Giáo án Lịch sử 6 bài 7: Ôn Tập

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:25

Bài : ÔN TẬP A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: HS nắm: kiến thức lịch sử giới cổ đại - Sự xuất loài người trái đất - Các giai đoạn ptriển người thời nguyên thuỷ - Các quốc gia cổ đại, thành tựu văn hóa thời cổ đại 2.Kỹ : Bồi dưỡng kỹ khái quát so sánh cho HS 3.Tư tưởng, tình cảm, thái độ : - HS thấy rõ vai trò lao động lịch sử phát triển người - Trân trọng thành tựu văn hóa rực rỡ thời cổ đại B THIẾT BỊ TÀI LIỆU DẠY HỌC: GV: Lược đồ lịch sử giới cổ đại, Tranh ảnh cơng trình nghệ thuật HS: SGK, ghi đồ dùng học tập C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC: Ổn định: Kiểm tra cũ: Hãy nêu thành tựu văn hóa quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây Kể tên kỳ quan văn hóa giới thời kỳ cổ đại ? Dạy học Giới thiệu : Khái quát chung chương trình lịch sử giới cổ đại vừa học để vào HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT HĐ 1: Nhóm – Cá nhân: Những dấu vết người tối cổ phát GV? Những dâu vết người tối cổ phát hiện: đâu? Đông Phi, Nam Phi, Châu Á HS: Đông Phi, Nam Phi, Châu Á GV? Điểm khác người tinh khôn * Điểm khác nhau: người tối cổ - Xuất Hs quan sát lại hình SGK tượng đầu người tối cổ - Hình dáng tượng đầu người tinh khôn - Công cụ đá - Hãy so sánh diểm giống khác - Công cụ đồng HS thảo luận nhóm - Bầy GV gợi ý xuất … - Thị tộc + Về người hình dáng… + Về cơng cụ lao động người tối cổ sử dụng? người tinh khôn + Về tổ chức xã hội : - Bầy - Thị tộc GV hướng dẫn HS lập bảng so sánh → nhóm đưa ý kiến GV? Thời cổ đại có quốc gia lớn nào? 3.Thời cổ đại có quốc gia lớn nào? Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung GV hướng dẫn HS xem lược đồ quốc gia cổ đại Quốc, (Hình 10) Hylạp Rôma Phương Đông : (Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Các tầng lớp xã hội thời cổ đại: Quốc) Phương Đông: Quý tộc + nông dân công xã + Phương Tây: Hylạp Rôma nô lệ GV? Các tầng lớp xã hội thời cổ đại: Phương Tây: Chủ nô nô lệ HS: Các tầng lớp quốc gia cổ đại phương Đông: Quý tộc + nông dân công xã + nô lệ - Các quốc gia cổ đại phương Tây có tầng lớp xã hôi 5.Các loại nhà nước thời cổ đại : nào: Chủ nô nô lệ - Chuyên chế - Dân chủ + chủ nô GV? Các loại nhà nước thời cổ đại: - Nhà nước cổ đại phương Đơng nhà nước gì? - Nhà nước cổ đại phương Tây nhà nước g? Các thành tựu văn hóa - Hội đồng 500 gì? Riêng Rôma quyền lãnh đạo đất nước đổi dần từ - Tìm lịch: Lịch âm lịch dương kỷ I TCN → kỷ V theo thể chế quân chủ - Chữ viết: chữ tượng hình Ai Cập Trung Quốc GV? Những thành tựu văn hóa thời cổ đại: - Những thành tựu văn hóa quốc gia cổ đại - Toán học: giỏi số học hình học tì số 0, số pi = 3,14 phương đơng gì? - Kiến trúc: Kim Tự Tháp Ai Cập, thành HS: Nêu thành tựu văn hóa Papilon GV? Có cách tính lịch? - Phương Tây: sáng tạo lịch HS: Có cách GV? Thành tựu khoa học kỹ thuật họ gì? Sáng tạo bảng chữ : abc GV? Thành tựu văn hóa, k.trúc,của quốc gia - Khoa học rực rỡ : Toán học, Vât lý, Sử, Địa, Triết, … nào? - Về kiến trúc: Đền Pac tê nông, đầu trường Cô HS: Trả lời thành tựu kiến trúc HS: Đánh giá thành tựu văn hóa lớn thời cổ li dê, tượng thần vệ nữ… đại : -Thời cổ đại, lồi người đạt thành tựu văn hóa, phong phú, đa dạng lĩnh vực 4.Củng cố: Làm tập trắc nghiệm 5.Hướng dẫn học tập: Học theo nội dung câu hỏi SGK Chuẩn bị 8: Chuẩn bị tranh thời cổ đại nước ta ... Phương Tây: sáng tạo lịch HS: Có cách GV? Thành tựu khoa học kỹ thuật họ gì? Sáng tạo bảng chữ : abc GV? Thành tựu văn hóa, k.trúc,của quốc gia - Khoa học rực rỡ : Toán học, Vât lý, Sử, Địa, Triết,... hội thời cổ đại: Phương Tây: Chủ nô nô lệ HS: Các tầng lớp quốc gia cổ đại phương Đông: Quý tộc + nông dân công xã + nô lệ - Các quốc gia cổ đại phương Tây có tầng lớp xã 5.Các loại nhà nước... thành tựu văn hóa - Hội đồng 500 gì? Riêng Rơma quyền lãnh đạo đất nước đổi dần từ - Tìm lịch: Lịch âm lịch dương kỷ I TCN → kỷ V theo thể chế quân chủ - Chữ viết: chữ tượng hình Ai Cập Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 7: Ôn Tập, Giáo án Lịch sử 6 bài 7: Ôn Tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn