Giáo án Lịch sử 6 bài 16: Ôn tập chương I và II

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:16

Bài 16 ÔN TẬP CHƯƠNG I II I/ Mục tiêu học: K.thức:Củng cố kiến thức lịch sử DT từ có người xuất đất nước ta thời dựng nước Văn Lang- Âu lạc - Nắm thành tựu kinh tế, văn hoá thời kỳ khác - Năm nét xã hội ND thời Văn lang- Âu Lạc, cội nguồn DT Kỹ năng: Rèn kỹ khái quát kiện, tìm nét thống kê kiện cách có hệ thống Thái độ: Củng cố kiến thức tình cảm HS đồi với Tổ quốc, với VHDT II/ Chuẩn bị: Thầy : Lược đồ thời nguyên thuỷ, tranh ảnh, số câu ca dao, tục ngữ Trò : Làm đề cương theo hệ thống câu hỏi SGK III/ Tiến trình lên lớp : ổn định tổ chức: ( 1’) Sĩ số: 6A: 6B: Kiểm tra cũ: Không K.tra chuẩn bị HS Bài 3.1.Nêu vấn đề (1’): em vừa học xong thời kỳ lịch sử từ loại người xuất đất nước đến thời kỳ dựng nước Văn Lang- Âu Lạc Hôm ôn tập hệ thống kiến thức trọng tâm 3.2 Các hoạt động dạy học * Hoạt động 1: 1/ Dấu tích xuất người đất nước ta ( Thời gian, địa điểm) - GV dùng lược đồ VN - Cách hàng chục vạn năm có mgười Việt cổ ? Gọi HS xác định địa điểm sinh sống * Địa điểm: Hang Thẩm Hai, Thẩm Khuyên ( L.Sơn), núi Đọ, Quan Yên (T.Hoá), Xuân Lộc (Đồng Lai) - H/dẫn HS lập sơ đồ * Thời gian: cách 40- 30 vạn năm * Hoạt động2: * Hiện vật: xương người tổi cổ Công cụ -GV HS hệ thống lại kiến đá thức 2/ Xã hội nguyên thuỷ VN trải qua giai đoạn - Sơn Vi- đồ đá cũ -VH Hoà Bình, Bắc Sơn: đồ đá – gốm đồ đá ? Căn vào đâu em xác định tư liệu - VH Phùng Nguyên- Hoa Lộc: thời đại kim khí-> ( Khảo cổ học) đồng thau xuất ? Tổ chức xã hội người nguyên thuỷ VN - Tổ chức xã hội: - Thời Vi Sơn: sống thành bầy Giai đoạn Người tối cổ Người tinh khôn (G.đoạn đầu) Người tinh khôn ( G.đoạn phát triển) Địa điểm Sơn Vi Hồ Bình, Bắc Sơn Phùng Nguyên – Hoa Lộc Thời gian Hàng chụcvạn năm 40- 30 vạn năm 4000- 3500 năm Công cụ sản xuất đồ đá cũ (ghè đẽo) đồ đá ( đá mài tinh sảo) Thời đại kim khí, cg cụ sản xuất đồng thau, sắt * Hoạt động3: 3/ Những điều kiện dẫn đến đời ? Vùng cư trú chủ yếu người Van nhà nước Văn Lang- Âu Lạc Lang, Âu Lạc Vùng cư trú: đồng châu thổ sông lớn Bắc Bắc trung ? Cơ sở kinh tế người Tây Âu vàCơ sở kinh tế: Nghề nông trồng lúa nước Lạc Việt trở thành nghành chinh, chăn nuôi phát triển Thủ công: Nghề luyện kim phát triển đạt ? Nêu vật tiêu biểu thể đến trình độ cao nghề đúc đồng, làm p.triển cao kinh tế nhiều công cụ sản xuất phục vụ sản xuất: Lưỡi ( Công cụ đồng: lưỡi cuốc đồng, cày, cuốc, đặc biệt trống đồng gốm…) Các quan hệ xã hội: ? Kinh tế p.triển dẫn đến phân hố + Dân cư ngày đơng quan hệ xã hội xã hội ntn ngày rộng (Có kẻ giàu người nghèo) + Xuất phân biệt giàu , nghèo ngày ? Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp rõ đất nước, người Việt cổ có nhu cầu - Tình cảm cộng đồng: nhu cầu hợp tác sản xuất, chiến đấu bảo vệ độc lập dân ( chống thiên tai ngoại xâm) tộc *Hoạt động 4: - GV giải thích:+Trống đồng: vật tượng trưng cho văn ming Văn Lang, Âu Lạc.Nhìn vào hoa văn trống đồng người ta thấy văn hoá vật chất tinh thần thời kỳ đó, trống dùng lễ hội cầu mưa thuận gió hồ + Thành Cổ Loa: kinh Âu Lạc, trung tâm trị, kinh tế, văn hố đất nước, có chiến tranh thành quân bảo vệ an ninh quốc gia 4/ Củng cố: - GV khái quát nội dung học V Hướng dẫn nhà: - Ơn lại tồn kiến thức học - Chuẩn bị sau bàI 17 - Sự xuất văn hố lớn (tiêu biểu Đơng Sơn) - Sự p.triển kinh tế ( chăn nuôi, trồng trọt, lúa nước…) - Chống thiên tai, ngoại xâm (nhà Tần) 4/ Cơng trình văn hoá tiêu biểu Văn Lang, Âu Lạc - Trống đồng - Thành cổ Loa ... chức xã h i ngư i nguyên thuỷ VN - Tổ chức xã h i: - Th i Vi Sơn: sống thành bầy Giai đoạn Ngư i t i cổ Ngư i tinh khôn (G.đoạn đầu) Ngư i tinh khôn ( G.đoạn phát triển) Địa i m Sơn Vi Hồ Bình,... nước Lạc Việt trở thành nghành chinh, chăn nu i phát triển Thủ công: Nghề luyện kim phát triển đạt ? Nêu vật tiêu biểu thể đến trình độ cao nghề đúc đồng, làm sư p.triển cao kinh tế nhiều công cụ... dẫn nhà: - Ơn l i tồn kiến thức học - Chuẩn bị sau b I 17 - Sự xuất văn hoá lớn (tiêu biểu Đông Sơn) - Sự p.triển kinh tế ( chăn nu i, trồng trọt, lúa nước…) - Chống thiên tai, ngo i xâm (nhà Tần)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 16: Ôn tập chương I và II, Giáo án Lịch sử 6 bài 16: Ôn tập chương I và II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn