Giáo án Lịch sử 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

4 26 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:15

ChươngIII THỜI KỲ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP Bài 17 CUỘC KHỞI NGHĨA HAI TRƯNG A Mục tiêu học: 1.Kiến thức: Sau thất bại An Dương Vương, đất nước ta bị Phong kiến phương Bắc thống trị, sử gọi thời kỳ Bắc thuộc, ách thống trị tàn bạo lực PK nước ta nguyên nhân dẫ đến khởi nghĩa hai Trưng Cuộc khởi nghĩa hai Trưng nhân dân ủng hộ nhanh chóng thành cơng ách thống trị PK phương Bắc bị lật đổ, đất nước ta giành độc lập Kỹ năng: Biết tìm ngun nhân mục đích kiện lịch sử Bước đầu biết sử dụng kỹ để vẽ đọc đồ lịch sử 3.Thái độ: Giáo dục ý thức căm thù quân xâm lược, bước đầu xây dựng ý thức tự hào, tự tôn dân tộc Lòng biết ơn hai Trưng tự hào truyền thống phụ nữ Việt Nam B Chuẩn bị thầy trò : - Lược đồ khởi nghĩa hai Trưng - Đọc trước trả lời câu hỏi SGK Hoàn thiện sơ đồ H43, điền kí hiệu Vẽ sơ đồ máy cai trị nhà Hán C Tiến trình dạy học : 1.Giới thiệu : Năm 179 TCN, An DươngVương chủ quan, thiếu phòng bị nên đất nước ta bị Triệu Đà thơn tính Sau Triệu Đà ách cai trị tàn bạo nhà Hán đẩy ND ta đến trước thử thách nghiêm trọng, đất nước tên, ND có nguy bị đồng hố, ND ta khơng chịu sống cảnh nô lệ liên tục dậy đấu tranh Mở đầu khởi nghĩa hai Trưng (năm 40).Đây khởi nghĩa tiêu biểu cho ý chí bất khuất DT ta thời kỳ đầu công nguyên Bài : Hoạt động thầy trò Nội dung cần đạt Hoạt động 1: ? Thất bại An Dương Vương để lại hậu ? ( Nước Âu Lạc đất, tên trở thành phận đất đai TQ Từ triều đại phong kiến TQ thay thống trị đô hộ nước ta 1000 năm, 1000 năm bắc thuộc thời Bắc thuộc tính từ khoảng thời gian từ sau thất bại An Dương Vương năm 179 –TCN nước ta bị Triệu Đà thơn tính sáp nhập vào nước Nam Việt Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán sông Bặch Đằng 938 mời kết thúc –sử cũ gọi thời Bắc thuộc ) - GV treo lược đồ , giảng theo SGK GV giảng: Năm 111 TCN nhà Hán đánh Nam Việt Nhà triệu chống cự không bị tiêu diệt, đất đai Âu Lạc chuyển sang tay nhà Hán Nhà Hán chia nước ta thành quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam (bao gồm Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đến Quảng Nam) gộp với quận TQ thành Châu Giao GV: Thủ phủ Châu Giao đặt Luy Lâu (Thuận Thành- Bắc Ninh) nhà Hán xây dựng máy cai trị từ trung ương đến địa phương - Hoạt động nhóm ? Điền chức quan vào sơ đồ máy cai trị nhà Hán? - GV gọi nhóm lên giải thích - GV nhận xét, bổ xung ? Em hiểu thứ sử, đô uý, thái thú gì? (Hoặc GV giải thích) + Thứ sử 1chức quan bọn phong kiến TQ đặt để trông coi 1số quận, đứng đầu máy cai trị nước phụ thuộc + Thái thú, đô uý: chức quan bọn phong kiến TQ đặt để trông coi 1quận - Thái thú coi trị Nước Âu Lạc từ kỷ II trước cơng ngun đến kỷ I có thay đổi.? -Năm 179 TCN Triệu Đà sát nhập nước Âu Lạc Nam Việt, chia Âu lạc làm quận Giao Chỉ Cửu Chân - Năm 111TCN nhà Hán chiếm Âu Lạc, chia Âu Lạc làm quận, gộp với quận TQ thành Châu Giao - Đặt máy cai trị nhà Hán từ trung ương đến địa phương.Đứng đầu châu Giao thứ sử coi việc trị ,Đơ coi việc qn người Hán quân huyện nhf Hán để lạc tướng trị dân cũ - Đô úy coi quân ? Nhà Hán gộp Âu Lạc với quận TQ thành Châu Giao nhằm mục đích gì? ( Muốn chiếm đóng lâu dài, xoá tên nước ta, biến nước ta thành quận, huyện TQ ) ? Em có nhận xét cách đặt quan lại nhà Hán? ( Nhà Hán bố trí người cai trị từ cấp quận, cấp huyện, xã chúng chưa thể với tới nên buộc phải để người Âu Lạc trị dân cũ.) - GV giảng theo SGK - Ách thống trị nhà Hán: Sau xây dựng xong máy cai trị nhà Hán +Bắt dân ta nộp loại thuế: sức bóc lột vơ vét cải nhân dân ta muối,sắt + Cống nạp nặng nề: ngọc trai, sừng tê giác, ngà voi… + Đưa người Hán sang với dân ta, bắt dân ta theo phong tục Hán ? Nhà Hán đưa người Hán sang Châu Giao nhằm mục đích gì? (Đồng hố dân ta, đồng hố có nghĩa làm thay đổi chất, làm cho giống mình.) ? Em có nhận xét ách thống trị nhà Hán? (Đối sử tàn tệ, dã man, thâm độc…) - GV ách thống trị tàn bạo nhà Hán, ND Cuộc khởi nghĩa Hai ta làm Trưng bùng nổ Hoạt động 2: - GV giảng theo SGK: “ Bấy giờ….giết ” Nguyên nhân: - Sự áp bóc lột tàn bạo ? Vì gia đình lạc Tướng Mê Linh Chu nhà Hán Diên lại liên kết với để chuẩn bị dậy? (Vì ách hộ tàn bạo nhà Hán làm cho dân ta căm phẫn muốn dậy chống lại Đó ngun nhân khởi nghĩa.) Diễn biến: - GV: Thi Sách chồng Trưng Trắc bị giết… - Mùa xuân năm 40 Hai - GV treo đồ- Hướng dẫn HS theo dõi Trưng phất cờ khởi nghĩa - GV giảng theo SGK – kết hợp đồ Hát Môn (Hà Tây) - GVđọc câu thơ ? Qua câu thơ trên, em cho biết mục đích khởi nghĩa? ( Trước giành độc lập cho Tổ quốc, nối lại nghiệp vua Hùng, sau trả thù cho chồng.) - GV cho HS đọc đoạn chữ in nghiêng SGKGV mũi tên địa phương tiến Mê Linh ? Theo em khắp nơi kéo qn Mê Linh nói lên điều gì? ( ách thống trị nhà Hán nhân dân ta khiến người căm giận dậy chống lại Cuộc khởi nghĩa nhân dân ủng hộ ) - GV đồ, giảng theo SGK - Cuộc khởi nghĩa tướng lĩnh nhân dân ủng hộ, thời gian ngắn nghĩa quân làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa Luy Lâu * Kết quả: - Thái thú Tô Định bỏ trốn Nam Hải , quân Hán bị đánh tan, khởi nghĩa giành thắng lợi ? Kết quả, ý nghĩa khởi nghĩa? - GV Dưới ách thống trị Hán, nhân dân ta dậy đấu tranh, điển hình khởi nghĩa hai Trưng Đây khởi nghĩa tiêu biểu cho ý trí bất khuất DT thời kỳ đầu công nguyên Kiểm tra HĐNT – Bài - Kiểm tra HĐNT : GV treo đồ, yêu cầu HS điền kí hiệu thích hợp để thể diễn biến khởi nghĩa - GV đọc câu nói Lê Văn Hưu ? Em có nhận xét câu nói ( Dưới ách thống trị nhà Hán nhân dân ta sẵn sàng dậy….cuộc khởi nghĩa cảnh báo lực PK phương Bắc cai trị nước ta vĩnh viễn được.) - Hướng dẫn học làm nhà: - Học thuộc Đọc trước 18 Vẽ lược đồ H 44 ? Sau giành độc lập hai Trưng làm ... Linh, tiến đánh Cổ Loa Luy Lâu * Kết quả: - Thái thú Tô Định bỏ trốn Nam Hải , quân Hán bị đánh tan, khởi nghĩa giành thắng lợi ? Kết quả, ý nghĩa khởi nghĩa? - GV Dưới ách thống trị Hán, nhân dân... Hán, nhân dân ta dậy đấu tranh, điển hình khởi nghĩa hai bà Trưng Đây khởi nghĩa tiêu biểu cho ý trí bất khuất DT thời kỳ đầu công nguyên Kiểm tra HĐNT – Bài - Kiểm tra HĐNT : GV treo đồ, yêu cầu... nhà Hán, ND Cuộc khởi nghĩa Hai Bà ta làm Trưng bùng nổ Hoạt động 2: - GV giảng theo SGK: “ Bấy giờ….giết ” Nguyên nhân: - Sự áp bóc lột tàn bạo ? Vì gia đình lạc Tướng Mê Linh Chu nhà Hán Diên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40), Giáo án Lịch sử 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn