Giáo án Lịch sử 6 bài 12: Nước Văn Lang

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:20

BÀI 12: NƯỚC VĂN LANG A MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Kiến thức: Hs cần nắm được: - Những nét điều kiện hình thành nhà nước Văn Lang - Nhà nước Văn Lang nhà nước lịch sử nước ta sơ khai, nhung tổ chức quản lý đất nước vững bền, đánh dấu giai đoạn mở đầu thời kì dựng nước Kĩ năng: - Bồi dưỡng kĩ nhận xét, đánh giá kiện lịch sử kĩ vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước sơ khai Tư tưởng, tình cảm, thái độ - Bồi dưỡng cho hs lòng tự hào dân tộc, nước ta có lịch sử phát triển lâu đời, đồng thời giáo dục cho em có hình ảnh cộng đồng B PHƯƠNG TIỆN, TÀI LIỆU: GV : Sơ đồ máy nhà nước HS : SGK, ghi bảng phụ C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định: Kiểm tra cũ: - Những nét kinh tế xã hội cư dân Lạc Việt - Hãy nêu dẫn chứng nói lên trình độ phát triển sản xuất thời kì văn hố Đơng Sơn Dạy học Giới thiệu mới: Con người sinh sống đất nước ta cải tiến công cụ sản xuất, xuất lao động ngày tăng lên Đời sống vật chất tinh thần ngày cải thiện Xã hội ngày có thay đổi mạnh mẽ – Nhà nước Văn Lang đời Nhà nước Văn Lang đời hoàn cảnh nào? Được tổ chức sao? Ta tìm hiểu qua học hôm HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT HĐ1: Cá nhân – Nhóm Nhà nước Văn Lang đời HS đọc mục sgk hoàn cảnh nào? GV? Vào cuối TK XIII Đầu TK VII TCN đồng Bắc Bộ Bắc Trung Bộ có thay đổi lớn? HS: Trả lời - Nhân dân ta phải đấu tranh với thiên GV? Theo em truyện Sơn Tinh – Thuỷ Tinh nói lên hoạt nhiên động cùa nhân dân ta hồi đó? HS: Nhân dận phải đấu tranh với thiên nhiên GV? Để chống lại khắc nghiệt thiên nhiên, người Việt cổ lúc làm gì? - Gv hướng dẫn hs quan sát hình 31, 32 SGk thảo luận: Thảo luận nhóm: Em có nhận xét vũ khí - Họ đấu tranh với ngoại xâm hình 31, 32? GV gọi hs nhóm thuyết trình lại GV nhận xét, đánh giá  Nhà nước Văn Lang đời GV kể chuyện “Thánh Gióng” chống giặc HĐ2: Nhóm -Hs đọc mục trang 36 SGk HS thảo luận câu hỏi sau:: ? Địa bàn cư trú lạc ăn Lang sống đâu? ? Trình độ phát triển lạc Văn Lang ntn? ? Dựa vào mạnh mình, thủ lĩnh lạc Văn Lang làm gì? Các nhóm trả lời Gv nhận xét sơ kết lại GV? Nhà nước Văn Lang đời vào thời gian nào? Ai đứng đầu? Đóng đâu? HS: Nhà nước văn Lang đời vào thời gian TK VII TCN, đứng đầu Hùng Vương HĐ3: Cá nhân GV? Hùng Vương tổ chức máy nhà nước nào? HS: quan sát sơ đồ tổ chức máy nhà nước Theo em nhà nước Van Lang có cấp? GV? Em nêu quyền hành vua Hùng người đứng đầu chiêng chạ? GV? Quyền cao thuộc ai? Lúc đất nước yên bình vua làm gì? HS: Quyền cao thuộc vua Hùng -Gv giải thích cho hs hiểu -Gv giới thiệu đền Hùng -Gv sơ kết lại Nước Văn Lang thành lập - Thủ lĩnh lạc Văn Lang thống lạc đồng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thành liên minh lạc - Nhà nước Văn Lang đời vào thời gian TK VII TCN Đứng đầu Hùng Vương Nhà nước Văn Lang tổ chức nào? - Hùng vương chia nước thành 15 -Vua có quyền định tối cao nước -Vẽ sơ đồ nhà nước Văn Lang Sơ kết học Giáo viên sơ kết lại nội dung học Học sinh hoàn thành sơ đồ máy nhà nước Văn Lang vào ghi Hướng dẫn học tập: Học cũ kết hợp ghi Chuẩn bị mới.Đọc trả lời câu hỏi SGK ... lại Nước Văn Lang thành lập - Thủ lĩnh lạc Văn Lang thống lạc đồng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thành liên minh lạc - Nhà nước Văn Lang đời vào thời gian TK VII TCN Đứng đầu Hùng Vương Nhà nước Văn Lang. .. Hùng vương chia nước thành 15 -Vua có quyền định tối cao nước -Vẽ sơ đồ nhà nước Văn Lang Sơ kết học Giáo viên sơ kết lại nội dung học Học sinh hồn thành sơ đồ máy nhà nước Văn Lang vào ghi Hướng... GV? Nhà nước Văn Lang đời vào thời gian nào? Ai đứng đầu? Đóng đô đâu? HS: Nhà nước văn Lang đời vào thời gian TK VII TCN, đứng đầu Hùng Vương HĐ3: Cá nhân GV? Hùng Vương tổ chức máy nhà nước nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 12: Nước Văn Lang, Giáo án Lịch sử 6 bài 12: Nước Văn Lang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn