BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 3 (SV)

27 76 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:30

Bài giảng đại đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Dành cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững. Chương 3: Văn hóa văn hóa DN Trần Diệu Linh 2.2014 1-1 Nội dung chương: Khái quát chung văn hóa Văn hóa doanh nghiệp Phần I: Khát quát chung văn hóa Khái niệm văn hóa “Tồn hoạt động vật chất tinh thần mà loài người sáng tạo lịch sử quan hệ với người, với tự nhiên với xã hội, đúc kết lại thành hệ giá trị chuẩn mực xã hội” Các yếu tố cấu thành văn hóa Ngơn ngữ Tơn giáo, tín ngưỡng Khía cạnh vật chất Giáo dục Văn hóa Thẩm mỹ Thói quen & cách ứng xử Giá trị,thái độ Phong tục tập quán Đặc trưng văn hóa Tính tập quán Tính cộng đồng Tính dân tộc Tính chủ quan Tính khách quan Tính kế thừa Có thể học hỏi Ln tiến hóa Phần II: Văn hóa doanh nghiệp Khái niệm văn hóa DN ” hệ thống ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo, nhận thức phương pháp tư thành viên tổ chức đồng thuận có ảnh hưởng phạm vi rộng đến cách thức hành động thành viên.” Mức độ văn hóa DN Văn hóa cơng ty mạnh Văn hóa cơng ty yếu Đặc điểm văn hóa DN Văn hóa DN liên quan đến nhận thức Văn hóa DN có tính thực chứng Biểu văn hóa DN Hữu hình Những q trình cấu trúc hữu hình Những giá trị tuyên bố Vơ hình Những quan niệm chung Các biểu trực quan (hữu hình hình)) Kiến trúc đặc trưng Cơ cấu tổ chức phòng ban Nghi lễ Giai thoại, huyền thoại Biểu tượng, logo, tài liệu quảng cáo Ngơn ngữ, hiệu Hình thức, mẫu mã SP Trang phục Thái độ cung cách ứng xử Các văn bản, ấn phẩm điển hình Kiến trúc đặc trưng Nghi lễ Giai thoại • Câu chuyện thêu dệt từ kiện có thực • Về nhân vật anh hùng doanh nghiệp • Về giai đoạn hình thành DN • Huyền thoại chứa đựng giá trị niềm tin • Duy trì sức sống cho giá trị ban đầu doanh nghiệp giúp thống nhận thức tất thành viên Logo & slogan Hình thức, thức, mẫu mã SP Trang phục Ấn phẩm điển hình Các biểu phi trực quan (vơ hình) hình) Giá trị tuyên bố Quan niệm chung Lịch sử phát triển truyền thống văn hoá Giá trị tuyên bố Tầm nhìn Sứ mệnh Mục tiêu Triết lý kinh doanh Những quan niệm chung Niềm tin Lý tưởng Nhận thức, suy nghĩ Thái độ, tình cảm TĨM TẮT CHƯƠNG Một số thuật ngữ TA Culture Civilization Corporate culture Stated values Fundamental assumption Rites and rituals Stories, myths Symbols Beliefs 10.Values 11 Business Philosophies 12 Mission 13.Vision 14 Perception 15.Attitude Tài liệu tham khảo GS.TS Bùi Xuân Phong – Đạo đức kinh doanh văn hóa doanh nghiệp NXB Thông tin Truyền thông – 2009 PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân – Giáo trình Đạo đức kinh doanh văn hóa Cơng ty NXB Đại học KTQD – 2012 PGS.TS Dương Thị Liễu – Giáo trình văn hóa kinh doanh NXB Đại học KTQG – 2012 PGS.TS Bùi Đình Phong – Bàn thêm mối quan hệ văn hóa văn minh -Tạp chí Văn nghế Số 35-36/2013 Nguyễn Trần Bạt – Xây dựng nên văn hóa kinh doanh – Tạp chí văn hóa doanh nhân ... Đại học KTQG – 2012 PGS.TS Bùi Đình Phong – Bàn thêm mối quan hệ văn hóa văn minh -Tạp chí Văn nghế Số 3 5 -3 6/20 13 Nguyễn Trần Bạt – Xây dựng nên văn hóa kinh doanh – Tạp chí văn hóa doanh nhân... hướng Tạo sắc riêng cho DN Là tài sản vơ hình DN Tác động văn hóa DN Tích cực Nguồn lực quan trọng tạo lợi canh tranh Nguyên nhân dẫn đến suy yếu Tiêu cực Biểu văn hóa DN Hữu hình Những trình... hóa cơng ty mạnh Văn hóa cơng ty yếu Đặc điểm văn hóa DN Văn hóa DN liên quan đến nhận thức Văn hóa DN có tính thực chứng Vai trò văn hóa DN Thống nhận thức Sự khác biệt lợi cạnh tranh Tinh thần,
- Xem thêm -

Xem thêm: BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 3 (SV), BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 3 (SV)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn