Giáo án Lịch sử 6 bài 6: Văn hóa cổ đại

4 72 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:27

Bài VĂN HÓA CỔ ĐẠI A.Mục tiêu học: Sau học xong học, HS cần: Kiến thức: - Nắm thành tựu tiêu biểu văn hóa cổ đại phương Đơng phương Tây lĩnh vực - Những đóng góp thành tựu văn hóa cổ đại đến xã hội lồi người Tư tưởng: - Trân trọng giá trị văn hóa cổ đại mà người để lại - Lòng khâm phục sáng tạo, tinh thần lao động người thời xưa để lại cơng trình kiến trúc, kì quan giới đặc sắc Kĩ năng: - Kĩ quan sát, phân tich, so sánh.Thẩm mĩ hội họa, kiến trúc B Chuẩn bị GV HS - Lược đồ quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây - Các tranh ảnh , tài liệu cóa liên quan… C Tiến trình dạy-học: Giới thiệu mới: Ở thời cổ đại người bước vào xã hội giai cấp nhà nước tiến đến xã hội văn minh Trong thời kì lịch sử, dân tộc sáng tạo nhiều thành tựu văn hóa rực rỡ với kì quan giới mà ngày chiêm ngưỡng Dạy học mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức cần đạt Các dân tộc phương Đông Hoạt động 1: thời cổ đại thành Trước hết, GV gợi cho HS nhớ lại việc tựu văn hóa gì? người tìm biết cách tính thời gian nào? Đó kiến thức học mở đầu Sau GV yêu cầu HS đọc đoạn đầu SGK - Con người quan sát ?:Con người dựa vào đâu để tính thời gian tượng tự nhiên chuyển động họ sáng tạo để tính thời gian? mặt trăng mặt trời để tính HS dựa vào lược đồ SGK , vốn hiểu biết thời gian mìnhđể trả lời, HS khác bổ sung,GV KL: - Người phương Đông sáng tạo lịch: năm chia thành 12 tháng, tháng 29 đến 30 ?: Ngồi sáng tạo lịch người phương Đơng ngày Họ biết làm đồng hồ đạt thành tựu khác? thời gian HS dựa vào SGK trả lời, GV nhận xét,bổ sung - Sáng tạo chữ viết- chữ tượng KL: hình, loại chữ mơ vật thể GV cho HS quan sát hình 11-SGK “ chữ tượng để nói lên ý nghĩa người hình Ai Cập” gợi ý để HS tự lấy VD vật liệu mà người phương Đông viết chữ thông qua phim Trung Quốc mà em xem GV trình bày: Cùng với việc sáng tạo chữ viết, người phương Đơng thành tựu lĩnh vực toán học Người Ai Cập cổ - Những thành tựu toán học: đại nghĩ phép đếm đến 10 giỏi tính số Pi 3,16; phát hình học ( năm họ phải tính lại diện tích số 0… ruộng bị đất phù sa làm bờ mùa nước lên, xây dựng kim tự tháp); tính số pi 3,16 Người lưỡng Hà giỏi số học( họ buôn bán nên thường xuyên phải tính tốn) Người Ấn Độ sáng tạo số mà ngày dùng Hoạt động 2: - GV yêu cầu HS đọc SGK thảo luận nhóm: ?:Hãy cho biết người phương Đơng cổ đại sáng tạo thành tựu lĩnh vực - Tạo cơng trình kiến nào? kể tên cơng trình đó? trúc độc đáo như: Kim tự tháp HS dựa vào SGK thảo luận, trình bày kết quả, Ai Cập, thành Ba-bi-lon Lưỡng GV nhận xét, bổ sung kết luận: Hà, vạn lí trường thành Trung Sau GV cho HS quan sát hình 12,13 SGK Quốc… giới thiệu thêm kiến trúc khác… Hoạt động ?:Người Hi Lạp, Rơ-ma sáng tạo lịch cách tính thời gian nào? khác so với người phương Đông? HS dựa vào SGK trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung GV KL: Người Hi Lạp Rô-ma sáng tạo Người Hi Lạp Rô-ma đóng góp văn hóa: - Dựa vào di chuyển trái đất xung quanh mặt trời để tính thời gian- Dương lịch ra lịch theo di chuyển trái đất xung quanh mặt trời, dương lịch Họ tính năm 365 ngày giờ, chia thành 12 tháng Dương lịch khác âm lịch người phương Đông chỗ: Dương lịch dựa theo di chuyển trái đất xung quanh mặt trời, âm lịch dựa theo di chuyển mặt trăng xung quanh trái đất ?:Về chữ viết người Rơ-ma Hi Lạp sáng tạo gì? HS dựa vào SGK trả lời, HS khác bổ sung Cuối GV kết luận: GV cho HS đọc SGK, Sau tổ chức cho HS thảo luận nhóm: ?:Người Hi Lạp Rơ-ma đạt thành tựu khoa học nào? HS dựa vào SGK thảo luận, trình bày kết quả, HS khác bổ sung, GV KL, đồng thời nhấn mạnhquaNgười Hi Lạp, Rô –ma đạt trình độ cao nhiều lĩnh vực như: Số học, Hình học, Thiên văn, Vật lí, Triết học, Sử học, Địa lí…với nhà khoa học tiếng như: Ta-lét, pi-ta-go, Ơ-cơ-lít, tốn học, Ác-si-mét vật lí, Hê-rơ-đốt, Tu-xi-đít sử học… GV trình bày: Nền văn học Hi Lạp với tác phẩm tiếng I-li-át, Ơ-đi-xê Hơ-me; kịch thơ độc đáo Ơ-re-xti ét-sin, Ơ- đíp làm vua Xơ-phơ- clơ ?: Trong lĩnh vực kiến trúc, người Hi Lạp Rơ-ma đạt thành tựu gì? HS dựa vào SGK trả lời, HS khác bổ sung Cuối GV KL: Người Hi Lạp Rô-ma sáng tạo cơng trình kiến trúc độc đáo đền Pác-tênơng A-ten, đấu trường Cô-li-dê Rô-ma, tượng lực sĩ ném đĩa, tượng thần vệ nữ Milô… GV cho HS quan sát hình 14,15, 16, 17 SGK để thấy thành tựu văn hõa cổ đại mà - Người Hi lạp Rô-ma sáng tạo hệ chữ a,b,c mà ngày dùng - Đạt trình độ cao nhiều lĩnh vực như: Số học, Hình học, Thiên văn, Vật lí, Triết học, Sử học, Địa lí - Sáng tạo cơng trình độc đáo kiến trúc, điêu khắc… người Hi Lạp người Rô-ma sáng tạo Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: ?:Nêu thành tựu văn hóa quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây? ?:Cho biết cơng trình văn hóa cổ đại mà ngày người sử dụng? - Bài tập: ?: Người nguyên thủy xuất nơi đất nước ta? ... Rô-ma sáng tạo Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: ?:Nêu thành tựu văn hóa quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây? ?:Cho biết công trình văn hóa cổ đại mà ngày người sử dụng? - Bài tập:... thành tựu văn hõa cổ đại mà - Người Hi lạp Rô-ma sáng tạo hệ chữ a,b,c mà ngày dùng - Đạt trình độ cao nhiều lĩnh vực như: Số học, Hình học, Thiên văn, Vật lí, Triết học, Sử học, Địa lí - Sáng tạo... bày: Cùng với việc sáng tạo chữ viết, người phương Đơng có thành tựu lĩnh vực toán học Người Ai Cập cổ - Những thành tựu toán học: đại nghĩ phép đếm đến 10 giỏi tính số Pi 3, 16; phát hình học (
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 6: Văn hóa cổ đại, Giáo án Lịch sử 6 bài 6: Văn hóa cổ đại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn