Giáo án Lịch sử 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

4 31 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:15

ChươngIII THỜI KỲ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP Bài 17 CUỘC KHỞI NGHĨA HAI TRƯNG I/ Mục tiêu học: K.thức: Sau thất bại ADV, đất nước ta bị PK phương Bắc thống trị, sử gọi thời kỳ Bắc thuộc, ách thống trị tàn bạo lực PK nước ta nguyên nhân dẫ đến khởi nghĩa hai Trưng Cuộc khởi nghĩa hai Trưng ND ủng hộ nhanh chóng thành cơng ách thống trị PK phương Bắc bị lật đổ, đất nước ta giành độc lập Kỹ năng: Biết tìm nguyên nhân mục đích kiện LS Bước đầu biết sử dụng kỹ để vẽ đọc đồ LS 3.Thái độ: GD ý thức căm thù quân xâm lược, bước đầu xây dựng ý thức tự hào, tự tơn DT Lòng biết ơn hai Trưng tự hào truyền thống phụ nữ VN II/ Chuẩn bị: 1.Thầy : Lược đồ khởi nghĩa hai Trưng Trò : Đọc trước trả lời câu hỏi SGK Hồn thiện sơ đồ H43, điền kí hiệu Vẽ sơ đồ máy cai trị nhà Hán III/ Tiến trình lên lớp : 1.ổn định tổ chức.( 1’) : Sĩ số: 6A: 6B: Kiểm tra đầu giờ: Không ? K.tra tập HS Bài 3.1.Nêu vấn đề ( 1’) : Năm 179 TCN, An DươngVương chủ quan, thiếu phòng bị nên đất nước ta bị Triệu Đà thơn tính Sau Triệu Đà ách cai trị tàn bạo nhà Hán đẩy ND ta đến trước thử thách nghiêm trọng, đất nước tên, ND có nguy bị đồng hố, ND ta khơng chịu sống cảnh nô lệ liên tục dậy đấu tranh Mở đầu khởi nghĩa hai Trưng (năm 40).Đây khởi nghĩa tiêu biểu cho ý chí bất khuất DT ta thời kỳ đầu công nguyên 3.2.Các hoạt động dạy học: * Hoạt động 1: ( 19’) ? Thất bại An Dương Vương để lại hậu ntn ( Nước Âu Lạc đất, tên trở thành phận đất đai TQ Từ triều đại phong kiến TQ thay thống trị đô hộ nước ta 1000 năm, 1000 năm bắc thuộc.) - GV treo lược đồ , giảng theo SGK 1/Nước Âu Lạc từ kỷ II trước công nguyên đến kỷ I có thay đổi.? -Năm 179 TCN Triệu Đà sát nhập nước Âu Lạc Nam Việt, GV giảng: Năm 111 TCN nhà Hán đánh Nam Việt chia Âu lạc làm quận Nhà triệu chống cự không bị tiêu diệt, đất đai Âu Lạc chuyển sang tay nhà Hán Nhà Hán chia nước ta thành quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam (bao gồm Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đến Quảng Nam) gộp với quận TQ thành Châu Giao - Năm 111TCN nhà Hán chiếm Âu Lạc, chia Âu Lạc làm quận, gộp với quận TQ - GV: Thủ phủ Châu Giao đặt Luy Lâu (Thuận thành Châu Giao Thành- Bắc Ninh) nhà Hán xây dựng máy cai trị từ trung ương đến địa phương - Bộ máy cai trị nhà Hán từ ? Điền chức quan vào sơ đồ máy cai trị nhà trung ương đến địa phương Hán (HĐ nhóm) - GV gọi nhóm lên giải thích - GV nhận xét, bổ xung ? Em hiểu thứ sử, đô , thái thú (Hoặc GV giải thích) + Thứ sử 1chức quan bọn phong kiến TQ đặt để trông coi 1số quận, đứng đầu máy cai trị nước phụ thuộc + Thái thú, đô uý: chức quan bọn phong kiến TQ đặt để trông coi 1quận.- Thái thú coi trị \ Đơ coi qn ? Nhà Hán gộp Âu Lạc với quận TQ thành Châu Giao nhằm mục đích ( Muốn chiếm đóng lâu dài, xố tên nước ta, biến nước ta thành quận, huyện TQ ) ? Em có nhận xét cách đặt quan lại nhà Hán ( Nhà Hán bố trí người cai trị từ cấp quận, cấp huyện, xã chúng chưa thể với tới nên buộc phải để người Âu Lạc trị dân cũ.) * ách thống trị nhà Hán - GV giảng theo SGK Sau xây dựng xong máy cai trị nhà Hán sức bóc lột vơ vét cải nhân dân ta +Bắt dân ta nộp loại thuế: muối,sắt + Cống nạp nặng nề: ngọc trai, sừng tê giác, ngà voi… + Đưa người Hán sang với dân ta, bắt dân ta theo phong tục Hán ? Nhà Hán đưa người Hán sang Châu Giao nhằm mục đích (Đồng hố dân ta, đồng hố có nghĩa làm thay đổi chất, làm cho giống mình.) ? Em có nhận xét ách thống trị nhà Hán (Đối sử tàn tệ, dã man, thâm độc…) - GV ách thống trị tàn bạo nhà Hán, ND ta làm * Hoạt động 2: ( 21’) Cuộc khởi nghĩa Hai - GV giảng theo SGK: “ Bấy giờ….giết ” Trưng bùng nổ ? Vì gia đình lạc Tướng Mê Linh Chu Diên lại liên kết với để chuẩn bị dậy (Vì ách hộ tàn bạo nhà Hán làm cho dân ta căm phẫn muốn dậy chống lại Đó ngun nhân khởi nghĩa.) * Nguyên nhân: - Sự áp bóc lột tàn bạo - GV: Thi Sách chồng Trưng Trắc bị giết… nhà Hán - GV treo đồ- H/dẫn HS theo dõi * Diễn biến: - GV giảng theo SGK – kết hợp đồ - Mùa xuân năm 40 Hai BàTrưng phất cờ khởi nghĩa Hát Môn (Hà Tây) - GVđọc câu thơ ? Qua câu thơ trên, em cho biết mục đích khởi nghĩa ( Trước giành độc lập cho Tổ quốc, nối lại nghiệp vua Hùng, sau trả thù cho chồng.) - GV cho HS đọc đoạn chữ in nghiêng SGK, GV mũi tên địa phương tiến Mê Linh ? Theo em khắp nơi kéo quân Mê Linh nói lên điều ( ách thống trị nhà Hán nhân dân ta khiến người căm giận dậy chống lại Cuộc - Cuộc khởi nghĩa khởi nghĩa nhân dân ủng hộ ) tướng lĩnh nhân dân ủng hộ, - GV đồ, giảng theo SGK thời gian ngắn nghĩa quân làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa Luy Lâu ? Kết quả, ý nghĩa khởi nghĩa * Kết quả: Thái thú Tô Định bỏ trốn, quân Hán bị đánh tan, khởi nghĩa giành thắng lợi - GVCC bài: Dưới ách thống trị Hán, nhân dân ta dậy đấu tranh, điển hình khởi nghĩa hai Trưng Đây khởi nghĩa tiêu biểu cho ý trí bất khuất DT thời kỳ đầu công nguyên Củng cố, kiểm tra đánh giá: (2’) * Bài tập: GV treo đồ, yêu cầu HS điền kí hiệu thích hợp để thể diễn biến khởi nghĩa - GV đọc câu nói Lê Văn Hưu ? Em có nhận xét câu nói ( Dưới ách thống trị nhà Hán nhân dân ta sẵn sàng dậy….cuộc khởi nghĩa cảnh báo lực PK phương Bắc cai trị nước ta vĩnh viễn được.) Hướng dẫn học làm nhà: (1’) - Học thuộc Đọc trước 18 Vẽ lược đồ H 44 ? Sau giành độc lập hai Trưng làm ... Linh, tiến đánh Cổ Loa Luy Lâu ? Kết quả, ý nghĩa khởi nghĩa * Kết quả: Thái thú Tô Định bỏ trốn, quân Hán bị đánh tan, khởi nghĩa giành thắng lợi - GVCC bài: Dưới ách thống trị Hán, nhân dân... dân ta dậy đấu tranh, điển hình khởi nghĩa hai bà Trưng Đây khởi nghĩa tiêu biểu cho ý trí bất khuất DT thời kỳ đầu công nguyên Củng cố, kiểm tra đánh giá: (2’) * Bài tập: GV treo đồ, yêu cầu HS... thống trị nhà Hán (Đối sử tàn tệ, dã man, thâm độc…) - GV ách thống trị tàn bạo nhà Hán, ND ta làm * Hoạt động 2: ( 21’) Cuộc khởi nghĩa Hai Bà - GV giảng theo SGK: “ Bấy giờ….giết ” Trưng bùng nổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40), Giáo án Lịch sử 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn