Giáo án Lịch sử 6 bài 7: Ôn Tập

4 34 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:25

Bài ÔN TẬP A / Mục tiêu học: K.thức: HS nắm kiến thức phần lịch sử giới cận đại - Sự xuất người trái đất - Các giai đoạn p.triển thời nguyên thuỷ thông qua lao động sản xuất - Các quốc gia cổ đại - Những thành tựu văn hoá lớn thời cổ đại, tạo sở cho việc học tập phần lịch sử DT Kỹ năng: Bồi dưỡng kỹ quan sát, bước đầu tập so sánh xác định điểm chuẩn 3.Thái độ: Bước đầu ý thức tìm hiểu L.sử giới cổ đại B/ Chuẩn bị: GV: Lược đồ giới cổ đại, tranh ảnh công trình giới nghệ thuật HS: Đọc trả lời câu hỏi C Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận, thực hành D/ Tiến trình dạy: I ổn định tổ chức: (1’) II Kiểm tra cũ: (5’) * Câu hỏi:Nêu thành tựu văn hoá quốc gia cổ đại phương Đông? * Đáp án: Hiểu biết thiên văn, làm lịch Sáng tạo chữ a,b,c.các ngành khoa học: sử học, toán , vật lý Triết học Nghệ thuật sân khấu ( bi, hài kịch ).Kiến trúc điêu khắc có nhiều kiệt tác III Bài mới: Chúng ta tìm hiểu xong phần L.sử giới cổ đại, em nắm nét xã hội loài người từ xuất đến cuối thời cổ đại Các em biết loài người lao động chuyển biến ntn, để đưa xã hội tiến lên xây dựng quốc gia giới Đồng thời sáng tao nên thành tựu văn hoá quý giá để lại cho đời sau Tiết học hôm điểm lại nét * Hoạt động 1: 1/ Dấu vết người tối cổ - GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức học ( vượn người) phát ? Những dấu vết người tối cổ ( vượn người) đâu ? phát đâu? Thời gian - GVKL: Ở địa điểm: ? Căn vào đâu để thấy người tối cổ xuất +Đông phi địa điểm ( Hài cốt)? + Đảo Gia va - GV gọi HS lên lược đồ địa điểm đồ +Gần Bắc kinh (TQ) ? Người tối cổ chuyển thành người tinh khôn vào thời - Thời gian: - triệu năm gian nào? Nhờ đâu? trước vạn năm trước Người tối cổ khôn > người tinh nhờ lao động sản xuất ? Người tinh khôn khác người tối cổ điểm nào? (- Con người: dáng thẳng trán cao…như người ngày - Công cụ sản xuất: đá, tre, gỗ, đồng - Tổ chức xã hội: theo thị tộc, biết làm nhà, chòi….) ? em có nhận xét cơng cụ này? ( Đa dạng, nhiều nguyên liệu khác nhau.) ? Hãy kể tên số loại cơng cụ đồ dùng ( Rìu, cuốc, giáo, mác, liềm, đồ trang sức…) ? Tổ chức xã hội người tinh khôn nào? ( Thị tộc.) 2/ Những điểm khác người tinh khôn người tối cổ thời nguyên thuỷ? - Giữa người tối cổ người tinh khơn có khác hình dáng, sống, chế tạo công cụ lao động Ta thấy vai trò lao động tiến hố từ vượn thành người ? Thời cổ đại có quốc gia lớn (P.Đông, P.Tây)? 3/ Những quốc gia cổ đại lớn: - GV cho HS lên đồ - P.Đông: Ai cập, Lưỡng hà, Ân độ Trung Quốc ? Nêu tầng lớp xã hội thời cổ đại? - P.Tây: Hi lạp, Rô ma * Tầng lớp XH chính: + Q tộc Nơng dân cơng xã - GVKL: + Quý tộc, chủ nô đại diện cho giai cấp thống nô lệ ( p.Đông ) trị + Nông dân công xã, nô lệ đại diện cho giai cấp bị trị ? Về thể chế nhà nước, nhà nước phương.Đơng nhà nước p.Tây có nhiều điểm khác Em khác đó? ( Nhà nước cổ đại - p.Đông: Quân chủ chuyên chế P.Tây: Chiếm hữu nô lệ ( chủ nô, nô lệ) ? Kể tên thành tựu văn hoá lớn thời cổ đại? ( + Chữ: Tượng hình, chữ a,b,c , chữ số… + Các ngành khoa học: toán, vật lí, thiên văn, sử, địa… + Nhiều cơng trình nghệ thuật lớn: tháp Ai cập, thành Ba bi lon ) ? Từ thành tựu trên, em có nhận xét văn minh thời cổ đại? ( Là thành tựu văn hoá quý giá người xưa, thể lực trí tuệ lồi người…) - GVKL toàn bài: Trong phần L.sử giới, em tìm hiểu tiết Cần năm vững nội dung vừa ơn - Lồi người xuất trái đất ntn? vai trò lao động trình chuyển biến người từ buổi đầu sơ khai đến tiếp cận với thời kì xuất quốc gia - Sự hình thành đặc điểm quốc gia cổ đại p Đơng - Sự hình thành đặc điểm quốc gia cổ đại p.Tây - Những thành tựu văn hoá thời cổ đại + Chủ nô, nô lệ.( p Tây) - Nhà nước cổ đại p.đông: quân chủ chuyên chế (vua đứng đầu) - Nhà nước cổ đại p.tây:chiếm hữu nô lệ Gồm tầng lớp: Chủ nô, nô lệ 4/ Những thành tựu lớn thời cổ đại: IV/ Củng cố: (2’) * Bài tập: GV phát phiếu Khoanh tròn vào trước câu trả lời mà em cho A- Khoảng vạn năm trước đây, nhờ LĐ sản xuất, người tối cổ trở thành người tinh khơn § B- Nhà nước cổ đại phương Đông nhà nước quân chủ chuyên chế Đ C- Nhà nước cổ đại phương Tây nhà nước chiếm hữu nô lệ Đ D- Người phương Đông sáng tao chữ a, b, c S Đ- Kim tự tháp Ân độ kỳ quan giới S V/ Hướng dẫn học nhà chuẩn bị mới: (2’) - Học trả lời câu hỏi từ -> - Chuẩn bị sau :xem lại kện lịch sử tiêu biểu tiết sau làm tập lịch sử E Rút kinh nghiệm: ... lệ ( p.Đông ) trị + Nông dân công xã, nô lệ đại diện cho giai cấp bị trị ? Về thể chế nhà nước, nhà nước phương.Đông nhà nước p.Tây có nhiều điểm khác Em khác đó? ( Nhà nước cổ đại - p.Đông: Quân... chuẩn bị mới: (2’) - Học trả lời câu hỏi từ -> - Chuẩn bị sau :xem lại kện lịch sử tiêu biểu tiết sau làm tập lịch sử E Rút kinh nghiệm: ... khôn vào thời - Thời gian: - triệu năm gian nào? Nhờ đâu? trước vạn năm trước Người tối cổ khôn > người tinh nhờ lao động sản xuất ? Người tinh khôn khác người tối cổ điểm nào? (- Con người: dáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 7: Ôn Tập, Giáo án Lịch sử 6 bài 7: Ôn Tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn