Giáo án Lịch sử 6 bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế (Giữa thế kỷ I Giữa thế kỷ VI) (tt)

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:12

BÀI 20: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾNNAM ĐẾ (TIẾP THEO) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Sự phát triển kinh tế - XH nước ta chậm chạp có nhiều chuyển biến sâu sắc sách cướp ruộng, bóc lột quyền hộ  đa số nhân dân nghèo, số khác nông dân nô lệ Bọn thống trị người Hán cướp đoạt ruộng đất  Đều kẻ bị trị Cuộc đấu tranh chống “đồng hoá” nhân dân để bảo vệ tiếng Việt – phong tục tập quán người Việt, Những nét khởi nghĩa Bà Triệu - Giáo dục lòng tự hào dân tộc VH – NT, lòng biết ơn tự hào Bà Triệu - Làm quen phương pháp phân tích, nhận thức lịch sử thơng qua biểu đồ B PHƯƠNG TIỆN DH: Sơ đồ phân hoá XH - Đền thờ Bà Triệu C TIẾN TRÌNH DH: KTBC: Nêu thay đổi sách cai trị triều đại phong kiến phương Bắc nước ta? Bài mới: Từ TK I – VI, với phát triển KT – XH nước ta có chuyển biến sâu sắc thành nhiều tầng lớp, không cam chịu tiếp nô lệ,nhân dân ta dậy theo Bà Triệu - Tiếp tục bảo vệ tiếng nói – phong tục tổ tiên Những chuyển biến xã hội văn hoá nước ta kỷ I – VI HĐ dạy HĐ đọc Ghi bảng * Y/c H quan sát sơ đồ phân hoá XH Quan sát a XH: Phân hoá sâu sắc - Quan sát sơ đồ, nhận xét sơ đồ, - Người nghèo khổ: tăng chuyển biến XH nước ta? nhận xét - Quan lại địa chủ Hán: chiếm địa - Tại số người nghèo tăng lên? vị thống trị * Y/c H đọc SGK “Cq… điều ác” b Văn hố: - Chính quyền hộ mở trường học Thảo - Nho giáo, Đạo giáo, phật giáo nước ta nhằm mục đích? luận du nhập vào nước ta - Những việc chứng tỏ nhân nhóm - ND nói, sinh hoạt theo nếp dân ta giữ nếp sống riêng sống tổ tiên mình? - Vận dụng sáng tạo việc học chữ - Vì người Việt giữ Phát Hán (Hán – Việt) phong tục tập quán riêng – tiếng nói ND SGK tổ tiên? chứng tỏ điều gì? Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248) - Nguyên nhân dẫn đến KN Bà Thảo * Bà Triệu người u nước có Triệu? luận chí lớn dũng cảm - Lời tâu Tiết Tổng nói lên điều nhóm Chuẩn bị: Tập hợp nghĩa qn, gì? Đọc lập Phú Điền (Hậu Lộc – * Y/c H đọc SGK: “Bà Triệu…thiếp SGK Thanh Hoá) cho dân” thảo luận - Qua câu nói em hiểu Bà Triệu người nào? - Trước KN, Bà Triệu chuẩn bị nào? Dựa vào * Diễn biến * Gv mô tả Phú Điền SGK trả - 248 KN bùng nổ Phú Điền - Qua sử sách mơ tả lại hình ảnh lời khắp Châu Giao  công Bà Triệu trận? nhận xét qn Ngơ KN? Quy mơ chứng tỏ điều gì? - Lục Dân đem 6000 quân sang - Theo em nhà Ngô phản ứng đàn áp nào? Kết quả: Bà Triệu hi sinh, KN thất - Hãy cho biết nguyên nhân thất bại bại khởi nghĩa?, ý nghĩa lịch sử? quan sát H46- SGK Sơ kết Mặc dù bị PK phương Bắc bóc lột, hộ KT – VH VH nước ta có nét riêng, KN Bà Triệu chứng tỏ tinh thần đấu tranh anh dũng nhân dân ta không chịu khuất phục trước kẻ thù Củng cố: Bài ca dao SGK phản ánh điều gì? Hướng dẫn H học bài: 1(37), chuẩn bị dụng cụ cho tiết BT ... việc chứng tỏ nhân nhóm - ND n i, sinh hoạt theo nếp dân ta giữ nếp sống riêng sống tổ tiên mình? - Vận dụng sáng tạo việc học chữ - Vì ngư i Việt giữ Phát Hán (Hán – Việt) phong tục tập quán... quán riêng – tiếng n i ND SGK tổ tiên? chứng tỏ i u gì? Cuộc kh i nghĩa Bà Triệu (năm 248) - Nguyên nhân dẫn đến KN Bà Thảo * Bà Triệu ngư i u nước có Triệu? luận chí lớn dũng cảm - L i tâu Tiết... chứng tỏ i u gì? - Lục Dân đem 60 00 quân sang - Theo em nhà Ngô phản ứng đàn áp nào? Kết quả: Bà Triệu hi sinh, KN thất - Hãy cho biết nguyên nhân thất b i b i kh i nghĩa?, ý nghĩa lịch sử? quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế (Giữa thế kỷ I Giữa thế kỷ VI) (tt), Giáo án Lịch sử 6 bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế (Giữa thế kỷ I Giữa thế kỷ VI) (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn