BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 5 (P1)

18 88 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:30

Bài giảng đại đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Dành cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững. Chương 5: Văn hóa hoạt động KD Trần Diệu Linh 2/2014 Nội dung chương Văn hoá ứng xử nội DN Văn hoá xây dựng phát triển thương hiệu Văn hoá hoạt động marketing Văn hoá ứng xử đàm phán thương lượng Văn hoá định hướng với KH Lịch thảo luận Tuần Nội dung lý thuyết Nội dung thảo luận 10 Văn hoá ứng xử nội doanh nghiệp 11 VH ứng xử nội DN & Văn hoá xây dựng phát xây dựng, phát triển thương triển thương hiệu hiệu 12 Văn hoá hoạt động marketing 13 Văn hoá ứng xử đàm phán thương lượng VH hoạt động marketing & văn hóa ứng xử đàm phán, thương lượng 14 Văn hoá định hướng với khách hàng Thảo luận văn hoá định hướng với khách hàng Phần I: Văn hóa ứng xử nội Vai trò VH ứng xử nội Giúp cho DN dễ dàng thành công Làm đẹp thêm hình tượng DN Tạo điều kiện phát huy dân chủ cho thành viên Giúp củng cố phát triển địa vị cá nhân nội DN Biểu VH ứng xử Cấp – Cấp Cấp – Cấp Đồng nghiệp Với công việc Cấp vs Cấp Gương mẫu, dám chịu trách nhiệm Tuyển chọn, bổ nhiệm công khai, bình đẳng, cạnh tranh Dùng người hiệu Chế độ thưởng phạt công minh - Khen thưởng nghệ thuật Cấp vs Cấp Trao quyền hợp lý Quan tâm đến thơng tin phản hồi từ phía nhân viên Quan tâm đến sống riêng tư nhân viên (nhưng khơng nên q tò mò) Cấp vs Cấp Thu phục nhân viên quyền Xử lý tình căng thẳng có hiệu Cấp vs Cấp Làm tốt cơng việc Thể vai trò trước cấp Tơn trọng cư xử mức với cấp Chia sẻ, tán dương Nhiệt huyết Đồng nghiệp Tạo thiện cảm lôi Xây dựng thái độ cởi mở giúp đỡ lẫn Xây dựng tình bạn, tình đồng nghiệp Cơng việc Có trách nhiệm với cơng việc Thể say mê, sáng tạo Học hỏi mở rộng kiến thức Sử dụng thời gian & nguồn lực khác hiệu - Luôn tiến độ Tôn trọng lĩnh vực khác Lắng nghe hiệu Giới hạn công việc – đời tư Giữ phép lịch môi trường công sở: ăn mặc, dùng điện thoại, email v.v.v Tác động VH ứng xử nội Tạo an tâm cơng tác gắn bó với tổ chức Mang lại hiệu công việc cao Tạo hứng khởi làm việc toàn doanh nghiệp Xây dựng củng cố tinh thần hợp tác Xây dựng văn hóa DN có sắc riêng Những điều cần tránh Lãnh đạo Cấp Đồng nghiệp Lãnh đạo Không biết cách dùng người Thiếu tầm chiến lược Độc đoán, chuyên quyền, tập quyền mức Cấp Lạm dụng việc nghỉ ốm Tự trớn Thông xã vỉa hè Giải mâu thuẫn cá nhân làm việc Luôn miệng kêu ca phàn nàn Không giữ phép lịch nơi công sở: ăn mặc, vệ sinh, sử dụng điện thoại.v.v.v Quan hệ đồng nghiệp Cạnh tranh không lành mạnh Không quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ Bảo thủ không tiếp thu ý kiến Tách khởi cộng đồng, tập thể Làm hộ phần việc người khác Thiếu thân thiện Thiếu tôn trọng Tài liệu tham khảo GS.TS Bùi Xuân Phong – Đạo đức kinh doanh văn hóa doanh nghiệp NXB Thông tin Truyền thông – 2009 PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân – Giáo trình Đạo đức kinh doanh văn hóa Cơng ty NXB Đại học KTQD – 2012 PGS.TS Dương Thị Liễu – Giáo trình Văn hóa Kinh doanh NXB Đại học KTQD - 2013 Schein E – Organizational Culture and Leadership, 3e Jossep-Bass – 2004 Yukl Gary, A - Leadership in Organisations - 5th Edition Prentice Hall - 2002 Luis R Gomez-Mejia, David B Balkin, Robert L Cardy, - Managing Human Resources - Prentice Hall, New Jersey - 2010 Courtland L Bovee and John V Thill - Business Communication Essentials, 6th Edition, Pearson - 2013 Quan điểm Herb Kelleher văn hóa doanh nghiệp – Tạp chí Người quản lý Nguyễn Thị Nguyệt - Mơ hình quản lý 1:10 hay 10:10 – Tạp chí Nhịp cầu đầu tư ... Đại học KTQD - 2013 Schein E – Organizational Culture and Leadership, 3e Jossep-Bass – 2004 Yukl Gary, A - Leadership in Organisations - 5th Edition Prentice Hall - 2002 Luis R Gomez-Mejia, David... Balkin, Robert L Cardy, - Managing Human Resources - Prentice Hall, New Jersey - 2010 Courtland L Bovee and John V Thill - Business Communication Essentials, 6th Edition, Pearson - 2013 Quan điểm Herb... ứng xử nội DN & Văn hoá xây dựng phát xây dựng, phát triển thương triển thương hiệu hiệu 12 Văn hoá hoạt động marketing 13 Văn hoá ứng xử đàm phán thương lượng VH hoạt động marketing & văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 5 (P1), BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 5 (P1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn