Giáo án Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

4 40 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:24

PHẦN II LỊCH SỬ VIỆT NAM CHƯƠNG I: BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA Bài THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NỨƠC TA A Mục tiêu học - Giúp H biết đất nước ta từ thời xa xưa có người sinh sống Trải qua hàng chục vạn năm NTC -> NTK Qua quan sát công cụ lao động giúp H hiểu, phân biệt giai đoạn phát triển khác người - Bồi dưỡng cho H ý thức lịch sử lâu đời dân tộc, lao động xây dựng xã hội - Rèn luyện cách quan sát, nhận xét bước đầu biết so sánh B Các phương tiện dạy học - G Biểu đồ Bắc Việt, vật phục chế - H: SGK C Tiến trình dạy học Kiến thức bản: Bài học Cũng số giới, nước talịch sử lâu đời, trải qua thời kỳ xã hội nguyên thuỷ xã hội cổ đại Tiết học giúp em nắm giai đoạn đầu lịch sử dân tộc ta (1) Những dấu tích người tối cổ tìm thấy đâu? H đ dạy H đ học Ghi bảng * G sử dụng biểu đồ Việt Nam giới thiệu Quan sát cảnh quan vùng liên quan: đặc biểu đồ điểm vùng núi phía Bắc, Tây Bắc: rậm nghe rạp, nhiều sơng ngòi, đặc biệt sơng G giới Hồng sơng Cửu Long khí hậu mưa thiệu nắng nhiều thảo - điều kiện tự nhiên ta có luận đặc điểm gì? Tại thực trạng cảnh quan lại cần thiết đời sống người nguyên thuỷ => Nhấn mạnh: điều kiện tự nhiên thuận lợi đời sống người nguyên thuỷ -> sống xã hội sớm người * Yêu cầu H quan sát H18 – 19 SGK -> Quan sát xác định vị trí Thẩm Khuyên – Hai, H 18 – núi Đo biểu đồ? 19 - em biết NTC => NTC xác định - Cách 40 – 30 vạn năm người nào? vị t rí - Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai Dựa vào nội dung SGK, NTC xuất địa (Lạng Sơn), núi Đo (Thanh Hoá), nước ta cách năm? Xuân Lộc (Đồng Nai)… điểm - Quan quan sát H24, em có nhận xét Nhận địa điểm sinh sống cuả họ NTC đất xét ta? (2) giai đoạn đầu, người tinh khôn sống thứê nào? - Qua tìm hiểu 3, trải qua thời gian Nghe G - Khoảng – vạn năm trước NTC – NTK? (thời gian dài giảng để tiến hố) * G trình bày q trình tiến hố NTC đất nứơc ta việc mở rộng địa bàn sinh sống: cách – vạn năm - Hãy nêu địa điểm tìm thấy dấu Nêu tên - Địa điểm: mái đá Ngườn (Tây tích NTK nước ta? Xác định địa Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ), Lai lược đồ? điểm Châu, Sơn La … * Yêu cầu H quan sát H 19 – 20 Em thử Quan sát - Cải tiến công cụ: ghè đẽo lưỡi, so sánh công cụ H 19 H 20 có kênh có hình thù rõ khác hai cơng cụ trình hình - Tác dụng: Tăng thức ăn độ chế tác công cụ? Tác dụng nhận G khẳng định: công cụ lao động có hình xét thù rõ ràng => tiến người chế tác công cụ sản xuất, kiếm sống (3) Giai đoạn phát triển cua người tinh khơn có mới? * G trình bày việc cải tiến cong cụ sản Nêu xuất thời gian xuất NTK - Cách 10.000 – 4.000 năm theo - Dựa vào SGK, cho biết giai đoạn SGK NTK sống vùng nào? - Qua tìm hiểu học trước, cho Nhắc lại - Mở rộng địa bàn sinh sống: Hoà biết đâu người ngày tiến bộ? kiểm Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Quỳnh G nhấn mạnh: trình kiếm sống ttra cũ văn (Nghệ An), Hạ Long (Quảng rừng núi, gỗ – đá nhiều, người Ninh)….=> Gọi thời Hồ Bình, khơng thể khơng nghĩ đến việc làm Bắc Sơn để có cơng cụ tốt -> dấu tích để lại thể tiến chủ yếu công cụ đá G cho H quan sát vật phục chế Quan sát - Công cụ nhiều loại đá H2O H21-22-23 yêu cầu nhận xét vật mài lưỡi, có cuốc đá, đồ gốm… tiến rìu mái với rìu ghè đẽo? phục Về hình thức, hiệu lao động: đẹp, cân chế đối, nhiều loại cơng cụ, hình dáng theo ý nhận muốn Mài phải có bàn mài => phát xét minh (làm nhanh) - Theo em, giá trị tiến công cụ đá Thảo Tác dụng: Mở rộng diện tích sản mài gì? giai đoạn có đặc điểm luận xuất, nâng cao dần đời sống so với thời NTC? (chỗ lâu dài, xuất nhóm Sơ kết bài: loại hình cơng cụ Đặc biệt Con người xuất đất nước đồ gốm) ta từ sớm Trải qua quas trình lao động, tiến hố - đặc biệt người ngày ổn định hơn, tiến Củng cố: câu hỏi SGK Hướng dẫn H lập bảng hệ thống giai đoạn phát triển thời nguyên thủy đất nước ta để thấy tiến Thời gian Xuất người 40 – 30 vạn Tối cổ năm Địa điểm Thẩm hai Công cụ Tác dụng Đá, ghè đẽo Chật, thô sơ thức ăn … đập ... tiến Củng cố: câu hỏi SGK Hướng dẫn H lập bảng hệ thống giai đoạn phát triển thời nguyên thủy đất nước ta để thấy tiến Thời gian Xuất người 40 – 30 vạn Tối cổ năm Địa điểm Thẩm hai Công cụ Tác dụng... điểm luận xuất, nâng cao dần đời sống so với thời NTC? (chỗ lâu dài, xuất nhóm Sơ kết bài: loại hình cơng cụ Đặc biệt Con người xuất đất nước đồ gốm) ta từ sớm Trải qua quas trình lao động, tiến... (Tây tích NTK nước ta? Xác định địa Nguyên) , Sơn Vi (Phú Thọ), Lai lược đồ? điểm Châu, Sơn La … * Yêu cầu H quan sát H 19 – 20 Em thử Quan sát - Cải tiến công cụ: ghè đẽo lưỡi, so sánh công cụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta, Giáo án Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn