Giáo án Lịch sử 6 bài 14: Nước Âu Lạc

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:19

BÀI 14: NƯỚC ÂU LẠC A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - H/s nắm địa bàn sinh sống người Âu Lạc, Lạc Việt ⇒thấy nguồn gốc thống dân tộc ta Qua kháng chiến chống Tần Tinh thần bảo vệ đất nước DT từ đầu Nước Âu Lạc kết AV + LV ⇒ Bước tiến buổi đầu xây dựng đất nước - AV - LV người Việt ⇒ giáo dục tinh thần đồn kết miền ngược - xi, lòng căm thù PK, PBắc xâm lược, ý thức cảnh giác với kẻ thù - H làm quen phương pháp phân tích, tường thuật LS B CÁC PHƯƠNG TIỆN DH: - Lược đồ số di KC, biểu đồ trống Bắc Việt, số vật phục chế C TIẾN TRÌNH DH KTBC: Đ/s vật chất - tinh thần cư dân VL có bật Bài mới: Chúng ta tìm hiểu, biết nét bật đời sống vật chất tinh thần cư dân VL Hơm tìm hiểu nước AL đời hồn cảnh nào, có Đó nối tiếp Nhà nước VL Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần diễn nào? Hoạt động dạy H.đ học Ghi bảng * Gọi H đọc SGK: "đầu….lâu đời" đọc SGK * G dùng lược đồ số di tích KC: giới thiệu quan sát địa bàn sinh sống người Âu Việt, Lạc Việt, lược đồ số truyền thuyết nguồn gốc DT a Hoàn cảnh * Cho H tìm hiểu KN: …Chiến - Qua phương tiện…trình bày hiểu Trình biết nước Tần bày - Tại Tần muốn xâm lược nước ta? nước - Ngồi nước: qn G khái qt tình hình nước VL TK III TCN Tần Tần bành trướng lãnh - Tình hình khiến em có nhận xét nước thổ xuống phía Nam VL lúc này? - Trong nước: TK III ĐK có ảnh hưởng đến mưu đồ nhà Thảo TCN triều đại Hùng Tần? luận * G trình bày diễn biến lược đồ - Nhận xét lực Tần lúc này? - Em có suy nghĩ cách đánh giặc cha ông ta * Cho Hs làm BTTN: KC ta thắng lợi do: chọn phương án Sử dụng chiến thuật đánh du kích Lấy yếu chống mạnh, lấy đánh nhiều Lấy lâu dài chỗ chống lại quân giặc xa Thể tất ý - Thắng lợi KC chống Tần có ý nghĩa nào? Nước Âu Lạc đời: - Tìm hiểu ND SGK ⇒ nước Âu Lạc đời Thảo luận hoàn cảnh nào? - Trong kháng chiến chống Tần người nhóm có cơng lớn? lúc vua Hùng Vương 18 nào? KĐ: Vua Hùng phải nhường cho Thục Phán Nêu ý tất yếu nghĩa - Việc hợp nước Âu Lạc - LV có ý nghĩa gì? thảo luận (ý chí thống tâm bảo vệ đất đai người Việt) - Vì ADV chọn Cổ Loa làm kinh đô? việc dời thể điều gì? Làm BT * Y/c H vẽ sơ đồ máy Nhà nước Âu Lạc, so thực sánh với nhà nước Văn Lang? hành Vua nắm quyền cao chứng tỏ điều gì? ⇒ KĐ: Nước Âu Lạc đời kế tục phong trào cao nhà nước Văn Lang Vương suy yếu b Diễn biễn - kết - 214 TCN , KC bùng nổ Thục Phán lãnh đạo - Cách đánh: ban đêm ⇒ giặc suy yếu ⇒ phản công liên tục - 208 TCN KC thắng lợi c ý nghĩa: ý thức tự chủ tinh thần đấu tranh giữ độc lập nhân dân ta - 207 TCN, Thục Phán lên vua xưng An Dương Vương - Hợp nước Âu Việt Lạc Việt ⇒ Âu Lạc Kinh đô: Cổ Loa (Phong Khê - Hà Nội) - Bộ máy nhà nước: giống thời Âu Lạc vua có quyền 3 Đất nước Âu Lạc có thay đổi * Y/c H quan sát H39 - 40: Hiện vật phục chế: Quan sát tên, lưỡi cày vật - Việc vận dụng cơng cụ, vũ khí sắt đem lại phục khác so với đồ đồng? chế - Vì kinh tế thời kỳ có phát triển? * Nhận ngành kinh tế có tác động đến xã xét hội? a Kinh tế: - Nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi phát triển - Thủ CN: nghề luyện kim (đồng, sắt) xây dựng đặc biệt phát triển b Xã hội: phân hoá sâu sắc Sơ kết: Sau chiến thắng quân Tần AV - LV sáp nhập thành Âu Lạc, dời đô Phong Khê mở giai đoạn phát triển cao đất nước ta Củng cố: Câu hỏi SGK Hướng dẫn H làm BT: Vẽ sơ đồ máy nhà nước Âu Lạc ... vua xưng An Dương Vương - Hợp nước Âu Việt Lạc Việt ⇒ Âu Lạc Kinh đô: Cổ Loa (Phong Khê - Hà Nội) - Bộ máy nhà nước: giống thời Âu Lạc vua có quyền 3 Đất nước Âu Lạc có thay đổi * Y/c H quan... BT * Y/c H vẽ sơ đồ máy Nhà nước Âu Lạc, so thực sánh với nhà nước Văn Lang? hành Vua nắm quyền cao chứng tỏ điều gì? ⇒ KĐ: Nước Âu Lạc đời kế tục phong trào cao nhà nước Văn Lang Vương suy yếu... Thể tất ý - Thắng lợi KC chống Tần có ý nghĩa nào? Nước Âu Lạc đời: - Tìm hiểu ND SGK ⇒ nước Âu Lạc đời Thảo luận hoàn cảnh nào? - Trong kháng chiến chống Tần người nhóm có cơng lớn? lúc vua
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 14: Nước Âu Lạc, Giáo án Lịch sử 6 bài 14: Nước Âu Lạc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn