Giáo án Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

3 37 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:24

Bài THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA A.Mục tiêu học: Sau học xong học, HS cần: Kiến thức: - Thây từ xa xưa, đất nước ta có người sinh sống - Trải qua hàng chục vạn năm lao động , người tối cổ chuyển dần thành Người tinh khôn - Việc chế tác đá, cải tiến công cụ giai đoạn phát triển Tư tưởng: - HS ý thức lịch sử lâu đời nước ta - Vai trò lao động hoàn thiện người thúc đẩy phát triển xã hội Kĩ năng: - Hoµn thành kĩ quan sát , nhận xét bước đầu biết so sánh B Chuẩn bị GV HS - Bản đồ Việt Nam ghi rõ địa danh phát dấu tích người nguyên thủy theo giai đoạn phát triển - Bộ mẫu phục chế công cụ đá thời nguyên thủy tranh ảnh phù hợp - Tranh ảnh, tài liệu tham khảo… C Tiến trình dạy-học: Giới thiệu mới: Cũng số nước giới, nước talịch sử lâu đời, trải qua thời kì xã hội nguyên thủy cổ đại Các thời kì diễn nào? Bài học hơm giúp tìm hiểu vấn đề Dạy học mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức cần đạt Những dấu tích người tối Hoạt động 1: GV cần cho HS nắm cổ tìm thấy đâu? dấu tích (Cái lại thời xa xưa ,của khứ tương đối xa) ?Nhắc lại đăc điểm người tối cổ - Phát nhiều di tich Trước hết, GV mô tả cảnh quan thời nguyên Người tối cổ nhiều nơi đất thủy nước ta, qua khẳng định: người nguyên thủy chủ yếu sống dựa vào thiên nhiên nước ta: Lạng Sơn, Thanh Hóa, nên địa hình, khí hậu thuận lợi cho Đồng Nai sống họ ? Những dấu tích người tối cổ tìm thấy đâu đất nước ta ? Đó dấu tích Hoạt động 2: - GV nêu câu hỏi người tối cổ, HS dựa vào SGK để trình bày GV bổ sung, hồn thiện Hoạt động GVcho HS đọc phần lại SGK ?: Những địa điểm tìm thấy dấu tích người tối cổ Qua địa điểm tìm thấy , em có nhận xét gì? Khi HS phát biểu, GV lược đồ địa điểm có dấu tích người tối cổ, gợi ý cho HS biết trả lời câu hỏi, nhận xét GV tóm tắt KL: Hoạt động 4: GV giới thiệu: Trải qua thời gian dài hàng chục vạn năm, khoảng thời gian từ 2-3 vạn năm cách ngày nay, Người tối cổ chuyển thành người tinh khôn… Hoạt động GV yêu cầu HS làm việc với SGK, phân cơng nhóm 1-2 trả lời câu hỏi Các nhóm khác theo dõi bổ sung… ?: Những địa điểm có dấu tích người tinh khơn giai đoạn đầu? Em có nhận xét qua việc phát thêm địa điểm này? - Nhóm1: Nêu địa điểm nhận xét vùng cư trú - Nhóm 2: Nêu nhận xét cơng cụ HS dựa vào SGK gợi ý GV thảo luận, trình bày kết GV lược đồ ?: Em nêu công cụ chủ yếu họ? Quan sát hình 19,20 cho nhận xét em? Sau đặt câu hỏi, GV treo hình 19, 20 lên Ở giai đoạn đầu, Người tinh khôn sống nào? - Từ 3-2 vạn năm cách ngày nay, Người tối cổ chuyển biến thành Người tinh khôn… - Địa điểm: Mái đá Ngườm ( Thái Nguyên), Sơn Vi ( Phú Thọ), Lai Châu, Bắc Giang, Nghệ An… - Công cụ: Bằng ghè đẽo thô sơ Giai đoạn phát triển Người tinh khơn có mới? - Cơng cụ đá cải tiến, mài sắc nhọn Ngồi có cơng cụ Xương, Sừng… - Đã biết làm đồ gốm bảng, gợi ý HS quan sát giúp HS nhận biết HS dựa vào SGK hình ảnh trả lời, GV nhận xét, bổ sung KL: Hoạt động 6: GV yêu cầu HS đọc mục SGK, GV nêu sơ lược thời gian địa điểm ( lược đồ) có dấu tích sinh sống Người tinh khôn giai đoạn phát triển ?: Ở giai đoạn Người tinh khơn có điểm mới? GV hướng dẫn HS tìm ý SGK quan sát hình 20 , 21, 22, 23 vật phục chế GV nhắc cho HS ý từ: hang động, mái đá, mài đá, rìu ngắn, rìu có vai, công cụ xương, sừng, đồ gốm… ?: Những tiến chế tác cơng cụ có tác dụng gì? Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: Tóm tắt giai đoạn phát triển Người nguyên thủy đất nước ta Các giai đoạn Thời gian (cách ngày nay) Đặc điểm Người tối cổ Người tinh khôn + Giai đoạn đầu + Gai đoạn phát triển - Bài tập: ?:Tìm hiểu đời sống Người nguyên thủy đất nước ta? Công cụ ... chế tác công cụ có tác dụng gì? Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: Tóm tắt giai đoạn phát triển Người nguyên thủy đất nước ta Các giai đoạn Thời gian (cách ngày nay) Đặc điểm Người tối cổ... Người tối cổ Người tinh khôn + Giai đoạn đầu + Gai đoạn phát triển - Bài tập: ?:Tìm hiểu đời sống Người nguyên thủy đất nước ta? Công cụ ...sống họ ? Những dấu tích người tối cổ tìm thấy đâu đất nước ta ? Đó dấu tích Hoạt động 2: - GV nêu câu hỏi người tối cổ, HS dựa vào SGK để trình bày GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta, Giáo án Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn