Giáo án Lịch sử 6 bài 14: Nước Âu Lạc

3 30 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:19

Bài 14 NƯỚC ÂU LẠC A.Mục tiêu học: Sau học xong học, HS cần: Kiến thức: - Thấy tinh thần đấu tranh bảo vệ đất nước nhân dân ta từ buổi đầu dựng nước, hiểu bước tiến xây dựng đất nước thời An Dương Vương Tư tưởng: Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác với kẻ thù Kĩ Bồi dưỡng kĩ nhận xét, so sánh, bước đầu tìm hiểu học lịch sử B Chuẩn bị GV HS - Bản đồ nước Văn Lang Âu Lạc; lược đồ kháng chiến C Tiến trình dạy-học: Giới thiệu mới: Theo sử cũ, vào cuoisthế kỉ III TCN đời vua Hùng thứ 18, đất nước Văn Lang khơng bình n trước “ vua không lo sửa sang võ bị, ham ăn uống vui chơi Lụt lội xảy ra, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn” Năm 218 TCN, vua Tần sai quân đánh xuống phương Nam để mở rộng bờ cõi Quân Tần kéo đến vùng Bắc Văn Lang, nơi người Lạc Việt người Âu Việt sinh sống Cuộc kháng chiến người Lạc Việt Âu Việt diễn nào? Chúng ta tìm hiểu qua học Dạy học mới: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Trước hết, GV phân tich tình hình nước Văn Lang đời vua Hùng thứ 18 GV cho HS đọc SGK GV sử dụng đồ Văn Lang Âu Lạc: ?: Vùng Bắc Văn Lang nơi sinh sống tộc người nào? ?: Họ đánh giặc nào? GV dùng lược đồ: ?: Người huy kháng chiến ai? HS trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét, bổ Nội dung kiến thức cần đạt Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần diễn nào? - Hồn cảnh: + Vua khơng lo sửa sang võ bị + Ham ăn chơi; không ý đến đê điều + Nguy xâm chiếm nhà Tần - Diễn biến: + Năm 218 TCN quân Tần sang sung GV miêu tả kháng chiến người Tây Âu Lạc Việt ?: Quân Tần gặp khó khăn nào? ?: Kết kháng chiến sao? HS trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét, bổ sung ?: Em có suy nghĩ tinh thần chiến đấu người Tây Âu-Lạc Việt? Hoạt động 2: GV dùng lược đồ cho HS quan sát hai vùng đất cũ người Tây Âu Lạc Việt ?: Trong kháng chiến chống quân Tần, người có cơng lớn? HS trao đổi trả lời ?: Sau chiến thắng Thục Phán làm để ổn định đất nước? SH đọc SGK trả lời câu hỏi ?: Thục Phán cho đóng đâu? HS đọc SGK trả lời GV nhận xét, bổ sung KL: Hoạt động GV dùng đồ mơ tả nơi đóng An Dương Vương; Phong Khê nơi đất rộng, đông dân, nằm trung tâm đất nước, vừa gần sông Hồng vừa có sơng Hồng chảy qua Sơng Hồng nhỏ lại đường nối với sông Hồng mạn nam nối với sông Cầu mạn bác., thuận lợi cho việc lại GV cho HS đọc SGK ?: Em cho biết máy nhà nước Âu Lạc tổ chức nào? ?: Theo em quyền lực nhà vua lúc so với trước sao? xâm lược + Nhân dân không chịu đầu hàng, mà đoàn kết lo tổ chức đánh quân Tần xâm lược huy Thục Phán - Kết quả: + Người Việt đại phá quân Tần, giết hiệu úy Đồ Thư + Nhà Tần phải hạ lệnh bãi binh - Nguyên nhân: Họ đoàn kết, dũng cảm, có tướng tài giỏi Nước Âu Lạc đời: - Thục Phán người tài giỏi - 207 TCN vua Hùng buộc phải nhường cho Thục Phán - Thục Phán tự xưng An Dương Vương, tổ chức lại máy nhà nước - Hai vùng đất cũ người Tây Âu Lạc Việt hợp thành nước có tên Âu Lạc - Đóng Phong khê( Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) - Tổ chức nhà nước: + Đứng đầu vua( An Dương Vương) nắm quyền hành + Giúp việc cho vua có Lạc Hầu, HS trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét GV tóm tắt KL: Hoạt động 4: ?: Từ nước Văn Lang thành lập đến nước Âu Lạc đời trải qua kỉ? HS đọc SGK trả lời câu hỏi ?: Theo em nước Âu Lạc có thay đổi nơng nghiệp? HS thảo luận trả lời câu hỏi ?: Các nghề thủ cơng có thay đổi khơng? GV cho HS quan sát hình 39,40 ?: Theo em cơng cụ gì? HS quan sát hình trả lời Lạc Tướng + Cả nước chia làm nhiều Lạc tướng đứng đầu + Các làng, chạ Bồ chimhscai quản + Quyền lực vua cao trước Đất nước Âu Lạc có thay đổi: - Hơn kỉ, Âu Lạc có nhiều thay đổi: + Lưỡi cày đồng cải tiến dùng phổ biến + Lúa gạo, khoai, dâu… nhiều + Các nghề gốm, dệt, đồ trang sức…đều tiến bộ; luyện kim phát triển Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: ?: Vẽ sơ đồ máy nhà nước thời An Dương Vương? - Bài tập: ?:Nhà nước Âu Lạc sụp đổ hoàn cảnh nào? ………………………………………………………… ... giỏi Nước Âu Lạc đời: - Thục Phán người tài giỏi - 207 TCN vua Hùng buộc phải nhường cho Thục Phán - Thục Phán tự xưng An Dương Vương, tổ chức lại máy nhà nước - Hai vùng đất cũ người Tây Âu Lạc. .. Hoạt động 4: ?: Từ nước Văn Lang thành lập đến nước Âu Lạc đời trải qua kỉ? HS đọc SGK trả lời câu hỏi ?: Theo em nước Âu Lạc có thay đổi nơng nghiệp? HS thảo luận trả lời câu hỏi ?: Các nghề... sát hình trả lời Lạc Tướng + Cả nước chia làm nhiều Lạc tướng đứng đầu + Các làng, chạ Bồ chimhscai quản + Quyền lực vua cao trước Đất nước Âu Lạc có thay đổi: - Hơn kỉ, Âu Lạc có nhiều thay
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 14: Nước Âu Lạc, Giáo án Lịch sử 6 bài 14: Nước Âu Lạc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn