Giáo án Lịch sử 6 bài 16: Ôn tập chương I và II

3 27 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:16

HỌC KỲ II BÀI 16: ÔN TẬP CHƯƠNG I II A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Giúp H củng cố kiến thức LSDT từ người xuất  thời dựng nước VL - AL Nắm điều kiện kinh tế - xã hội tiêu biểu thời kỳ khác tình hình xã hội, cội nguồn dân tộc - Củng cố ý thức, hoàn cảnh tổ quốc, VHDT - Rèn luyện kỹ khái quát kiện, tìm điểm chính, biết liệt kê kiện có hệ thống B PHƯƠNG TIỆN DH: - Lược đồ số di tích KCVN, tranh ảnh vật cổ phục chế, số câu chuyện nguồn gốc dân tộc C TIẾN TRÌNH DH: KTBC: Trong q trình ơn Bài mới: Các em tìm hiểu đời phát triển người đất nước ta Quá trình dựng nước VL - AL  Hơm ơn lại kiện * G giúp H nhớ lại nội dung chính: nhà KH tìm thấy gì? đâu? Niên đại?  KĐ: Việt Nam nôi lồi người H hồn Dấu tích xuất người thành đất nước ta: Thời gian, địa điểm bảng liệt Dấu tích Thời gian Địa điểm kê theo Những Cách hang Thẩm hướng vòng NTC 40 - 30 Khuyên, T.Hai dẫn Gd Gđ đầu Gđ cuối vạn năm (L.Sơn) G ND Nhiều c2 đá ghi Núi Đọ, Quan Công Đá đẽo sơ ki Đá đẽo pt - đá mài (rìu rõ thợ mảnh đá, n (Thanh Hố) cụ (rìu) ngắn, rìu có vai), c2 xg, ghi mỏng rừng Xn Lộc (Đồng  kimNai) loại (đồng) vạn năm 10.000-4000 2.Thời Xã hội 3-2 nguyên thuỷ Việt Nam trảinăm qua trước gian trước giai đoạn nào? - giai đoạn đầu, nhà Trả lời Địa điểm Sơn Vi (Phú Thọ), mái đá Ngườm (Thái Nguyên) Lai Châu, Sơn La, Nghệ An - Hồ Bình, Bắc Sơn (lạng Sơn) - Hạ Long (Quảng Ninh) - Phùng Nguyên (Phú Thọ), Hoa Lộc (Thanh Hố), Lung Long (Kon KH tìm thấy c2 gì? thời gian, địa điểm tìm thấy? Tương tự  giai đoạn phát triển * GV yêu cầu H nhắc lại thời gian, tên VH lớn, xác định vị trí l.đồ? câu hỏi để hồn thiện bảng so sánh H nhắc lại KT cũ, xác định vị trí VH l.đồ - Những điều kiện dẫn đến xuất Nhà nước VL? * Cho H làm BT (3) Hãy kể tên vật, cơng trình tiêu biểu thời VL - AL? Những điều kiện dẫn đến đời Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc - TK VIII - I - TCN: có văn hoá lớn + ốc eo (An Giang) - Tây N.Bộ - CS Nhà nước Phù Nam + Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) - NTBộ - CS Nhà nước Chămpa + Đông Sơn (Thanh Hoá) B.Bộ B.TBộ - CS Nhà nước Văn Lang - Nhà nước VL - AL xuất điều kiện: + Vùng cư trú mở rộng + Cơ sở kinh tế phát triển (công cụ lao động cải tiến, phân công lao động) + Các quan hệ xã hội: lạc, chiềng, chạ đời  người giàu - nghèo + N/c BVsản xuất (thuận lợi), bảo vệ vùng cư trú (chống ngoại xâm) Những cơng trình VH tiêu biểu thời VL - AL - trống đồng thạp đồng - Thành Cổ Loa Làm BT Sơ kết bài: Y/c H đọc phần ghi nhớ T46 Củng cố Hướng dẫn H làm BT: Kể tên số truyện nói lên: - Nguồn gốc cao quý DT ta - Chống lũ lụt, bảo vệ mùa màng - Truyền thống chống giặc ngoại xâm dân tộc ta ... - Những i u kiện dẫn đến xuất Nhà nước VL? * Cho H làm BT (3) Hãy kể tên vật, công trình tiêu biểu th i VL - AL? Những i u kiện dẫn đến đ i Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc - TK VIII - I - TCN: có... c2 gì? th i gian, địa i m tìm thấy? Tương tự  giai đoạn phát triển * GV yêu cầu H nhắc l i th i gian, tên VH lớn, xác định vị trí l.đồ? câu h i để hoàn thiện bảng so sánh H nhắc l i KT cũ, xác... kinh tế phát triển (công cụ lao động c i tiến, phân công lao động) + Các quan hệ xã h i: lạc, chiềng, chạ đ i  ngư i giàu - nghèo + N/c BVsản xuất (thuận l i) , bảo vệ vùng cư trú (chống ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 16: Ôn tập chương I và II, Giáo án Lịch sử 6 bài 16: Ôn tập chương I và II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn