Giáo án Lịch sử 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:15

CHƯƠNG III THỜI KỲ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP BÀI 17: CUỘC KHỞI NGHĨA HAI TRƯNG (NĂM 40) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - H/s nắm được: Sau lại ADV, nước ta bị PK phương Bắc thống trị ⇒ sử gọi thời Bắc thuộc ách thống trị tàn bạo PK phương Bắc ⇒ N2 khởi nghĩa Hai Trưng - ND ủng hộ - Thuận lợi - ách thống trị PK phương Bắc bị lật đổ, nước ta giành lại độc lập - Giáo dục ý thức căm thù quân xâm lược, bước đầu xây dựng ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, lòng biết ơn Hai Trưng tự hào truyền thống phụ nữ Việt Nam - Biết tìm n2, mđ SKLS, …biết sử dụng kỹ vẽ l.đồ, đọc biểu đồ LS B PHƯƠNG TIỆN DH: - Lược đồ "KNHBT năm 40", tranh vẽ HBT C TIẾN TRÌNH DH: KTBC: Bài Sự cai trị tàn bạo nhà Hán đẩy nhân dân ta đến thử thách nghiêm trọng: đất nước bị tên, DTcó nguy bị động hoá Nhưng nhân dân ta không chịu sống cảnh nô lệ liên tục dậy, mở đầu KNHBT - KN lớn, tiêu biểu cho ý chí bất khuất DT ta đầu công nguyên * Y/c H đọc SGK: từ đầu….như cũ - Quan sát sơ đồ, điền thêm thơng tin thiếu sơ đồ? - Qua sơ đồ em có nhận xét cách đặt quan lại cai trị nhà Hán? Âu Lạc? bị sáp nhập với quận TQ thành châu nhằm mục đích? * Y/c H làm BT Đọc SGK quan sát sơ đồ hoàn thiện Thảo luận Nước Âu Lạc từ TK II TCN đến TK I có thay đổi Châu thứ sử Quận Thái Phú Huyện Lạc Tướng nhóm * Y/c H đọc ý - ND châu Giao bị nhà Hán bóc lột nào? * Cho H làm BT giải thích "đồng hố" Làm BT Đọc - Âu Lạc bị chia thành quận: SGK Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhất Nam, trả lời sáp nhập với quận Trung Quốc thành Châu Giao - Đời sống nhân dân: khổ cực thuế má, cống nạp nặng nề Khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ * G dùng l.đồ KNHBT giới thiệu nơi khởi nghĩa, thuật lại giai đoạn đầu - Hãy nhận xét người lãnh đạo? điều chứng tỏ điều gì? - Qua câu thơ trên, cho biết mục tiêu khởi nghĩa? quan sát l.đồ - Mùa xuân 40, HBT dựng cờ KN Hát Mơn (Hà Tây) Thảo luận nhóm Cho Hs đọc đoạn văn nghiêng - Theo em việc khắp nơi kéo quân Mê Linh nói lên điều gì? Nhận xét số lượng người tham gia, lãnh đạo, địa bàn? - Em có nhận xét kết KN? * Cho H làm BTTN 8,9 nguyên nhân thắng lợi, kết quả, ý nghĩa KN Đọc SGK - ND khắp thảo luận nơi hưởng nhóm ứng → KN thắng lợi, nước ta giành Thảo luận độc lập nhóm Làm BT Sơ kết bài: Bất bình trước sách cai trị tàn bạo Nhà Hán, lãnh đạo HBT, nhân dân ta giành lại độc lập cho dân tộc Củng cố Hãy điền ký hiệu thích hợp lên lược đồ thể diễn biến KN? Hướng dẫn H làm BT (49) chuẩn bị kháng chiến chống Nam Hán ... Giao - Đời sống nhân dân: khổ cực thuế má, cống nạp nặng nề Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ * G dùng l.đồ KNHBT giới thiệu nơi khởi nghĩa, thuật lại giai đoạn đầu - Hãy nhận xét người lãnh đạo?... nhóm ứng → KN thắng lợi, nước ta giành Thảo luận độc lập nhóm Làm BT Sơ kết bài: Bất bình trước sách cai trị tàn bạo Nhà Hán, lãnh đạo HBT, nhân dân ta giành lại độc lập cho dân tộc Củng cố Hãy điền... điều gì? Nhận xét số lượng người tham gia, lãnh đạo, địa bàn? - Em có nhận xét kết KN? * Cho H làm BTTN 8,9 nguyên nhân thắng lợi, kết quả, ý nghĩa KN Đọc SGK - ND khắp thảo luận nơi hưởng nhóm ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40), Giáo án Lịch sử 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn