Giáo án Lịch sử 6 bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:14

BÀI 18: TRƯNG VƯƠNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Sau thắng lợi, HBT tiến hành xây dựng đất nước, giữ gìn độc lập Những việc làm thiết thực đem lại quyền lợi cho nhân dân → sức mạnh để KC Cuộc KC chống xâm lược Hán →ý chí bất khuất dân tộc ta - Tinh thần bất khuất dân tộc mãi ghi nhớ công lao anh hùng dân tộc - Rèn luyện kỹ đọc biểu đồ lịch sử, làm quen phương pháp kể chuyện lịch sử B PHƯƠNG TIỆN DH: - L.đồ KC chống xâm lược Hán 42-43 ảnh đền thờ HBT C TIẾN TRÌNH DH: KTBC: Nguyên nhân khiến HBT khởi nghĩa? Nêu diễn biến? Bài mới: Tiết trước em biết nguyên nhân, diễn biến, kết KN HBT Ngay sau nhân dân ta tiến hành khởi nghĩa điều kiện vừa giành độc lập, đất nước nhiều khó khăn Cuộc KC diễn gay gắt liệt Hai Bà Trưng làm sau giành lại độc lập? HĐ dạy HĐ đọc Ghi bảng * Yêu cầu H đọc SGK “Sau khi…….bãi Đọc SGK - Trưng Trắc tôn làm bỏ” nêu vua (Trưng Vương) đóng - Sau đánh đuổi quân Hán HBT việc đô Mê Linh làm gì? Việc Trưng Trắc lên làm vua có làm + Phong chức tước cho ý nghĩa tác dụng nào? HBT người có cơng - Những việc làm HBT có tác dụng, + Bãi bỏ thuế, lao ý nghĩa nào? Thảo luận dịch người Hán * G/v giải thích “lấy dân làm gốc” nhóm - Xá thuế năm cho dân - Vì vua Hán khơng tiến hành đàn →HBT biết “lấy dân làm áp KN HBT mà hạ gốc” lệnh cho quận miền Nam TQ khẩn trương chuẩn bị? Cuộc KC chống quân xâm lược Hán (42-43) diễn nào? *Y/c H đọc SGK: cho H làm BT3, hỏi Đọc SGK -4-42 nhà Hán cử Mã Viện sao? Em hiểu “lão, luyện”, “quân làm BT – tướng già lão luyện tinh nhuệ”? huy vạn quân tinh nhuệ * G c dân số …lúc cho học sinh công nước ta 871, 735 người So sánh, → So sánh số lượng địch – dsố c.giao → nhận xét - HBT tướng lĩnh nghênh chiến lãng Bạc – nhận xét? trình bày l.đồ rút Cl – MT Cẩm Khê - HBT kéo quân đánh giặc chứng tỏ? - Em có nhận xét tinh thần chiến Nhận xét tinh thần đấu HBT, tướng sĩ? - Số quân lại Mã Viện khiến em chiến đấu nghĩa - Nhân dân ta lại rơi vào có suy nghĩ gì? ý nghĩa KC? quân ách đô hộ nhà Hán * cho H làm BT - Vì nhân dân khắp nơi biến đất Làm BT nước ta lập đền thờ HBT? vị thảo luận nhóm tướng? Sơ kết Mặc dù chiến đấu ngoan cường, ủng hộ nhân dân, chiến đấu khơng cân sức nên cuối KN HBT thất bại, nhân dân ta lại rơi vào ách đô hộ nhà Hán Củng cố Dùng kí hiệu thích hợp điền vào biểu đồ thể KC HBT Hướng dẫn H làm BT: 2(52), chuẩn bị Bài 19 ... khẩn trương chuẩn bị? Cuộc KC chống quân xâm lược Hán (42-43) diễn nào? *Y/c H đọc SGK: cho H làm BT3, hỏi Đọc SGK -4-42 nhà Hán cử Mã Viện sao? Em hiểu “lão, luyện”, quân làm BT – tướng già... Khê - HBT kéo quân đánh giặc chứng tỏ? - Em có nhận xét tinh thần chiến Nhận xét tinh thần đấu HBT, tướng sĩ? - Số quân lại Mã Viện khiến em chiến đấu nghĩa - Nhân dân ta lại rơi vào có suy nghĩ... nghĩa KC? quân ách đô hộ nhà Hán * cho H làm BT - Vì nhân dân khắp nơi biến đất Làm BT nước ta lập đền thờ HBT? vị thảo luận nhóm tướng? Sơ kết Mặc dù chiến đấu ngoan cường, ủng hộ nhân dân, chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán, Giáo án Lịch sử 6 bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn