BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 1

64 91 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:30

Bài giảng đại đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Dành cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững. Chương 1: Một số vấn đề chung đạo đức kinh doanh Trần Diệu Linh 1/2014 1-1 Con người tôn trọng tồn mà nhân cách Một công ty dành thiện cảm quảng cáo mà nhờ sắc riêng PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân 1-2 Nội dung chương: Khái niệm đạo đức đạo đức KD Sự cần thiết đạo đức KD Đạo đức KD trách nhiệm XH Vai trò đạo đức KD Phần I: Khái niệm đạo đức đạo đức kinh doanh Đạo đức 道德 Morality • Định nghĩa: tập hợp nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh, đánh giá hành vi người thân quan hệ với người khác, với XH • Từ giác độ khoa học: môn khoa học nghiên cứu chất tự nhiên – sai phân biệt lựa chọn – sai, triết lý – sai, quy tắc hay chuẩn mực chi phối hành vi thành viên Chức đạo đức • Chức điều chỉnh hành vi • Chức giáo dục • Chức nhận thức Đặc điểm đạo đứcĐạo đức có tính giai cấp, tính khu vực, tính địa phương • Nội dung chuẩn mực đạo đức thay đổi theo điều kiện lịch sử cụ thể Chuẩn mực đạo đức ♥ Độ lượng/ Khoan dung ♥ Chính trực ♥ Khiêm tốn ♥ Dũng cảm ♥ Trung thành ♥ Trung thực ♥ Lương thiện ☻Tàn bạo ☻Tham lam ☻Kiêu ngạo ☻Hèn nhát ☻Phản bội ☻Bất tín ☻Đơc ác Từ đạo đức XH… …Đến đạo đức KD Đạo đức & Pháp luật “Người tốt không cần luật để cần làm đắn người xấu tìm cách để lách luật” – Plato Cách tiếp cận theo thứ tự ưu tiên Kinh tế Pháp lý Đạo đức Nhân đạo Cách tiếp cận theo tầm quan trọng Các nghĩa vụ Các nghĩa vụ cần thiết Các nghĩa vụ tiên phong Kinh tế Kinh tế & Pháp lý Phát triển Pháp lý Đạo lý thức cần thiết Tiên phong Tự nguyện Cách tiếp cận theo tình • Cách tiếp cận linh hoạt phù hợp với hồn cảnh thực tiễn • Nhấn mạnh yếu tố lực định người quản lý đánh giá định dựa vào tình đáng hành động • Các nghĩa vụ việc thực chúng trở nên mơ hồ, không rõ ràng Mối liên hệ khái niệm Quá trình xử lý Đầu vào Hành vi Cơ sở định Cách thức hành động Đạo đức kinh doanh • Nguyên tắc, chuẩn mực đúng-sai • Hướng dẫn hành vi • Phán xét hành vi • Nhiều đối tượng hữu quan Đầu Tác động xã hội Văn hoá Tổ chức Trách nhiệm XH • Giá trị, triết lý hành động chủ đạo • Phương pháp phân tích cách thức giải vấn đề • Sự quán thực • Các nghĩa vụ phải thực • Tác động tích cực tối đa; tác động tiêu cực tối thiểu • Phạm vi xã hội Phần IV Vai trò đạo đức KD quản trị DN Điều chỉnh hành vi chủ thể kinh doanh Đạo đức KD bổ sung kết hợp với pháp luật điều chỉnh hành vi kinh doanh Tư tưởng hành vi thói quen số phận tư cách Chất lượng doanh nghiệp • Hiệu quả, suất, lợi nhuận • Đội ngũ nhân viên vững mạnh • Chất lượng sản phẩm • Khách hàng trung thành • Nhà đầu tư hài lòng • Uy tín hình ảnh DN Cam kết tận tâm nhân viên • Mơi trường LĐ an tồn • Thù lao thích đáng • Thực đầy đủ trách nhiệm • Cân cơng việc sống • Chia/ bán cổ phần cho NV Sự hài lòng khách hàng • Đối xử công • Liên tục cải tiến chất lượng SP • Cung cấp cho KH thơng tin dễ tiếp cận dễ hiểu • Mối quan hệ tôn trọng lẫn hợp tác với khách hàng • Lấy khách trọng tâm hàng làm Tạo lợi nhuận cho DNĐạo đức trở thành vấn đề quản lý nỗ lực để giành lợi cạnh tranh • Trách nhiệm cơng dân DN liên quan đến lãi đầu tư, tài sản mức tăng doanh thu • Đạo đức giúp hình thành phát triển bền vững văn hóa tổ chức phục vụ cho tất cổ đông Sự vững mạnh kinh tế QG • Thể chế thúc đẩy tính trung thực yếu tố quan trọng cho phồn vinh Các nước phát triển: hệ thống thể chế, bao gồm đạo đức kinh doanh khuyến khích suất Các nước phát triển: độc quyền, tham nhũng • Hệ thống đạo đức giúp giảm thiểu chi phí giao dịch, làm cạnh tranh trở nên hiệu • Đạo đức kinh doanh tạo niềm tin dẫn tới mối quan hệ giúp tăng cường suất đổi Câu hỏi suy ngẫm Liệu việc tuyển dụng người có tư cách đạo đức tốt có đảm bảo chắn tổ chức lành mạnh hiệu quả? Đạo đức kinh doanh có vai trò quan trọng DN, có ý kiến xem nhẹ tầm quan trọng đạo đức kinh doanh? TÓM TẮT CHƯƠNG Một số thuật ngữ TA Ethics Ethical Issue Ethical Lapse Ethical Dilemma Discrimination Whistle-blowing Bargaining power Social Responsibility Culture 10 Corporate Culture 11 Work-life balance 12 Insider trading Tài liệu tham khảo GS.TS Bùi Xuân Phong – Đạo đức kinh doanh văn hóa doanh nghiệp NXB Thông tin Truyền thông – 2009 PGS.TS PGS.TS Dương Thị Liễu – Bài giảng Văn hóa kinh doanh NXB Đại học KTQD - 2006 PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân – Giáo trình Đạo đức kinh doanh văn hóa Cơng ty NXB Đại học KTQD – 2007 Velasquez M.,G - Business Ethics: Concepts & Cases – Pearson – 2012 (IM) Stanwick - Understanding Business Ethics – Pearson – 2009 (IM) Wicks A., C et al – Business - Ethics: a managerial approach – Pearson 2010 Viện Kenan Châu Á – Bài tập tình Vedan Việt Nam - Tháng 10/2010 Mai Xuân Hợi - Đạo đức biểu đời sống xã hội – Tạp chí Triết học Đạo đức kinh doanh niềm tin khách hàng – Người Lao động – 13/9/2011 ... nghiệp - Bạn bè - Khách hàng - Lân bang - Chủ sở hữu - Đối tác - Cộng đồng - Chính phủ - Gia Quy tắc chi phối Nguyên tắc, chuẩn mực định hướng hành vi mối quan hệ công tác Đạo đức KD BẢN CHẤT MỐI... nhờ sắc riêng PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân 1- 2 Nội dung chương: Khái niệm đạo đức đạo đức KD Sự cần thiết đạo đức KD Đạo đức KD trách nhiệm XH Vai trò đạo đức KD Phần I: Khái niệm đạo đức đạo đức kinh... XH & ĐẠO ĐỨC KD MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI Quy tắc chi phối Nguyên tắc, chuẩn mực định hướng hành vi mối quan hệ xã hội Đạo đức (xã hội) MỐI QUAN HỆ KINH DOANH PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG đình - Đồng nghiệp - Bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 1, BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn