Giáo án Lịch sử 6 bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

2 31 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:23

Bài 9: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: - HS hiểu ý nghĩa quan trọng đổi đời sống vật chất người Việt cổ thời kỳ văn hố Hòa Bình – Bắc Sơn - HS hiểu rõ tổ chức xã hội người nguyên thuỷ ý thức nâng cao đời sống tinh thần họ 2.Kỹ năng: Quan sát tranh ảnh, vật rút nhận xét so sánh 3.Tư tưởng, tình cảm, thái độ: Bồi dưỡng cho HS ý thức lao động tinh thần cộng đồng II.THIẾT BỊ TÀI LIỆU DẠY HỌC: GV: Các công cụ phục chế BGD cấp Hình ảnh tư liệu có liên quan HS: SGK, ghi đồ dùng học tập III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC: Kiểm tra sỉ số: 2.Kiểm tra cũ: - Nêu giai đoạn phát triển thời nguyên thuy nước ta ? (Thời gian, địa điểm chính, cơng cụ chủ yếu ) Dạy học Giới thiệu bài: Người nguyên thuỷ sinh sống nào? Sau GV dẫn dắt vào HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT HĐ1: Cả lớp – Cá nhân: Đời sống vật chất Hs đọc mục trang 27 SGK quan sát hình 25 SGK GV? Trong q trình sinh sớng người ngun thuỷ - Người nguyên thuỷ cải tiến công cụ Việt Nam làm để nâng cao suất lao động? lao động HS: (cải tiến công cụ lao động) GV? Cơng cụ chủ yếu làm gì? HS: Cơng cụ chủ yếu đá - Họ biết làm gốm, tre, gỗ … GV? Công cụ ban đầu người Sơn Vi chế tác nào? HS: (Ghè đẽo, rìu đá.) GV cho HS quan sát vật, vật công cụ quan trọng nhất? - Họ biết trồng trọt chăn nuôi GV? Thời văn hố hồ Bình Bắc Sơn người ngun thuỷ Việt Nam chế tác công cụ nào? GV? Viêc làm gớm có khác so với viêc làm công cụ - Sống hang động, mái đá, túp lều đá? HS: (đất sét, nhào nặn  nung cho cứng) GV? Những điểm công cụ sản xuất thời Hòa Bình- Bắc Sơn gì? HS: Họ biết trồng trọt chăn nuôi GV? Ý nghĩa việc trồng trọt chăn nuôi HS: Cuộc sống ổn định GV? Họ sống đâu? HS: Sống hang động, mái đá, túp lều HĐ2: Cả lớp – cá nhân: GV? Tại biết người thời sống định cư lâu dài nơi? GV liên hệ thực tế: so sành với gia đình  nhu cầu có người huy, tổ chức Quan hệ nhóm Gốc huyết thống Tổ chức xã hội: - Sống thành nhóm -Tổ chức xã hội người nguyên thuỷ chế độ thị tộc mẫu hệ Đời sống tinh thần: Thị tộc Mẹ  mẫu hệ HĐ3: Nhóm – Cá nhân GV cho Hs quan sát hình 26 SGK Thảo luận: Theo em xuất đồ trang - Làm đồ trang sức ốc, đá, xương … sức di chỉ nói có ý nghĩa gì? - Tục chơn người chết cẩn thận HS: nhóm báo cảo kết GV: Nhận xét chung GV? Đồ trang sức đời điều kiện nào? GV? Tại người chết lại chôn cất cẩn thận? Việc chôn theo người chết lưỡi q́c có ý nghĩa gì? HS: (Vì người ta nghĩ chết sang giới khác) 4.Sơ kết học Trong sống người nguyên thủy cải tiến công cụ lao động, từ công cụ đá họ biết làm đồ gốm, tre , gỗ Họ biết trồng trọt, chăn nuôi, sống ổn định mái đá hang động đặt biệt họ biết làm túp lều lợp để Từ đời sống vật chất có phần ổn định nhu cầu tinh thần hình thành làm đẹp trang sức 5.Hương dẫn học tập: Học cũ kết hợp SGK, ôn lại kiến thức học để chuẩn bị kiểm tra tiết ... sức đời điều kiện nào? GV? Tại người chết lại chôn cất cẩn thận? Việc chôn theo người chết lưỡi quốc có ý nghĩa gì? HS: (Vì người ta nghĩ chết sang giới khác) 4.Sơ kết học Trong sống người nguyên. .. với gia đình  nhu cầu có người huy, tổ chức Quan hệ nhóm Gốc huyết thống Tổ chức xã hội: - Sống thành nhóm -Tổ chức xã hội người nguyên thuỷ chế độ thị tộc mẫu hệ Đời sống tinh thần: Thị tộc... nguyên thủy cải tiến công cụ lao động, từ công cụ đá họ biết làm đồ gốm, tre , gỗ Họ biết trồng trọt, chăn nuôi, sống ổn định mái đá hang động đặt biệt họ biết làm túp lều lợp để Từ đời sống vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta, Giáo án Lịch sử 6 bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn