Giáo án Lịch sử 6 bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Từ giữa thế kỷ I đến giữa thế kỷ VI)

4 34 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:28

Bài 19 TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC NAM ĐẾ (Từ kỷ I đến kỷ VI) I/Mục tiêu học: 1/ Kiến thức: Từ sau thất bại kháng chiến thời Trưng Vương, PKTQ thi hành nhiều biện pháp hiểm độc nhăm biến nước ta thành phận TQ, từ việc tổ chức đặt máy cai trị đến việc bắt nhân dân ta theo phong tục luật Hán Chíng sách “ đồng hố” thực triệt để phương diện - Chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo triều đại PKTQ ko nhằm xâm chiếm nước ta lâu dài mà muốn xoá bỏ tồn DT ta - Nhân dân ta ko ngừng đấu tranh để thoát khỏi tai hoạ 2/ Kỹ năng: Biết phân tích, đánh gía thủ đoạn cai trị PK phương Bắc thời bắc thuộc Biết tìm nguyên nhân dân ta ko ngừng đấu tranh chống áp PK phg Bắc 3/ Thái độ: Căm thù áp bóc lột nhà Hán, nhân dân đấu tranh chống tai hoạ II/ Chuẩn bị : Thầy: Lược đồ Âu Lạc kỷ I -> V1 Trò: Đọc trước trả lời câu hỏi sgk III/ Phần thể hiên lớp : ổn định tổ chức ( 1’) Sĩ số: 6A: /25 6B: /24 Kiểm tra cũ: ( 5’) 2.1 Hình thức kiểm tra: (miệng ) 2.2 Nội dung kiểm tra: *Câu hỏi: ? Trình bày kháng chiến chống xâm lược Hán nhân dân ta (42- 43) ý nghĩa? *Đáp án: Lực lượng quân Hán: vạn quân tinh nhuệ, 2000 xe, thuyền loại, dân phu , Mã Viện huy - Tháng 4/ 42 công Hợp Phố * Diễn biến: - Mã Viện vào nước ta theo đường: +Quân bộ: Qua quỷ Môn quan, xuống Lục Đầu +Quân thuỷ: Từ Hải Môn vào sông Bạch Đằng, theo sơng Thái Bình, lên Lục Đầu.=>hợp lại Lãng Bạc - Hai Bà Trưng kéo lên Lãng Bạc để nghênh chiến - Quân địch đông mạnh, Trưng Vương định lui quân Cổ Loa- Mê Linh, địch giáo giết đuổi theo, quân ta rút Cẩm Khê, quân ta chiến đấu ngoan cường, tháng 3/ 43 Hai Bà Trưng hi sinh, kháng chiến tiếp tục đến tháng 11/ 43 kết thúc * ý nghĩa: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng kháng chiến chống quân xâm lược Hán thời Trưng Vương tiêu biểu cho ý chí quật cường bất khuất nhân dân ta 3.Bài 3,1.Nêu vấn đề ( 1’) : Mặc dù nhân dân ta chiến đấu dũng cảm, ngoạn cường, nhg lực lượng chênh lệch, khởi nghĩa hai bà Trưng thất bại, đất nước ta bị PK phương Bắc cai trị Chính sách cai trị chúng ntn? Đời sống nhân dân ta sao? Chúng.ta tìm hiểu hơm 3.2 Các hoạt động dạy học * Hoạt động1: ( 17’) - GV treo lược đồ “ Âu Lạc kỷ I ->VI để trình bày - GV giảng theo SGK 1/ Chế độ cai trị triều đại PK phương Bắc nước ta từ kỷ I- Thế kỷ VI - Sau đàn áp khởi nghĩa hai bà Trưng nhà Hán giữ nguyên Châu ? Em cho biết Châu Giao có quận? Miền đất Giao Âu Lạc cũ bao gồm quận Châu Giao ( Gồm quận, Âu lạc cũ bao gồm: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam) - GV giảng theo SGK lược đồ - Đầu kỷ III nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu (thuộc TQ cũ), Giao Châu (Âu Lạc cũ) - GV nhấn mạnh thêm: Đất Âu lạc cũ thời kỳ chịu thống trị nhà Ngô thời tam Quốc nhà Ngô gọi vùng vùng Châu Giao Như mặt hành Châu Giao có thay đổi - Bộ máy cai trị: Đưa người Hán sang làm huyện lệnh ( cai quản huyện) ? Em có nhận xét ự thay đổi ( Khác trước: Thời Triệu Đà lạc tướng(người Việt), nắm quyền trị dân huyện, đến nhà Hán huyện lệnh người Hán ) - Nhân dân Giao Châu chịu nhiều thứ thuế, lao dịch cống nạp ( sản phẩm quí…thợ - GV giải thích: lao dịch cống nạp khéo) - GV cho HS đọc chữ in nghiêng ? Em có nhận xét sách bóc lột bọn đô hộ ( Tàn bạo, đẩy nhân dân lâm vào cảnh khốn Đó ngun nhân khởi nghĩa sau này.) - Chúng tăng cường đưa người - GV giảng theo SGK Hán sang Giao Châu, bắt nhân dân ta học tiếng Hán, theo luật pháp phong tục tập quán người Hán ? Vì nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang nước ta (Đồng hoá dân ta) ? Nhà Hán dùng thủ đoạn để đồng hoá dân ta (Biến nước ta thành quận, huyện TQ) ? Vì phong kiến phương Bắc muốn đồng hoá dân ta (thảo luận) - GVKL:Từ sau thất bại khởi nghĩa thời Trưng Vương, bọn PK phương Bắc thi hành nhiều biện pháp hiểm độc nhăm biến nước ta thành phận TQ (tổ chức, đặt máy cai trị…bắt nhân dân ta theo phong tục tập quán Hán…thực sách 2/ Tình hình kinh tế nước “đồng hố” dân ta…xoá bỏ tồn dân tộc ta ta từ kỷ I đến kỷ VI có * Hoạt động 2: ( 17’) thay đổi? - Nhà Hán nắm độc quyền - GV giảng theo SGK sắt nghề rèn sắt Giao Châu phát triển ? Vì nhà Hán giữ độc quyền sắt ( Cơng cụ sản xuất vũ khí chế tạo băng sắt nên nhọn, sắc, bền công cụ vũ khí đồng Do sản xuất đạt xuất cao chiến đấu có hiệu Nhà Hán giữ độc quyền sắt để hạn chế phát triển sản xuất Giao Châu, hạn chế chống đối nhân dân…) - GV giảng theo SGK; nhg nghề rèn phát triển ? Căn vào đâu em khẳng định nghề sắt Giao Châu phát triển ( Di chỉ, mộ cổ tìm thấy nhiều cơng cụ nhiều cơng cụ… rìu, màI, cuốc Vũ khí: kiếm, giáo, kính lao…)Thế kỷ III nhân dân ven biển dùng lưỡi sắt, biết bịt cựa gà chọi - Về nông nghiệp: Từ kỷ I sắt dùng trâu, bò cày bừa, có đê - GV giảng theo SGK phòng lụt, trồng vụ lúa năm, trồng ăn quả…với kỹ thuật cao, sáng tạo ? Hãy cho biết chi tiết chứng tỏ nông nghiệp Giao Châu phát triển - Về thủ cơng nghiệp- thương (Trâu, bò cày bừa, cấy vụ lúa năm….) nghiệp: Nghề sắt, gốm p.triển nhiều chủng loại: bát, đĩa, gạch…Nghề dệt phát triển: vải bông, vảigai…dùng tơ tre dệt thành vải “ vải Giao Chỉ” - Chính quyền hộ giữ độc quyền ngoại thương - GVKL: Từ kỷ I->VI tình hình kinh tế nước ta bị bọn PK phương Bắc kìm hãm song phát triển - GVCC bàI: Dưới ách cai trị nhà Hán nhân dân ta vô cực khổ…mặc dù kinh tế nước ta phát triển 4/ Củng cố, kiểm tra đánh giá: (2’) H: Những biểu nơng nghiệp thời kỳ ? *Bài tập: Điền dấu sai vào trống 1/ Vì PK phương Bắc muốn đồng hoá dân ta ? Biến nước ta thành quận, huyện TQ Muốn chiếm đóng lâu dài đất nước ta Cả hai ý .5/ Hướng dẫn học làm nhà: (1’) - Nắm vững nội dung - Đọc trước 20 trả lời câu hỏi SGK - Vẽ sơ đồ H 55 ...tháng 3/ 43 Hai Bà Trưng hi sinh, kháng chiến tiếp tục đến tháng 11/ 43 kết thúc * ý nghĩa: Cuộc kh i nghĩa Hai Bà Trưng kháng chiến chống quân xâm lược Hán th i Trưng Vương tiêu biểu cho... sắt Giao Châu phát triển ( Di chỉ, mộ cổ tìm thấy nhiều cơng cụ nhiều cơng cụ… rìu, m I, cuốc Vũ khí: kiếm, giáo, kính lao… )Thế kỷ III nhân dân ven biển dùng lư i sắt, biết bịt cựa gà ch i - Về... phương Bắc nước ta từ kỷ I- Thế kỷ VI - Sau đàn áp kh i nghĩa hai bà Trưng nhà Hán giữ nguyên Châu ? Em cho biết Châu Giao có quận? Miền đất Giao Âu Lạc cũ bao gồm quận Châu Giao ( Gồm quận, Âu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Từ giữa thế kỷ I đến giữa thế kỷ VI), Giáo án Lịch sử 6 bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Từ giữa thế kỷ I đến giữa thế kỷ VI)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn