Giáo án Lịch sử 6 bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế (Giữa thế kỷ I Giữa thế kỷ VI) (tt)

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:12

Bài 20: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC NAM ĐẾ ( Giữa kỉ I - Giữa kỉ VI ) I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức : - Cùng với phát triển kinh tế chậm chạp TK I – TK VI xã hội ta có nhiều chuyển biến sâu sắc - Trong đấu tranh chống sách đồng hóa người Hán tổ tiên ta kiên trì bảo vệ tiếng Việt , phong tục tập quán …của người Việt - Những nét nguyên nhân , diễn biến ý nghĩa khỡi nghĩa Bà Triệu Kĩ : - Làm quen với phương pháp phân tích - Làm quen với việc nhận thức lịch sử thông qua biểu đồ tưởng : - Giáo dục lòng tự hào dân tộc khía cạnh văn hóa - nghệ thuật - Giáo dục lòng biết ơn Bà Triệu dũng cảm chiến đấu giành độc lập cho dân tộc II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV:- Ảnh lăng Bà Triệu - Bảng phụ , liệu tham khảo HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu có liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định: Kiểm tra cũ - Chế độ cai trị triều đại phong kiến phương Bắc nước ta từ kỉ I – kỉ VI có thay đổi ? - Tình hình kinh tế nước ta từ kỉ I – kỉ VI có thay đổi ? Dạy học Giới thiệu mới: Sau đàn áp khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhà Hán tiếp tực thực sách cai trị tàn bạo, hà khắc nhằm thắt trặt ách cai trị chúng đất nước ta Chính sách cai trị tàn bạo đất nước ta có nhiều thay đổi Tuy nhiên với tinh thần quật khởi truyền thống lao động, sáng tạo tuyệt vời dân tộc ta làm cho kinh tế ta tiếp tục phát triển mà có chuyển biến mặt xã hội văn hố Vậy thay đổi lớn nao nào, tìm hiểu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Nhóm Thảo luận: Treo “Sơ đồ phân hóa xã hội” Yêu cầu HS quan sát thảo luận để trả lời câu hỏi Xã hội nước ta có chuyển biến ? HS Thảo luận trả lời câu hỏi Cần có ý sau + Xã hội Văn Lang – Âu Lạc bị phân hóa thành tầng lớp : quý tộc , nông dân công xã nơ tì Như có phân biệt giàu nghèo , địa vị sang hèn Những biến chuyển xã hội văn hóa nước ta TK I – VI + Thời kì hộ , xã hội tiếp tục bị phân hóa Tầng * Xã hội : có phân hóa + Tầng lớp thống trị + Nông dân: gồm nông dân công xã nông dân lệ thuộc + Nơ tì lớp thống trị có địa vị quyền lực cao bọn quan lại địa chủ ngiười Hán + Nông dân công xã chia thành tầng lớp khác GV Nhận xét đánh giá GV Gọi HS đọc phần lại mục SGK GV? Chính quyền hộ mở số trường học nước ta nhằm mục đích ? HS Đồng hóa dân tộc ta GV?Vì người Việt giữ phong tục tập quán tiếng nói tổ tiên ? HS :Tiếp thu có chon lọc Hoạt đơng 2: Cá nhân – Cả lớp GV : Gọi HS đọc mục SGK GV: Nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa? HS: Trả lời GV?Lời tâu Tiết Tống nói lên điều ? HS : Dựa vào SGK suy nghĩ trả lời GV? Em biết Bà Triệu ? HS : Dựa vào SGK trả lời GV : Gọi HS đọc câu nói Bà Triệu SGK GV?Qua câu nói Bà Triệu em hiểu thêm điều Bà ? HS : Một người phụ nữ đầy khí phách , hiên ngang , có chí lớn GV? u cầu HS trình bày sơ lược diễn biến khỡi nghĩa? HS : Trình bày GV trình bày diễn biến lược đồ * Văn hóa - Tiếp tục đồng hóa dân tộc ta - Người Việt giữ phong tục tập quán tiếng nói tổ tiên Cuộc khỡi nghĩa Bà Triệu ( năm 248 ) - Nguyên nhân: không cam chịu kiếp sống nô lệ… - Diễn biến + Năm 248 khởi nghĩa bùng nổ lan rộng khắp châu Giao + Nhà Ngô cử 6000 quân sang đàn áp Cuộc kn bị thất bại Bà Triệu hi sinh núi Tùng(Thanh Hóa) - Ý nghĩa: Khẳng định ý chí bất khuất dân tộc ta GV? Em có nhận xét khỡi nghĩa Bà Triệu ? Cuộc khỡi nghĩa có ý nghĩa ? HS: Dựa vào SGK trả lời GV: Gọi HS đọc diễn cảm ca dao Cho HS xem ảnh lăng Bà Triệu Sơ kết học: GV sơ kết lại nội dung bài, học sinh trả lời câu hỏi - Những biến chuyển xã hội văn hóa nước ta TK I – V ? - Em có nhận xét khỡi nghĩa Bà Triệu ? Cuộc khỡi nghĩa có ý nghĩa ? Hướng dẫn học tập - Học phần ghi - Xem trước 21 : Khởi Nghĩa Nước Vạn Xuân + Nhà Lương xiết chặt ách hộ nào? + Vì hào kiệt nhân dân khắp nơi hưởng ứng khỡi nghĩa Bí ? ... ngư i Việt giữ phong tục tập quán tiếng n i tổ tiên ? HS :Tiếp thu có chon lọc Hoạt đông 2: Cá nhân – Cả lớp GV : G i HS đọc mục SGK GV: Nguyên nhân dẫn đến kh i nghĩa? HS: Trả l i GV?L i tâu... tâu Tiết Tống n i lên i u ? HS : Dựa vào SGK suy nghĩ trả l i GV? Em biết Bà Triệu ? HS : Dựa vào SGK trả l i GV : G i HS đọc câu n i Bà Triệu SGK GV?Qua câu n i Bà Triệu em hiểu thêm i u... dân tộc ta - Ngư i Việt giữ phong tục tập quán tiếng n i tổ tiên Cuộc kh i nghĩa Bà Triệu ( năm 248 ) - Nguyên nhân: không cam chịu kiếp sống nô lệ… - Diễn biến + Năm 248 kh i nghĩa bùng nổ lan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế (Giữa thế kỷ I Giữa thế kỷ VI) (tt), Giáo án Lịch sử 6 bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế (Giữa thế kỷ I Giữa thế kỷ VI) (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn