Giáo án Lịch sử 6 bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:22

CHƯƠNG II THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG - ÂU LẠC Bài 10: NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ A MỤC TIÊU BÀI HỌC - Tìm hiểu chuyển biến đời sống kinh tế NNT: nâng cao kỹ thuật mài đá, l.kim, nghề nông - thức - Nâng cao tinh thần sáng tạo lao động - Bồi dưỡng kỹ nhận xét, so sánh, liên hệ thực tế B PHƯƠNG TIỆN DN - G: SGK - vật phục chế - H: SGK C TIẾN TRÌNH DH: KTBC: Hình thức tổ chức xã hội Việt Nam gì? Họ có đời sống tinh thần nào? Bài mới: Cuộc sống NNT ổn định mái đá Có phải nước ta có rừng núi? người bước từ hang động di cư xuống thung lũng ven sông, suối Cuộc sống rộng rãi hơn, dân số phát triển kích thích người phải cải tiến c2  thời điểm hình thành chuyển biến lớn kinh tế Công cụ sản xuất cải tiến nào? H.đ dạy H.đ đọc *G: Khái quát di cư từ hang động  Nghe G giảng thung lũng ven sông, suối, chăn nuôi, trồng trọt  mở rộng vùng cư trú kích thích người cải tiến c2 sản xuất đáp ứng yêu cầu cao  Chuyển biến lớn kinh tế * Y/c H nhận xét vật phục chế H28 Quan sát Ghi bảng - Rìu có vai, mài rộng - 29 nêu tên c2, nhận xét trình độ canh tác c2 đồ dùng?  G khẳng định tiến kỹ thuật cưa, mài, khoan: Tạo nhiều kiểu dáng, kích thước, sắc bén, có ba cán dễ dùng - Them em, tiến kỹ thuật có tác dụng đến sinh hoạt, sản xuất? - Ngồi tiến kỹ thuật canh tác c2 mài đá, NNT giai đoạn có tiến gì? - Hãy xác định vị trí di khảo cổ: Phùng Nguyên, Hoà Lộc, Lung Long * Quan sát H30, em có nhận xét trình đ sản xuất đồ gốm người thời Phùng Nguyên, Hoà Lộc? vật phục chế mặt nhận xét - Khoan đá, cưa đá Thảo luận nhóm, phát dựa vào SGK Xác định lược đồ địa điểm T/d: Có thể canh tác vùng đất rắn, mở rộng diện tích - Đồ gốm: nhiều loại hình có hoa văn Thuật luyện kim phát nào? * Y/c H đọc mục SGK Đọc SGK mục *Lý do: Yêu cầu - Do đâu thuật luyện kim đời? trả lời sản xuất sống - Làm đồ gốm cần công đoạn nào? (trình tự) G nêu v.đ kỹ thuật luyện kim đời có mối quan hệ với nghề gốm?  làm BTTN Các t.tin sau, t.tin góp phần khẳng định - Cơ sở phát minh nghề gốm sở để tìm thuật luyện kim Làm BTTN từ việc làm đồ Đánh dấu vào đầu câu em cho (b,c) gốm a Đào đất sét người ta gặp kim loại đồng, thiếc b Nung đồ gốm phát kim loại đồng, thiếc nóng chảy lại đơng cứng nguội - Người Hoà Lạc, Phùng Nguyên phát c Nhào đất sét để làm đồ gốm người ta nghĩ minh thuật luyện đến việc làm khuôn đúc kim loại đất sét kim G giới thiệu KL sử - YN: người tìm dụng Thảo luận nguyên liệu làm c2 - ý nghĩa quan trọng phát minh thuật theo nhu cầu luyện kim? Nghề nông trồng lúa nước đời đâu điều kiện nào? G Nêu vđ: Nước ta coi quê hương lúa nước Tìm ND theo - Ra đời vùng đồng - Tìm chi tiết chứng tỏ nhận định SGK sông Hồng, Mã, trên? Quan sát tranh Cả, Đồng Nai (cách G Cho học sinh quan sát tranh hạt gạo cháy Thảo luận 6000 - 5000 năm) tìm thấy di Phùng Nguyên, Hoà Lạc bên cạnh vỏ bình nung lưỡi cuốc đá - Trong điều kiện nào, NNT phát minh nghề nông trồng lúa nước? đời Nghe G giảng đâu (địa hình)? G Khẳng định Việc định cư lâu dài vùng ven sông, biển, hàng loạt c2 sản xuất mới, họ trồng - ý nghĩa lúa nước dần trở thành nhiều củ  vơ tình biết trồng lúa nước Thảo luận lương thực - Theo em, việc biết trồng lúa nước có nhóm  Con người định cư tầm quan trọng đời sống lâu dài đồng người? ven sơng, biển - Vì từ người định cư lâu dài đồng ven sông lớn? Sơ kết học C2 sản xuất ngày cải tiến Đặc biệt việc phát minh thuật luyện kim nghề nông trồng lúa nước, người thời nguyên thuỷ định cư lâu dài đồng ven sông lớn, ven biển Củng cố Theo em phát minh lớn góp phần tạo bước chuyển biến lớn đời sống kinh tế người thời kỳ gì? Hướng dẫn học sinh làm BT (T32) ... dài đồng ven sông lớn, ven biển Củng cố Theo em phát minh lớn góp phần tạo bước chuyển biến lớn đời sống kinh tế người thời kỳ gì? Hướng dẫn học sinh làm BT (T32) ... SGK mục *Lý do: Yêu cầu - Do đâu thuật luyện kim đời? trả lời sản xuất sống - Làm đồ gốm cần cơng đoạn nào? (trình tự) G nêu v.đ kỹ thuật luyện kim đời có mối quan hệ với nghề gốm?  làm BTTN Các... đất sét kim G giới thiệu KL sử - YN: người tìm dụng Thảo luận nguyên liệu làm c2 - ý nghĩa quan trọng phát minh thuật theo nhu cầu luyện kim? Nghề nông trồng lúa nước đời đâu điều kiện nào? G Nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế, Giáo án Lịch sử 6 bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn