Giáo án Lịch sử 6 bài 15: Nước Âu Lạc (tt)

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:18

BÀI 15 NƯỚC ÂU LẠC (TIẾP THEO) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: NHƯ TIẾT 16 B CÁC PHƯƠNG TIÊN DH: Sơ đồ thành Cổ Loa C TIẾN TRÌNH DH: KTBC: Nước Âu Lạc đời hoàn cảnh nào? Bài Câu chuyện "Mỵ Châu - Trọng Thuỷ" khơng mang tính dã sử mà phản ánh thực di tích thành Cổ Loa đến ngày ⇒ tìm hiểu thực Thành Cổ Loa lực lượng quốc phòng * GV hướng dẫn H tìm hiểu cơng trình Tìm hiểu a Thành Cổ Loa xây dựng thành Cổ Loa lực lượng thành Cổ quốc phòng Loa - Vì ADV chọn Cổ Loa làm kinh đô? - Theo truyền thuyết: Thành Cổ Loa xây dựng năm? Quá trình xây dựng thành gặp khó khăn gì? (18 năm) * G giới thiệu kết cấu thành giúp H - vòng thành khép kín hiểu thực có: Hình vẽ + Tường cao (5-10m) + Hào sâu bao quanh ⇒ Cổ Loa "qn thành" - Em có nhận xét việc xây dựng Nhận xét cơng trình thành Cổ Loa vào kỷ III việc II TCN Âu Lạc? xây dựng (Vận dụng tốt, trình độ nhào nặn thành nghề gốm ⇒ xây dựng thành trình độ phát triển chung Âu Lạc ⇒ biểu tượng văn minh Việt cổ đáng tự hào) * Hướng dẫn H tìm hiểu: quân thành Thảo luận b Qn đội - Em có nhận xét tính chất máy nhóm - Lực lượng lớn gồm: nhà nước AL so với thời kỳ VL? qua + Thuỷ binh thể điều gì? (…) + Bộ binh * G giới thiệu thêm vật: gốm, - Vũ khí: nhiều, (đồng, nỏ, lưỡi cày, rìu, giáo…, kho hàng vạn mũi giáo, dao…) tên đồng, nhiều hình loại khác - Những di vật giúp hiểu thêm thời A.L? Nhà nước Âu Lạc sụp đổ hoàn cảnh nào? * G giới thiệu nước Nam Việt (Quảng quan sát - 207 TCN, Triệu Đà lập Đông - Tây: Trung Quốc) biểu đồ lược đồ nước Nam Việt (Trung 207 - 111 TCN: kinh đô Phiên Ngung nghe G Quốc) nhân lúc Tần suy (Q.Đông) 75 đời vua bị Hán diệt giới thiệu yếu - Vì Triệu Đà xâm lược Âu Lạc? Lý - Triệu Đà nhiều lần xâm giải AL chặn đứng quân xâm lược AL không lược Triệu Đà? thành - Truyện "Mị Châu - Trọng Thuỷ" phản Thảo luận - Dùng mưu mô xảo quyệt ánh thực lịch sử Triệu Đà khó nhóm lòng đánh bại Âu Lạc? - 179 TCN, Triệu Đà thơn - Đơn giản hố trước âm mưu cướp AL tính xong Âu Lạc sáp Triệu Đà nhập vào đất đai Nam ⇒ Mưu mơ: giản hồ, dùng kế li gián Thảo luận Việt nhóm - Theo em: Vì ADV bị nước? từ thất bại rút học gì? Sơ kết bài: Nước Âu Lạc xây dựng lực lượng quốc phòng hùng mạnh với thành Cổ Loa kiên cố Nhưng cảnh giác, chủ quan trước kẻ thù nên ADV để nước Củng cố: Câu hỏi SGK Hướng dẫn H làm BT (46) ... Thảo luận - Dùng mưu mô xảo quyệt ánh thực lịch sử Triệu Đà khó nhóm lòng đánh bại Âu Lạc? - 179 TCN, Triệu Đà thôn - Đơn giản hố trước âm mưu cướp AL tính xong Âu Lạc sáp Triệu Đà nhập vào đất đai... vào đất đai Nam ⇒ Mưu mơ: giản hồ, dùng kế li gián Thảo luận Việt nhóm - Theo em: Vì ADV bị nước? từ thất bại rút học gì? Sơ kết bài: Nước Âu Lạc xây dựng lực lượng quốc phòng hùng mạnh với thành... hiểu thêm thời A.L? Nhà nước Âu Lạc sụp đổ hoàn cảnh nào? * G giới thiệu nước Nam Việt (Quảng quan sát - 207 TCN, Triệu Đà lập Đông - Tây: Trung Quốc) biểu đồ lược đồ nước Nam Việt (Trung 207
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 15: Nước Âu Lạc (tt), Giáo án Lịch sử 6 bài 15: Nước Âu Lạc (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn