thống – đặc thù (nhánh văn hóa) Giá trị & niềm tin... ứng xử nội DN & Văn hoá xây dựng phát xây dựng, phát triển thương triển thương hiệu hiệu 12 Văn hoá hoạt động marketing 13 Văn hoá ứng xử đàm phán thương lượng VH hoạt động marketing & văn hóa... chiến lược, chiến thuật Ảnh hưởng cách toàn diện đến công cụ khác hệ thống marketing- mix Marketing & Văn hóa DN • Ba cấp độ nhận thức Marketing • Hiệu hoạt động marketing phụ thuộc vào phối hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 5 (P3), BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 5 (P3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn