Giáo án Lịch sử 6 bài 16: Ôn tập chương I và II

3 35 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:17

BÀI 16 ÔN TẬP CHƯƠNG I CHƯƠNG II Làm tập lịch sử A Mục tiêu học: Kiến thức: Củng cố kiến thức lịch sử DT từ có người xuất đất nước ta thời dựng nước Văn Lang- Âu lạc - Nắm thành tựu kinh tế, văn hoá thời kỳ khác - Năm nét xã hội ND thời Văn lang- Âu Lạc, cội nguồn DT Tư tưởng: Củng cố kiến thức tình cảm HS đồi với Tổ quốc, với VHDT Kỹ năng: Rèn kỹ khái qt kiện, tìm nét thống kê kiện cách có hệ thống B Chuẩn bị: - Lược đồ thời nguyên thuỷ, tranh ảnh, số câu ca dao, tục ngữ - Làm đề cương theo hệ thống câu hỏi SGK C Tiến trình dạy - học: Giới thiệu Các em vừa học xong thời kỳ lịch sử từ loại người xuất đất nước đến thời kỳ dựng nước Văn Lang- Âu Lạc Hôm ôn tập hệ thống kiến thức trọng tâm Dạy học Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Dấu tích xuất người đất nước ta ( Thời gian, địa điểm) - GV dùng lược đồ VN - Cách hàng chục vạn năm có mgười Việt cổ Gọi HS xác định địa điểm sinh sống * Địa điểm: Hang Thẩm Hai, Thẩm Khuyên ( L.Sơn), núi Đọ, Quan Yên (T.Hoá), Xuân Lộc - Hướng dẫn HS lập sơ đồ (Đồng Lai) * Thời gian: cách 40- 30 vạn năm * Hiện vật: xương người tổi cổ Công Hoạt động 2: cụ đá -GV HS hệ thống lại Xã hội nguyên thuỷ VN trải qua giai kiến thức đoạn ? - Sơn Vi- đồ đá cũ -VH Hồ Bình, Bắc Sơn: đồ đá – gốm đồ đá - VH Phùng Nguyên- Hoa Lộc: thời đại kim khí-> ? Căn vào đâu em xác đồng thau xuất định tư liệu này? ( Khảo cổ học) ? Tổ chức xã hội người nguyên thuỷ VN - Tổ chức xã hội: nào? - Thời Vi Sơn: sống thành bầy Giai đoạn Người tối cổ Địa điểm Sơn Vi Thời gian Công cụ sản xuất Hàng chụcvạn đồ đá cũ (ghè đẽo) năm Người tinh khơn Hồ Bình, Bắc 40- 30 vạn năm đồ đá ( đá (G.đoạn đầu) Sơn mài tinh sảo) Người tinh khôn Phùng Nguyên – 4000- 3500 năm Thời đại kim khí, cg ( G.đoạn phát Hoa Lộc cụ sản xuất đồng triển) thau, sắt Hoạt động 3: Những điều kiện dẫn đến đời nhà nước Văn Lang- Âu Lạc ? Vùng cư trú chủ yếu người - Vùng cư trú: đồng châu thổ Van Lang, Âu Lạc? sông lớn Bắc Bắc trung ? Cơ sở kinh tế người Tây Âu - Cơ sở kinh tế: Nghề nông trồng lúa nước Lạc Việt? trở thành nghành chinh, chăn nuôi phát ? Nêu vật tiêu biểu thể phát triển cao kinh tế? ( Công cụ đồng: lưỡi cuốc đồng, gốm…) ? Kinh tế phát triển dẫn đến phân hoá xã hội nào? (Có kẻ giàu người nghèo) ? Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp đất nước, người Việt cổ có nhu cầu gì? ( chống thiên tai ngoại xâm) triển - Thủ công: Nghề luyện kim phát triển đạt đến trình độ cao nghề đúc đồng, làm nhiều công cụ sản xuất phục vụ sản xuất: Lưỡi cày, cuốc, đặc biệt trống đồng - Các quan hệ xã hội: + Dân cư ngày đông quan hệ xã hội ngày rộng + Xuất phân biệt giàu , nghèo ngày rõ - Tình cảm cộng đồng: nhu cầu hợp tác sản xuất, chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc - Sự xuất văn hoá lớn (tiêu biểu Đông Sơn) - Sự p.triển kinh tế ( chăn nuôi, trồng trọt, lúa nước…) - Chống thiên tai, ngoại xâm (nhà Tần) Cơng trình văn hoá tiêu biểu Văn Lang, Âu Lạc - Trống đồng - Thành cổ Loa Hoạt động 4: - GV giải thích: +Trống đồng: vật tượng trưng cho văn ming Văn Lang, Âu Lạc.Nhìn vào hoa văn trống đồng người ta thấy văn hoá vật chất tinh thần thời kỳ đó, trống dùng lễ hội cầu mưa thuận gió hồ + Thành Cổ Loa: kinh đô Âu Lạc, trung tâm trị, kinh tế, văn hố đất nước, có chiến tranh thành quân bảo vệ an ninh quốc gia Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: - GV khái quát nội dung học - Bài tập: Về nhà chuẩn bị ôn tập kiểm tra học kì I ... Loa: kinh đô Âu Lạc, trung tâm trị, kinh tế, văn hố đất nước, có chiến tranh thành quân bảo vệ an ninh quốc gia Kiểm tra HĐNT – B i tập: - Kiểm tra HĐNT: - GV kh i quát n i dung học - B i tập: ... đồ (Đồng Lai) * Th i gian: cách 40- 30 vạn năm * Hiện vật: xương ngư i t i cổ Công Hoạt động 2: cụ đá -GV HS hệ thống l i Xã h i nguyên thuỷ VN tr i qua giai kiến thức đoạn ? - Sơn Vi- đồ đá cũ... Ngư i t i cổ Địa i m Sơn Vi Th i gian Công cụ sản xuất Hàng chụcvạn đồ đá cũ (ghè đẽo) năm Ngư i tinh khơn Hồ Bình, Bắc 40- 30 vạn năm đồ đá ( đá (G.đoạn đầu) Sơn m i tinh sảo) Ngư i tinh khôn Phùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 16: Ôn tập chương I và II, Giáo án Lịch sử 6 bài 16: Ôn tập chương I và II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn