Giáo án Lịch sử 6 bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Từ giữa thế kỷ I đến giữa thế kỷ VI)

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:27

Bài 19: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚCNAM ĐẾ ( Giữa kỉ I - Giữa kỉ VI ) I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức : - Phong kiến Trung Quốc thi hành nhiều biện pháp hiểm độc nhằm biến nước ta thành phận Trung Quốc , từ việc tổ chức đặt máy cai trị đến việc bắt dân ta theo phong tục luật Hán … Chính sách “đồng hóa” thực triệt để phương diện - Chính sách cai trị bóc lột tàn bạo triều đại phong kiến Trung Quốc nhằm khơng xâm chiếm nước ta lâu dài mà muốn xóa bỏ tồn dân tộc ta - Nhân dân ta không ngừng đấu tranh để khỏi tai họa Kĩ : - Biết phân tích đánh giá thủ đoạn cai trị phong kiến phương Bắc thời Bắc thuộc - Biết tìm nguyên nhân nhân dân ta không ngừng đấu tranh chống ách áp phong kiến phương Bắc tưởng : Căm thù bọn phong kiến phương Bắc bóc lột nhân dân ta thời kì II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Lược đồ Âu Lạc kỉ I-III - liệu tham khảo HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu có liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định: Kiểm tra cũ CH: Hai Bà Trưng làm sau giành độc lập ? CH: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán ( 42 – 43 ) diễn ? CH: Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng nói lên điều ? Bài mới: Giới thiệu bài: Sau đàn áp khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhà Hán tiếp tực thực sách cai trị tàn bạo, hà khắc nhằm thắt chặt ách cai trị chúng đất nước ta Chính sách cai trị tàn bạo đất nước ta có nhiều thay đổi Tuy nhiên với tinh thần quật khởi truyền thống lao động sáng tạo tuyệt vời dân tộc ta làm cho kinh tế ta tiếp tục phát triển Vậy thay đổi lớn lao nào, tìm hiểu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ Hoạt động 1: Cá nhân GV: Dùng lược đồ trình bày phần đầu SGK GV? Trước miền đất Âu Lạc cũ gồm châu ? HS Giao Chỉ , Cửu Chân , Nhật Nam GV Gọi HS đọc từ “Từ sau ……các huyện” GV? Em có nhận xét thay đổi ? HS: Trả lời NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Chế độ cai trị triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ kỉ I – kỉ VI - Đầu TK III, nhà Ngô tách châu Giao thành Quảng Châu Giao Châu - Đưa người Hán sang làm huyện lệnh GV? Nhà Hán bóc lột dân ta ? Nhận - Nhà Hán bóc lột nhân dân ta tàn bạo, đẩy xét em sách bóc lột ? người dân vào cảnh khốn HS: Trả lời GV? Vì nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương - Tiếp tục sách đồng hóa nhân dân ta đưa người Hán sang nước ta ? HS Suy nghĩ trả lời GV Gọi HS đọc SGK Hoạt động 2: Cá nhân – lớp Tình hình kinh tế nước ta từ kỉ I – GV? Vì nhà Hán giữ độc quyền sắt ? kỉ VI có thay đổi ? HS Công cụ sản xuất vũ khí chế tạo sắt, sắc nhọn bền cơng cụ vũ khí - Nhà Hán giữ độc quyền sắt đồng Do sản xuất đạt suất cao hơn, chiến đấu có hiệu Nhà Hán muốn hạn chế phát triển chống đối nhân dân ta GV? Theo em nghề rèn sắt phát triển ? HS Trả lời theo gợi ý GV GV Yêu cầu HS đọc đoạn từ “Từ TK I ……diệt côn trùng” - Nông nghiệp phát triển GV? Điều chứng tỏ nơng nghiệp Giao Châu phát triển ? GV? Bên cạnh phát triển nghề rèn sắt , nông - Nghề gốm, nghề dệt phát triển nghiệp có nghề phát triển ? Dẫn chứng ? GV? Sự phát triển nông nghiệp , thủ công - Buôn bán không với người nước mà nghiệp tạo điều kiện cho phát triển nghề ? người nước HS: Trả lời 4.Sơ kết học: - Chế độ cai trị triều đại phong kiến phương Bắc nước ta từ kỉ I – kỉ VI có thay đổi ? - Những biểu cơng nghiệp thời kì - Trình bày biểu phát triển thủ cơng nghiệp thương nghiệp nước ta thời kì ? Hướng dẫn học tập - Học cũ phần học - Xem trước 20 : Từ Sau Trưng Vương Đến TrướcNam Đế (Giữa kỉ IGiữa kỉ II ) ( ) + Xem sơ đồ + Những biến chuyển xa hội văn hóa nước ta kỉ I – VI + Cuộc khỡi nghĩa Bà Triệu ( năm 248 ) ... - Xem trước 20 : Từ Sau Trưng Vương Đến Trước Lí Nam Đế (Giữa kỉ I – Giữa kỉ II ) ( ) + Xem sơ đồ + Những biến chuyển xa h i văn hóa nước ta kỉ I – VI + Cuộc kh i nghĩa Bà Triệu ( năm 248 ) ... phát triển nông nghiệp , thủ công - Buôn bán không v i ngư i nước mà nghiệp tạo i u kiện cho phát triển nghề ? ngư i nước HS: Trả l i 4.Sơ kết học: - Chế độ cai trị triều đ i phong kiến phương... ta từ kỉ I – kỉ VI có thay đ i ? - Những biểu cơng nghiệp th i kì - Trình bày biểu phát triển thủ công nghiệp thương nghiệp nước ta th i kì ? Hướng dẫn học tập - Học cũ phần học - Xem trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Từ giữa thế kỷ I đến giữa thế kỷ VI), Giáo án Lịch sử 6 bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Từ giữa thế kỷ I đến giữa thế kỷ VI)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn