Giáo án Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

2 44 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:24

BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Kiến thức: HS hiểu nước ta có q trình lịch sử lâu đời, quê hương loài người Người tối cổ chuyển thành người tinh khơn phát triển phù hợp với quy luật 2/ Kỹ năng: Quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét so sánh 3/ Tư tưởng, tình cảm, thái độ - Bồi dưỡng cho HS ý thức tự hào dân tộc trình phát triển lịch sử lâu đời - Trân trọng trình lao động cha ơng để cải tạo người, cải tạo thiên nhiên, phát triển sản xuất, xây dựng sống ngày phong phú tốt đẹp B THIẾT BỊ TÀI LIỆU: GV: Tranh ảnh, vật phục chế HS: SGK, ghi đồ dùng học tập C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: Ổn định: Kiểm tra cũ - Kể tên quốc gia thời cổ đại? - Em nêu thành tựu văn hóa thời cổ đại? Dạy học Giới thiệu mới: Thời xa xưa đất nước ta nơi lồi người họ chuyển thành người tinh khôn Vậy người xuất q trình chuyển biến thành người tinh khơn sa sao? Công cụ họ cải tiến ngày tiến em tìm hiểu qua học hơm HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT HĐ1: Cả lớp – cá nhân 1.Những dấu tích người tối cổ Hs đọc mục trang 22+23 SGk tìm thấy đâu? GV? Nước ta xưa vùng đất nào? - Việt Nam nơi có dấu tích người tối cổ HS: Theo dõi thông tin SGK trả lời sinh sống GV? Người tối cổ người nào? + Ở hang Thẩm Hai, Thẩm Khuyên (Lạng GV? Di tích người tối cổ tìm thấy đâu đất Sơn) người ta tìm thấy nước ta? người tối cổ HS: Ở hang Thẩm Hai, Thẩm Khuyên ( Lạng Sơn), Núi Đọ + Ở núi Đọ (Thanh Hóa), Xuân Lộc (Đồng ( Thanh Hóa), Xuân Lộc ( Đồng nai) Nai) người ta phát nhiều công cụ đá, - GV kết luận ghè đẽo thô sơ - GV hướng dẫn HS xem lược đồ 24 trang 26  VN quê hương GV? Các em có nhận xét địa điểm sinh sống lồi người người tối cổ đất nước ta? HS: Nhận xét Ở giai đoạn đầu người tinh khôn sống nào? HĐ2: Cả lớp – cá nhân - Cách khoảng 3- vạn năm người tối Gv gọi hs đọc mục trang 23 SGK cổ dần trở thành người thinh khôn GV? Người tối cổ trở thành người tinh khơn từ - Di tích tìm thấy ở: Thái Nguyên, đất nước Việt Nam? Thanh Hóa, Nghệ An HS: Cách khoảng 3- vạn năm người tối cổ dần trở thành người thinh khôn GV? Người tinh khôn sống nào? Họ sống đâu? GV? Công cụ sản xuất họ gì? Gv hướng dẫn hs xem hình 19, 20 SGK đưa vật phục chế Hướng dẫn hs so sánh rút nhận xét (công cụ đá ghè đẽo  thức ăn nhiều  sống ổ định hơn) HĐ3: Tìm hiểu giai đoạn phát triển người tinh khơn có -Hs đọc trang 23-24 SGK GV? Những dấu tích người tinh hkơn tìm thấy địa phương đất nước ta? Gv hướng dẫn hs xem hình 21, 22, 23, cơng cụ phục chế Thảo luận : Em có nhận xét cơng cụ này? HS: Các nhóm nhận xét bổ sung GV: Sơ kết hai giai đoạn thời nguyên thuỷ đất nước ta Gv hướng dẫn HS lập bảng so sánh: Người tối cổ Người tinh khôn Thời gian: 30-40 vạn năm …………… Địa điểm: Lạng Sơn, Thanh Hóa …………… Cơng cụ: Đá thơ sơ …………… - Họ cải tiến việc chế tác công cụ đá Từ ghè đẽo thô sơ đến rìu đá có mài, sắc hơn, dễ lao động  Cuộc sống dần ổn định 3.Giai đoạn phát triển người tinh khơn có mới? - Sống cách từ 12.000 đến 4.000 năm Ở Hòa Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Quỳnh Văn (Nghệ An) - Các công cụ đá phong phú đa dạng Hình thù gọn gàng, biết mài sắc bén - Năng suất lao động cao hơn, sống ổn định cải thiện 4.Sơ kết học: Dấu tích người tói cổ tìm thấy khắp nơi đất nước ta, chứng tỏ Việt Nam nơi lồi người Sau chuyển thành người tinh khôn người cải tiến dần công cụ sản xuất, đời sống họ dần ổn định Giải thích câu nói Bác: Dân ta phải biết sử ta, Cho gốc tích nước nhà Việt Nam Hương dẫn học tập nhà Học bài- trả lời câu hỏi SGK Chuẩn bị mới: Bài ... phương đất nước ta? Gv hướng dẫn hs xem hình 21, 22, 23, cơng cụ phục chế Thảo luận : Em có nhận xét cơng cụ này? HS: Các nhóm nhận xét bổ sung GV: Sơ kết hai giai đoạn thời nguyên thuỷ đất nước ta. .. nơi đất nước ta, chứng tỏ Việt Nam nơi lồi người Sau chuyển thành người tinh khôn người cải tiến dần công cụ sản xuất, đời sống họ dần ổn định Giải thích câu nói Bác: Dân ta phải biết sử ta, ... thích câu nói Bác: Dân ta phải biết sử ta, Cho gốc tích nước nhà Việt Nam Hương dẫn học tập nhà Học bài- trả lời câu hỏi SGK Chuẩn bị mới: Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta, Giáo án Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn