Giáo án Lịch sử 6 bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

2 37 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:22

Bài 10 : NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: HS hiểu: - Những chuyển biến lớn có ý nghĩa quan trọng kinh tế nước ta - Công cụ cải tiến : Nghề luyện kim xuất → suất lao động tăng - Nghề nông nghiệp trồng lúa nước ta đờiđời sống người Việt Cổ ổn định Kỹ năng: Bồi dưỡng cho HS kỹ nhận xét, so sánh liên hệ thực tế Tư tưởng: Giáo dục tinh thần sáng tạo lao động B CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: GV:Công cụ đá phục chế HS: SGK, ghi đồ dùng học tập C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định: 2.Kiểm tra cũ: Nêu bước phát triển lao động sản xuất ý nghĩa nó? Tổ chức xã hội người nguyên thuỷ thời kỳ văn hố Hồ Bình-Bắc Sơn? Dạy học Giới thiệu mới:: Trong trình sinh sống, người ln tìm cách cải tiến cơng cụ lao động Chính điều làm cho đời sống người ngày tốt Vậy họ cải tiến cơng cụ ntn, ý nghĩa đời sống người nguyên thuỷ đất nước ta chứng ta tìm hiểu qua học hôm HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT HĐ1: Cá nhân – Cả lớp Công cụ sản xuất thuật luyện kim HS đọc mục SGK trang 30, xem hình 28, 29 a Cơng cụ sản xuất GV? Qua hình 28,29,30 em thấy cơng cụ sản suất người ngun thuỷ gồm gì? HS: Rừu đá có vai, lưỡi đục, công cụ xương, đồ - Công cụ sản xuất : Rìu đá có vai mài gốm nhẵn mặt, lưỡi đục, công cụ GV? Những cơng cụ đá, xương, sừng tìm xương, sừng đồ gốm… thấy địa phương nào? Thời gian xuất - Xuất đồ trang sức đá HS: Dựa theo thông tin SGK trả lời b Thuật luyện kim HS đọc mục trang 31,32 SGK - Cuộc sống định cư buộc người cải GV? Địa bàn cư trú người Việt cổ trước sống tiến cơng cụ đồ dùng đâu, sau mở rộng nào? - Từ kỹ thuật làm gốm → kỹ thuật luyện HS: Vận dụng kiến thức học để trả lời kim GV? Để định cư lâu dài, người cần làm gì? - ý nghĩa: nhờ công cụ đồng làm HS: Cải tiến công cụ lao động cho suất tăng, diện tích đất mở rộng, GV? Cơng cụ cải tiến sau đồ đá gì? Đồ đồng xuất chăn ni phát triển→ người đỡ vất nào? vả GV? Thuật luyện kim phát minh, có ý nghĩa sống người Việt Cổ? HS: Nhờ công cụ đồng làm cho suất tăng, diện tích mỡ rơng, chăn ni phát triển… HĐ3: Nhóm - Cá nhân HS đọc mủc trang 32 SGK HS thảo luận :Những dấu tích chứng tỏ người Việt cổ phát minh nghề trồng lúa nước? HS Các nhóm báo cáo kết dựa vào ý sau + Nước ta: q hương lồi người + Cơng cụ (đá ,đồng….) + Cây lúa: + Nghề: trồng trọt, chăn nuôi GV: Nhận xét chung GV? Theo em từ người định cư lâu dài đồng ven sông lớn? HS: Trồng trọt chăn nuôi phát triển người định cư lâu dài nơi cố định Nghề nông trồng lúa nước đời đâu điều kiện nào? - Nghề nông trồng lúa nước đời đồng ven sông, thung lũng, ven suối… - Ý nghĩa: người sống định cư đồng ven sông lớn 4: Sơ kết học: Gv sơ kết lại toàn bài: + Sản xuất phát triển → nâng cao đời sống + Người Việt Cổ tao thuật luyện kim nghề nông trồng nước + Cuộc sống ổn định - Học theo câu hỏi cuối 5: Hướng dẫn học tập nhà - Soạn trước nội dung 11 ... lúa nước đời đâu điều kiện nào? - Nghề nông trồng lúa nước đời đồng ven sông, thung lũng, ven suối… - Ý nghĩa: người sống định cư đồng ven sông lớn 4: Sơ kết học: Gv sơ kết lại toàn bài: + Sản... học: Gv sơ kết lại toàn bài: + Sản xuất phát triển → nâng cao đời sống + Người Việt Cổ tao thuật luyện kim nghề nông trồng nước + Cuộc sống ổn định - Học theo câu hỏi cuối 5: Hướng dẫn học tập nhà...thế sống người Việt Cổ? HS: Nhờ công cụ đồng làm cho suất tăng, diện tích mỡ rơng, chăn ni phát triển… HĐ3: Nhóm - Cá nhân HS đọc mủc trang 32 SGK HS thảo luận :Những dấu tích chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế, Giáo án Lịch sử 6 bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn