Giáo án Lịch sử 6 bài 6: Văn hóa cổ đại

4 29 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:27

Bài VĂN HOÁ CỔ ĐẠI A/ Mục tiêu học: 1.K.thức: HS nắm - Qua ngàn năm tồn tại, thời cổ cho loài người di sản văn hoá đồ sộ, quý giá -Tuy mc khỏc nhng ngời phơng Đông ngời p.Tây sáng to nờn nhng thnh tu hoá đa dạng, phong phú bao gồm chữ viết, chữ số, lịch, văn học, khoa học, nghệ thuật Đặc biệt tốn học… Kỹ năng: Tập mơ tả cơng trình kiến.trúc hay nghệ thuật lớn cổ đại qua tranh ảnh 3.Thái độ: - Tự hào thành tựu văn minh loài người thời cổ đại - Bước đầu GD ý thức tìm hiểu giữ gìn thành tựu văn minh cổ đại B/ Chuẩn bị: GV: Tranh ảnh số cơng trình kiến trúc tiêu biểu Kim Tự Tháp Ai Cập, chữ tượng hình, lực sĩ ném đá HS: Đọc trước số tranh ảnh sưu tầm nội dung C/ Phương pháp: Nêu vấn đề, phân tích, đàm thoại, đánh giá D/ Tiến trình dạy: I.ổn định tổ chức: (1’) II Kiểm tra cũ: (5’) * Câu hỏi: ? Các quốc gia cổ đại phương Tây hình thành đâu từ Em hiểu chế độ chiếm hữu nô lệ * Đáp án: - Khoảng đầu thiên niên kỷ I TCN bán đảo Ban Căng I- Ta- li- a hình thành quốc gia Hi Lạp Rô Ma - Là chế độ xã hội giai cấp : chủ nô nô lệ xã hội dựa lao động nơ lệ bóc lột nơ lệ III Bài mới: Các quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây đời điều kiện tự nhiên hoàn toàn khác nhau, dẫn đến khác nhiều mặt: Kinh.tế, XH, nhà nước…Song người cổ cho lồi người di sản văn hố đồ sộ, phong phú Đây thành tựu , chúng.ta tìm hiểu học hơm * Hoạt động 1: (17’) - GV giảng theo SGK " Để cày….thời gian" 1/ Các quốc gia cổ đại phương Đông thời cổ đại thành tựu văn hố - Hiểu biết thiên văn, sáng tạo lịch ? Người xưa tính thời gian nào? (Bài 2) + Âm lịch: mặt trăng quay quanh trái đất + Dương lịch: trái đất quay quanh mặt trời + Một năm 12 tháng, tháng 29 - 30 ngày - GV giảng: Lịch người phương Đông chủ yếu lịch âm, sau nâng lên âm - dương lịch Tính tháng theo mặt trăng, tính năm theo mặt trời Tuy nhiên họ khẳng định mặt trời quay quanh trái đất => Lịch người phương Đơng hợp với thời vụ - HS quan sát H11 ? Miêu tả nhận xét kênh hình 11? ( Hình thù, đường nét khác nhau: hình chim, nhện, rắn,vượn ,người nét ngang, nét dọc , đường thẳng, cong…chữ đa dạng phong phú) - GV giảng: Người Ai cập cổ đại số dân tộc sáng tạo chữ viết sớm giới, chữ viết họ hình vẽ, chữ tượng hình Chữ tượng hình Ai cập giống với vật người ta muốn miêu tả + VD: Mặt trời, hay sông nước biểu = + Chữ viết: Chữ tượng hình sóng  - GV giảng tiếp: + Người Ai cập viết giấy làm từ đời sớm vỏ Pa pi rút ( sậy) + Người Hà Lan viết phiến đất sét ướt đem nung khô… - Được viết giấy Pa pi rút, + Người TQuốc viết mai rùa, thẻ tre, lụa trắng… mai rùa, thẻ tre, đất sét… ? Việc sáng tạo chữ viết ý nghĩa nào? ( Nhu cầu thiết người nói chung, nhà nước nói riêng… sáng tạo vĩ đại, di sản quý giá…) - Gv giảng theo SGK "Trong lĩnh vực….sáng tạo +Chữ số: sáng tạo số ( Pi=3,16) toán học nên" - HS quan sát H 12, 13 ? Nêu hiểu biết em kênh hình 12, 13? (+ Cơng trình đồ sộ văn hố cổ đại phương Đơng nhiều quần thể Kim Tự Tháp Trong Kim Tự Tháp lớn, Kim Tự Tháp Kê ốp lớn cả, cao 146m, cạnh 230… + Thành ba bi lon chu vi dài 13m, bao bọc lớp tường thành cao vững hào nước Thành cổng lớn, cổng lớn lầu cao cơng trình kiến trúc điêu khắc mĩ lệ - trung tâm thành tháp Ba bi lon tiếng nhà lầu cao 90m gồm - Kiến trúc điêu khắc tháp Ba tầng… bi lon ( Lưỡng Hà), Kim tự tháp (Ai Cập) - GVKL: Các dân tộc cổ đại phương Đông biết làm lịch, sáng tạo chữ viết chữ số, nhiều thành tựu kiến trúc, điêu khắc, toán học…Đó thành tựu văn hố tinh thần đáng trân trọng * Hoạt động 2: (17’ ) 2/ Người Hi lạp Rô ma - GV giảng theo SGK liên hệ kiến thức đóng góp gì? ? Thế dương lịch? ( Trái đất quay quanh mặt trời - Hiểu biết thiên văn, làm Người phương Đông chủ yếu dùng lịch âm, người lịch phương Tây dùng dương lịch ) - GV giảng: Trên sở học tập chữ viết người - Chữ viết: sáng tạo chữ phương Đông, người Hi Lạp Rô ma sáng tạo chữ a,b, c viết a,b,c ngày - Các ngành khoa học: - Gọi HS đọc : " Những hiểu biết… sau này" +Toán học: Ta lét, Pi ta go ? Kể tên nhà khoa học tiếng lĩnh + Vật lí: ác xi mét vực khoa học? +Triết học:P la tôn, A ri xtốt +Sử học:Hê rô đốt, Tu xi đít +Địa: Xtơ bơn - Nghệ thuật: sân khấu (bi hài) - Kiến trúc điêu khắc: nhiều - GV giảng theo SGK kiệt tác - HS quan sát H14,1,16,17 nhận xét ? Người Hi lạp Rơ ma thành tựu gì? Chứng tỏ điều gì? (Người Hi lạp, Rơ ma cổ lại nhiều thành tựu khoa học lớn làm sở cho việc xây dựng ngành khoa học mà học ngày nay) - GVKLtoàn bài: Qua ngan năm tồn tại, thời cổ cho lồi người văn hố đồ sộ, q giá Tuy mức độ khác nhg người phương Đông người phương Tây cổ đại sáng tạo nên thành tựu văn hoá đa dạng, phong phú bao gồm chữ viết, chữ số, lịch, văn hóa, KH, nghệ thuật IV/ Củng cố kiểm tra đánh giá: (2’) ? Kể tên thành tựu văn hoá quốc gia cổ đại phương Đông *Bài tập: Điền dấu sai vào ô trống Người phương Đông dùng chữ tượng hình Đ Tháp Ba bi lon Hi lạp S Kim tự tháp Lưỡng Hà S Người Ai cập sáng tạo chữ viết a,b,c Đ V/ Hướng dẫn học nhà: (1’) - Học thuộc cũ - Đọc kỹ câu hỏi trả lời câu hỏi SGK Chuẩn bị sau ôn tập E Rút kinh nghiệm: ... quốc gia cổ đại phương Đơng thời cổ đại có thành tựu văn hố - Hiểu biết thiên văn, sáng tạo lịch ? Người xưa tính thời gian nào? (Bài 2) + Âm lịch: mặt trăng quay quanh trái đất + Dương lịch: trái... Tây cổ đại sáng tạo nên thành tựu văn hoá đa dạng, phong phú bao gồm chữ viết, chữ số, lịch, văn hóa, KH, nghệ thuật IV/ Củng cố kiểm tra đánh giá: (2’) ? Kể tên thành tựu văn hố quốc gia cổ đại. .. (Ai Cập) - GVKL: Các dân tộc cổ đại phương Đông biết làm lịch, sáng tạo chữ viết chữ số, nhiều thành tựu kiến trúc, điêu khắc, tốn học…Đó thành tựu văn hoá tinh thần đáng trân trọng * Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 6: Văn hóa cổ đại, Giáo án Lịch sử 6 bài 6: Văn hóa cổ đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn