Giáo án Lịch sử 6 bài 11: Những chuyển biến về xã hội

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:21

BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ HỘI A.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Kiến thức: - Kinh tế phát triển, hội nguyên thuỷ có nhiều chuyển biến, hội có phân cơng lao động đàn ông đàn bà - Chế độ mẫu hệ chuyển sang phụ hệ - Trên đất nước ta nảy sinh văn hố lớn, chuẩn bị bước sang thời kỳ dựng nước Kĩ - Bồi dưỡng kĩ nhận xét, so sánh sử dụng đồ Tư tưởng: - Bồi dưỡng cho HS ý thức cội nguồn dân tộc B.TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN: GV: Các tranh ảnh có liên quan Cơng cụ lao động đồng phục chế HS: SGK, ghi đồ dùng học tập C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: Ổn định: Kiểm tra cũ 1/ Sự đời nghề nơng trồng lúa nước có tầm quan trọng ntn sống người nguyên thuỷ? 2/ Những nét công cụ sản xuất kỷ thuật luyện kim thời kì văn hố Phùng Nguyên? 3.Dạy học mới: Giới thiệu mới: Cùng với chuyển biến đời sống kinh tế hộichuyển biến mạnh mẽ hình thành phân cơng lao động Vậy chuyển biến diễn ta tìm hiểu qua học hơm CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT HĐ1: Cá nhân – lớp Sự phân cơng lao đơng hình thành - Gv gọi hs đọc mục trang 33 SGK hướng dẫn hs trả nào? lời câu hỏi GV?Em có nhận xét việc đúc cơng cụ đồng hay làm bình sứ nung so với việc làm công cụ đá? HS: Đúc công cụ đồng cần có kỹ thuật GV? Có phải hội đúc đồng? - Trong hội có phân cơng lao HS: Khơng động nam giới phụ nữ GV? Sản xuất phát triển, số người lao động tăng, -Chế độ mẫu hệ chuyển sang giai đoạn tất người lao động vừa lo sản xuất ngồi đồng, phụ hệ vừa lo việc nhà có khơng? HS: khơng mà cần phải có phân cơng lao động GV?Theo truyền thống dân tộc đàn ơng lo việc ngồi đồng hay nhà? HS: Đàn ơng lo việc ngồi đồng phụ nữ lo việc nhà -Gv sơ kết: HĐ2: Cá nhân – Cả lớp Hs đọc mục trang 33 SGK trả lời: GV? Các làng, (chiềng, chạ) đời nào? HS: Do người định cư lâu dài chiềng chạ làng đời GV? Bộ lạc đời ntn? Đứng đầu thị tộc ai? Đứng đầu lạc ai? HS: Nhiều chiềng chạ họp lại thành thị tộc Gv liên hệ thực tế GV?Tại thời kì số mộ người ta chôn theo công cụ sản xuất đồ trang sức số lượng chủng loại khác nhau? HS: chứng tỏ hội có phân biệt giàu nghèo HĐ3: Cá nhân -Hs đọc mục trang 34, 35 SGK HS: Quan sát hình 31, 32, 33, 34, xem công cụ đồng, đá phục chế, so sánh với cơng cụ đá trước đó? GV?Thời kỳ văn hố Đơng Sơn, cơng cụ chủ yếu chế tác nguyên liệu gì? HS: Nguyên liệu đồng GV? Tại từ kỷ VII đến kỷ I TCN đất nước ta lại hình thành trung tâm văn hố lớn? hội có đổi mới? - Nhiều chiềng chạ (thị tộc) họp lại với thành lạc - Đứng đầu lạc tộc trưởng (già làng) - hội có phân biệt giàu nghèo Bước phát triển hội nảy sinh nào? - Do sx phát triển (công cụ đồng thay - công cụ đá → phân biệt đàn ông – đàn bà XH có phân biệt người giàu người nghèo HS: Em nêu tên trung tâm văn hố đó? HS: Theo dõi SGK để trình bày GV?Theo em, cơng cụ góp phần tạo nên chuyển biến xh? HS: Công cụ đồng GV? Cư dân văn hố Đơng Sơn gọi gì? HS: Cư dân văn hố Đơng Sơn gọi chung người lạc việt - GV sơ kết: - Gv hướng dẫn hs vẽ sơ đồ 4.Sơ kết học Trong hộichuyển biến mạnh mẽ hình thành phân công lao động Bước phát triển hội có phân biệt giàu nghèo cơng cụ đá → phân biệt đàn ông – đàn bà Hướng dẫn học tập nhà Học cũ trả lời câu hỏi SGK Chuẫn bị mới: đọc trước Xem kĩ phần chữ in nghiêng, xem tranh ... tâm văn hoá lớn? Xã hội có đổi mới? - Nhiều chiềng chạ (thị tộc) họp lại với thành lạc - Đứng đầu lạc tộc trưởng (già làng) - Xã hội có phân biệt giàu nghèo Bước phát triển xã hội nảy sinh nào?... nên chuyển biến xh? HS: Công cụ đồng GV? Cư dân văn hố Đơng Sơn gọi gì? HS: Cư dân văn hố Đơng Sơn gọi chung người lạc việt - GV sơ kết: - Gv hướng dẫn hs vẽ sơ đồ 4.Sơ kết học Trong xã hội có chuyển. .. khác nhau? HS: chứng tỏ xã hội có phân biệt giàu nghèo HĐ3: Cá nhân -Hs đọc mục trang 34, 35 SGK HS: Quan sát hình 31, 32, 33, 34, xem công cụ đồng, đá phục chế, so sánh với cơng cụ đá trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 11: Những chuyển biến về xã hội, Giáo án Lịch sử 6 bài 11: Những chuyển biến về xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn