Giáo án Lịch sử 6 bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

3 46 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:22

Bài 10 NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ A.Mục tiêu học: Sau học xong học, HS cần: Kiến thức: - Hiểu chuyển biến lớn đời sống người nguyên thủy: nâng cao kĩ thuật mài đá, phát minh thuật luyện kim, nghề trồng lúa nước đời Tư tưởng: - Giáo dục ý thức sáng tạo lao động Kĩ năng: - Hình thành kĩ nhận xét, so sánh , liên hệ thực tế B Chuẩn bị GV HS - Tranh ảnh, mẫu vật phục chế phục vụ cho học - Bản đồ C Tiến trình dạy-học: Giới thiệu mới: Cách khoảng 3000 năm, người nguyên thủy sống đất nước ta đạt thành tựu quan trọnh đời sống kinh tế, tạo chuyển biến quan trọng Dạy học mới: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: GV cho HS thảo luận nhóm: ?:Vào cuối thời nguyên thủy, công cụ sản xuất người Việt cổ cải tiến nào? GV hướng dẫn HS thảo luận HS đọc mục 1-SGK xem hình 28,29,30 HS thảo luận trình bày kết quả, GV bổ sung, nhận xét KL: Mài đá nâng cao chất lượng đồ gốm Đồng thời chuyển ý: Thời đó, người Việt cổ mài đá cho sắc, nâng cao chất lượng đồ gốm, mà họ biết sử dụng kim loại; biết luyện kim để tạo hợp chất đồng , cứng đồng nguyên chất Hoạt động 2: Nội dung kiến thức cần đạt Công cụ sản xuấy cải tiến nào? - Cơng cụ cải tiến: mài nhẵn tồn bộ, hình dáng cân xứng - Đồ gốm với kĩ thuật cao ?: Thế thuật luyện kim? HS trả lời, GV nhận xét, bổ sung KL: Là cách nấu kim loại để chế tác công cụ lao động đồ dùng Hoạt động ?:Bằng chứng chứng tỏ người Phùng Nguyên, Hoa Lộc biết luyện kim? HS dựa vào kiến thức học trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung, GV KL: tìm thấy cục đồng, xỉ đồng, dây đồng dùi đồng Hoạt động 4: ?:Tại nói nghề làm gốm phát triển tạo điều kiện phát minh thuật luyện kim? HS dựa vào SGK trả lời, GV nhận xét, bổ sung KL, đồng thời nhấn mạnh: có lò nung đồ gốm có nồi nấu quặng Muốn đúc kim loại phải có khn đúc đất sét… Hoạt động GV yêu cầu HS làm việc với SGK ?Hãy nêu ý nghĩa việc phát minh thuật luyện kim? HS trả lời câu hỏi GV nhận xét, bổ sung KL: Hoạt động 6: ?: Những dấu tích chứng tỏ người biết trồng lúa? HS dựa vào SGK trả lời, HS khác bổ sung GV nhận xét KL: Dấu vết gạo cháy, thóc lúa bình vò… Hoạt động 7: ?:Nghề trồng lúa nước đời đâu? HS: ven sơng, đồng ven biển… ?: Vì từ đây, người định cư lâu dài đồng ven sông lớn? HS dựa vào SGK trả lời GV nhận xét, bổ sung KL: Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: Thuật luyện kim phát minh nào? - Nhờ phát triển nghề làm đồ gốm phát minh thuật luyện kim - Kim loại đồng - Mở kỉ nguyên việc chế tạo công cụ lao động, suất lao động tăng nhanh Nghề trồng lúa nước đời đâu điều kiện nào? - Nước ta quê hương nghề trồng lua nước - Địa điểm trồng lúa nước đồng ven sông, ven biển - Đất phù sa màu mỡ, đủ nước tưới, thuận lợi cho sinh hoạt ?Trình bày chuyển biến đời sống người Việt cổ? - Bài tập: ?:Tìm hiểu chuyển biến đời sống xã hội cuối thời nguyên thủy? ... màu mỡ, đủ nước tưới, thuận lợi cho sinh hoạt ?Trình bày chuyển biến đời sống người Việt cổ? - Bài tập: ?:Tìm hiểu chuyển biến đời sống xã hội cuối thời nguyên thủy? ... Hoạt động 6: ?: Những dấu tích chứng tỏ người biết trồng lúa? HS dựa vào SGK trả lời, HS khác bổ sung GV nhận xét KL: Dấu vết gạo cháy, thóc lúa bình vò… Hoạt động 7: ?:Nghề trồng lúa nước đời đâu?... nước đời đâu điều kiện nào? - Nước ta quê hương nghề trồng lua nước - Địa điểm trồng lúa nước đồng ven sông, ven biển - Đất phù sa màu mỡ, đủ nước tưới, thuận lợi cho sinh hoạt ?Trình bày chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế, Giáo án Lịch sử 6 bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn