Giáo án Lịch sử 6 bài 6: Văn hóa cổ đại

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:26

Bài : VĂN HÓA CỔ ĐẠI A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: HS nắm được: - Qua nghìn năm tồn tại, thời cổ lại cho lồi người di sản văn hóa đồ sộ, qúy giá - Tuy mức độ khác người Phương Đông người Phương Tây cổ đại sáng tạo nên thành tựu văn hóa đa dạng, phong phú bao gồm: Chữ viết, chữ số, lịch, văn học, khoa học, nghệ thuật… 2.Kỹ năng: - Tập mô tả cơng trình kiến trúc hay nghệ thuật lớn thời cổ đại qua tranh ảnh 3.Tư tưởng: - Tự hào thành tựu văn minh loài người thời cổ đại - Bước đầu giáo dục ý thức việc tìm hiểu thành tựu văn minh cổ đại B.THIẾT BỊ TÀI LIỆU DẠY HỌC Gv: Tranh ảnh : Kim tự tháp, tượng lực sĩ ném điã, tranh ảnh vận lý trường thành Hs: sgk ghi dụng cụ học tập C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Kiểm tra sỉ số: Kiểm tra cũ: a Các quốc gia cổ đại Phương tây hình thành đâu từ ? b Tại gọi xã hội cổ đại Phương Tây xã hội chiếm hữu nô lệ ? Dạy học Giới thiệu mới: Trong buổi bình minh lịch sử, dân tộc phương Đông phương tây sáng tạo nên thành tựu văn hóa rực rỡ mà ngày thừa hưởng Hơm tìm hiểu qua học : Văn hóa cổ đại HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT HĐ1: Cá nhân : Những dân tộc phương Đông thời cổ đại GV: Ngành kinh tế quốc gia cổ đại thành tựu gì? Phương Đơng kinh tế ? - Âm lịch năm 12 tháng, tháng 29 HS: (Phụ thuộc tự nhiên → tìm quy luật) 30 ngày - Sáng tạo chữ viết gọi chữ tượng hình, viết GV: loại lịch ? giấy Papirut, mai rùa, thẻ tre HS: Hai loại: Lịch âm lịch dương - Toán học: Số đếm 1→10, tính số GV: Như gọi lịch âm, lịch dương? HS: Xem hình 11 SGK pi =3,16, số dùng ngày kể số GV: Chữ viết đời hoàn cảnh nào? 0, HS: Đọc trang 17 SGK (Đoạn Toán học) - Kiến trúc: GV: Thành tựu thứ loài người ? + Kim tự tháp (Ai cập) - HS quan sát hình 12,13 SGK tranh Vạn + Thành Babi lon Lý Trường Thành GV: Kết luận kỷ quan giới mà Người Hy lạp Rơ ma đóng lồi người thán phục góp văn hóa? HĐ2: Cá nhân GV: Thành tựu văn hóa người Hy lạp Rơ ma gì? HS: Họ sáng tạo dương lịch, hệ chữ a,b,c… GV: Họ sử dụng chữ viết nào? HS: Hệ chữ viết a,b,c GV: Người Hy lạp Rơ ma thành tựu khoa học ? HS: Họ đạt nhiều thành tựu rực rỡ toán, thiên văn, vật lý, triết, sử, địa GV: Hãy kể tên nhà khoa học tiếng thời giờ? HS: Trả lời theo hiểu biết em GV: Văn học cổ Hy lạp phát triển nào? HS: Văn học cổ Hy lạp tiếng GV: Kiến trúc cổ Hy lạp phát triển ? HS: cơng trình kiến trúc tiếng Đền Pác tê nông, đấu trường, tượng lực sĩ… - Họ sáng tạo lịch dương, năm 365 ngày giờ, chia thành 12 tháng - Hệ chữ abc 26 chữ cái, gọi hệ chữ la tinh - Đạt nhiều thành tựu rực rỡ: toán học, thiên văn, vât lý, triết học, sử học, địa lý - Kiến trúc điêu khắc tiếng : Đền Pác tê nông, đấu trường li dê Rô ma, tượng lực sĩ ném đĩa Sơ kết học Sau học xong em cần năm nét thời cổ đại đạt thành tựu rực rỡ lĩnh vực thiên văn, toán học, kiến trúc, văn hóa… 5.Hương dẫn học tập : - Học theo câu hỏi cuối (SGK) - Sưu tầm tranh ảnh kỳ quan văn hóa giới thời kỳ cổ đại - Chuẩn bị : Ôn tập ... thời cổ đại đạt thành tựu rực rỡ lĩnh vực thiên văn, tốn học, kiến trúc, văn hóa 5.Hương dẫn học tập : - Học theo câu hỏi cuối (SGK) - Sưu tầm tranh ảnh kỳ quan văn hóa giới thời kỳ cổ đại -... - Họ sáng tạo lịch dương, năm có 365 ngày giờ, chia thành 12 tháng - Hệ chữ abc có 26 chữ cái, gọi hệ chữ la tinh - Đạt nhiều thành tựu rực rỡ: toán học, thiên văn, vât lý, triết học, sử học,... vật lý, triết, sử, địa GV: Hãy kể tên nhà khoa học tiếng thời giờ? HS: Trả lời theo hiểu biết em GV: Văn học cổ Hy lạp phát triển nào? HS: Văn học cổ Hy lạp tiếng GV: Kiến trúc cổ Hy lạp phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 6: Văn hóa cổ đại, Giáo án Lịch sử 6 bài 6: Văn hóa cổ đại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn