Giáo án Lịch sử 6 bài 16: Ôn tập chương I và II

2 31 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:17

BÀI 16 : ÔN TẬP CHƯƠNG I CHƯƠNG II A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - Củng cố kiến thức lich sử dân tọc, từ có người xuất đất nước ta thời dựng nước Văn Lang, Âu Lạc - Nắm thành tựu kinh tế, văn hoá thời kỳ khác - Nắm nét xã hội nhân dân thời Văn Lang, Âu Lạc, cội nguần dân tộc 2.Tư tưởng: -Ý thức tình cảm HS Tổ quốc với VH dân tộc Kỹ năng: - Khái quát kiện B THIẾT BỊ DẠY HỌC: GV: Lược đồ đất nước Việt Nam thời Nguyên thuỷ HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu có liên quan C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định: Kiểm tra cũ: CH: Em miêu tả thành cổ loa lược đồ CH: Nhà nước Âu Lạc sụp đổ hoàn cảnh nào? Dạy học Giới thiệu mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Cá nhân Dấu tích XH người đầu GV? Căn vào học học, em cho tiên đất nước ta đến thời kỳ dựng biết dấu tích người Nguyên thuỷ nước Văn Lang – Âu Lạc? đất nước ta? HS quan sát hình 24 SGK trả lời - Người Việt cổ chủ nhân đất nước GV? Em xác định vùng người Việt cổ cư Việt trú? HS: Hang Thảm Hai, Thẩm Khuyên – Lạng Sơn, Núi Đọ – Thanh Hoá, hang Kéo Lèng – Lạng Sơn GV sơ kết HS lập sơ đồ : Dấu vết người tối cổ Việt Hiện vật Nam - Chiếc ngưới tối cổ Địa điểm Thời gian - Hang Thẩm Hai, Thẩm Khuyên (Lạng Sơn) - Núi Đọ (Thanh Hoá) - Hang Kéo Lèng (Lạng Sơn) - Phùng Nguyên, Cồn Châu Tiên, Bến Đò … Hành vạn năm 40-30 vạn năm vạn năm 4000 – 3500 năm - Công cụ bằnh đá người nguyên thuỷ ghè đẽo thô sơ - Răng mảnh xương trán người tinh khôn - Nhiều công cụ đồng thau Hoạt động 2: Nhóm – Cá nhân Nhóm 1: Giai đoạn người tối cổ Nhóm 2: Gđ đầu người tinh khơn Nhóm 3: Gđ phát triển người tinh khôn Căn vào đâu em xác định tư liệu này? Tổ chức xã hội người nguyên thuỷ Việt Nam ntn? Gv hướng dẫn HS lập bảng giai đoạn phát triển xã hội nguyên thuỷ VN Giai đoạn Địa điểm Người tối cổ Sơn Vi Người tinh khơn (gđ Hòa Bình, Bắc Sơn đầu) Người tinh khôn (gđ phát Phùng Nguyên triển) Xã hội nguyên thuỷ Việt Nam trải qua giai đoạn nào? Thời gian Hàng chục vạn năm 40-30 vạn năm Công cụ sản xuất Đồ đá cũ, công cụ đá ghè đẽo thô sơ Đồ đá giũa, công cụ đá mài tinh xảo 4000-3500 năm Thời đại kim khí cơng cụ sản xuất đồng than sắt Hoạt động 3: Cá nhân Những điều kiện dẫn đến đời GV? Điều kiện dẫn đến đời nhà nước Văn nhà nước Văn Lang, Âu Lạc? Lang,Âu Lạc? HS kể truyền thuyết “Âu Cơ Lạc Long Quân.” (SGK) - Gv giải thích từ “đồng bào” GV? Thời gian hình thành nhà nước? HS: Dựa vào kiến thức học trình bày GV? Những lí dẫn đến đời nhà nước nước ta? HS: Con người phải đấu tranh với thiên nhiên giặc ngoại xâm… GV? Ngành kinh tế chính? Cơng cụ sản xuất chủ yếu? HS: Kinh tế nơng nghiệp Những cơng trình văn hoá tiêu biểu Hoạt động 4: Cả lớp ( cá nhân) thời Văn Lang – Âu Lạc? GV? Những cơng trình văn hố tiêu biểu cho văn minh (SGK) Văn Lang – Âu Lạc gì? HS: Dựa vào kiến thức học trả lời GV giải thích trống đồng thành cổ Loa- vật tượng trưng cho văn minh Văn Lang - Âu Lạc Sơ kết học: Em phân tích giá trị thành CỔ Loa? (chính trị, kinh tế, quân sự) Hướng dẫn học tập: Về nhà học + trả lời câu hỏi SGK Chuẩn bị 17 trả lời câu hỏi SGK Đọc kĩ phần chữ in nghiêng- tập lược đồ ... giai đoạn phát triển xã h i nguyên thuỷ VN Giai đoạn i a i m Ngư i t i cổ Sơn Vi Ngư i tinh khôn (gđ Hòa Bình, Bắc Sơn đầu) Ngư i tinh khơn (gđ phát Phùng Nguyên triển) Xã h i nguyên thuỷ Việt... nhân Nhóm 1: Giai đoạn ngư i t i cổ Nhóm 2: Gđ đầu ngư i tinh khơn Nhóm 3: Gđ phát triển ngư i tinh khơn Căn vào đâu em xác định tư liệu này? Tổ chức xã h i ngư i nguyên thuỷ Việt Nam ntn? Gv... Nam tr i qua giai đoạn nào? Th i gian Hàng chục vạn năm 40-30 vạn năm Công cụ sản xuất Đồ đá cũ, công cụ đá ghè đẽo thô sơ Đồ đá giũa, công cụ đá m i tinh xảo 4000-3500 năm Th i đ i kim khí cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 16: Ôn tập chương I và II, Giáo án Lịch sử 6 bài 16: Ôn tập chương I và II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn