Giáo án Lịch sử 6 bài 6: Văn hóa cổ đại

4 50 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:26

Bài VĂN HOÁ CỔ ĐẠI A Mục tiêu học - Giúp H nắm được: Thời cổ lại cho lồi người di sản văn hố đồ sộ, quý giá, mức độ phương Đông phương Tây khác sáng tạo thành tựu đa dạng: chữ viết – số, lịch, văn hoá, khoa học kỹ thuật - Tự hào thành tựu văn minh thời cổ đại, bước đầu giáo dục ý thức việc tìm hiểu tư liệu - Tập mơ tả cơng trình kiến trúc hay lớn qua tranh ảnh B Phương tiện dạy học - G Tranh ảnh tư liệu đấu trường Colidi, kim tự tháp - H Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu thời cổ đại C Tiến trình dạy học Kiến thức bản: - Em hiểu chế độ chiếm hữu nô lệ - Nêu đặc điểm khác Nhà nước chiếm hữu nô lệ Nhà nước QCCC Bài Thời cổ đại Nhà nước hình thành, lồi người bước vào xã hội văn minh thời kỳ dân tộc phương Đông – Tây sáng tạo nhiều thành tựu văn hoá rực rỡ, giá trị vĩnh cửu => tìm hiểu số thành tưụi quan trọng mà ngày thừa hưởng Các dân tộc phương Đơng thời cổ đại thành tựu văn hóa gì? - 2, em biết người xưa sáng tạo cách Nhắc lại tính thời gian ntn? Họ sáng tạo để ghi? nội dung (quan sát tính tốn -> tính trời mọc, lặn, di chuyển Liên mặt trời, mặt trăng => lịch) hệ - Những tri thức thiên văn giúp cho họ? Dựa vào SGK, em nêu thành tựu văn - Thiên văn + âm lịch hoá chủ yếu người phương Đơng cổ đại? – chữ tượng hình (chữ viết), chữ số phép tính (+, - , x, ), số học, hình học, tốn học * Quan sát hình 11 => H 11 nói lên điều gì? Quan (Người xưa sáng tạo chữ tượng hình để ghi lại H11 diễn biến đặc biệt…) nhận sát xét * Phân tích: Trong q trình lao động sản xuất, Nghe nông nghiệp trồng lúa nước vùng châu giảng thổ rộng, thừng xuyên ó thiên tai -> người đắp đê, khơi đào kênh ngòi mà phải tìm hiểu thiên nhiên để khắc phục khó khăn -> Sáng tạo nhiều thành tựu khoa học: lịch (âm) -> dương, chữ viết, số Không yêu cầu đo đạc ruộng đất, xây dựng dinh thự -> sáng tạo phép tính +, - , x, , đo diện tích hình, số  , phát số hành tinh… Người Phương Đông chữ viết sớm: Lưỡng Hà, Ai Cập, - 3.500 năm, Trung Quốc – 2.000 năm -> Họ ghi chữ viết vào đâu? - Qua phương tiện truyền thông đại chúng, - Kiến trúc, em biết cơng trình nt tiếng khắc, tiêu biểu là: điêu người xưa? Kim tự tháp (AC), * Yêu cầu H quan sát H 12 => mô tả khái quát thành trình xây dựng (nhất kiến trúc Khêốp): Cao > (Lưỡng Hà) Babilon 146 m ( tồ nhà 45 tầng) hình tứ diện đều, cạnh dài > 230 m; xây dựng từ 2.300.000 đá, diện tích đáy 108.900 m2 tường khắc ghi nhiều tri thức khoa học => kỳ quan tồn - Em suy nghĩ trình độ người phương Neu suy Đông cổ đại? nghĩ thân (2) Người Hy Lạp, Rơma nhiều đóng góp văn hố - Người phương Tây tính lịch nào? Nêu theo - Thiên văn dương => Dương lịch lúc tính tốn gần SGK lịch - Sáng tạo hệ chữ - Hãy nêu thành tựu văn hoá chủ yếu a, b, c người phương Tây? - Số học, hình học, - Chữ viết người phương Đơng khác vật lý, sử học … pt… người phương Tây? Chữ người phưng Đơng ưu điểm gì? * Phương Tây: học tập hoàn chỉnh chữ người Ai Cập Trên sở tiếp thu phát minh người phương Đông -> Người phương Tây phát triển thành KH -> Là tảng cho ngành khoa học sau - Hãy kể tên nhà khoa học tiếng Nêu tên nhiều nàh khoak phương Tây cổ đại mà em biết? G kể câu chuyện số nhà học lớn như: Pitago, nhà bác học ácsimét bác học Talét, - Ngày nay, thừa hưởng thành Liên hệo Platon… tựu cư dân cổ đại phương Tây? - Văn ácsimét, học, nghệ thuật, kiến trúc… * Yêu cầu H quan sát H13, 14, 15, 16 SGK Nêu suy - Em cảm nghĩ giá trị nghệ thuật nghĩ cơng trình ấy? thân G giới thiệu đấu trường Côliđe tư liệu công trình ấy? - Các thành tựu văn học thời cổ đại cho phép nghĩ trí tuệ tài người? (… vô tận…) Sơ kết Những thành tựu văn học thời cổ đại thành tựu vô lớn lao khiến người đời sau vơ thán phục, góp phần làm phong phú văn hoá giới Đặc biệt khoa học, nhiều thành tựu (chúng ta sử dụng) ngày Củng cố: Câu hỏi SGK Hướng dẫn H làm tập: BT (19) ... Neu suy Đông cổ đại? nghĩ thân (2) Người Hy Lạp, Rơma có nhiều đóng góp văn hố - Người phương Tây tính lịch nào? Nêu theo - Thiên văn dương => Dương lịch lúc tính toán gần SGK lịch - Sáng tạo hệ... kết Những thành tựu văn học thời cổ đại thành tựu vô lớn lao khiến người đời sau vơ thán phục, góp phần làm phong phú văn hoá giới Đặc biệt khoa học, nhiều thành tựu (chúng ta sử dụng) ngày Củng... phương Tây cổ đại mà em biết? G kể câu chuyện số nhà học lớn như: Pitago, nhà bác học ácsimét bác học Talét, - Ngày nay, thừa hưởng thành Liên hệo Platon… tựu cư dân cổ đại phương Tây? - Văn ácsimét,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 6: Văn hóa cổ đại, Giáo án Lịch sử 6 bài 6: Văn hóa cổ đại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn