Giáo án Lịch sử 6 bài 15: Nước Âu Lạc (tt)

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:18

BÀI 15: NƯỚC ÂU LẠC ( TT) A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - Học sinh thấy rõ tinh thần bảo vệ nước nhân dân ta từ buổi đầu dựng nước Xây dựng thành cổ Loa rộng lớn, độc đáo - Hiểu bước tiến xây dựng đất nước thời An Dương Vưong, cảnh giác An Dương Vương  nước Kĩ năng: - Bồi dưỡng kĩ nhận xét, so sánh, tìm hiểu học lịch sử Tư tưởng: - Giáo dục lòng yêu nước ý thức cảnh giác kẻ thù cho học sinh B PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Truyện kể : Truyền thuyết An Dương Vương C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định: Kiểm tra cũ: - Cuộc kháng chiến chống quân Tần nhân dân Tây Âu Lạc Việt diễn ntn? Dạy học Giới thiệu mới: Ở học trước em biết đời nước Âu Lạc Vậy sau thành lập nhà nước, An Dương Vương cho xây dựng cơng trình kiên cố Loa Thành để biết tầm quan trọng Loa Thành nước Âu Lạc lại sụp đổ em tìm hiểu qua học hôm HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Nhóm – Cá nhân 4.Thành Cổ Loa lực lượng quốc phòng Cho Hs quan sát hình 41 SGK Hs đọc mục 43,44 SGK Thảo luận nhóm: - Sau An Dương Vương lên ngơi xây Nhóm 1: Tại gọi cổ loa Loa Thành? dựng khu thành đất lớn gọi loa thành Nhóm 2: Hãy quan sát thành Cổ Loa :Em có nhận xét Cổ Loa cấu trúc thành Cổ Loa? - Thành có vòng khép kín chu vi 16.000 Nhóm 3: Bên thành nội khu vực gì? mét Nhóm 4: Nhận xét cơng trình thành Cổ Loa vào - Bên thành nội nơi làm việc TK III – II TCN nước Âu Lạc? (1 triêu dân đắp vua, lạc hầu lạc tướng - Đó cơng trình quy mơ Âu vòng thành  Kỳ cơng người Viết) Lạc (Thể tài người Việt) HS nhóm báo cáo, GV nhận xét chốt ý - Thành vừa kinh đô vừa cơng trình GV? Căn vào đâu để kết luận Cổ Loa quân thành? lớn để bảo vệ đất nước HS: Trả lời theo nội dung SGK Nhà nước Âu Lạc sụp đổ hoàn HĐ2: Cá nhân cảnh nào? GV? Em biết Triệu Đà? - Năm 181 – 180 TCN Triệu Đà đem quân HS: Dựa vào SGK trả lời xâm lược Âu Việt GV? Triệu Đà dùng kế xảo quyệt để đánh Âu Lạc ? -Hs kể chuyện : Mỵ Châu – Trọng Thuy - Quân dân Âu Lạc với vũ khí tốt tinh GV?Theo em thất bại An Dương Vương để lại thần chiến đấu dũng cảm đánh bại quân học ? Triệu giữ vững độc lập đất nước HS: Chúng ta cần phải cảnh giác trước kẻ thù - Năm 179 TCN An Dương Vương mắc mưu Triệu Đà, Âu Lạc thất bại nhanh Gv giới thiệu sơ qua truyền thuyết An Dương vương, chóng đánh giá An Dương Vương Bài học : + Đối với kẻ thù phải tuyệt đối cảnh giác + Vua phải tin tưởng trung thần + Phải dựa vào dân để đánh giặc Sơ kết học: GV giải thích câu ca dao cuối sơ kết nội dung Hướng dẫn học tập ... chuyện : Mỵ Châu – Trọng Thuy - Quân dân Âu Lạc với vũ khí tốt tinh GV?Theo em thất bại An Dương Vương để lại thần chiến đấu dũng cảm đánh bại quân học ? Triệu giữ vững độc lập đất nước HS: Chúng... Năm 179 TCN An Dương Vương mắc mưu Triệu Đà, Âu Lạc thất bại nhanh Gv giới thiệu sơ qua truyền thuyết An Dương vương, chóng đánh giá An Dương Vương Bài học : + Đối với kẻ thù phải tuyệt đối cảnh... phải tuyệt đối cảnh giác + Vua phải tin tưởng trung thần + Phải dựa vào dân để đánh giặc Sơ kết học: GV giải thích câu ca dao cuối sơ kết nội dung Hướng dẫn học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 15: Nước Âu Lạc (tt), Giáo án Lịch sử 6 bài 15: Nước Âu Lạc (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn