Giáo án Lịch sử 6 bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:14

Bài 18 TRƯNG VƯƠNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức : - Sau khỡi nghĩa thắng lợi , Hai Bà Trưng tiến hành công xây dựng đất nước giữ gìn độc lập vừa giành Đó việc làm thiết thực đem lại quyền lợi cho nhân dân , tạo nên sức mạnh để tiến hành kháng chiến chống quân xâm lược Hán - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43 ) nêu bật ý chí nhân dân ta Kĩ năng: - Kĩ đọc đồ lịch sử - Bước đầu làm quen với phương pháp kể chuyện lịch sử Tư tưởng, tình cảm, thái độ - Tinh thần bất khuất dân tộc - Mãi ghi nhớ công lao anh hùng dân tộc thời Hai Bà Trưng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Lược đồ “Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán” - Ảnh đền thờ Hai Bà Trưng HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu có liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định: Kiểm tra cũ - Nước Âu Lạc từ kỉ II TCN đến kỉ I có đổi thay ? - Nêu khỡi nghĩa Hai Bà Trưng ? Bài mới: Giới thiệu mới: Sau khởi nghĩa giành thắng lợi, đánh đuổi quân Hán nước, Hai Bà Trưng làm để ổn định xây dựng đất nước? Sau thất bại, quân Hán lại đưa quân sang xâm lược nước ta lần (42 - 43) Dưới lãnh đạo cửa Hai Bà Trưng nhân dân ta tiếp tực kháng chiến anh dũng Vậy kháng chiến diễn nào, kết sao? Chúng ta tìm hiểu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRỊ Hoạt động 1: Cá nhân Tìm hiểu Hai Bà Trưng làm sau giành độc lập ? GV Yêu cầu HS đọc mục SGK GV? Hai Bà Trưng làm sau giành độc lập? HS Dựa vào SGK trả lời GV? Theo em việc suy tơn Trưng Trắc lên làm vua có ý nghĩa ? HS : Sự đồng lòng ủng hộ tin tưởng nhân dân Trưng Trắc GV: Sau lên Trưng vương làm gì? HS: Trả lời GV? Những việc làm Trưng Trắc có ý NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Hai Bà Trưng làm sau giành độc lập? - Trưng Trắc đc tôn làm vua(Trưng Vương), đóng Mê Linh, phong tước cho người có công - Các Lạc tướng đc giữ quyền cai quản huyện.Bãi bỏ quyền hộ cũ, xá thuế năm cho dân nghĩa ? HS Khẳng định vai trò người Việt việc lãnh đạo đất nước, tạo điều kiện cho nhân dân sống ổn định GV? Theo em nhà Hán khơng tiến hành đàn áp ? HS Trả lời theo gợi ý GV Hoạt động 2: Nhóm – cá nhân Tìm hiểu kháng chiến chống quân xâm lược Hán ( 42 – 43 ) GV? Vì Mã Viện chọn làm huy đạo quân xâm lược ? HS Dựa vào SGK trả lời GV Sử dụng lược đồ treo tường “Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán” trình bày diễn biến kháng chiến + Thời gian + Lực lượng quân Hán + Các mũi tiến quân quân Hán + Sự đánh trả quân Hai Bà Trưng GV Gọi HS đọc đoạn chữ in nghiêng SGK GV? Tại Mã viện lại nhớ vùng đất ? HS Thảo luận trả lời GV? Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng nói lên điều ? HS Thể lòng biết ơn vị anh hùng dân tộc GV Cho HS xem ảnh đền thờ Hai Bà Trưng Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán ( 42 – 43 ) diễn ? - Thời gian: Tháng 4/42 đến 11/43 - Mã Viện huy vạn quân tinh nhuệ, nghìn xe thuyền vào nước ta - Quân Hán công Hợp Phố Cuộc chiến đấu diễn liệt - Quân ta lui giữ Cổ Loa Mê Linh, Cấm Khê.Tháng – 43 Hai Bà Trưng hy sinh, kháng chiến tiếp tục đến 11/43 tan rã Sơ kết học Giáo viên sơ kết lại nội dung học, học sinh trả lời câu hỏi sau: - Hai Bà Trưng làm sau giành độc lập? - Theo em việc suy tơn Trưng Trắc lên làm vua có ý nghĩa ? - Những việc làm Trưng Trắc có ý nghĩa ? - Vì Mã Viện chọn làm huy đạo quân xâm lược ? - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán ( 42 – 43 ) diễn ? Hướng dẫn học tập - Học thuộc lòng phần ghi - Xem trước 19 : Từ Sau Trưng Vương Đến Trước Lí Nam Đế (Giữa kỉ I – Giữa kỉ II ) + Chế độ cai trị triều đại phong kiến phương Bắc nước ta từ kỉ I đến kỉ VI + Tình hình kinh tế nước ta từ kỉ I đến kỉ VI có thay đổi ? ... Dựa vào SGK trả lời GV Sử dụng lược đồ treo tường Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán trình bày diễn biến kháng chiến + Thời gian + Lực lượng quân Hán + Các mũi tiến quân quân Hán +... Bà Trưng Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán ( 42 – 43 ) diễn ? - Thời gian: Tháng 4/42 đến 11/43 - Mã Viện huy vạn quân tinh nhuệ, nghìn xe thuyền vào nước ta - Quân Hán công Hợp Phố Cuộc. .. em nhà Hán không tiến hành đàn áp ? HS Trả lời theo gợi ý GV Hoạt động 2: Nhóm – cá nhân Tìm hiểu kháng chiến chống quân xâm lược Hán ( 42 – 43 ) GV? Vì Mã Viện chọn làm huy đạo quân xâm lược
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán, Giáo án Lịch sử 6 bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn