Giáo án Lịch sử 6 bài 14: Nước Âu Lạc

2 28 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:19

Bài 14 : NƯỚC ÂU LẠC A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức : - HS thấy rõ tinh thần bảo vệ đất nứơc nhân dân ta từ buổi đầu dựng nước - Hiểu bước tiến xây dụng đất nước tinh thần An Dương Vương - Giáo dục lòng yêu nước ý thức cảnh giác kẻ thù 2.Kỹ : - Bồi dưỡng kỹ nhận xét, so sánh - Bước đầu tìm hiểu học lịch sử Tư tưỡng - Giáo dục lòng yêu nước ý thức cảnh giác kẻ thù B PHƯƠNG TIỆN, TÀI LIỆU: Sơ đồ máy nhà nước Phiếu học tập C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC : Ổn định: Kiểm tra cũ : - Hãy điểm lại nét đời sống vật chất tinh thần cư dân Văn Lang qua nơi ở, an mặc, phong tục, tín ngưỡng, lễ hội - Những yếu tố tạo nên tình cảm cộng đồng cư dân Văn Lang Dạy học Giới thiệu : Thế kỷ thứ IV  TK III TCN cư dân Văn Lang sống bình yên Trung Quốc lại nước thời kỳ loạn lạc Sau Nhà Tần thống nước năm 221 TCN bành trướng xuống phía nam Nhân dân ta đứng lên kháng chiến  nhà nước Âu Lạc đời HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Hoạt động1: Cá nhân – lớp Cuộc kháng chiến chống quân xâm Gv giải thích cho hs hiểu tầm quan trọng hoàn lược Tần diễn nào? cảnh hình thành nhà nước HS đọc mục trang 41 SGk GV?Tình hình nước Văn Lang cuối TK III TCN ntn? HS:Thế kỷ III TCN nhà Tần xâm lược nước ta Gv giảng xâm lược nhà Tần Trong tiến - Thế kỷ III TCN nhà Tần xâm lược nước quân xâm lươc phương nam năm 214 ta GV? TCN nhà Tần chiếm nơi nào? GV yêu cầu Hs đồ nơi quân Tần chiếm - Người việt trốn vào rừng để kháng đóng chiến: ban ngày yên, ban đêm đánh giặc, GV giải thích Bộ Lạc Tây Âu Âu Việt sống phía nam bầu Thục Phán làm chủ tướng Trung Quốc GV? Họ đánh giặc nào? - Sau năm người Việt đại phá quân HS: Nêu cách đánh người Việt Tần, giết hiệu uý Đồ Thư, quân Tần GV?Em suy nghĩ tinh thần chiến đấu người Tây chạy nước Âu Lạc Việt? HS: (kiên cường bảo vệ lãnh thồ) 2.Nước Âu lạc đời (Giảm tải) kết bổ sung Gv giải thích kết hợp thành tố Âu Lạc Do nhu cầu kháng chiến chống Tần lạc hợp để bảo vệ lãnh thổ GV? Em biết An Dương Vưong? HS: Kể đơi nét An Dương Vương GV? Tại An Dương Vương lại đóng Phong Khê? GV? Bộ máy nhà nước Âu Lạc tổ chức nào? Gv yêu cầu hs vẽ sơ đồ nhà nước Âu Lạc giải thích: Gv giải thích thêm: đồ Nhà nước Âu Lạc Văn Lang khơng có khác uy quyền vua lớn nhiều Đất nước Âu Lạc có thay đổi? -Trong nơng nghiệp: + Lưỡi cày phổ biến, lúa, gạo, khoai, … nhiều + Chăn nuôi, đánh cá phát triển - Thủ cơng nghiệp: có nhiều tiến bộ: đồ gốm, dệt, trang sức… + Luyện kim phát triển + Giáo, mác, mũi tên, rìu đồng, cuốc sắt sản xuất - Xã hội: Hoạt động 3: Tìm hiểu đất nước Âu Lạc có thay đổi? + Phân hóa giàu nghèo, mâu thuẫn giai Hs đọc mục trang 42, 43 SGK cấp xuất GV? Đất nước ta thời An Dương Vương có thay đổi gì? HS: Trình bày thay đổi nơng nghiệp, thủ cơng nghiệp, xã hội GV? Khi sản phẩm cải dư thừa dẫn đến tượng XH? HS: Dẫn đến kẻ giàu người nghèo, mâu thuẩn giai cấp xuất 4.Sơ kết học GV sơ kết lại nội dung học HS làm tập SGK hoàn thành sơ đồ tổ chức máy nhà nước Hướng dẫn học tập nhà: - Học theo câu hỏi cuối - Chuẩn bị mới: Nước Âu Lạc TT - Đọc kĩ phần chữ in nghiêng ... máy nhà nước Âu Lạc tổ chức nào? Gv yêu cầu hs vẽ sơ đồ nhà nước Âu Lạc giải thích: Gv giải thích thêm: đồ Nhà nước Âu Lạc Văn Lang khơng có khác uy quyền vua lớn nhiều Đất nước Âu Lạc có thay đổi?... tố Âu Lạc Do nhu cầu kháng chiến chống Tần lạc hợp để bảo vệ lãnh thổ GV? Em biết An Dương Vưong? HS: Kể đơi nét An Dương Vương GV? Tại An Dương Vương lại đóng Phong Khê? GV? Bộ máy nhà nước Âu. .. nghèo, mâu thuẩn giai cấp xuất 4.Sơ kết học GV sơ kết lại nội dung học HS làm tập SGK hoàn thành sơ đồ tổ chức máy nhà nước Hướng dẫn học tập nhà: - Học theo câu hỏi cuối - Chuẩn bị mới: Nước Âu Lạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 14: Nước Âu Lạc, Giáo án Lịch sử 6 bài 14: Nước Âu Lạc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn