Giáo án Lịch sử 6 bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:23

Bài ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA A.Mục tiêu học: Sau học xong học, HS cần: Kiến thức: - Nắm điểm đời sống vật chất, tinh thần, xã hội, người ngun thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn- Hạ Long - Thấy ý nghĩa quan trọng đổi đời sống vật chất người nguyên thủy Tư tưởng: - Giáo dục ý thức lao động tinh thần cộng đồng Kĩ năng: - Hình thành kĩ quan sát, nhận xét, so sánh vật B Chuẩn bị GV HS - Tranh ảnh, mẫu vật phục chế phục vụ cho học C Tiến trình dạy-học: Giới thiệu mới: Việc cải tiến công cụ sản xuất đưa lại sống ngày tốt Nhu cầu tổ chức xã hội đời sống tinh thần thay đổi Sự thay đổi biểu Người ngun thủy thời Hòa Bình-Bắc Sơn- Hạ Long nào? Chúng ta tìm hiểu để hiểu rõ vấn đề Dạy học mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Đời sống vật chất: ?: Những điểm công cụ sản xuất thời Hòa Bình- Bắc Sơn gì? GV cho HS đọc SGK, hướng dẫn quan sát hình 21, 22, 23, 25, gải thich ý nghĩa tên gọi Sơn Vi, Hòa Bình, Bắc Sơn, Hạ Long dùng Câu hỏi chia thành câu hỏi nhỏ + ?: Điểm công cụ đồ dùng? HS trả lời xong, GV hỏi tiếp: ?: Việc làm đồ gốm khác với làm cơng cụ đá? ( Gợi ý: muốn làm gốm phải phát đất, nhào nặn, nung…→ chứng tỏ óc người phát triển hơn, bàn tay khéo léo hơn, đồ dùng nặn theo ý muốn…Sự tiến phát minh người nguyên thủy) + ?:Điểm công cụ sản xuất? HS trả lời xong, GV hỏi tiếp: ?: Ý nghĩa việc trồng trọt chăn nuôi? HS dựa vào SGK trả lời, HS khác bổ sung, GV nhận xét KL: Hoạt động 2: Trước hết, GV trình bày nơi người nguyên thủy ( hang động , mái đá → biết làm túp lều cỏ cây…) Sau GV chốt lại chuyển ý: Khi sống bảo đảm → xuất nhu cầu tổ chức xã hội tinh thần… Hoạt động ?: Dựa vào kiến thức học 3: Hãy cho biết Bầy Nhóm khác nào? Nhóm người có huyết thống sống với gọi gì? HS dựa vào kiến thức học trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung, GV KL: Hoạt động 4: GV gọi HS đọc SGK ?: Căn vào đâu để khẳng định: Người nguyên thủy biết sống thành nhóm định cư lâu dài nơi? HS dựa vào SGK trả lời, GV nhận xét, bổ sung KL, đồng thời nhấn mạnh: điều chứng tỏ nơi có nhiều người sinh sống lâu… ?: Tại số người tăng lên lại cần người đứng đầu? GV gợi ý: Trong gia đình, lớp học… Có thể mở rộng: Vì lại tôn người phụ nữ cao tuổi nhất? ( Vai trò người phụ nữ việc đưa lại nguồn thức ăn thường xun…) - Cơng cụ thời Hòa Bình- Bắc Sơn chủ yếu đá mài, ngồi dùng tre, gỗ, xương, sừng làm công cụ - Đời sống: trồng trọt, chăn nuôi, săn bắt, hái lượm Tổ chức xã hội: - Họ sống thành bầy, hang động - Quan hệ xã hội hình thành: Quan hệ huyết thống - Mẫu hệ Đời sống tinh thần: Hoạt động GV yêu cầu HS làm việc với SGK, quan sát - Biết dùng đồ trang sức đá, hình 26 nghe HS đọc đoạn thứ đất nung mục :? Hãy đọc tên vật hình 26 cho biết: Những vật người nguyên thủy dùng để làm gì? GV gợi ý cho HS hiểu: điểm người nguyên thủy, chứng tỏ đời sống vật chất cao ==> xuất nhu cầu làm đẹp… GV cho Lớp đọc phần lại, quan sát hình 27 - Hình thành quan niệm tôn giáo ?: Hãy nêu thêm điểm đời sống tinh thần người nguyên thủy? ?: Em có suy nghĩ việc chơn cơng cụ sản xuất theo người chết? Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: ?: Em có nhận xét sống người nguyên thủy thời Bắc Sơn-Hòa Bình- Hạ Long? - Bài tập: ?:Tìm hiểu chuyển biến đời sống cuối thời nguyên thủy? ... nghe HS đọc đoạn thứ đất nung mục :? Hãy đọc tên vật hình 26 cho biết: Những vật người nguyên thủy dùng để làm gì? GV gợi ý cho HS hiểu: điểm người nguyên thủy, chứng tỏ đời sống vật chất cao ==>... tôn giáo ?: Hãy nêu thêm điểm đời sống tinh thần người nguyên thủy? ?: Em có suy nghĩ việc chơn cơng cụ sản xuất theo người chết? Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: ?: Em có nhận xét sống. .. - Kiểm tra HĐNT: ?: Em có nhận xét sống người nguyên thủy thời Bắc Sơn-Hòa Bình- Hạ Long? - Bài tập: ?:Tìm hiểu chuyển biến đời sống cuối thời nguyên thủy?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta, Giáo án Lịch sử 6 bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn