Giáo án Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

6 36 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:24

Phần II: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỶ X Chương I : BUỔI ĐẦU LỊCH SỬNƯỚC TA Bài THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA A Mục tiêu học: 1/K.thức: - HS biết đất nước ta có người sinh sống - Trải qua hàng chục vạn năm, người chuyển dần thành người tối cổ, đến người nguyên thuỷ, người tinh khôn - Thông qua quan sát công cụ, giúp HS phân biệt hiểu giai đoạn p.triển người nguyên thuỷ đất nước ta 2/ Kỹ : Rèn cách quan sát nhận xét bắt đầu biết so sánh 3/ Thái độ: Bồi dưỡng Hs ý thức về.L.sử lâu đời đất nước ta, lao động xây dựng xã hội B Chuẩn bị: 1.Thầy: Bản đồ ( lược đồ) VN Tranh ảnh vài chế cơng cụ 2.Trò : Đọc trước trả lời câu hỏi Lược đồ l.sử VN C Phương pháp: Nêu kiện, đàm thoại, phân tích, đánh giá D Tiến trình lên lớp I Ổn định tổ chức: ( 1’ II Kiểm tra cũ:(5’) K.tra việc vẽ lược đồ tập HS III Bài mới:(35’ Chúng ta vừa tìm hiểu xong phần I : Lịch sử giới từ hôm chuyển sang phần lịch sử Việt Nam Phần lịch sử việt nam lớp học lịch sử nước ta từ bình minh đến đầu kỷ X gồm chương Chúng ta bắt đầu tìm hiểu chương I Chương I : Buổi đầu lịch sử nước ta Ở em biết cách 3-4 triệu năm người tối cổ xuất nhiều nơi giới miền đông châu Phi, đảo Gia - va (In-đô-nê-xi-a) gần Bắc kinh (Trung Quốc)v.v Vậy người tối cổ có sinh sống đất nước ta hay khơng , tìm hiểu tiết Tiết Thời nguyên thuỷ đất nước ta Để xác định có người tối cổ sinh sống hay khơng , người ta dựa vào nguồn tư liệu nhất, tư liệu vật nước ta, tư liệu vật người tối cổ tìm thấy õu ? Chỳng ta tỡm hiu phn I Hoạt động 1(10’) 1/Những dấu tích GV : Treo lược đồ hình 26 phóng to ) Đây lược đồ người tối cổ tìm thấy đâu? số di khảo cổ Việt Nam - thời xa xưa, nước ta vùng rừng núi rậm rạp với nhiều hang động, mái đá, nhiều sơng suối, có vùng ven biển dài, khí hậu mùa nóng lạnh rõ rệt, thuận lợi cho sống cỏ, muông thú người Cảnh quan thiên nhiên cần thiết người nguyên thuỷ ? Tại thực trạng cảnh quan lại cần thiết - Điều kiện tự nhiên nước người nguyên thuỷ? ta thuận lợi cho sống người nguyên thuỷ ( Vì sống chủ yếu dựa vào thiên nhiên.) -Cho H/ S đọc đoạn đầu (2 dòng) SGK trang 23 - GV: Cùng với nhà khảo cổ giới phát dấu vết người tối cổ Đông Phi, gần Bắc Kinh, đảo Gia va VN vào năm 60-65 nhà khảo cổ học phát di tích người tối cổ ? Người Tối cổ người nào? ( Sống cách 3-4 triệu năm, biết chi sau, dùng hai chi trước để cầm nắm biết sử dụng đá, cành làm cơng cụ Còn đấu tích loài vượn; trán thấp, mày cao, xương hàm chồi phía trước… người có lớp lơng bao phủ…) - Tìm thấy di tích người tối ? Vậy việt nam ta có dấu tích người tối cổ hay cổ cách 40-30 vạn năm không ? ( gọi H đọc SGk Từ “ Vào năm 1960-1965 đến hết phần 1) ? ỞViệt Nam ta tìm thấy dấu vết người tối cổ đâu, họ sống vào thời gian ? H dựa vào Sgk để trả lời GV giảng theo SGK: Chỉ đồ địa điểm có dấu tích người tối cổ Các di tích có niên đại từ 40-30 vạn năm ( Giải thích biết ) ( Ghi ) - Cho H quan sát hình 18: Răng người tối cổ : Những răg vừa có đặc điểm người lại có đặc điểm vượn ( người ta thường gọi người tối cổ người vượn ) - Cho H quan sát hình 19 : Đó ảnh chụp rìu đá tìm thấy núi đọ ( hố ) : cơng cụ đá ghè đẽo thơ sơ dùng để chặt - cho H quan sát rìu thơ núi Đọ ( vật phục chế ) vật phục chế đá mà chất liệu khác phục chế giống y hình thù rìu thơ tìm thấy núi Đọ ? Em có nhận xét rìu thơ ? H ghè đẽo qua loa có đầu gần tròn để cầm , đầu nhọn, sắc để chặt ? Nhìn lược đồ, em có nhận xét địa điểm sinh sống người tối cổ đất nước ta? ( Trên khắp đất nước từ Bắc đến Nam tập chung chủ yếu Bắc Bắc trung - GV đồ) Những dấu tích tìm thấy chưa nhiều cho khẳng định : Việt Nam quê hương loài người - nhà khảo cổ hi vọng tương lai phát thêm dấu tích xa phong phú người tối cổ Việt nam GV( chuyển ý ) Ở em biết , sống người tối cổ bấp bênh “ ăn lông , lỗ ” kéo dài hàng triệu năm, bước phát triển lên họ trở thành người tinh khôn, xương người tinh khơn có niên đại sớm vào khoảng vạn năm + Răng người tối cổ hang Thẩm khuyên, thẩm hai ( lạng Sơn ) + Công cụ đá ghè đẽo Núi Đọ, Quan yên ( Thanh Hoá)Xuân Lộc ( Đồng Nai) - Việt Nam quê hương lồi người trước tìm thấy hầu khắp châu lục Vậy nước ta, giai đoạn đầu người tinh khôn, họ sống , chuyển sang phần 2/ giai đoạn đầu người Hoạt động 2: ( 12’) GV.Trải qua hàng chục vạn năm lao động, Những người tối cổ mở rộng dần vùng sinh sống nhiều nơi …Kéo lèng ( lạng sơn) Có nghĩa nơi nhà khảo cổ tìm thấy dấu tích người tối cổ có niên đại muộn hàng chục vạn năm so với Thẩm Khuyên, Thẩm hai, núi đọ , quan yên… H : ( đọc SGK từ “ Họ cải tiến dần ”-> hết phần 2) ? Người tối cổ trở thành người tinh khôn từ đất nước ta ? ? Dấu tích người tinh khơn tìm thấy đâu? H ( trả lời theo SGK) GV ( sử dụng lược đồ ) dấu tích người tinh khơn tìm thấy Mái đá ngườm ( thái nguyên ) Sơn Vi ( phú thọ) nhiều nơi khác thuộc lai châu , sơn la, Bắc Giang , hoá , nghệ An - Sơn la, Các nhà khảo cổ học tìm thấy di người tinh khơn Mộc Châu, n châu,có niên đại thời với di sơn vi, Hồ Bình GV ( Cho H quan sát hình 20: Đây công cụ chặt người tinh khôn giai đoạn đầu tìm thấy Nậm Tum ( lai Châu ) ? Em so sánh công cụ với cơng cụ người tối cổ hình 19 rút nhận xét ? H Vẫn cơng cụ đá ghè đẽo hình thù rõ ràng GV Như vào khoảng 3-2 vạn năm trước nước ta xuất người tinh khôn giai đoạn đầu, công cụ họ đá ghè đẽo tiến người tối cổ chỗ có hình thù rõ ràng , sắc bén hơn, họ kiếm nhiều thức ăn hơn, sống ổn định -> dân số đông hơn, họ mở rộng dần vùng sinh sống nhiều nơi hơn, hầu khắp miền Bắc Bắc trung nước ta ( chuyển ý ) Vậy giai đoạn sau phát triển hơn, người tinh khơ có mới, chuyn sang phn Hoạt động 3: (10) GV Sử dụng lược đồ Công cụ sản xuất cải tiến với việc dùng tinh khôn sống nào? - Khoảng 3-2 vạn năm trước đây, người tối cổ dần trở thành người tinh khôn - Dấu tích tìm thấy mái Đá ngườm ( Thái Nguyên)Sơn Vi ( Phú Thọ ) Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hố, Nghệ An - Cơng cụ đá ghè đẽo có hình thù rõ ràng làm tăng thêm nguồn thức ăn 3/ Giai đoạn phát triển người tinh khơn có mới? nhiều loại đá khác Hàng loạt hang động, mái đá có dấu vết người tinh khôn sinh sống …đến 4000 năm ? Những dấu tích người tinh khơn ngun thuỷ tìm thấy địa phương đất nước ta ? GV Ở người tinh khơn ngun thuỷ sống cách từ 12000 đến 4000 năm ? Ở di người ta tìm thấy ? H Công cụ đá mài lưỡi, công cụ xương, Bằng sừng, lưỡi cuốc đá, đồ gốm… GV (Cho H quan sát hình 21,22,23) Hình 21: Rìu đá Hồ Bình Hình 22: Rìu đá Bắc Sơn Hình 23: Rìu đá Hạ Long - ( cho H quan sát tiếp vật phục chế : Rìu đá mài bên Bắc Sơn ) ? Em cho biết rìu đá có điểm tiến rìu đá hình 19,20 ? H Đều mài lưỡi, nhẵn, sắc GV công cụ đá người tinh khôn cách ngày 12000 đến 4000 năm, mài lưỡi đặc biệt rìu ngắn có vai ngày nhiều ( rìu đá Hạ Long ) người ta dùng đoạn tre hay gỗ, chẻ đầu kẹp vào đầu phía cơng cụ đá buộc chặt lại để chặt , sức chặt mạnh ? Theo em lại có tiến ? (H thảo luận ) H Trong trình lao động , người ln sáng tạo để nâng cao hiệu lao động ?Em cho biết giá trị tiến ? H Tạo điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao dần sống ?Vậy theo em, giai đoạn phát triển, người tinh khơn có điểm ? H - Xuất kĩ thuật mài đá - Ngồi cơng cụ đá có thêm cơng cụ xương, sừng - Họ biết làm đồ gốm lưỡi cuốc đá GV Với công cụ đá cải tiến sắc bén hơn, sống người thời kỳ ổn định , Không họ kiếm nhiều thức ăn tự nhiên mà họ biết trồng trọt chăn ni số người đơng -Tìm thấy hàng loạt dấu vết người ngun thuỷ Hồ Bình, Bắc sơn (L.Sơn), Quỳnh Văn (Nghệ An) Hạ Long (Q.Ninh) Bàu tró ( Quảng Bình) - Công cụ đá mài lưỡi, công cụ xương, sừng , lưỡi cuốc đá, đồ gốm thêm, quan hệ xã hội bắt đầu hình thành, sống tinh thần người phong phú hơn, tìm hiểu cụ thể tiết sau H ( đọc câu thơ Bác Hồ ) GV ( đọc lại ) ? Em hiểu câu nói Bác Hồ ? GV Người Việt nam phải biết lịch sử Việt nam, biết rõ trình phát triển qua giai đoạn “ Cho tường gốc - Tạo điều kiện mở rộng tích nước nhà Việt nam ”để hiểu rút kinh nghiệm sản xuất, nâng cao dần khứ, sống tốt đẹp hướng tới tương sống lai rực rỡ IV Củng cố kiểm tra đánh giá: (2’) ? Em lược đồ địa điểm nhà khảo cổ tìm thấy dấu tích người tối cổ ? Bài tập: ( HĐN) Lập bảng hệ thống giai đoạn p.triển người nguyên thuỷ đất nước ta (Theo mẫu) Các giai đoạn Thời gian Địa điểm Cơng cụ Người tối cổ 30-> 40 vạn L.Sơn, T.Hoá, Đồng Nai Đá ( ghè, đẽo) năm Người tinh -> vạn năm Thái Ngun, Phú Thọ, Đá (ghè, đẽo có khơn (G.đoạn Thanh Hố, Nghệ An hình thù rõ ràng.) đầu) Người tinh 10 -> nghìn Lạng Sơn, Nghệ An, Đá mài, xương, khơn (G.đoạn năm Quảng Ninh, Quảng Bình sừng, đồ gốm sau) V Hướng dẫn học làm nhà: (1’) - Học cũ, Nắm vững giai đoạn phát triển người nguyên thuỷ - Đọc trước trả lời câu hỏi SGK E Rút kinh nghiêm: ... đánh giá: (2’) ? Em lược đồ địa điểm nhà khảo cổ tìm thấy dấu tích người tối cổ ? Bài tập: ( HĐN) Lập bảng hệ thống giai đoạn p.triển người nguyên thuỷ đất nước ta (Theo mẫu) Các giai đoạn Thời. .. nhọn, sắc để chặt ? Nhìn lược đồ, em có nhận xét địa điểm sinh sống người tối cổ đất nước ta? ( Trên khắp đất nước từ Bắc đến Nam tập chung chủ yếu Bắc Bắc trung - GV đồ) Những dấu tích tìm thấy... khơng , người ta dựa vào nguồn tư liệu nhất, tư liệu vật nước ta, tư liệu vật người tối cổ tìm thấy đâu ? Chỳng ta tỡm hiu phn I Hoạt động 1(10) 1/Nhng dấu tích GV : Treo lược đồ hình 26 phóng to
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta, Giáo án Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn