Giáo án Lịch sử 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:15

Bài 17: CUỘC KHỞI NGHĨA HAI TRƯNG I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức : HS biết - Sau thất bại An Dương Vương , đất nước ta bị phong kiến phương Bắc thống trị , sử gọi thời Bắc thuộc Ách thống trị tàn bạo lực phong kiến phương Bắc nước ta nguyên nhân dẫn tới khỡi nghĩa Hai Trưng - Cuộc khỡi nghĩa Hai Trưng toàn thể nhân dân ủng hộ , nên nhanh chóng thành cơng Ách thống trị tàn bạo phong kiến phương Bắc bị lật đỗ , đất nước ta giành lại độc lập dân tộc Kĩ : - Biết tìm nguyên nhân mục đích kiện lịch sử - Bước đầu sử dụng kĩ để vẽ đọc đồ lịch sử Tư tưởng : - Giáo dục ý thức căm thù quân xâm lược , bước đầu xây dựng ý thức tự hào , tự tơn dân tộc - Lòng biết ơn Hai Trưng tự hào truyền thống phụ nữ Việt Nam II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - Lược đồ khỡi nghĩa Hai Trưng - Tranh ảnh , tư liệu tham khảo HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu có liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định: Kiểm tra cũ Dạy học Giới thiệu Sau rơi vào ách đô hộ nhà Triệu năm 179 TCN đến kỉ I SCN nước ta có nhiều thay đổi Dưới ách đô hộ nhà Hán, nhân dân ta có sống vơ cực khổ Khơng chịu cảnh bị hộ áp bóc lột nhân dân ta đứng dậy đánh giặc lãnh đạo Hai Trưng Vậy nước ta có thay đổi nào? Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng diễn giành thắng lợi sao? Vì khởi nghĩa lại giành thắng lợi? Chúng ta tìm hiểu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Cá nhân: (Tìm hiểu nước Âu Lạc từ Nước Âu Lạc từ kỉ II TCN đến kỉ II TCN đến kỉ I có đổi thay ?) kỉ I có đổi thay ? HS đọc mục SGK - Năm 111 TCN : Nhà Hán chiếm Âu Lạc GV? Sau đánh chiếm Âu Lạc nhà Hán áp đặt - Chính sách cai trị : sách cai trị ? HS : Dựa vào SGK trả lời + Hành : Chia nước ta thành quận GV? Nhà Hán gộp Âu Lạc với quận Trung gộp với quận Trung Quốc thành Quốc thành Châu Giao nhằm âm mưu ? Em có Châu Giao nhận xét cách đặt quan lại cai trị nhà Hán ? HS : Nhà Hán muốn chiếm đóng lâu dài xóa tên nước ta , biến nước ta thành phận lãnh thổ Trung Quốc GV? Bộ máy cai trị nhà Hán ? HS: Trả lời GV? Nhân dân Châu Giao bị nhà Hán bóc lột ? Nhà Hán đưa người Hán sang châu Giao nhằm mục đích ? HS: Theo dõi kênh chữ SGK để trình bày Hoạt động 2: Cả lớp – Cá nhân (Tìm hiểu khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ) GV: Yêu cầu HS đọc mục SGK GV? Em biết Trưng Trắc Trưng Nhị ? HS Dựa vào SGK trả lời GV Cho HS quan sát lược đồ khởi nghĩa Gv trình bày diễn biến khởi nghĩa HS Quan sát kĩ theo dõi GV Gọi HS đọc câu thơ phần chữ nghiêng SGK HS Đọc to, rõ cho bạn nghe + Kinh tế: Nộp thuế, cống nạp, vơ vét cải + Đồng hóa dân tộc ta Cuộc khỡi nghĩa Hai Trưng bùng nổ - Hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị gái Lạc tướng Mê Linh - Mùa xuân năm 40 Hai Trưng dựng cờ khởi nghĩa Hát Môn - Nghĩa quân khắp nơi kéo hưởng ứng khởi nghĩa GV? Ý nghĩa câu thơ ? GV Trình bày tiếp diễn biến khởi nghĩa - Nghĩa quân đánh bại kẻ thù , làm chủ Mê GV Gọi HS đọc phần nhận xét nhà sử học Lê Văn Linh, Cổ Loa, Luy Lâu Cuộc khởi nghĩa Hưu giành thắng lợi Sơ kết học - Đất nước nhân dân Âu Lạc thời thuộc Hán có thay đổi ? - Diễn biến khởi nghĩa Hai Trưng ? ( GV đưa bảng phụ vẽ sẵn lược đồ khỡi nghĩa yêu cầu HS lên bảng điền kí hiệu trình bày diễn biến ) - Em có suy nghĩ lời nhận xét Lê Văn Hưu Hướng dẫn học tập -Về nhà học cũ theo câu hỏi SGK - Xem trước 18 : Trưng Vương Và Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Hán * Chú ý câu hỏi in đậm SGK - Hai Trưng làm sau giành độc lập ? - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42-43 ) diễn ? - Vì Mã Viện lại chọn làm huy đạo quân xâm lược ? ... ta Cuộc khỡi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ - Hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị gái Lạc tướng Mê Linh - Mùa xuân năm 40 Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa Hát Môn - Nghĩa quân khắp nơi kéo hưởng ứng khởi. .. khởi nghĩa GV? Ý nghĩa câu thơ ? GV Trình bày tiếp diễn biến khởi nghĩa - Nghĩa quân đánh bại kẻ thù , làm chủ Mê GV Gọi HS đọc phần nhận xét nhà sử học Lê Văn Linh, Cổ Loa, Luy Lâu Cuộc khởi nghĩa. .. Xem trước 18 : Trưng Vương Và Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Hán * Chú ý câu hỏi in đậm SGK - Hai Bà Trưng làm sau giành độc lập ? - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42-43 ) diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40), Giáo án Lịch sử 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn