Giáo án Lịch sử 6 bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

4 28 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:23

Bài ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA A Mục tiêu học: 1/ K.thức: HS hiểu ý nghĩa quan trọng đỏi đ/sống vật chất người nguyên thuỷ thời Hoà Bình- Bắc Sơn Ghi nhận tổ chức xã hội người nguyên thuỷ ý thức nâng cao đ/sống tinh thần họ 2/ Kỹ năng: Rèn kỹ nhận xét , so sánh 3/ Thái độ:Bồi dưỡng cho Hs ý thức lao động tinh thần cộng đồng B Chuẩn bị: Thầy: Tranh ảnh, vật phục chế Trò : Đọc trước C Phương pháp: Nêu kiện, phân tích, đàm thoại, đánh giá D Tiến trình lên lớp : I.ổn định tổ chức.( 1’) II Kiểm tra cũ: (5’) * Câu hỏi: ? Nêu giai đoạn phát triển người nguyên thuỷ đất nước ta (Thời.gian, địa điểm, công cụ) * Đáp án: - Giai đoạn người tối cổ: Cách ngày 30-40 vạn năm, công cụ đá nghè đẽo thơ sơ.Tìm thấy núi Đọ, Quan n( Thanh Hoá ), Xuân Lộc ( Đồng Nai ) - Giai đoạn người tinh khơn: Cách ngày khống 3-2 vạn năm Công cụ chủ yếu kà đá, ghè đẽo thô sơ có hình thù rõ ràng rìu bàng đá cuội tìm thấy mái đá Ngườm (Sơn Vi ) - Giai đoạn người tinh khôn phát triển: cách ngày 12000- 4000 năm công cụ đá mài sắc: Rìu có vai cơng cụ sừng, xương… III Bài mới.(35’) Thời nguyên thuỷ đất nước ta trải qua giai đoạn: người tối cổ, người tinh khôn giai đoạn đầu giai đoạn p.tiển giai đoạn đánh dấu việc chế tác cơng cụ sản xuất người ngun thuỷ Ngồi việc chế tác công cụ đẻ nâng cao đ/sống vật chất , người nguyên thuỷ ý đến đời sống tinh thần thời Bắc Sơn, Hồ Bình, Hạ Long đời sống tinh thần vật chất họ Chúng ta tìm hiểu học hơm *Hoạt động 1:( 12’) 1/ Đời sống vật chất: - GV giảng theo SGK… ? giai đoạn người nguyên thuỷ công cụ chủ yếu họ làm ( Bằng đá -> người ngun thuỷ ln tìm cách cải tiến cơng cụ lao động.) - GV: giai đoạn sau công cụ cải tiến ? Em cải tiến ( Ghè đẽo thơ sơ-> mài mỏng-> sắc hơn-> đẹp hơn.) - Gv giảng SGK - Người ngun thuỷ ln tìm cách cải tiến cơng cụ lao động, công cụ chủ yếu đá + Thời Vi Sơn: rìu, ghè đẽo + Thời Hồ Bình, Bắc Sơn: rìu mài, bơn chày - HS quan sát H25 miêu tả nhận xét ? Công cụ đồ dùng quan trọng ( Công cụ đá mài vát bên, có chi tra cán, chày tinh sảo hơn…Đồ gốm phát minh quan trọng nhất.) - Ngoài họ dùng tre, gỗ, xương, sừng đặc biệt đồ ? Việc làm đồ gốm có khác so với việc làm công cụ gốm đá (Đất-> nặn-> nung => Chứng tỏ công cụ sản xuất cải tiến Đời sống người nguyên thuỷ nâng cao hơn…) ? Những điểm công cụ sản xuất thời Hồ Bình, Bắc Sơn ( Đồ đá tinh sảo hơn.) - GV giảng theo SGK - Họ biết trồng trọt rau, đậu, bầu bí…biết chăn ni chó, lợn… ? ý nghĩa việc trồng trọt chăn nuôi ( Con người tự tạo lương thực, thức ăn cần thiết, sống ổn định hơn, phụ thuộc vào thiên nhiên.) - GV giảng SGK - Họ sống chủ yếu hang động, mái đá, làm túp lều lợp - GVKL: Đến thời Hồ Bình, Bắc Sơn, người ngun cỏ thuỷ biết cải tiến công cụ với nhiều loại, nhiều nguyên liệu khác nhau, làm đồ dùng cần thiết, biết chăn nuôi trồng trọt, làm lều lợp cỏ * Hoạt động 2: ( 11’) 2/ Tổ chức xã hội - GV giảng theo SGK " Từ đầu… nơi" ?Tại biết người sinh sống - Người nguyên thuỷ sống định cư nơi thành nhóm vùng thuận (Hang động có lớp vỏ sò dày 3-> m ) tiện, định cư lâu dài nơi - GV giảng: số người đơng có quan hệ với - GV lấy dẫn chứng so sánh với gia đình - GV ghi bảng theo cột Quan hệ nhóm gốc huyết thống / \ / thị tộc mẹ ->mẫu hệ - GV: Chế độ thị tộc mẫu hệ tổ chức xã hội lồi người, lúc vị trí người phụ nữ xã hội gia đình ( thị tộc) quan trọng ( kinh tế hái lượm săn bắn, sống phụ thuộc nhiều vào người phụ nữ ) Trong thị tộc có người đứng đầu để lo việc làm ăn, người mẹ lớn tuổi Lịch sử gọi thời kỳ thị tộc mẫu hệ - GVKL: Thời Hồ Bình, Bắc Sơn người ngun thuỷ sống thành nhóm (cùng huyết thống) nơi ổn định, tôn vinh người mẹ lớn tuổi làm chủ Đó thời kỳ thị tộc mẫu hệ * Hoạt động 3: ( 11’) - GV cho HS quan sát tranh H 26 ? Có loại hình nào, dùng để làm ( Vòng tai, khun tai đá, dùng để trang sức ) - Quan hệ xã hội hình thành, người họ hàng chung sống với nhau, tôn người mẹ lớn tuổi làm chủ gọi chế độ thị tộc mẫu hệ 3/ Đời sống tinh thần: - Họ biết làm đồ trang sức vỏ ốc xuyên lỗ, vòng tay, khuyên tai đá, chuỗi hạt đất nung ? Theo em, xuất đồ trang sức có ý nghĩa ( Cuộc sống vật chất người ngày ổn định, sống tinh thần phong phú hơn, họ có nhu cầu làm đẹp…) - Họ có khiếu thẩm mĩ, biết - HS quan sát H 27 - miêu tả hình nói lên điều vẽ hang đá, hình mơ ( Mối quan hệ gắn bó mẹ con, anh em => quan hệ thị tả sống tinh thần tộc) - Họ có quan niệm tín ngưỡng (chơn cơng cụ lao động với người chết) - GV giảng SGK ? Việc chơn lưỡi cuốc theo người chết có ý nghĩa ( Người ngun thuỷ Hồ Bình, Bắc Sơn quan niệm rằng, người chết sang giới bên phải lao động.) _ GVKL: Đời sống tinh thần người ngun thuỷ Hồ Bình, bắc Sơn phong phú - GVCC toàn bài: Cuộc sống người nguyên thuỷ Hồ Bình, Bắc Sơn, Hạ long khác nhiều nhờ trồng trọt, chăn nuôi, nên sống ngày ổn định, sống phong phú ( thị tộc mẫu hệ) tốt đẹp Đây giai đoạn quan trọng mở đầu cho bước sau vượt qua thời kỳ nguyên thuỷ IV Củng cố kiểm tra đánh giá : ( 2’) * Bài tập: Điền dấu sai vào ô trống sau Những điểm đời sống vật chất, xã hội tinh thần người ngun thuỷ thời kỳ Hồ Bình, Bắc Sơn, Hạ Long Cơng cụ đá, rìu, ghè đẽo S Cơng cụ rìu mài, đá, bôn chày, tre, gỗ, sừng, xương, gốm Đ Biết chăn nuôi, trồng trọt Đ Quan hệ xã hội thị tộc S Biết làm đồ trang sức Đ V Hướng dẫn nhà: - Học nắm vững nội dung - Đọc trước 10 trả lời câu hỏi SGK E Rút kinh nghiệm: ... sống phụ thuộc nhiều vào người phụ nữ ) Trong thị tộc có người đứng đầu để lo việc làm ăn, người mẹ lớn tuổi Lịch sử gọi thời kỳ thị tộc mẫu hệ - GVKL: Thời Hồ Bình, Bắc Sơn người ngun thuỷ sống. .. hình thành, người họ hàng chung sống với nhau, tôn người mẹ lớn tuổi làm chủ gọi chế độ thị tộc mẫu hệ 3/ Đời sống tinh thần: - Họ biết làm đồ trang sức vỏ ốc xuyên lỗ, vòng tay, khuyên tai đá, chuỗi... Bình, Bắc Sơn quan niệm rằng, người chết sang giới bên phải lao động.) _ GVKL: Đời sống tinh thần người ngun thuỷ Hồ Bình, bắc Sơn phong phú - GVCC toàn bài: Cuộc sống người ngun thuỷ Hồ Bình, Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta, Giáo án Lịch sử 6 bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn